odszkodowanie z oc sprawcy z podatkiem, czy bez?

Odszkodowanie z OC sprawcy brutto, czy netto?

Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają kilka sposobów na to, aby wypłacać zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy. Jednym z nich jest pomijanie podatku VAT. Jeszcze do niedawna była to kwestia sporna. A jak jest dzisiaj?

Zacznijmy od tego, czym jest podatek VAT. Jest on doliczany do każdego produktu i usługi znajdujących się w obrocie. Dotyczy to także części samochodowych oraz naprawy. Zawiera się on w ostatecznej cenie danego towaru lub usługi. Sprawia to, że obowiązek zapłaty tego podatku scedowany jest na kliencie. Przedsiębiorca tymczasem nie ma obowiązku zapłaty tego podatku. Wynika to z faktu, iż nie jest on ostatecznym konsumentem nabywanych towarów.

Sposób rozliczania tego podatku ma wpływ nie tylko na cenę zakupionych towarów, ale także na wysokość odszkodowania. Chociaż prawo ubezpieczeniowe nie precyzuje tutaj zasad, to zastosowanie mają ogólne przepisy dotyczące właśnie podatku VAT. Nie zawsze dla ubezpieczycieli jest to jasne i zwykle stosują taką samą stawkę dla wszystkich poszkodowanych.

Sąd Najwyższy

Do 2007 orzecznictwo polskich sądów jest niejednoznaczne. Jest to niekorzystna sytuacja, a do Rzecznika Finansowego wpływa wiele skarg. TU uznają, że nie mają w obowiązku wypłacać odszkodowanie z OC sprawcy z uwzględnieniem podatku. W przypadku osób indywidualnych dochodzi w ten sposób do zaniżenia odszkodowania. Płacą za usługi i części kwoty brutto.

W związku z tym Rzecznik finansowy kieruje sprawę do Sądu Najwyższego. Ten, po rozpatrzeniu sprawy wydaje uchwałę. Stwierdza ona, że odszkodowanie przyznawane jest na podstawie cen części i usług. Obejmuje także podatek VAT w przypadkach, w których jest on naliczany, bądź nie może być obniżony.

Z uchwały tej jednoznacznie wynika, kiedy ubezpieczyciel może stosować stawki netto, a kiedy stawki brutto. Należy też zauważyć, że uchwały Sądu Najwyższego mają moc prawną. Narzucają one ścisłą interpretację przepisów. Oznacza to, że każdy ubezpieczyciel musi stosować się do takich uchwał.

Komu z podatkiem, a komu bez VAT

Zazwyczaj mówi się, że poszkodowany powinien otrzymać odszkodowanie uwzględniające VAT. Jest to duże uproszczenie, ponieważ nie dzieje się tak w każdym przypadku.

Kwota brutto odszkodowania to pełna kwota wraz z podatkiem. Jest on naliczany od towarów i usług i płacą go wszystkie osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. A zatem każda osoba prywatna powinna otrzymać odszkodowanie w kwocie brutto.

Kwotę odszkodowania netto, czyli pomniejszoną o podatek VAT otrzymuje każdy, kto ma możliwość odliczenia podatku. Są to przedsiębiorcy, którzy jednocześnie są płatnikami VAT.

Niedozwolone praktyki Towarzystw Ubezpieczeniowych

Po uchwale Sądu Najwyższego Towarzystwa Ubezpieczeniowe powinny wypłacać odszkodowania wedle nowych zasad. To znaczy, że przeciętny Kowalski powinien otrzymać odszkodowanie brutto. Ważna jest też realna możliwość odliczenia podatku. Jeżeli jej nie ma, to nawet przedsiębiorca powinien otrzymać odszkodowanie netto.

Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na kosztorys i decyzję ubezpieczyciela. Podane są w nich stawki, a także uzasadnienie. W ten sposób można się zorientować, czy ubezpieczyciel uwzględnił podatek. Jeżeli nie zrobił tego, a powinien, to poszkodowany ma do czynienia z zaniżonym odszkodowaniem. W takim razie powinieneś przesłać odwołanie od decyzji. W tym przypadku wystarczy jedynie powołać się na uchwałę Sądu Najwyższego.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.97

Czytaj także

Odszkodowanie od sprawcy wypadku Jak... Helpfind - Odszkodowanie od sprawcy wypadku

Odszkodowanie od sprawcy wypadku. Jak się starać o odszkodowanie?

Gdy jesteśmy poszkodowani w wypadku drogowym należy nam się odszkodowanie od sprawcy wypadku. Bez względu na to, jakiego uszkodzenia doznaliśmy.

Odszkodowanie z OC sprawcy czy... Helpfind - Odszkodowanie z OC sprawcy, czy należy się nietrzeźwemu?

Odszkodowanie z OC sprawcy czy należy się nietrzeźwemu?

Kierowcy, który został poszkodowany należy się odszkodowanie z oc sprawcy. Są jednak wyjątki gdy nie może się on o nie...

Auto z oc sprawcy -... Helpfind - Auto z oc sprawcy

Auto z oc sprawcy - z wypożyczalni czy od ubezpieczyciela?

Auto z oc sprawcy - jakie i od kogo wybrać? To trudna decyzja i trzeba ją podjąć na miejscu wypadku....

Szkoda komunikacyjna a brak sprawcy... Helpfind - Szkoda komunikacyjna

Szkoda komunikacyjna a brak sprawcy. Czy można coś zrobić?

Gdy wystąpiła szkoda komunikacyjna i nie ma odpowiedzialnego za to zdarzenie, sprawę można zgłosić do UFG. Osoba poszkodowana uzyska należne...