odszkodowanie za samochód po wypadku. Co musisz wiedzieć?

Odszkodowanie za samochód po wypadku - o co można się starać?

Poszkodowany może uzyskać nie tylko odszkodowanie za samochód, ale także zwrot poniesionych kosztów. Aby otrzymać poszczególne świadczenia, należy zgłosić szkodę, oraz przedstawić właściwe dokumenty. Jak to zrobić?

Świadomość roszczeń oraz ich skuteczne dochodzenie zwykle znacząco redukuje trudności związane z kolizją. Możliwość uzyskania różnorodnych świadczeń pomaga także rozwiązać problem utraty samochodu. Poszkodowanemu może otrzymać różnorodne świadczenia po tym, jak dojdzie do kolizji. Roszczenia te są należne w zależności od tego, jak poważne są szkody i czy samochód jest zdolny do ruchu. Odszkodowanie i inne świadczenia poszkodowany uzyskuje z polisy OC sprawcy. Nie ponosi on więc żadnych dodatkowych kosztów.

Naprawa bezgotówkowa lub odszkodowanie za uszkodzony samochód

Podstawowe roszczenie poszkodowanego w takiej sytuacji polega na przywróceniu jego pojazdu do stanu sprzed zdarzenia. To oznacza naprawę pojazdu. Warto pamiętać, że poszkodowany ma w takim przypadku prawo do naprawy samochodu w ASO przy pomocy części oryginalnych.

Roszczenie jest realizowane na dwa sposoby. Pierwszy to naprawa bezgotówkowa pojazdu w zakładzie naprawczym ustalonym w porozumieniu z zakładem ubezpieczeń. Zwykle ubezpieczyciele współpracują z sieciami naprawczymi. Przyspiesza to naprawę samochodu, a także oszczędza problemu z wyszukaniem właściwego warsztatu.

Tu rozliczenie następuje z zakładem naprawczym, a poszkodwany nie bierze w tym udziału. To warsztat musi przedstawić faktury za naprawę, a ubezpieczyciel wypłaca właściwą kwotę.

Drugi sposób naprawienia szkody w pojeździe to wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela bezpośrednio właścicielowi samochodu. W tym przypadku poszkodowany bierze udział w likwidacji szkody i musi dopełnić wszelkich formalności. Najpierw zgłasza szkodę, a następnie przesyła odpowiednie dokumenty, np.: oświadczeniem sprawcy lub notatką policyjną.

Następnie zakład ubezpieczeń przysyła rzeczoznawcę, który dokonuje oględzin. Sprawdza wszystkie uszkodzenia i notuje je. Jego następnym zadaniem jest sporządzenie kosztorysu naprawy pojazdu. To dokument, w którym są wskazane:

  • wszystkie uszkodzenia
  • wszystkie części, które wymagają naprawy lub wymiany
  • ceny oryginalnych części zamiennych
  • ceny poszczególnych materiałów, mp.: lakieru
  • koszty i czas robocizny

Wszystko to przekłada się na pełne koszty naprawy i tym samym wysokość odszkodowania wypłacanego przez towarzystwo. Po sporządzeniu kosztorysu ubezpieczyciel wydaje decyzję o wypłacie odszkodowania wraz z uzasadnieniem. W ciągu 24 godzin poszkodowany uzyskuje przelew z właściwą kwotą.

Ubezpieczyciel jednak nie zawsze wypłaca świadczenie potrzebne na naprawę pojazdu. To możliwe, gdy ubezpieczyciel orzeknie szkodę całkowitą. Tutaj naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna

Poszkodowany powinien jeszcze automatycznie wraz z tym świadczeniem uzyskiwać odszkodowanie za utratę wartości pojazdu. To świadczenie rekompensuje mu mniejszą wartość pojazdu po kolizji. Zwykle jednak poszkodowani muszą składać osobny wniosek.

Zwrot kosztów holowania uszkodzonego samochodu

W przypadku dużych zniszczeń, gdy samochód jest niezdatny do kontynuowania jazdy, poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów jego holowania. To możliwe także w przypadku, gdy policja uzna, że samochód nie może być dopuszczony do ruchu ze względów bezpieczeństwa, np.: gdy pojazd stracił lusterka, czy tablice rejestracyjne.

W takim przypadku należy natychmiast zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Obok podania podstawowych danych i okoliczności wypadku należy zgłosić zapotrzebowanie na holownik. Zakład ubezpieczeń przyśle holownik z firmy, z którą współpracuje. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ — podobnie jak przy wariancie warsztatowym przy naprawie — wszelkie rozliczenia odbywają pomiędzy właścicielem holownika a ubezpieczycielem.

Poszkodowany może też sam wezwać holownik, np.: z firmy którą zna i której ufa. W tym przypadku poszkodowany najpierw sam pokrywa koszty holowania. Następnie musi przedstawić fakturę ubezpieczycielowi. Wówczas uzyska on zwrot poniesionych kosztów. Wysokość odszkodowania w tym przypadku zależy od wysokości poniesionych kosztów.

W tym przypadku jednak należy wybrać firmę bardzo ostrożnie. Stawki holownika nie powinny być wyższe niż przeciętne ceny w danej okolicy. Jeżeli koszty będą wyższe, ubezpieczyciel zwykle wypłaca pomniejszoną kwotę.

