Kolizja drogowa a wysokość wypłaconego odszkodowania

Kolizja drogowa - jak postępować po tym zdarzeniu?

Kolizja drogowa to zdarzenie, które na polskich drogach zdarza się często. Co ciekawe pojęcie to nie funkcjonuje na gruncie polskiego prawa. Kolizja to zdarzenie, w wyniku którego obyło się bez ofiar i rannych, jednak może zostać wezwana policja. Wielu kierowców zastanawia się- miała miejsce kolizja czy wypadek? Dlatego warto wiedzieć jak najszybciej wystąpić o należną rekompensatę i nie zwlekać z udaniem się do odpowiedniego ubezpieczyciela.

Czym jest kolizja drogowa?

W przypadku kolizji drogowej wiele osób działa pod wpływem stresu i nie jest w stanie podjąć racjonalnych decyzji i może zachowywać się w sposób bardzo nieprzewidywalny. W tym artykule dowiesz się więcej o kolizji drogowej oraz w jaki sposób po niej postępować. Bardzo często osoby poszkodowane mają problem z określeniem, czy powinny wezwać policję i inne służby na miejsce zdarzenia. Nic dziwnego- stres, adrenalina, wszystkie te emocje sprawiają, że trudno podjąć prawidłową decyzję.

Uszkodzenie pojazdu również nie jest powodem do radości. Poszkodowany z pewnością pomyśli o kosztach, jakie będzie musiał ponieść w związku z tą sytuacją. Koszta te zostaną pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy zdarzenia.

Jednak co tak naprawdę oznacza termin “kolizja drogowa”? W języku policyjnym jest to zdarzenie, w którym uczestnicy nie ponieśli żadnych obrażeń ciała. Są to więc wszystkie sytuacje, które miały miejsce na skutek nieprzestrzegania przepisów w ruchu drogowym, nieszczęśliwego zbiegu okoliczności czy braku uwagi. O wypadku drogowym mówimy wtedy, gdy jakakolwiek osoba (chociażby osoba niebędąca kierowcą, czy pasażerem samochodu, np. pieszy) odniosła obrażenia ciała.

Kolizja drogowa - jak postępować po takim zdarzeniu?

Gdy dojdzie do kolizji drogowej, kierowcy powinni się upewnić, że nie ma żadnych osób poszkodowanych. Kierowcy mogą zrezygnować ze wzywania policji, jeśli uznają, że okoliczności powstania zdarzenia drogowego są jasne i nie budzą wątpliwości. W takim przypadku obowiązkowe będzie spisanie oświadczenia, do czego zobowiązany jest sprawca kolizji.

W oświadczeniu takim będą znajdować się wszystkie informacje niezbędne dla zakładu ubezpieczeniowego. Wielu poszkodowanych kierowców, gdy przekaże niezbędne dokumenty ubezpieczycielowi, musi także liczyć się z tym, że będzie musiało dosłać inne, dodatkowe załączniki.

Musimy wezwać policję jeśli:

 • sprawca odmówił okazania dokumentów potwierdzających jego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy)
 • sprawca nie ma ważnej polisy OC
 • jeden z kierowców był pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających
 • nie jest jasne, kto ponosi odpowiedzialność przy powstaniu kolizji
 • sprawca nie jest właścicielem pojazdu

W odróżnieniu od wypadku, przy kolizji obowiązkiem kierowców jest przestawienie pojazdów, w taki sposób, żeby nie przeszkadzały pozostałym uczestnikom ruchu. Nie robimy tego, gdy ma miejsce spowodowanie wypadku. Nie zastosowanie się do tego wymogu może skutkować nawet mandatem karnym. W przypadku gdy usunięcie pojazdu nie jest możliwe, kierowca musi odpowiednio oznakować miejsce zdarzenia. W tym celu musi włączyć światła awaryjne, ustawić trójkąt i ubrać kamizelkę odblaskową.

Co musi zawierać oświadczenie?

