Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy? Odwołaj się!

Zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy.

Jest możliwość odwołania?

Niejeden kierowca zdziwił się otrzymując decyzję o odszkodowaniu. Niestety, niezbyt pozytywnie. Większość odszkodowań jest bowiem zaniżonych. Powszechnie uważa się, że po otrzymaniu odszkodowania nic już nie można zrobić. Czy jest to prawda?

Pragniemy podkreślić już na początku — nie jest to prawda. Poszkodowany zawsze powinien otrzymać pełne odszkodowanie. Zawsze masz prawo do odwołania się od niekorzystnej dla decyzji. Jest to możliwe przy:

 • wypłacie zaniżonego odszkodowania
 • odmowie wypłaty odszkodowania
 • nieprawidłowym orzeczeniu o szkodzie całkowitej
 • odmowie zwrotów kosztów samochodu zastępczego

Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych korzysta z niewiedzy klientów i dlatego wydaje decyzje o zaniżonych odszkodowaniach.

Tylko w dwóch przypadkach poszkodowany nie ma możliwości starania się o dopłatę. Pierwszym jest ugoda proponowana pzrez ubezpieczyciela. Zwykle umowa ta jest niekorzystna dla poszkodowanych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że w ten sposób zrzeka się prawa do dalszych roszczeń. Dlatego nie warto podpisywać jej, gdy nie jesteś zadowolony z proponowanej kwoty.

Drugim przypadkiem jest przedawnienie. Poszkodowany nie może uzyskać odszkodowania, gdy minie termin:

 • 3 lat od wydania decyzji
 • 20 lat — w przypadku, gdy wypadek był następstwem przestępstwa

W tym przypadku należy więc pilnować uważnie obowiązujących terminów. Warto także odwołać się jak najszybciej to możliwe — zaraz po zebraniu wszystkich dowodów i informacji wskazujących na zaniżenie odszkodowania. Ubezpieczyciel ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni.

Przejdźmy zatem do kluczowego tematu. Jak starać się o dopłatę?

Jak się odwołać?

Aby się odwołać, należy przesłać pismo. W decyzji ubezpieczyciela powinny znajdować się takie szczegóły jak:

 • imię i nazwisko likwidatora szkody
 • adres ubezpieczyciela

Używając właśnie tych danych należy przesłać pismo. Niektórzy ubezpieczyciele preferują także korespondencję e-mailową. Wówczas w decyzji ubezpieczyciela powinien znaleźć się odpowiedni adres.

Jak napisać odwołanie?odwołanie od decyzji ubezpieczyciela a odwołanie

Powinieneś sporządzić pismo składające się z dwóch części.

W pierwszej informujesz ubezpieczyciela o swoim stanowisku. W tej części dokładnie opisujesz, od którego pisma się odwołujesz. Musisz zatem podać:

 • datę wydania decyzji
 • numer akt odszkodowawczych

Informacje te również znajdziesz w piśmie decyzji ubezpieczyciela.

Powinieneś wskazać także oczekiwaną kwotę odszkodowania.

W drugiej, kluczowej części uzasadnisz swoje stanowisko. Warto tutaj wskazać, z którą kwestią decyzji czy też pozycją kosztorysu się nie zgadzasz. W przypadku kosztorysu najczęstszymi problemami są:

 • użycie cen części zamiennych, a nawet używanych
 • zaniżanie ilości potrzebnych materiałów
 • zaniżanie czasu potrzebnego na naprawę
 • zaniżane stawek warsztatu
 • stosowanie rabatów i urealnień
 • zaniżona wartość samochodu

Często zdarza się rónież, że ubezpieczyciel woli zakwalifikować części do naprawy, zamiast do wymiany - co oczywiście zmniejsza koszty.

Jeżeli wskazujesz na niewłaściwe praktyki, przedstaw dokumenty, które wykazują rzeczywistą cenę naprawy. Może to być kosztorys sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę albo kalkulacja wybranego warsztatu.

W przypadku wartości samochodu również możesz powołać się na niezależną wycenę. Niezależny rzeczoznawca na podstawie i danych dostarczanych przez stowarzyszenie Ekspert-Mot wylicza właściwą wartość pojazdu. Badania te polegają na porównywaniu cen samochodów takich jak Twój na lokalnym rynku.

W niektórych przypadkach konieczne jest określenie wartości samochodu zarówno przed szkodą, jak i po niej. Dotyczy to głównie szkody całkowitej. Wyliczenie wartości samochodu sprzed wypadku przydatne jest tak przy odszkodowaniu za utratę wartości pojazdu. Ono również bywa zaniżane.

W uzasadnieniu warto także powołać się na właściwą podstawę prawną. Możesz wskazać na:

 • szczegółowe przepisy kodeksu cywilnego,
 • uchwały Sądu Najwyższego.

Wówczas Twoje pismo jest bardziej profesjonalne, a argumenty stają się trudniejsze do podważenia.

Swoje odwołanie wyślij listem poleconym. Wówczas będziesz miał potwierdzenie odbioru. Wówczas masz pewność, że Twoje pismo zostało dostarczone. Co jeszcze ważne — to od dnia dostarczenia pisma ubezpieczyciel ma na to 30 dni na rozpatrzenie Twojej reklamacji.

W niektórych przypadkach możesz także przesłać skan pisma poprzez e-mail. W ten sposób także będziesz miał informację o nadaniu i odczytaniu wiadomości.

Ile czasu masz na odwołanie?

Minęło już trochę czasu, a ty wciąż nie zdecydowałeś się na odwołanie? Zapewne sądzisz, że sprawa nie jest już aktualna i zaniżone odszkodowanie musi Ci wysatrczyć. Jest to błędne przekonanie.

