Odszkodowanie a zadośćuczynienie - sprawdź różnice

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

czy te świadczenia się różnią?

Osoby poszkodowane bardzo często mylą te pojęcia. Nie ma wątpliwości, że są ze sobą związane - jednak nie zawsze staranie się o obie formy rekompensaty jest zasadne. Zgłaszając samodzielnie szkodę,  warto mieć podstawową wiedzę na temat przysługujących nam świadczeń. Najłatwiej wyjaśnić różnicę między zadośćuczynieniem a odszkodowaniem na przykładzie wypadku samochodowego w którym, poza uszkodzeniem pojazdu, dochodzi do uszkodzenia ciała uczestników wypadku. 

Odszkodowanie – czym jest?

Jeśli już znamy numer polisy sprawcy wypadku – zgłaszamy szkodę w odpowiednim towarzystwie ubezpieczeniowym. Kolejne kroki TU bywają różne – w zależności od tego jak chcemy naprawić samochód – jednak finalnie dochodzi do wyceny wartości uszkodzeń pojazdu. Rzeczoznawca przedstawia kosztorys a kwota, która jest na nim wskazana jest odszkodowaniem. Jest ono wartością, która umożliwi naprawę szkody na pojeździe.

To jednak nie koniec. W skład odszkodowania wchodzi również koszt wynajęcia pojazdu zastępczego na czas naprawy. Jeśli wypadek był poważny a my odnieśliśmy obrażenia ciała i przebywaliśmy na zwolnieniu lekarskim ponosimy też innego rodzaju straty. Otrzymujemy mniejsze wynagrodzenie (tzw. utracony dochód). Konieczność zakupu ewentualnych leków generuje koszty, które musimy pokrywać z własnej kieszeni. Jeśli nasze obrażenia są poważne i nie jesteśmy w stanie sami radzić sobie z codziennymi obowiązkami – potrzebna jest opieka osób trzecich. Każdy dojazd do szpitala, przychodni, gabinetu lekarskiego autobusem bądź samochodem jest dla nas kosztem.

Powyższe wydatki, czy też różnica w zarobkach wynikająca z faktu przebywania na zwolnieniu lekarskim, wchodzą w zakres odszkodowania. Jeśli chcemy starać się o zwrot za te straty musimy je udokumentować, dlatego warto zbierać paragony, faktury, bilety itp. aby móc przedstawić je ubezpieczycielowi.

Chcąc wykazać utracony dochód z okresu przebywania na L4 konieczne będzie przekazanie do TU dokumentów pokazujących różnicę w wynagrodzeniu przed i po wypadku. Zakłady ubezpieczeń zwykle wskazują poszkodowanym co potrzebują do weryfikacji takiego roszczenia.

Podsumowując - odszkodowanie należy się poszkodowanemu za straty materialne, które poniósł w wyniku wypadku. Oczywiście staranie się o dodatkowe świadczenia z polisy OC sprawcy – poza podstawowym służącym naprawie pojazdu - jest dowolna. Warto jednak wiedzieć, że mamy prawo oczekiwać zwrotu za wymienione wyżej wydatki lub straty. Ponieważ TU same nie proponują poszkodowanym możliwości zgłoszenia takich żądań.

Zadośćuczynienie – co to jest?

Zadośćuczynienie powinno być środkiem pomocy dla poszkodowanego i pozostawać w odpowiednim stosunku do rozmiarów krzywdy i szkody niemajątkowej. Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia podstawowe znaczenie ma stopień natężenia krzywdy, a więc cierpień fizycznych i ujemnych doznań psychicznych. Decyduje więc rodzaj, charakter i długotrwałość cierpień fizycznych doznanych przez poszkodowanego wskutek uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia.” (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 grudnia 1975 r., I CR 862/75).

Przy zgłaszaniu szkody na pojeździe, formularze, które musimy wypełniać zawierają pytania odnośnie ewentualnych obrażeń ciała. Jeśli zgłosimy, że zostaliśmy ranni w wypadku automatycznie dajemy znać TU, że poza szkodą rzeczową doszło też do szkody osobowej. Nawet jeśli zaraz po zdarzeniu nie czujemy się źle a ewentualny ból i obrażenia wychodzą po kilku godzinach – warto wtedy zgłosić się do lekarza na badania i przedstawić okoliczności, które doprowadziły do urazu.

Warto wiedzieć, że Ubezpieczyciel bardzo często uzależnia wysokość zadośćuczynienia od przyznanego przez lekarza orzecznika procentowego uszczerbku na zdrowiu. Na podstawie przekazanej przez poszkodowanego dokumentacji medycznej lekarz, określa jaki uszczerbek na zdrowiu spowodował wypadek. Należy przekazać do TU całą dokumentację medyczną, która posiadamy. Dodatkowo można dokładnie opisać konsekwencje wypadku – to jak się czujemy, jak się ewentualnie zmieniło nasze życie. Jeśli roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia zostanie pomyślnie rozpatrzone, kwota która zostanie wypłacona nie musi być ostateczną. Przysługuje nam prawo do odwołania.

Jak widzimy odszkodowanie a zadośćuczynienie różnią się od siebie. Warto mieć świadomość, tych różnic jeśli zostaliśmy poszkodowanymi w wypadku.

Helpfind.pl - Maria Maszkiewicz - redaktor

Doradca odszkodowawczy. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako likwidator szkód. Z wykształcenia magister zarządzania ze specjalizacją komunikacja społeczna i PR.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

bezpłatny przewodnik

Przewodnik

Dochodzenie odszkodowań

pobierz
za darmo

Przewodnik