Zegar tyka! Nie zwlekaj i pisz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela!

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Jakie obowiązują terminy?

W przypadku każdej procedury prawnej obowiązują ściśle określone terminy. Ich przekroczenie niesie za sobą konsekwencje. Dlatego warto wiedzieć, jakie terminy obowiązują w przypadku odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Dziś odpowiadamy na ważne pytania związane z terminami.

Warto zauważyć, że w przypadku całej procedury likwidacji szkód obowiązują ścisłe terminy. Ułatwiają one i przyspieszają wyjaśnienie sprawy. Bez nich, nawet najprostsze i bezsporne sprawy mogłyby ciągnąć się latami. Dlatego poszkodowany ma zazwyczaj 3 lata na zgłoszenie się do ubezpieczyciela. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 30 dni na wyjaśnienia i wypłatę odszkodowania. Co jednak, gdy odszkodowanie jest już wypłacone, ale nie odpowiada Ci jego wysokość? Kolejne terminy liczone są na nowo.

Ile czasu na odwołanie?

Bardzo ważne jest, aby poszkodowany dokładnie wiedział, w jakim czasie powinien się odwołać. Po niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela masz ściśle określony czas na przesłanie pisma reklamacyjnego. Nie musisz odwoływać się natychmiast. Zazwyczaj masz na to 3 lata. Jeżeli jednak sprawca wypadku był sądzony jak za przestępstwo, na odwołanie się od decyzji masz aż 20 lat.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy ofiarą jest osoba niepełnoletnia. Wtedy sprawa przedawnia się nie wcześniej, niż 2 lata po osiągnięciu przez poszkodowanego pełnoletności. Oznacza to, że pełnomocnicy 4-latek, jak i 17-latek będą mogli odwoływać się do osiągnięcia przez nich 20 roku życia.

Od kiedy liczy się termin?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, od kiedy właściwie liczy się czas, w którym należy przesłać pismo odwoławcze. Od wypadku? Od dnia zgłoszenia szkody? Bieg przedawnienia w tym przypadku rozpoczyna się w dniu, w którym ubezpieczyciel wydał decyzję.

Precyzyjne określenie dnia, w którym rozpoczyna się bieg przedawnienia, jest bardzo ważne. Jeżeli przekroczysz termin choćby o kilka dni - nie będziesz mógł już wysunąć roszczeń w danej sprawie.

Czy czas można wydłużyć?

Jedynym sposobem na zmianę terminu potrzebnego na reklamację jest przerwanie biegu przedawnienia. Można to zrobić na 3 sposoby:

  • wnieść sprawę do sądu.

  • podjąć mediację z ubezpieczycielem w sądzie lub z udziałem Rzecznika Finansowego.

  • zgłosić inne zdarzenia objęte ochroną z oc

Co się dzieje, gdy bieg jest przerywany? Poszkodowany po zakończeniu, np.: procesu sądowego może ponownie starać się o dopłatę. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zakończono sprawę. I jest to dokładnie ten sam okres, co poprzednio.

Część pokrzywdzonych odwołuje się nawet kilkakrotnie od decyzji ubezpieczyciela. Nie oznacza to jednak, że po każdym kolejnym piśmie bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo. Jeżeli ubezpieczyciel podtrzymuje swoje stanowisko, czas wciąż jest liczony od pierwszej decyzji. Tak samo jest w przypadku innych dokumentów od ubezpieczyciela, np: pisemnych informacji. Te pisma nie wpływają bowiem w żaden sposób na sprawę.

Czy są terminy dla ubezpieczyciela?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe również obowiązują terminy. Należy zauważyć, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest rozpatrywane w takim samym trybie, jak reklamacja. Ma on 30 dni na ustosunkowanie się do twojego wniosku. Nawet jeżeli nie przychyla się do Twojego stanowiska, powinien powiadomić Cię o tym w wyznaczonym terminie. Pismo to powinno też zawierać uzasadnienie odmownej decyzji.

Co się dzieje, gdy ubezpieczyciel nie dochowuje terminu odpowiedzi? Wtedy Twoje roszczenia muszą zostać uznane. Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić Ci dokładnie taką kwotę, jakiej żądasz w swoim odwołaniu. Wynika to z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty finansowe z 5 sierpnia 2015. Ubezpieczyciel w takim przypadku nie ma już możliwości na zmianę tej decyzji, czy udanie się do sądu.

Jak możesz łatwo zauważyć, terminy w przypadku odwołania są niezwykle ważne. Radzimy jednak nie zwlekać. Po dłuższym czasie zaciera się część dowodów i trudniej jest udowodnić swoje racje. Im szybciej wyślesz pismo odwoławcze, tym prędzej otrzymasz swoje pieniądze, bądź będziesz mógł podjąć dalsze kroki.

Warto także pilnować terminów obowiązujących ubezpieczyciela. Dzięki temu masz większą pewność, że wyegzekwujesz należne Ci środki.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.92

Czytaj także

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Zobacz... Helpfind - Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to dokument łatwy do napisania

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Zobacz jak je napisać

Stworzenie formalnego pisma jakim jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wydaje się trudnym zadaniem. Tymczasem obowiązuje prosty wzór. Sprawdź!

Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie od... Helpfind - Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie

Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Gdy poszkodowanego spotyka zaniżone odszkodowanie oc odwołanie może nie wydawać się najprostszą metodą walki. Tymczasem jest to podstawowe narzędzie

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Odpowiedzi... Helpfind - Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela,odpowiadamy na najczęstsze pytania

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to jeden ze środków przysługujących osobie, która nie zgadza się ze stanowiskiem ubezpieczyciela w przedmiocie wypłaconych...

Szkoda całkowita odwołanie od błędnej... Helpfind - Szkoda całkowita odwołanie od błędnej decyzji ubezpieczyciela

Szkoda całkowita odwołanie od błędnej decyzji ubezpieczyciela

Szkoda całkowita odwołanie od decyzji wymagają użycia argumentów odnoszących się do błędnej wyceny rzeczoznawcy, a więc profesjonalisty. Samo odczytanie kosztorysu...