W przypadku kosztorysu masz na wysłanie pisma 3 lata. W niektórych przypadkach jest to nawet 20 lat. Wtedy jednak wypadek musi być konsekwencją przestępstwa.

Bardzo ważną kwestią jest fakt, od kiedy liczony jest czas. Jest to data wypadku? Zgłoszenia się po odszkodowanie? W tej sytuacji okres potrzebny na odwołanie naliczany jest od daty decyzji o odszkodowaniu.

Warto jednak zgłosić sprawę jak najszybciej. Łatwiej wtedy o całą dokumentację wypadku i likwidacji szkody. Ubezpieczycie nie ma także większych problemów z ustaleniem rzeczywistych szkód. Bardzo ważne jest, aby dokładnie pilnować obowiązujących terminów. Gdy dojdzie do przedawnienia, w danej sprawie nie możesz już nic zdziałać.

Czy ubezpieczyciel może odmówić?

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek zapoznać się z Twoim pismem i odpowiedzieć na nie w ciągu 30 dni. Niestety, nie ma obowiązku przychylić się do Twojej prośby.

To jednak nie oznacza, że poszkodowani mają całkowicie zamkniętą drogę do wyższego odszkodowania. W takiej sytuacji należy skorzystać z innych możliwości.

Ubezpieczyciele zwykle wskazują na możliwość skierowania sprawy do sądu. Wielu poszkodowanych decyduje się właśnie na rozprawę sądową. Tutaj należy jedynie złożyć zebraną już dokumentację:

 • decyzję i kosztorys ubezpieczyciela
 • kosztorys niezależnego rzeczoznawcy

W swoim pozwie należy także właściwie uzasadnić swoje stanowisko — podobnie jak w odwołaniu. Tutaj również konieczne jest powołanie się na właściwą podstawę prawną. Poszkodowany musi także wnieść opłatę sądową. Uzależniona jest ona od kwoty roszczenia wskazanej w pozwie — obecnie jest to 10%. Kwota ta jest jednak zwracana w przypadku, gdy poszkodowany wygra sprawę.

Sędziowie zwykle przychylają się do wniosków poszkodowanych, a odszkodowania są znacznie wyższe. Dodatkową sąd może zasądzić odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania - 13% w skali roku.

Są także inne rozwiązania. Warto także wysłać skargę do Rzecznika Finansowego. Podobnie jak sądy, najczęściej przychyla się do uwag wnoszącego skargę. Zadaniem rzecznika jest analiza skargi i całej sprawy. Na tej podstawie przygotowuje on właściwą argumentację, a następnie zgłasza się do ubezpieczyciela. Niestety, nie ma on prawnych możliwości, aby wpłynąć bezpośrednio na decyzję Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Rzecznik Finansowy ma także możliwość podjęcia postępowania polubownego pomiędzy poszkodowanym a zakładem ubezpieczeniowym. Tutaj jednak celem jest ugoda, co sprawia, że każda ze stron musi zrezygnować z części swoich roszczeń.

Ze swoją skargą możesz zgłosić się także do KNF. Organ ten jednak nie interweniuje jednak w pojedynczych sprawach. Jeżeli jednak Krajowy Nadzór Finansowy zauważy niepokojący trend, może nałożyć na ubezpieczyciela karę finansową.

Coraz więcej poszkodowanych postanawia także zwrócić się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej. Pomaga ona na 3 sposoby:

 • dokonuje analizy kosztorysu i doradza najlepsze rozwiązania
 • walczy o wyższe odszkodowanie z polisy oc sprawcy wypadku w imieniu poszkodowanego
 • wypłaca dopłatę w ramach odkupu odszkodowania

Wielu poszkodowanych rezygnuje i godzi się na zaniżone odszkodowanie. Oznacza to dodatkowe koszty — za naprawę płacisz się częściowo z własnej kieszeni. Wielu poszkodowanych decyduje się także sprzedać uszkodzony samochód — w ten sposób próbują zrekompensować straty. Nie ma ku temu podstaw, gdy wypadek nie zdarzył się z Twojej winy. Dlatego warto zweryfikować swój kosztorys i odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Pomóc tu może niezależny rzeczoznawca oraz kancelaria odszkodowawcza.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.38

Czytaj także

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy?... Helpfind - Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy? Należy Ci się więcej kasy!

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy? Należy Ci się więcej kasy!

Gdy ma miejsce zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy osoba poszkodowana może się ubiegać o należne jej zadośćuczynienie oraz o takie...

Zaniżone odszkodowanie OC jak walczyć... Helpfind - Zaniżone odszkodowanie OC

Zaniżone odszkodowanie OC jak walczyć z ubezpieczycielem

Zaniżone odszkodowanie OC dla poszkodowanych łączy się zwykle z walką przeciwko ubezpieczycielowi. Podpowiadamy, jak wtedy postępować.

Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie od... Helpfind - Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie

Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Gdy poszkodowanego spotyka zaniżone odszkodowanie oc odwołanie może nie wydawać się najprostszą metodą walki. Tymczasem jest to podstawowe narzędzie

Zaniżone odszkodowanie Czy musisz pokazywać... Helpfind - Zaniżone odszkodowanie

Zaniżone odszkodowanie. Czy musisz pokazywać rachunki od warsztatu?

Zaniżone odszkodowanie - ubezpieczyciele mają na nie wiele sposobów. Jednym z nich jest wymóg dostarczenia dodatkowych dokumentów. Czy to konieczne?