/

Zdrowie
Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do lat pracy i emerytury?

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do lat pracy i emerytury?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

04.05.2023

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do lat pracy, mimo że warunkiem wypłacania świadczenia pielęgnacyjnego jest rezygnacja z pracy? Wiele osób zadaje to pytanie, a także inne związane z tym tematem. Ile lat pobierania świadczenia jest potrzebne do uzyskania okresu ubezpieczenia? Czy pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego ma wpływ na wysokość emerytury? W artykule odpowiadamy na wszystkie te pytania.

Rezygnacja z pracy w celu sprawowania opieki i pobierania świadczenia pielęgnacyjnego

Konieczność sprawowania stałej lub długotrwałej opieki może się wiązać rezygnacją zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zdajemy sobie, że podjęcie takiej decyzji może być dla Ciebie bardzo trudne. To całkowicie normalna sprawa, szczególnie jeśli Twoja pensja jest wyższa niż wartość świadczenia pielęgnacyjnego (2458 zł miesięcznie), ale jednak nie wystarcza na zatrudnienie profesjonalnego opiekuna lub opiekunki dla osoby wymagającej opieki.

Wiele osób pobiera niższe świadczenia ze względu na skomplikowane przepisy prawne. Nie oznacza to jednak, że w przypadku zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługujących w kwocie 620 zł miesięcznie, nie trzeba zrezygnować z pracy. 

Czy warto zrezygnować z pracy, żeby podjąć się opieki nad bliską osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności? Tak, ale pod warunkiem, że uzyskasz świadczenie pielęgnacyjne. Wtedy opieka nad rodzicem zamiast pracy czy opieka nad innym członkiem rodziny nie pozbawi Cię środków do życia.

Pamiętaj też, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje dokładnie tej osobie, które jest najbliższa w stosunku do osoby wymagającej opieki.  Co więcej, istnieje też program opieki wytchnieniowej, dzięki któremu możesz odpocząć od opieki, nie rezygnując ze świadczenia pielęgnacyjnego.

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do lat pracy?

Nie, okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego nie wlicza do przepracowanych lat. Dlaczego? Bo zatrudnienie wymaga tzw. stosunku pracy. Osoba wymagająca opieki musiałaby być wówczas pracodawcą dla kogoś, kto się nią opiekuje. Z kolei osoba podejmująca się opieki musiałaby być pracownikiem. 

Co więcej, pracownik musi otrzymywać od pracodawcy wynagrodzenie za swoją pracę. Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane nie przez osobę wymagającą opieki, a przez odpowiedni organ administracyjny, np. przez prezydenta miasta czy wójta gminy. 

Nie ma więc żadnych szans, żeby opieka nad osobą z niepełnosprawnością świadczona przez osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne została uznana za pracę, dopóki wynagrodzenie dla opiekuna nie będzie wypłacane właśnie przez tę osobę. 

czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do lat pracy

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do emerytury?

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych precyzuje, że lata pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, a zatem lata sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, mają wpływ na wysokość emerytury. 

Składki na ubezpieczenia emerytalne są pokrywane przez organ, który zajmuje się wypłacaniem świadczenia pielęgnacyjnego w Twoim miejscu zamieszkania. Ich wysokość jest oczywiście uzależniona od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w danym roku. W 2023 roku świadczenie pielęgnacyjne zostało zwaloryzowane tak, że jego kwota wynosi 2458 zł. Nadal nie wiadomo, ile dokładnie wyniesie świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku, ale możesz mieć pewność, że jego kwota wzrośnie. 

Co ważne, możesz gromadzić składki z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego bez ograniczeń. Im później przejdziesz na emeryturę, tym wyższa będzie Twoja emerytura. Kwotę należnego Ci świadczenia emerytalnego zwiększą też oczywiście Twoje zarobki z okresu sprzed pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. 

świadczenie pielęgnacyjne

Czy okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego jest okresem składkowym?

Tak, okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego jest okresem składkowym. Uprawnia Cię do pobierania emerytury, jeśli np. brakowało Ci 2 lat okresu składkowego, żeby móc otrzymywać emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

Możesz też w przyszłości skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych, o ile w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień, w którym zarejestrujesz się jako osoba bezrobotna, wykażesz co najmniej 365 dni pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. 

Możesz też pobierać zacząć pobierać świadczenie przedemerytalne. Otrzymywanie świadczenia wiąże się z byciem w odpowiednim wieku: 55 lat, jeśli jesteś kobietą lub 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną. Co więcej, nie możesz zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy później niż po upływie 60 dni, bo wtedy zaprzepaścisz swoje szanse na świadczenie przedemerytalne. Musisz też spełnić wymóg pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez minimum 365 dni, aby uzyskać świadczenie przedemerytalne.

Czy osoba wymagająca opieki musi się legitymować orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności?

W prawie każdym przypadku będzie to wymagane. Bardzo rzadko zdarzają się orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w których zostały zawarte wskazania dotyczące konieczności sprawowania stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Jeżeli jednak osoba, którą się opiekujesz, ma takie orzeczenie, to jak najbardziej masz szansę, żeby uzyskać świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 2458 zł miesięcznie. Zgłoś się do nas – sprawdzimy, czy spełniasz wszystkie warunki.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny:

  • małżonkowi lub małżonce,
  • matce lub ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • córce lub synowi, 
  • babci, dziadkowi, wnukowi lub wnuczce.

Jeżeli więc jesteś osobą, spośród wymienionych wyżej, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, to możesz uzyskać świadczenie pielęgnacyjne nawet na osobę dorosłą, która wymaga opieki. 

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne nie może przysługiwać małżonkowi lub małżonce, a także nie możesz go otrzymywać w związku z opieką nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością. 

Każdy ośrodek pomocy społecznej w Polsce odmówi przyznania Ci świadczenia, jeśli opiekujesz się dorosłą osobą z niepełnosprawnością. Na odwołanie do SKO zostanie Ci tylko 14 dni. Zgłoś się do nas, zanim zaczniesz starać się o świadczenie, dowiedz się, jak wypełnić wniosek o świadczenie pielęgnacyjne wzór. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemnej sytuacji, w której zabrakłoby czasu na podjęcie przez naszych ekspertów niezbędnych działań. Dzięki naszej pomocy możesz uzyskać świadczenie w pełnej kwocie, czyli 2458 zł. 

świadczenie pielęgnacyjne

Spiesz się, bo w 2024 roku uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego na osobę dorosłą będzie niemożliwe. Rząd planuje wówczas wprowadzić poziom potrzeby wsparcia i nowe świadczenie wspierające, które dla większości osób będzie mniej korzystne.

Podsumowanie

  • Świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do emerytury, potencjalnie podwyższając jej wartość.
  • Świadczenie pielęgnacyjne nie wlicza się do stażu pracy, bo opieka nad osobą wymagającą opieki nie jest pracą.
  • Jeżeli chcesz uzyskać świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością, to będzie Ci potrzebna nasza pomoc.

Źródła

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Odpowiedź na interpolację nr 11961

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

empty_placeholder

Świadczenie pielęgnacyjne na wyciągnięcie ręki

Prześlij do nas dokumenty. Nasi eksperci bezpłatnie je (dla Ciebie) przeanalizują.

Sprawne i skuteczne działania naszych ekspertów

Możliwe wyrównanie kwoty za okres ubiegania się

Nie musisz rezygnować z innych świadczeń zdrowotnych

Nie stracisz praw do późniejszej emerytury lub renty

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line