Szkoda OC oznacza wypłatę odszkodowania dla poszkodowanego

Szkoda oc - co zrobić gdy wpadłeś w poślizg?

Wpadłeś w poślizg? Sprawdź, co zrobić, by uzyskać należne odszkodowanie. Wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna przedmiotowego zdarzenia. Poślizg może być bowiem spowodowany nie tylko przez śliską nawierzchnię, ale również przez złe warunki drogi lub też nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Odszkodowanie za złe warunki atmosferyczne

Najczęściej wskazywaną przyczyną wypadków w takim przypadku jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, takich jak, np. śnieżyca, intensywne opady deszczu, gołoledź. Jeśli Policja uzna, że przyczyna zdarzenia była właśnie taka, uzyskanie odszkodowania dla kierującego pojazdem nie będzie możliwe. W świetle obecnie obowiązujących przepisów warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela, a tym samym wypłata odszkodowania z polisy OC pojazdu, uzależniona jest od wykazania winy sprawcy. Jeśli pojazd wpadł w poślizg z winy kierującego, odszkodowanie dla kierującego nie przysługuje. W przypadku pasażerów odszkodowanie zostanie przyznane, nawet jeśli uszczerbek powstał na skutek wyłącznego zawinienia kierowcy.

Szkoda oc za zły stan drogi

Istnieją również przypadki, gdy do zdarzenia dochodzi z przyczyn zewnętrznych, na które kierujący nie miał wpływu. Jedną z takich przyczyn jest zły stan nawierzchni, po której poruszał się pojazd. Obowiązkiem zarządcy drogi jest zapewnienie utrzymania należytego jej stanu, to znaczy takiego, który uniemożliwia m.in. wpadnięcie w poślizg. W takim wypadku konieczne jest jednak wykazanie winy zarządcy, czyli zaniedbania wskazanego wyżej obowiązku. Sam fakt wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych w momencie kolizji lub wypadku nie należy do podstaw przyznania odszkodowania. By uzyskać odszkodowanie z polisy OC zarządcy drogi, należy wykazać, że droga nie była w należyty sposób zabezpieczona przed poślizgiem, tzn. nie została odśnieżona lub posypana piaskiem czy też solą.

By udowodnić winę zarządcy drogi, należy zebrać jak najwięcej dowodów w postaci dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia, notatki policyjnej oraz oświadczeń osób zamieszkujących w okolicy. Pomocne może okazać się również przedstawienie przepisów samorządowych, regulujących zasady utrzymania konkretnej drogi.

Odszkodowanie za wypadek na plamie oleju

Do poślizgu pojazdu może dojść również na skutek rozlania na drodze jakiejś substancji, np. oleju. Co w takim przypadku? Niestety sam fakt rozlania substancji nie daje podstaw do wypłaty odszkodowania. Jest to zazwyczaj zdarzenie nagłe, którego zarządca może nie zauważyć natychmiast mimo regularnego kontrolowania stanu drogi. W takim przypadku uzyskanie świadczeń z polisy OC zarządcy drogi jest znacznie utrudnione. Konieczne jest bowiem wykazanie, że zarządca o powstałym zagrożeniu wiedział, a mimo to nie podjął żadnych działań, by zabezpieczyć drogę.

Jeśli zarządca został poinformowany o wystąpieniu potencjalnego zagrożenia na drodze przed zdarzeniem, a mimo to nie podjął żadnych działań, odpowiedzialność jest bezsporna. Wystąpiły bowiem przesłanki niezbędne do uznania odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela, tzw. związek przyczynowo-skutkowy, polegający na powstaniu wypadku na skutek niewłaściwego utrzymania stanu jezdni, które spowodowało bezpośrednie niebezpieczeństwo poruszania się po drodze.

Niezbędne formalności

By skutecznie dochodzić odszkodowania od zarządcy drogi należy przede wszystkim ustalić, kto drogą zarządza oraz w jakim Towarzystwie Ubezpieczeniowym danym zarządca posiada ubezpieczenie OC. Po uzyskaniu danych ubezpieczyciela oraz numeru umowy ubezpieczenia możemy zgłosić szkodę bezpośrednio do Ubezpieczalni. W przypadku uzyskania uzasadnionej odmowy, zgłoszenie kierujemy ponownie bezpośrednio do odpowiedniego zarządcy drogi. Jeśli nie zgadzamy się z decyzją Ubezpieczyciela, możemy złożyć reklamację. W przypadku podtrzymania stanowiska Ubezpieczyciela, które nie jest dla nas satysfakcjonujące, możemy wystąpić na drogę sądową.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.80

Czytaj także

Szkoda OC - 5 rzeczy,... Helpfind - szkoda oc - 5 rzeczy, które musisz wiedzieć

Szkoda OC - 5 rzeczy, które musisz wiedzieć

Co należy wiedzieć, gdy zajdzie szkoda oc w wyniku wypadku? Zwykle poszkodowani nie są w pełni świadomi tego. Nie zawsze...

Szkoda komunikacyjna a brak sprawcy... Helpfind - Szkoda komunikacyjna

Szkoda komunikacyjna a brak sprawcy. Czy można coś zrobić?

Gdy wystąpiła szkoda komunikacyjna i nie ma odpowiedzialnego za to zdarzenie, sprawę można zgłosić do UFG. Osoba poszkodowana uzyska należne...

Szkoda całkowita co zrobić, gdy... Helpfind - Szkoda całkowita

Szkoda całkowita co zrobić, gdy wartość samochodu się nie zgadza?

Szkoda całkowita w pojeździe występuje wówczas, gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla nadmierne trudności...

Co musisz wiedzieć, gdy wystąpi... Helpfind - Co musisz wiedzieć, gdy wystąpi szkoda całkowita z AC?

Co musisz wiedzieć, gdy wystąpi szkoda całkowita AC?

Polisa z AC jest dodatkową ochroną w przypadkach, których nie obejmuje OC. Warto więc z niej skorzystać. Musisz jednak pamiętać...