/

Finanse
Kalkulator frankowy - jak obliczyć saldo lub nadpłatę kredytu?

Kalkulator frankowy - jak obliczyć saldo lub nadpłatę kredytu?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

20.10.2023

Kalkulator frankowicza to narzędzie, którego nie trzeba specjalnie przedstawiać. Dzięki niemu możesz obliczyć, jak będzie wyglądać Twoje rozliczenie z bankiem po tzw. odfrankowieniu lub unieważnieniu umowy kredytowej. Czy warto skorzystać z kalkulatora? Dowiedz się z tego artykułu!

Kalkulator frankowicza – kiedy warto skorzystać?

Umowy o kredyty frankowe zawierają liczne klauzule abuzywne, dlatego też jako kredytobiorca możesz dochodzić roszczeń wobec kredytodawcy przed sądem. Frankowicze coraz częściej decydują się na takie rozwiązanie i walczą o odfrankowienie kredytu lub unieważnienie umowy kredytowej.

Musisz jednak wiedzieć, że w pozwie przeciwko bankowi trzeba wskazać wartość przedmiotu sporu. Jest to kwota, którą podmiot rynku finansowego będzie musiał Ci zapłacić, jeśli zapadnie pozytywny dla Ciebie wyrok.
Niestety okazuje się, że ustalenie kwoty sporu nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Szczególnie trudno to określić, jeśli na drodze sądowej chcesz wywalczyć odfrankowienie, a nie unieważnienie umowy frankowej.

Kredyt frankowy kalkulator – jak obliczyć sumę korzyści?

Jak otrzymać kalkulację korzyści? Wystarczy, że podasz kilka danych z umowy kredytowej:

kalkulator frankowicza
 • nazwę banku,
 • datę wypłaty kredytu (taka informacja jest niezbędna ze względu na potrzebę określenia kursu CHF z dnia, w jakim uruchomiono kredyt),
 • czy kredyt został wypłacony w transzach,
 • wypłaconą kwotę kredytu (istotna jest również waluta wypłaty kredytu, bo udzielony Ci kredyt może być kredytem indeksowanym bądź denominowanym),
 • marże banku,
 • na ile rat został zaciągnięty kredyt (podany okres kredytowania pozwoli kalkulatorowi CHF obliczyć, jaka kwota kredytu pozostała do spłacenia),
 • czy kredyt został spłacony wcześniej.

W kolejnym kroku należy podać dane kredytobiorcy:

kalkulator frankowicza

Po podaniu tych danych otrzymasz następujące wyniki:

 • kwotę roszczenia z tytułu stwierdzenia nieważności umowy frankowej lub orientacyjną kwotę nadpłaconych rat,
 • pozostały do spłaty po unieważnieniu kapitał lub orientacyjną wartość przyszłych nadpłat,
 • wartość korzyści po stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy z bankiem lub po odfrankowieniu.

Niestety musisz też wiedzieć, że kalkulator nadpłaty kredytu nie podaje precyzyjnych wyliczeń, bo zamiast tego podaje szacunkową wartość roszczenia. Jeśli chcesz poznać dokładną wartość przedmiotu sporu i potencjalny zysk, a także opłatę za usługi kancelarii frankowej, musisz udostępnić swoją umowę kredytu oraz zawarte w niej aneksy. Nasz kalkulator frankowy jest bezpłatny, dlatego warto z niego skorzystać. Dzięki niemu dowiesz się, czy warto podjąć kolejne kroki we współpracy z kancelarią prawną i ile pieniędzy możesz odzyskać. 

Kancelaria może przeprowadzić dla Ciebie analizę umowy kredytowej, możesz też skorzystać z oszacowania kosztów złożenia pozwu i całej usługi. Najpierw jednak sprawdź, ile w ogóle możesz odzyskać w swojej sytuacji – skorzystaj z darmowego kalkulatora frankowicza.

kalkulator kredytu frankowego

Odfrankowienie kredytu kalkulator

Odfrankowienie to usunięcie z umowy kredytowej tych klauzul, które zostały uznane za niedozwolone (klauzule indeksacyjne). Po zasądzeniu odfrankowienia kredyt w CHF zmienia się na kredyt w złotówkach z oprocentowaniem stawką SARON.

