Odszkodowanie za śmierć brata co powinna wiedzieć osoba uposażona do niego

Odszkodowanie za śmierć brata

czy rodzeństwo zawsze może się starać

Śmierć osoby poszkodowanej szczególnie w okolicznościach bezpośrednio zawinionych przez inną osobę, np. w wyniku wypadku komunikacyjnego, choć zawsze trudna do przewidzenia i w sposób trwały wpisująca się w psychikę osób najbliższych zmarłemu, nie zawsze zasługuje na finansową rekompensatę.

Odszkodowanie za śmierć brata- na jakich zasadach?

Obecnie obowiązujące przepisy prawa określają, że w przypadku śmierci członka najbliższej rodziny, w przypadkach zawinionych przez inne osoby, rodzinie zmarłego należy się między innymi zadośćuczynienie. Najłatwiej jest to zobrazować na przykładach ofiar wypadków komunikacyjnych i ich rodzin. W sytuacjach gdy w wyniku wypadku samochodowego, ginie jego uczestnik, osoba za to odpowiedzialna powinna naprawić wyrządzoną szkodę.

O ile w bardzo wielu sytuacjach za spowodowanie śmierci innej osoby oprócz odpowiedzialności karnej ponieślibyśmy również odpowiedzialność finansową, to w przypadku spowodowania wypadku komunikacyjnego odpowiedzialność finansowa przechodzi na naszego ubezpieczyciela. O ile oczywiście wcześniej zawarliśmy umowę ubezpieczenia OC na pojazd, którym spowodowaliśmy wypadek.

Kiedy o odszkodowanie może się ubiegać rodzeństwo?

Czy jednak ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie dla każdego, kogo bliski zginie w wypadku komunikacyjnym? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Należy przede wszystkim przeanalizować obowiązujące obecnie przepisy jak również orzecznictwo sądów. Polskie prawo przewiduje kilka roszczeń przysługujących w przypadku gdy śmierć poniesie osoba nam bliska. Określił jednocześnie, że roszczenie to przysługuje najbliższemu członkowi rodziny, nie definiując kto jest członkiem najbliższej rodziny. Po bardziej wnikliwej analizie nasuwa się wniosek, że nie tylko decyzje ubezpieczycieli nie są ze sobą zgodne, ale również sądy wydają często sprzeczne ze sobą wyroki. Dlatego nigdy nie jest oczywiste, czy możliwe jest odszkodowanie za śmierć brata.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe wypłacają niechętnie

Jednym z najlepszych przykładów na kłopoty związane z właściwą interpretacją przepisów, są problemy, które spotykają rodzeństwo osoby zmarłej w walce z ubezpieczycielami. Ponad wszelką wątpliwość trzeba uznać, że inne relacje panują między braćmi czy siostrami, gdy mają po kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt lat. Ale mimo, że inne uczucia i więzi towarzyszą nam w różnym wieku, to zawsze i w każdej sytuacji pozostajemy bratem lub siostrą.

Ubezpieczyciele w ostatnim czasie starają się uznać, że tylko rodzeństwo w wieku kilku, kilkunastu lat zasługuję na rekompensatę w postaci zadośćuczynienia po śmierci członka najbliższej rodziny.

Tylko osoby w wieku kilku, kilkunastu lat według ubezpieczycieli są ze sobą na tyle związani, że śmierć rodzeństwa może wywołać krzywdę, która zasługuję na zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć brata. Jednocześnie zdarzają się przypadki gdy ubezpieczyciele wskazują, że brat czy siostra nie osiągnęli jeszcze odpowiedniego wieku, w którym są w stanie zrozumieć, że brat lub siostra zmarła i tym samym pustka, która pojawia się w ich życiu nie zasługuję na rekompensatę. W takim przypadku odszkodowanie za śmierć brata nie zostanie wypłacone.

Jakie są przesłanki do wypłaty odszkodowania?

