Odszkodowanie za złamanie ręki dominującej - jakiej wysokości?

Odszkodowanie za złamanie ręki dominującej - jakiej wysokości?

Złamania to jedne z najczęstszych obrażeń w różnych wypadkach. Poszkodowany może w takiej sytuacji dostać odszkodowanie - także gdy złamana jest ręka. Ubezpieczyciele mogą jednak określać kwotę odszkodowania na różnych warunkach. Jakie więc należy się odszkodowanie za złamaną rękę dominującą?

Złamanie ręki jest następstwem nie tylko wypadków komunikacyjnych, ale także zwykłych wypadków dnia codziennego. Do złamania ręki może dojść podczas poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku lub nawet zwykłego potknięcia. W zależności od sytuacji, w jakiej doszło do złamania ręki, poszkodowanemu należy się szeroki katalog roszczeń. Ważny jest rodzaj polisy, z której będziemy dochodzić stosownych świadczeń.

Podstawy naliczania wysokości odszkodowania

Podstawę do naliczenia wysokości odszkodowania za złamaną rękę lub zadośćuczynienia stanowi wysokość uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek jest ustalany przez lekarza orzecznika na podstawie tabel norm oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto wskazać, że każdy zakład ubezpieczeń ma swoje tabele. Wskazane w nich wartości zależą nie tylko od ubezpieczyciela, ale również w od tego, czy dotyczą one ubezpieczeń OC, czy NNW.

Lekarz orzecznik, który ustala uszczerbek na zdrowiu, porusza się w tak zwanych widełkach. Oznacza to, że konkretne złamanie może być różnie ocenione w zależności od tego:

  • Ile kości zostało złamanych;
  • Jak postępował zrost;
  • Czy odłamy złamania były przemieszczone;
  • Czy złamanie było otwarte, czy zamknięte;
  • Czy złamana ręka jest dominująca, czy nie;

Jaki uszczerbek za złamaną rękę?

Jak wspomniano wyżej, złamanie ręki może być ocenione bardzo różnie. Poniżej przykłady oceny uszczerbku na zdrowiu dla najpowszechniejszych złamań rąk na podstawie tabel największego polskiego ubezpieczyciela, czyli PZU:

  • Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia, przy niewielkich zmianach: Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia,: prawa ręka: 1%-3%; lewa ręka: 1%-2%
  • ręka prawa: 1%-5%, ręka lewa: 1%-4%
  • Złamanie trzonu kości ramiennej: ręka prawa: 3%-15%; ręka lewa 2%-10%
  • Złamania w obrębie łokcia: ręka prawa: 1%-5%; ręka lewa: 1%-4%

Różnice w wycenianiu złamania prawej i lewej ręki

Powyższe przykłady jasno wskazują, że złamanie ręki prawej jest punktowane wyżej niż złamanie ręki lewej. Dlaczego tak się dzieje? Wynika to z założenia, że jesteśmy praworęczni. Zgodnie z najnowszymi badaniami tylko około 8–15% ludności jest leworęczna.

Osoby leworęczne w odróżnieniu od praworęcznych, piszą, jedzą i wykonują większość czynności wymagających precyzji lewą ręką.

Złamanie ręki dominującej ma poważne skutki w życiu codziennym. Nierzadko unieruchomienie złamanej kończyny gipsem powoduje, iż poszkodowany wymaga opieki i pomocy osób trzecich w normalnych czynnościach. Warto pamiętać więc, aby podczas komisji lekarskiej lub w zgłoszeniu zaznaczyć, że złamaniu uległa ręka dominująca, niekoniecznie prawa. Ma to niebagatelny wpływ na ustalenie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu, a co za tym idzie na wysokość odszkodowania.

Zgłoszenie szkody – niezbędne dokumenty

Należy pamiętać, że przed zgłoszeniem szkody do zakładu ubezpieczeń powinniśmy zadbać o dokumenty potwierdzające nasz udział jako osoby poszkodowanej w wypadku. Mogą to być oświadczenie sprawcy zdarzenia, notatka policyjna lub wyrok sądu.

Podstawą uzyskania zadośćuczynienia za złamanie ręki jest odpowiednie jego udokumentowanie. Niezbędne jest więc przedstawienie ubezpieczycielowi karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia w poradni ortopedycznej lub chirurgicznej oraz rehabilitacyjnej.

Likwidacja szkody – wypłata odszkodowania

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów możemy dokonać zgłoszenia szkody, po którym towarzystwo ubezpieczeń rozpoczyna procedurę likwidacji. Dopiero po jej pomyślnym zakończeniu towarzystwo ubezpieczeń wypłaca należne odszkodowanie.

Praktyka pokazuje, że ubezpieczyciele często zaniżają przyznaną kwotę odszkodowania. Warto więc zwrócić się o pomoc w prowadzeniu sprawy odszkodowawczej do profesjonalnego pełnomocnika, który poprowadzi cały proces likwidacji, zweryfikuje decyzje ubezpieczyciela i wywalczy najwyższe możliwe odszkodowanie.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.75

Czytaj także

Odszkodowanie od sprawcy wypadku Jak... Helpfind - Odszkodowanie od sprawcy wypadku

Odszkodowanie od sprawcy wypadku. Jak się starać o odszkodowanie?

Gdy jesteśmy poszkodowani w wypadku drogowym należy nam się odszkodowanie od sprawcy wypadku. Bez względu na to, jakiego uszkodzenia doznaliśmy.

Odszkodowanie za złamanie ręki -... Helpfind - Odszkodowanie za złamanie ręki - od czego zależy jego wysokość?

Odszkodowanie za złamanie ręki - od czego zależy jego wysokość?

Rozróżnić możemy odszkodowanie za złamanie ręki z polisy NNW oraz z polisy OC, w przypadku wypadków komunikacyjnych oraz w gospodarstwie...

Odszkodowanie za złamanie - co... Helpfind - Odszkodowanie za złamanie - co musisz przedstawić, aby starać się o pieniądze

Odszkodowanie za złamanie - co musisz przekazać ubezpieczycielowi?

Złamanie kości jest tylko jednym z urazów, które może doznać osoba poszkodowana. Jest on jednak na tyle poważny, że każdy...

Złamanie nosa odszkodowanie z zus,... Helpfind - Złamanie nosa odszkodowanie

Złamanie nosa odszkodowanie z zus, co należy się poszkodowanemu?

Objawy jakie może mieć poszkodowany za złamanie nosa odszkodowanie powinno mu wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów związanych z leczeniem i...