odszkodowanie za złamanie potrzebne dokumenty

Odszkodowanie za złamanie - co musisz przedstawić, aby starać się o pieniądze

Złamanie kości jest tylko jednym z urazów, które może doznać osoba poszkodowana. Jest on jednak na tyle poważny, że każdy może starać się o odszkodowanie za złamanie. W jaki sposób to zrobić?

Nagła i potężna siła oddziałująca podczas wypadku skutkuje najczęściej negatywnymi konsekwencjami dla naszego organizmu. Złamania są bardzo częstym następstwem takiego zdarzenia- choć według statystyk nie najczęstszym. Złamań możemy doznać uczestnicząc w wypadku zarówno w charakterze pieszego, rowerzysty, jak również kierowcy i pasażera.

Złamania będące wynikiem wypadku komunikacyjnego są najczęściej dużo bardziej skomplikowanie niż te powstające na skutek np.: upadku. Leczenie jest znacznie dłuższe, wiąże się z większym bólem i jest dużo bardziej kosztowne. Dlatego też zgodnie z prawem ubezpieczyciele sprawców wypadków komunikacyjnych za szkody osobowe odpowiadają do kwoty 5 mln euro.

Jak się starać o odszkodowanie za złamanie?

Po doznaniu złamania, które powstało na skutek wypadku komunikacyjnego, możemy starać się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku.

W celu uzyskania odszkodowania za złamanie, przede wszystkim musimy udowodnić, kto jest odpowiedzialny za wypadek. Konieczne jest tu przekazanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej okoliczności wypadku jak np. oświadczenie sprawcy. Może to być też dokumentacja sporządzona przez policję – jeżeli została powiadomiona o zdarzeniu.

Pamiętajmy, że jeżeli doznamy w wyniku wypadku złamania, najprawdopodobniej takie zdarzenie powinno zostać zakwalifikowany jako przestępstwo. Wówczas powiadomienie policji jest obowiązkowe. Pozwoli nam to też uniknąć polemiki z ubezpieczycielem na temat jego przebiegu.

Jeżeli udowodnimy ubezpieczycielowi jego odpowiedzialności za wypadek, musimy jeszcze udowodnić wszystkie jego następstwa. Musimy pamiętać, że zgodnie z prawem to na nas ciąży obowiązek udowodnienia wszystkich następstw wypadku. Musimy także wykazać związek przyczynowo–skutkowego obrażeń i chorób ze zdarzeniem.

Potrzebne dokumenty

Podstawowymi dokumentami, które należy przekazać, są:

  • dokumentacja medyczna dotycząca przebiegu leczenia;
  • oryginały rachunków, paragonów i faktur VAT za zakup leków, kosztów rehabilitacji, kosztów pobytu w szpitalu, dojazdów na wizyty kontrolne;
  • dokumentacja potwierdzająca wielkość osiąganego dochodu przed wypadkiem i po nim;
  • dokumentacja potwierdzająca koszty poniesione z tytułu dojazdów do placówek medycznych;
  • dokumentacja zdjęciowa pokazująca następstwa wypadku na ciele osoby poszkodowanej;
  • oświadczenie sporządzone przez osobę poszkodowaną oraz członków jej rodziny odnośnie do sprawowanej na rzecz osoby poszkodowanej opieki i pomocy przez osoby najbliższe ze względu na niezdolność do samodzielnego wykonywania wszystkich czynności życia codziennego;

Należy pamiętać, po złamaniu przysługuje nam szereg dodatkowych świadczeń. Roszczenia te nie są wymienione wprost w kodeksie cywilnym, a wynikają z orzecznictwa sądów. Dlatego też lepiej jest powierzyć prowadzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi specjalizującym się w tego typu sprawach. Pamiętajmy, że specjalista mający wiedzę na temat przysługujących nam roszczeń nie tylko pomoże nam w ich uzyskaniu, ale również wielokrotnie zwiększy nasze szanse na uzyskanie odszkodowania w możliwie najwyższej wysokości.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odmowa wypłaty odszkodowania kiedy przysługuje... Helpfind - Odmowa wypłaty odszkodowania

Odmowa wypłaty odszkodowania kiedy przysługuje ubezpieczycielowi?

Istnieją przypadki, gdy może wystąpić odmowa wypłaty odszkodowania. Wtedy kierowca nie może liczyć na żadną formę rekompensaty.

Odszkodowanie za złamanie ręki -... Helpfind - Odszkodowanie za złamanie ręki - od czego zależy jego wysokość?

Odszkodowanie za złamanie ręki - od czego zależy jego wysokość?

Rozróżnić możemy odszkodowanie za złamanie ręki z polisy NNW oraz z polisy OC, w przypadku wypadków komunikacyjnych oraz w gospodarstwie...

Złamanie nosa odszkodowanie z zus,... Helpfind - Złamanie nosa odszkodowanie

Złamanie nosa odszkodowanie z zus, co należy się poszkodowanemu?

Objawy jakie może mieć poszkodowany za złamanie nosa odszkodowanie powinno mu wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów związanych z leczeniem i...

Odszkodowanie za złamanie ręki dominującej... Helpfind - Odszkodowanie za złamanie ręki dominującej - jakiej wysokości?

Odszkodowanie za złamanie ręki dominującej - jakiej wysokości?

Złamania to jedne z najczęstszych obrażeń w różnych wypadkach. Poszkodowany może w takiej sytuacji dostać odszkodowanie - także gdy złamana...