Oświadczenie sprawcy kolizji musi zawierać:

 • dane sprawcy kolizji:
 • imię i nazwisko
 • miejsce zamieszkania
 • pesel
 • serię i numer dowodu osobistego
 • kategorię, serię i numer prawa jazdy
 • numer telefonu kontaktowego
 • nazwę jego Towarzystwa Ubezpieczeniowego
 • serię i numer polisy
 • okres, jaki obejmuje ubezpieczenie
 • dane dotyczące pojazdu sprawcy:
 • marka pojazdu
 • model i typ
 • numery rejestracyjne

W samym oświadczeniu muszą znaleźć się informacje, które w sposób szczegółowy udokumentują zdarzenie, począwszy od przyczyny wypadku. Powinno się w nim znaleźć:

 • czas
 • miejsce
 • opis uszkodzeń pojazdu poszkodowanego
 • opis uszkodzeń pojazdu sprawcy
 • informacja, czy ktoś był ranny
 • szkic kierunku ruchu pojazdu poszkodowanego i sprawcy oraz rysunek z uszkodzeniami

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów można przekazać je do ubezpieczyciela, u którego sprawca ma wykupioną polisę OC. Od tej chwili rozpoczyna się procedura odzyskiwania odszkodowania, a ubezpieczyciel musi niezwłocznie podjąć odpowiednie działania. Jeśli powstała szkoda była niewielka, wypłata odszkodowania nastąpi szybko, jednak towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na rozpatrzenie wysłanych dokumentów. W praktyce trwa to z reguły dłużej, ponieważ towarzystwo musi:

 • dokonać oględzin samochodu
 • sporządzić kosztorys
 • przeanalizować dokumentację
 • wydać decyzję

Kolizja drogowa i postępowanie po niejźródło: materiały własne redakcji

Przepisy, które obowiązują każdego

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają ściśle określone procedury, żeby zlikwidować daną szkodę w określony sposób oraz w wyznaczonym terminie. Jeśli zakończenie procedury nie jest możliwe w wyznaczonym czasie, to ubezpieczycielowi przysługuje dodatkowe 14 dni na kolejne wydanie decyzji.

Poszkodowany musi zostać powiadomiony o tym na piśmie, a decyzja ta musi zostać dobrze uzasadnić brak decyzji i odszkodowania. Zdarza się, że w wyjątkowo trudnych przypadkach wypłata odszkodowania może nastąpić nawet po 90 dniach od momentu zgłoszenia szkody. Jednak nawet ten termin nie jest pewny, ponieważ, gdy ustalenie sprawcy zdarzenia uzależnione jest od sprawy sądowej może to potrwać o wiele dłużej.

Po określonym terminie Towarzystwo Ubezpieczeniowe musi niezwłocznie wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie. Jednak w praktyce i tutaj mogą wystąpić opóźnienia. Kilka lat wcześniej do Rzecznika Finansowego trafiało wiele skarg, które dotyczyły opóźnień, jakie miały miejsce w związku z wypłatą należnej rekompensaty. Z roku na rok liczba skarg się zmniejszyła. Było to możliwe dzięki:

 • uchwale Sądu Najwyższego w stosunku do samochodów zastępczych- jeśli poszkodowany kierowca go potrzebuje, to zakład ubezpieczeniowy ma obowiązek zwrócić koszty jego wynajmu.
 • karom nakładanym przez KNF- są coraz wyższe
 • przepisom dotyczącym reklamacji- ubezpieczyciel musi ją rozważyć w ciągu 30 dni. Jeśli nie nastąpi to w określonym terminie, będzie musiał zapłacić kwotę, jakiej żąda poszkodowany

Jak zachować się po kolizji drogowej?

Po pierwsze staraj się myśleć racjonalnie, nie stresuj się, chociaż w zaistniałej sytuacji może to być trudne. Stłuczka potrafi wywołać różne emocje u każdego kierowców. Nie można ich za to winić, z pewnością tego zdarzenia nie mogli przewidzieć. Po kolizji należy sprawdzić, czy nie ma żadnych osób poszkodowanych, jeśli są- zdarzenie to będzie sklasyfikowane jako wypadek drogowy- na miejscu zdarzenia zjawią się odpowiednie służby (policja, pogotowie).

Jeśli nie ma rannych ani poszkodowanych trzeba zabezpieczyć miejsce zdarzenia i same pojazdy, w taki sposób, żeby nie stwarzały zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu. Koniecznie powinno się ustawić trójkąt ostrzegawczy, włączyć światła awaryjne. Czasami wystarczy zjechać autem na pobocze lub chodnik. Dla kierowców jest to silne przeżycie i pod wpływem emocji i stresu o tym zapominają, przez co mogą zostać niepotrzebnie narażeni na ukaranie mandatem karnym.