Podobna sytuacja ma miejsce, gdy poszkodowany postanowił holować pojazd dalej, niż powinien. Poszkodowany powinien dostarczyć samochód do swojego miejsca zamieszkania. Jeżeli jednak odległość jest znaczna, samochód powinien być dostarczony do najbliższego warsztatu. Jeżeli tak się nie stanie, poszkodowany również uzyska niższą kwotę.

Zwrot kosztów miejsca parkingowego

Niekiedy uszkodzenia samochodu po kolizji są znaczne. Poszkodowany ma prawo mieć obawy, że bez właściwego zabezpieczenia samochód zostanie skradziony, np.: poprzez powybijane szyby. W takim przypadku szkoda może się także pogłębiać. A poszkodowany ma obowiązek tak zabezpieczyć pojazd, by nie doszło do powiększania szkody. Inaczej ubezpieczyciel wypłaca niższe mniejszą kwotę

W takim przypadku poszkodowany ma możliwość wynajęcia miejsce postojowe na parkingu strzeżonym bądź garaż. Ale tylko w przypadku, gdy wcześniej nie posiadał takiego miejsca.

Gdy uszkodzenia pojazdu są znaczne, zaś poszkodowany nie dysponuje miejscem parkingowym lub garażem, który gwarantowałby należyte zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą lub zniszczeniem np.: poprzez powybijane szyby.

Ważne jest także, aby już przy zgłoszeniu powiadomić ubezpieczyciela o konieczności wynajmu takiego miejsca. Należy także uzasadnić konieczność wynajmu miejsca parkingowego.

Konsultant ubezpieczyciela wskaże, czy faktycznie zachodzi taka konieczność. Takie postępowanie ułatwi uzyskanie zwrotu kosztów. W innym przypadku zakład ubezpieczeń często wskazuje, że poniesione koszty nie były konieczne. To wyklucza zwrot poniesionych kosztów.

Auto zastępcze lub zwrot kosztów jego najmu.

Poszkodowany, oprócz kosztów holowania, może uzyskać zwrot kosztów pojazdu zastępczego, gdy:

  • Policja zatrzymuje dowód rejestracyjny
  • Pojazd jest unieruchomiony
  • Samochód stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu

Realizacja tego uprawnienia może nastąpić poprzez skorzystanie z auta zastępczego z zakładu ubezpieczeń. W ten sposób poszkodowany nie musi samodzielnie szukać właściwej wypożyczalni oraz przekazywać fakturę za wynajem pojazdu.

Poszkodowany może także samodzielnie wybrać firmę oferującą tego typu usługi. W takim przypadku musi jednak udowodnić poniesione koszty, np.: przedstawiając fakturę bądź rachunki od wypożyczalni.

Ubezpieczyciel niekiedy podważa poniesione koszty. By tego uniknąć, pojazd musi być tej samej klasy, co uszkodzony samochód. Stawka wynajmu nie powinna też być wyższa niż przeciętna cena wynajmu w danym mieście, czy regionie. Jeżeli poszkodowany nie spełni tych wymagań, ubezpieczyciel ograniczy stawkę dzienną wynajmu pojazdu, a tym samym całe odszkodowanie w tym zakresie.

Ubezpieczyciel powinien zwrócić koszty wynajmu za cały uzasadniony okres. Jest on tożsamy z z okresem pomiędzy zgłoszeniem szkody a naprawieniem pojazdu. Jeżeli doszło do szkody całkowitej — naprawa jest niemożliwa — to okres wynajmu zależy od czasu wydania decyzji ubezpieczyciela. Obejmuj on również 7-dniowy okres potrzebny na znalezienie nowego pojazdu.

Podsumowanie

Katalog możliwych świadczeń jest bardzo duży. Uzyskanie poszczególnych świadczeń zależy od tego, jakie straty poniósł poszkodowany. Dotyczy to przede wszystkim kosztów naprawy. Aby to było możliwe, należy zgłosić szkodę i powiadomić ubezpieczyciela o swoich potrzebach. Co ważne, poszkodowany ma możliwość uzyskania kilku świadczeń jednocześnie — są one od siebie niezależne. W ten sposób osoba poszkodowana uzyskuje pełną rekompensatę za poniesione straty.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Wypadek odszkodowanie z oc kiedy... Helpfind - Wypadek odszkodowanie z oc

Wypadek odszkodowanie z oc kiedy można się starać?

Gdy miał miejsce wypadek odszkodowanie z oc sprawcy należy się osobie poszkodowanej. Ma ona trzy lata by zgłosić swoją szkodę,...

Odszkodowanie za chorobę zawodową Kiedy... Helpfind - Odszkodowanie za chorobę zawodową

Odszkodowanie za chorobę zawodową Kiedy można się starać?

Odszkodowanie za chorobę zawodową należy się każdemu, kto pracował w szkodliwych warunkach i odbiło się to na jego zdrowiu. Co...

Zadośćuczynienie a odszkodowanie Czy można... Helpfind - Zadośćuczynienie a odszkodowanie, czy można starać się tylko o jedno?

Zadośćuczynienie a odszkodowanie Czy można starać się tylko o jedno?

Zadośćuczynienie a odszkodowanie - czy zależą od siebie? Osoby poszkodowane na skutek tego samego wypadku mają możliwość dochodzenia zarówno zadośćuczynienia,...

Wypadek w domu odszkodowanie kiedy... Helpfind - Wypadek w domu odszkodowanie

Wypadek w domu odszkodowanie kiedy można się o nie starać?

Wypadki zdarzają się nam nawet w domu, czyli miejscu, które uważamy za najbezpieczniejsze. Co w takim razie w sytuacji, gdy...