Jeśli zatem chcesz odfrankowić swój kredyt, to musisz za pomocą kalkulatora frankowego wyliczyć różnicę pomiędzy tym, co wpłaciłeś do banku a tym, co powinieneś wpłacić, gdyby umowa kredytowa nie zawierała zapisów abuzywnych. Konkretnie będzie to kwota nadpłaty kredytu.

Do obliczenia wysokości nadpłaty trzeba ustalić, ile wynosiłyby poszczególne raty, gdyby Twoja umowa z bankiem była uczciwa. Następnie należy obliczyć sumę wszystkich rat i odjąć od niej kwotę, którą już wpłaciłeś na wskazane w umowie kredytowej konto bankowe. 

Z określeniem wysokości tej drugiej kwoty nie powinieneś mieć żadnych problemów – po prostu zwróć się do banku z prośbą o wystawienie zaświadczenia o wysokości uiszczonych rat. Więcej trudności może Ci przysporzyć ustalenie tej pierwszej kwoty. Kluczową kwestią będzie wykonanie obliczenia, ile wynosiłaby rata kredytu w PLN oprocentowanego stawką SARON.

Kwota nadpłaty kredytu we frankach może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych lub nawet więcej. Wszystko zależy od daty zaciągnięcia zobowiązania, wysokości rat kredytu oraz długości okresu kredytowania. Jeśli zdecydujesz się na odfrankowienie, to możesz zyskać podwójnie. Nie tylko odzyskasz nadpłacone pieniądze, ale także znacząco zmniejszysz kwotę rat pozostałych do spłaty. Takie rozwiązanie jest zazwyczaj korzystniejsze, gdy masz jeszcze sporo rat do spłaty. Darmowy kalkulator frankowicza pozwoli Ci obliczyć potencjalne korzyści.

Unieważnienie kredytu frankowego kalkulator

Nieco inaczej wygląda kwestia rozliczenia z bankiem po wyroku sądu, w którym uznano, że Twoja umowa o kredyt staje się nieważna. W takiej sytuacji może się okazać, że wcale nie masz nadpłaty kredytu we frankach i musisz zwrócić jakąś kwotę bankowi, który udzielił Ci kredytu.

Wynikiem kalkulacji unieważnienia jest zatem konieczność zwrócenia przez każdą ze stron wszystkiego, co otrzymała od drugiej strony. Oznacza to, że Ty jako kredytobiorca musisz zwrócić bankowi otrzymany kapitał, a bank musi oddać Tobie to, co w okresie kredytowania pobrał.

Bank jest zatem zobligowany do zwrotu prowizji za uruchomienie kredytu (prowizja bankowa), zapłaconych rat wraz odsetkami, składek za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (oczywiście pod warunkiem, że było ono opłacane). Jeśli chcesz unieważnić kredyt, to najlepiej porównaj sumę kwot przekazanych przez Ciebie do banku i tych przekazanych Tobie przez bank.

Przykład: Otrzymałeś kredyt w wysokości 300 tys. zł i oddałeś bankowi już 330 tys. zł. Nadpłata kredytu wynosi zatem 30 tys. zł. Taką kwotę powinien zwrócić Tobie bank, po obustronnym potrąceniu, jeśli sąd orzeknie o unieważnieniu umowy o kredyt frankowy. Jeśli jednak oddałeś bankowi dużo mniej, np. połowę czyli w tym przypadku 150 tys. zł, to po Twojej stronie będzie obowiązek uregulowania niedopłaty, czyli kwoty pozostałych 150 tys. zł.

Darmowy kalkulator frankowicza nie zawsze wykaże, że jako kredytobiorca będziesz mieć nadpłatę kredytu, jak widać na powyższych przykładach. Dotyczy to szczególnie tych kredytów, które zostały zaciągnięte stosunkowo późno, a ich spłata była rozłożona na wiele rat. Jednakże miej na względzie fakt, że po unieważnieniu kredytu i rozliczeniu z bankiem nie będziesz dalej spłacać kredytu, a z Twojej nieruchomości zniknie zabezpieczenie hipoteczne.

Kalkulator ugody frankowej KNF

Nadal nie milkną echa propozycji zawierania ugód oferujących przewalutowanie kredytu we frankach, którą już jakiś czas temu zgłosiła Komisja Nadzoru Finansowego.