Rodzeństwo, które wyprowadziło się z domu, nie dzieli ze sobą wspólnego pokoju oraz frontu w „walce” z rodzicami według ubezpieczyciela nie są dla siebie członkami najbliższej rodziny. Ubezpieczyciele coraz częściej stosują argumentację, że w przypadku braku codziennego bezpośredniego kontaktu, nie można mówić o najbliższym powinowactwu.

Nawet jeśli wypadek w takiej sytuacji mógł wpłynąć na nasze życie w sposób tak nieznaczny, który nie zasługuję na zadośćuczynienie. Żałoba która nam towarzyszy w sytuacji tragicznej śmierci nie odbiega według ubezpieczycieli od normalnych następstw śmierci. Na jeszcze dalszym miejscu towarzystwa ubezpieczeniowe stawiają braci i siostry, którzy założyli własne rodziny, mają swoje dzieci, wnuki. Ich sytuacja najczęściej przez ubezpieczyciela jest bagatelizowana i automatycznie przygotowywana do odmowy. Ubezpieczyciele nie badają jak wypadek wpłynął na ich życie i nierzadko zdrowie, a ci otrzymują kolejny cios związany z koniecznością odczytania informacji, że ich krzywda i ból nie zasługują na próbę naprawienia.

Sposoby na skuteczniejszą wypłatę zadośćuczynienia za śmierć

Na dzień dzisiejszy nie ma ustalonego schematu uzyskania zadośćuczynienia po śmierci rodzeństwa, brak jest „złotych” dokumentów, które zmuszą zakład ubezpieczeń do wydania pozytywnej decyzji. Można również wysunąć wniosek, że każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe stosuje własne zasady i własną argumentację przy wydawaniu odmów wypłaty zadośćuczynienia. To nie ułatwia starań o odszkodowanie za śmierć brata. Niejednokrotnie pozostaje walka z Towarzystwem Ubezpieczeniowym przed sądem. Według orzecznictwa sądowego, każda sprawa powinna być traktowana indywidualnie i rozpatrywana możliwie najszerzej.

Poczucie krzywdy i cierpienia po śmierci brata, lub siostry zawsze jest odczuwalne w sposób osobisty, subiektywny i indywidualny. I próba choćby częściowego naprawienia tej krzywdy, bądź jej zrekompensowania powinna być zawsze dokonywana w ten sam indywidualny sposób. Niejednokrotnie z uwagi na wypracowanie przez ubezpieczycieli gotowych mechanizmów rozpatrywania roszczeń opierając się wyłącznie na kategoriach powinowactwa, bez faktycznego zbadania sprawy, osoby których najbliżsi zginęli w tragicznych okolicznościach, mogą zostać dodatkowo skrzywdzeni przez treść decyzji zakładu ubezpieczeń.

Zdaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest nie narażanie się na spotkanie z dodatkowym bólem i cierpieniem w dochodzeniu należnych nam roszczeń jest powierzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, który specjalizuje się w takich postępowaniach.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.57

Czytaj także

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej Kto może się starać?

Coraz więcej osób stara się o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Świadczenie to stanowi nie tylko zabezpieczenie na przyszłość. Jest...

Odszkodowanie za śmierć babci czy... Helpfind - Odszkodowanie za śmierć babci

Odszkodowanie za śmierć babci czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty

Odszkodowanie za śmierć babci może zostać wypłacone wnukowi, jeśli zostanie stwierdzone, że wnuk długo przeżywał żałobę po stracie babci i...

Szkoda z oc sprawcy -... Helpfind - Szkoda z oc sprawcy

Szkoda z oc sprawcy - jak o odszkodowanie może starać się pieszy?

Szkoda z oc sprawcy może w znaczny sposób wpłynąć na wypłacone odszkodowanie dla poszkodowanego pieszego. Osoba poszkodowana, która została potrącona...

Odszkodowanie za śmierć ojca -... Helpfind - Odszkodowanie za śmierć ojca

Odszkodowanie za śmierć ojca - jak się starać?

Gdy w grę wchodzi odszkodowanie za śmierć ojca najważniejsze jest relacja, jaka łączy dziecko z rodzicem. Relacje i stosunki między...