Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi dla poszkodowanych

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi

- jak działają?

Działalność kancelarii odszkodowawczych ze względu na specyfikę i charakter świadczonych usług opiera się na szczególnie dokładnym poszanowaniu przepisów prawa. Jako, że Klienci firm tego typu to osoby boleśnie doświadczone przez los, ich interes powinien być najważniejszy. Na chwilę obecną działalność firm odszkodowawczych nie jest uregulowana przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wewnętrzne regulacje powinny być i są wyjątkowo restrykcyjne w zakresie ochrony interesów Klienta.

Jak działają kancelarie odszkodowawcze?

Podstawą działalności każdej firmy zajmującej się odszkodowaniami jest dotarcie do osób poszkodowanych w wypadkach lub rodziny osoby, która w takim wypadku zginęła. Tak jak w większości firm, podstawą jest umiejętność sprzedania usług firmy i przedstawienia jej oferty potencjalnym Klientom. Sieć przedstawicieli firmy, znajduje się w całym kraju, by mieć możliwość dotarcia w jak najkrótszym czasie do poszkodowanego i zapewnienia mu niezbędnej pomocy i wsparcia. Działalność sieci sprzedaży opiera się o posiadanie kwalifikacji handlowych i sprzedażowych, rozwijane przez system szkoleń oraz dostępne narzędzia i informacje.

Dodatkowym, niezwykle ważnym elementem sprzedaży jest system poleceń. Oznacza to, że dobrze obsłużony Klient poleca usługi firmy i danego przedstawiciela, swoim znajomym czy rodzinie. Sprawy z polecenia to niemały i stale rosnący procent prowadzonych spraw. Należy podkreślić, iż rozmowa z przedstawicielem firmy zajmującej się odszkodowaniami jest jednocześnie wstępną weryfikacją sprawy. Przedstawiciel w oparciu o posiadaną wiedzę informuje czy w danej sprawie są podstawy do dochodzenia roszczeń czy też nie ma takiej możliwości, w przypadkach bardziej zawiłych prawnie, sprawy są kierowane do oceny przez prawników z centrali firmy.

Dokumenty niezbędne poszkodowanemu

Przy spisywaniu umów i pełnomocnictw przedstawiciel zbiera kserokopię wszelkich dokumentów, które posiada Klient, a które mogą być pomocne w toku prowadzenia sprawy. Są to w szczególności dokumenty medyczne:

  • z wszelkich placówek medycznych
  • dokumenty z trwającego lub zakończonego postępowania karnego
  • dokumenty potwierdzające ponoszone koszty w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim

Całość dokumentacji przesyłana jest drogą pocztową oraz mailową do siedziby spółki, gdzie dokumenty, a wówczas już sprawa są rejestrowane, a następnie przydzielana jest osoba prowadząca sprawę merytorycznie. W tym momencie następuje kolejna weryfikacja zgromadzonych dokumentów oraz stanu prawnego sprawy. Jeżeli są podstawy do dochodzenia roszczeń wykonywane są pierwsze czynności w sprawie. Niewątpliwie pierwszym i podstawowym krokiem jest kontakt z Klientem celem poinformowania o planowanych krokach w sprawie, zapytania Klienta o informacje czy dokumenty, które nie znalazły się w aktach.

Możliwość odwołania z pomocą pełnomocnika

Firma w razie potrzeby ma możliwości wystąpienia do placówek medycznych o przesłanie niezbędnej dokumentacji medycznej lub wystąpienie do organów typu Policja, Prokuratura czy Sąd o niezbędne dokumenty z postępowania karnego, jeżeli z różnych powodów Klient nie posiada tych dokumentów. Zgłoszenie szkody następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji lub danych pojazdu sprawcy wypadku. W toku likwidacji szkody sprawa jest uzupełnienia i są dosyłanie niezbędne dokumenty do towarzystwa ubezpieczeniowego, które mają lub mogą mieć wpływ na decyzję ubezpieczyciela oraz wysokość należnego zadośćuczynienia dla osoby poszkodowanej. Regułą jest, iż w sprawie składane jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Niestety regułą jest również, iż w postępowaniu likwidacyjnym ubezpieczyciele zajmują stanowiska niekorzystne dla osób poszkodowanych, zaniżają należne zadośćuczynienia oraz bardzo często odmawiają zwrotu w całości lub części kosztów poniesionych w toku leczenia powypadkowego przez poszkodowanego. Po wyczerpaniu drogi przedsądowej, gdy stanowisko ubezpieczyciela nadal jest niekorzystne, jest możliwość przedstawienia sprawy do oceny procesowej, tzn. zaopiniowania sprawy pod kątem skierowania jej na drogę postępowania sądowego.

Proces prowadzenia spraw dotyczących obsługi osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych obejmuje opisany wyżej etap przedsądowy, a po jego wyczerpaniu, jeżeli są ku temu podstawy, przygotowuje się akta sprawy do skierowania jej do sądu. W obecnej sytuacji procent spraw kierowanych do Sądu jest coraz większy i cały czas rośnie. Jest to odbiciem polityki towarzystw ubezpieczeniowych, które szukając oszczędności, zaniżają należne poszkodowanemu odszkodowania.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odszkodowanie od sprawcy wypadku Jak... Helpfind - Odszkodowanie od sprawcy wypadku

Odszkodowanie od sprawcy wypadku. Jak się starać o odszkodowanie?

Gdy jesteśmy poszkodowani w wypadku drogowym należy nam się odszkodowanie od sprawcy wypadku. Bez względu na to, jakiego uszkodzenia doznaliśmy.

Co to jest SPAM? Jak... Helpfind - Co to jest SPAM? Jak starać się o odszkodowania za SPAM?

Co to jest SPAM? Jak starać się o odszkodowania za SPAM?

Niechciane wiadomości codzienne zalewają większość internautów. Niewielu z nich wie, że może ubiegać się o odszkodowania za SPAM. Jak to...

Szkoda z oc sprawcy -... Helpfind - Szkoda z oc sprawcy

Szkoda z oc sprawcy - jak o odszkodowanie może starać się pieszy?

Szkoda z oc sprawcy może w znaczny sposób wpłynąć na wypłacone odszkodowanie dla poszkodowanego pieszego. Osoba poszkodowana, która została potrącona...

Firmy odzyskujące odszkodowania - w... Helpfind - Firmy odzyskujące odszkodowania - w jaki sposób działają?

Firmy odzyskujące odszkodowania - w jaki sposób działają?

Podejmując się analizy przedmiotowego zagadnienia, należy na samym początku odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie — Co rozumiemy pod pojęciem „firmy...