odwołanie od odszkodowania porady

Odwołanie od odszkodowania, najważniejsze wskazówki

w przypadku niskiego odszkodowania

Analizując decyzje zakładów ubezpieczeń w sprawie wypłat odszkodowań należy stwierdzić, iż najczęstszym problem, obok nieterminowych wypłat, jest zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy wypadku. Dotyczy zarówno wypadków ze skutkiem śmiertelnym, jak również wypadków z obrażeniami ciała.

W związku z tym podamy najważniejsze wskazówki jak postępować w przypadku otrzymania niskiego odszkodowania. Postaramy się także wyjaśnić, w jaki sposób przebiega proces likwidacji szkody.

Kwota bezsporna

Należy wskazać, iż zazwyczaj wypłata odszkodowania nie odbywa się na podstawie jednej decyzji. Zgodnie z ustawą, zakład ubezpieczeń po zgłoszeniu szkody ma 30 dni na zajęcie stanowiska. W związku z tym często przyjmuje odpowiedzialność i wypłaca w tym terminie tzw. kwotę bezsporną. Osoba, która po raz pierwszy ma do czynienia z uzyskaniem odszkodowania przyjmuje decyzję zakładu ubezpieczeń jako ostateczną. Natomiast kwotę bezsporną należy potraktować jako zaliczkę na poczet przyszłych świadczeń.

Radzimy zatem dokładnie przeczytać decyzję zakładu ubezpieczeń. W niej ubezpieczyciel zazwyczaj wskazuje, od czego uzależnia dopłatę dalszego odszkodowania. Może to być:

  • oczekiwanie na dokumentację z postępowania karnego,
  • niepełna dokumentacja medyczna,
  • brak innego dokumentu itp.

Po uzupełnieniu brakujących dokumentów zakład ubezpieczeń powinien dopłacić odszkodowanie. Powyższa sytuacja dotyczy zarówno odszkodowania za wypadek śmiertelny, jak i odszkodowania za obrażenia ciała.

Wstępny uszczerbek na zdrowiu

Kolejną przyczyną zaniżonego odszkodowania może być niepełna dokumentacja medyczna oraz orzeczony wstępny uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego. Sytuacja ta dotyczy wyłącznie wypadków z obrażeniami ciała. Ma miejsce, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem szkody a wypadkiem jest krótki. Zakład ubezpieczeń wypłacając odszkodowanie kieruje się wstępnym uszczerbkiem na zdrowiu, który często orzeka się zaocznie. Sam uszczerbek jest określany jako wstępny, gdyż leczenie poszkodowanego nie jest zakończone i nie wiadomo, jakie będą skutki doznanych urazów.

W związku z tym, gdy nasze leczenie będzie dobiegało końca, należy skompletować całą dokumentację medyczną z każdej placówce medycznej. Następnie należy wystąpić do ubezpieczyciela o zorganizowanie naocznego badania lekarskiego jednocześnie przesyłając całość dokumentów medycznych. Zazwyczaj końcowy uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego jest większy od uszczerbku wstępnego. To również przekłada się na wyższą wypłatę odszkodowania.

Wywiad środowiskowy

Powodem zaniżonego odszkodowania może być również brak przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Problem ten dotyczy wyłącznie wypadków komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym. Często zdarza się, że zakład ubezpieczeń wypłacając odszkodowanie nie do końca zagłębia się w sytuację rodzinną ofiary wypadku. Podpisane oświadczenie przez osobę roszczącą po śmierci bliskiego nie odzwierciedla w pełni sytuacji, w której znalazła się rodzina.

Zatem należy wnioskować, żeby zakład ubezpieczeń przeprowadził wywiad środowiskowy z każdą osobą starającą się o zadośćuczynienie. Sam wywiad środowiskowy odbywa się na zasadzie bezpośredniej rozmowy z pracownikiem zakładu ubezpieczeń z bliskim zmarłego. Podczas rozmowy przedstawiciel ubezpieczyciela ustala jakie relacje wiązały zmarłego z uprawnionym oraz jak śmierć bliskiego wpłynęła na jego życie. W praktyce wygląda to tak, że po wywiadzie środowiskowym wypłaty odszkodowania są wyższe niż w sytuacji, gdy takiego wywiadu nie było.

Droga odwoławcza

Na koniec chciałbym dodać, iż od każdej decyzji zakładu ubezpieczeń istnieje droga odwoławcza. W tym zakresie nie istnieją żadne ograniczenia. Odwoływać się możemy wielokrotnie od każdej decyzji zakładu ubezpieczeń. Zatem, gdy spotkamy się z zaniżonym odszkodowaniem lub gdy TU czegoś nie uwzględni, należy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

W piśmie należy zamieścić nasze zastrzeżenia i uwagi. Należy też dostarczyć dowody w postaci dokumentów. Natomiast, gdy odwołanie nie przyniesie żadnych rezultatów, należy zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika o radę.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.67

Czytaj także

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Jakie... Helpfind - Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jakie obowiązują terminy?

Niezadowoleni z odszkodowania mają wiele pytań, a odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wydaje się trudną kwestią. Dochodzą do tego też terminy.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Zobacz... Helpfind - Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to dokument łatwy do napisania

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Zobacz jak je napisać

Stworzenie formalnego pisma jakim jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wydaje się trudnym zadaniem. Tymczasem obowiązuje prosty wzór. Sprawdź!

Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie od... Helpfind - Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie

Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Gdy poszkodowanego spotyka zaniżone odszkodowanie oc odwołanie może nie wydawać się najprostszą metodą walki. Tymczasem jest to podstawowe narzędzie

Jak napisać odwołanie od odszkodowania... Helpfind - Jak napisać odwołanie od odszkodowania OC? Praktyczne porady

Jak napisać odwołanie od odszkodowania OC? Praktyczne porady

poszkodowany może starać się o wyższe odszkodowania OC. W piśmie odwoławczym poszkodowany wyraża bowiem żądanie obejmujące ponowne rozpatrzenia sprawy. O...