Najlepiej zapamiętać jak najwięcej szczegółów z samego wypadku, jeśli są świadkowie, zanotować ich zeznania lub numer telefonu do późniejszego kontaktu. Późniejsze spisanie oświadczenia to najważniejszy dokument całego zdarzenia. Musi on zostać przekazany osobom poszkodowanym, w celu dalszego wnioskowania o odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia.

Posiadanie ważnej polisy OC jest obowiązkowe, za jej brak grożą wysokie kary. Obecnie na rynku możemy wyróżnić dwa rodzaje zawieranych umów: dobrowolne i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku polis dobrowolnych, czyli AC i NNW ich zakres może być negocjowany i ustalony indywidualnie.

Samo oświadczenie jest istotne dla zakładu ubezpieczeniowego, ponieważ wiadomo, że sprawca bierze pełną odpowiedzialność za swoje czyny i zgadza się na wypłatę odszkodowania osobom poszkodowanym, z własnej polisy ubezpieczeniowej.

Kolizja drogowa bez strat dla poszkodowanegoźródło: materiały własne redakcji

Szkoda parkingowa, szczególny rodzaj szkody

Niewielu kierowców zdaje sobie sprawę, że szkoda parkingowa jest specyficznym zdarzeniem, które może się przydarzyć każdemu kierującemu. Szkody te są z reguły niewielkie, między kierowcami możliwa jest spokojna wymiana informacji, inaczej niż w przypadku kolizji na ruchliwej ulicy czy drodze szybkiego ruchu.

Wzór oświadczenia musi zawierać informacje na temat zdarzenia oraz dane osobowe i informacje o pojazdach. Koniecznie trzeba podać numer polisy sprawcy. Warto zadbać o dodatkowe dowody, jeśli później sprawca zdarzenia będzie chciał odwołać swoje zeznania.

Niestety dość często zdarza się, że sprawca szkody parkingowej pozostaje nieznany, ponieważ oddala się z miejsca zdarzenia. W takim przypadku trzeba zgłosić sprawę policji. Dzięki temu możliwe będzie zabezpieczenie kamer (jeśli są) z miejsca zdarzenia. Coraz więcej samochodów posiada również wideorejestratory.

Jeśli uda się namierzyć sprawcę, poszkodowany uzyska swoje odszkodowanie z jego polisy. Gorzej, jeśli sprawcy nie będzie można zidentyfikować. Wtedy poszkodowany będzie musiał pokryć koszty naprawy z własnej kieszeni lub skorzystać z ubezpieczenia dodatkowego AC, jeśli takowe miał wykupione.

Jak widać kolizja drogowa jest zdarzeniem, które często ma miejsce na drogach. Dlatego obydwie strony muszą mieć świadomość o co mogą się ubiegać, oraz w jaki sposób postępować bezpośrednio po zdarzeniu. Korzystnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług niezależnej kancelarii odszkodowawczej, która w sposób profesjonalny zajmie się daną sprawą, a poszkodowany zyska pewność, że uzyska odszkodowanie w odpowiedniej wysokości.

Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Jak czytać kosztorysy?... Helpfind - Jak czytać kosztorysy?

Jak czytać kosztorysy?

W poprzednim wpisie wyjaśniliśmy, w jaki sposób rzeczoznawcy określają wartość uszkodzonego pojazdu. Teraz dokładniej przyjrzymy się, jak wygląda kosztorys. Jakie...

Jak odzyskać odszkodowanie z OC... Helpfind - Jak odzyskać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji? Dowiedz się!

Jak odzyskać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji? Dowiedz się!

Po kolizji będziemy chcieli domagać się żeby zostało nam wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy kolizji. Warto wiedzieć, jak szybko możemy...

Wypłata odszkodowania z oc sprawcy... Helpfind - Wypłata odszkodowania z oc sprawcy.

Wypłata odszkodowania z oc sprawcy. Jak długo trzeba czekać?

Zastanawiasz się, kiedy nastąpi wypłata odszkodowania z oc sprawcy? Jak długo będziesz czekał na naprawę auta? Sprawdź, jakie terminy obowiązują.

Kolizja odszkodowanie z OC sprawcy... Helpfind - Kolizja odszkodowanie z OC sprawcy w przypadku leasingu

Kolizja odszkodowanie z OC sprawcy - leasing

Co zrobić, gdy kolizja przytrafia się w samochodzie leasingowanym, komu należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku? Firmie leasingowej, czy...