Dziedziczenie OFE - sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz

Dziedziczenie OFE, potrzebne dokumenty

Każda procedura odszkodowawcza i finansowa wymaga przygotowaniu wielu dokumentów. Nie inaczej jest w przypadku dziedziczenia środków emerytalnych. Jak wyglądają formalności i procedura? Jakie dokumenty należy przedstawić? O tym w dzisiejszym wpisie.

Dokumenty potrzebne do odziedziczenia OFE stanowią część procedury. Jest ona wspólna dla OFE i ZUS i zwykle nie rodzi większych problemów. Może jednak zająć więcej czasu. Zależy to od stopnia skomplikowania sprawy. Należy też zwrócić uwagę na okno transferowe. Tylko w tym terminie, czyli raz na kwartał, wypłacane są środki z OFE. Wedle przepisów, wypłata nie może nastąpić wcześniej, niż miesiąc po złożeniu wniosku.

Procedura rozpoczyna się od złożenia przez uprawnionych wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Następnie OFE sprawdza, czy osoba składająca wniosek jest uprawniona do przekazania środków. Taki sam wniosek należy złożyć także do ZUS-u. Tam bowiem również na subkoncie znajdują się środki z II filaru.

Procedura kończy się przelewem połowy środków na konto emerytalne małżonka, bądź wypłatą gotówką dla osób uposażonych i spadkobierców. By do tego doszło, należy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Jakie dokumenty są wymagane?

Wymagane dokumenty zależą od przypadku i sposobu dziedziczenia. Zestawy dokumentów, które muszą dostarczyć małżonkowie i dzieci nieco się od siebie różnią. Jeszcze inne dokumenty muszą dostarczyć uposażeni. Nieco inaczej przedstawia się też sytuacja, gdy zmarły pozostawił testament, w którym uwzględnione są środki OFE.

Małżonek musi dostarczyć skrócony odpis aktu małżeństwa. Ważne jest również oświadczenie, w którym małżonek wykaże, wspólnotę majątkową. Jeżeli podczas małżeństwa doszło do intercyzy — dziedziczenie ofe nie jest możliwe. Co ważne, o środki może ubiegać się także były małżonek — tylko za czas trwania wspólnoty majątkowej. W takim przypadku konieczne jest także przedstawienie wyroku sądowego potwierdzającego rozwód. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku dzieci. Tu konieczny jest skrócony akt urodzenia.

Bardzo często do dziedziczenia mają prawo też osoby uposażone. Są to osoby wskazane przez posiadacza konta w OFE. Dziedziczą one w dalszej kolejności ze środków, które nie zostały przekazane małżonkowi. Środki te wypłacane są w gotówce. Osobą uposażoną może być również małżonek. Wówczas część środków zasila jego konto emerytalne, a część otrzymuje w gotówce.

Każde OFE posiada także wniosek, który należy przesłać z wymienionymi dokumentami. Konieczna jest także kopia dokumentu tożsamości, a także akt zgonu. Pakiet dokumentów możesz osobiście dostarczyć ubezpieczycielowi lub przesłać pocztą.

Jakie mogą pojawić się problemy?

OFE i ZUS nie mogą odmówić osobie uprawnionej wypłaty środków emerytalnych. Nie ma tu też możliwości obniżenia wypłaconej kwoty. Mimo to, rodziny i uposażeni mogą napotkać się na kilka problemów.

Bliscy często nie wiedzą, czy zmarły wybrał OFE. A jeżeli tak — to który? Niekiedy zdarza się, że zmarły zmieniał fundusz, a środki odłożone są na kilku kontach. Konieczne jest wtedy złożenie wniosku do wszystkich funduszy, w których zmarły kiedykolwiek miał konto.

W takich przypadkach warto zwrócić się do kancelarii odszkodowawczej. Firma odszkodowawcza wprowadza wtedy własną procedurę. Co ważne — rola rodziny jest wtedy ograniczona do minimum. Postępowanie zaczyna się od wysłania zapytań i zgromadzenia informacji. Następnie to już kancelaria wysyła wnioski do OFE i ZUS-u. To duże udogodnienie dla rodziny pogrążonej w żałobie. Nie musi się ona przez wiele miesięcy zajmować dodatkowymi formalnościami. Warto zainteresować się środkami emerytalnymi zmarłego, ponieważ często jest to znaczna kwota. Pomaga ona w zabezpieczeniu finansowym rodziny.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.50