Wielu specjalistów ds. kredytów we frankach nazywa wystosowaną przez KNF propozycję ugody próbą ograniczenia odpowiedzialności sektora bankowego za wprowadzenie niebezpiecznego produktu finansowego, jakim niewątpliwie był kredyt CHF. Propozycje ugody pojawiają się dopiero teraz, kiedy pada coraz więcej pozytywnych dla frankowiczów wyroków sądowych. Wcześniej banki nie proponowały żadnych polubownych rozwiązań i były pewne swego.

KNF rekomenduje ugodę, która polega na traktowaniu kredytu w CHF jako złotówkowego, ale z wyższym oprocentowaniem. Przy takim rozwiązaniu wszystkie należności trzeba przeliczyć z mocą wsteczną. Na pierwszy rzut oka taka propozycja może się wydawać korzystna. Niestety ma sporo wad.

Pamiętaj, że te kilkanaście lat temu wielu osobom odmówiono kredytu złotowego z uwagi na brak zdolności kredytowej i jednocześnie proponowano zaciągnięcie kredytu frankowego charakteryzującego się niższym oprocentowaniem. Obecnie propozycja KNF narzuca frankowiczom droższy kredyt, na który przecież wcześniej nie mieli zdolności kredytowej. Zaletą ugody jest wyeliminowanie ryzyka związanego z wahaniem kursu franka szwajcarskiego, a także zmniejszenie zadłużenia kredytobiorcy. Korzyścią dla kredytobiorcy-frankowicza jest jedynie zniesienie ryzyka kursowego i brak konieczności ponoszenia kosztów związanych z drogą sądową. Bardziej korzystna może być sądowa ugoda z bankiem.

Darmowy kalkulator frankowicza – które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze?

Decyzję o ugodzie warto dokładnie przemyśleć – zawarcie ugody frankowej KNF jest równoznaczne ze zrzeczeniem się roszczeń wobec banku. Pomoc frankowiczom należy dostosować do swoich indywidualnych potrzeb, Skorzystaj z kalkulatora frankowicza, żeby dowiedzieć się, które rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze. kalkulator frankowicza to wygodne rozwiązanie, dzięki któremu obliczysz potencjalne korzyści i dowiesz się, czy warto wchodzić na drogę sądową z bankiem, który udzielił Ci kredytu.

Podsumowanie

 • Za pomocą kalkulatora frankowego oszacujesz saldo kredytu po unieważnieniu kredytu lub kwotę nadpłaconych rat po odfrankowieniu.
 • W przypadku kredytu po odfrankowieniu wyliczania jest różnica pomiędzy tym, co kredytobiorca już wpłacił, a kwotą do spłaty, gdyby umowa była pozbawiona klauzul abuzywnych.
 • Unieważnienie umowy kredytu oznacza konieczność dokonania rozliczenia pomiędzy stronami.
 • Najmniej korzystnym rozwiązaniem dla Frankowicza jest zawarcie ugody z bankiem.

Źródła

Komisja Nadzoru Finansowego w sprawie ugód z frankowiczami

Wyrok TSUE w sprawie Dziubak C‑260/18

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
jak sprawdzać klauzle w umowach kredytowych

28.05.2024

9 min

Klauzule i warunki umowy kredytowej – na co zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje

Sprawdź, jakie błędy najczęściej występują w umowach kredytowych. Jeśli powstały z winy banku, masz szansę na spory zysk....

Finanse

unieważnienie umowy kredytowej kiedy można

24.05.2024

10 min

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podawania powodu. Zobacz, co musisz zrobić, żeby anulować kredyt....

Finanse

darmowy kredyt warunki

23.05.2024

11 min

Darmowy kredyt – kto go otrzyma, jakie są warunki

Pomożemy bezpłatnie sprawdzić, czy możesz darmowy kredyt można zastosować dla Twojej pożyczki...

Finanse

empty_placeholder

Unieważnienie umowy kredytowej w CHF

Sprawdzimy, która oferta kancelarii frankowych będzie dla Ciebie najlepsza.

Porównanie aż 120 kancelarii frankowych

Oszacowanie salda po odfrankowieniu

Oszacowanie salda po unieważnieniu umowy

Droga sądowa to nawet pięciokrotnie większy zysk niż ugoda

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line