odszkodowanie za śmierć teścia - czy się należy?

Odszkodowanie za śmierć teścia

- kiedy jest przyznawane?

W przypadku śmierci teścia w wypadku zostajemy postawieni w sytuacji, gdy w nagłych i tragicznych okolicznościach śmierć ponosi ojciec naszego małżonka i jednocześnie bliska nam osoba. Więź z teściem może być silniejsza niż z członkami naszej „formalnej” rodziny.

Dlatego też brutalne zerwanie tej więzi w sytuacji powinno być zrekompensowana - choćby w sposób finansowy. Jest to możliwe Zgodnie z art. 446 § 4 k.c. najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą dochodzić odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

By odszkodowanie za śmierć teścia było możliwe, konieczne jest wskazanie właściwych przesłanek.

Najbliższy członek rodziny

Jednym z najważniejszych elementów powyższego przepisu jest zaznaczenie, że tylko najbliżsi członkowie rodziny mogą starać się o zadośćuczynienie za śmierć.

Analizując obecnie obowiązujące akty prawne, można wyciągnąć wniosek, że nie istnieje oficjalna definicja pojęcia "rodzina". Można wywnioskować, że w przeważającej większości akty prawne zaliczają słusznie do rodziny:

 • małżonków,

 • ich dzieci wspólne,

 • dzieci drugiego małżonka,

 • rodzeństwo,

 • rodziców,

 • dziadków i babcie.

Zdaje się, że najszersze pojęcie rodziny opisuje ordynacja podatkowa. W art. 691 k.c. wskazuje na: „najbliższy, bliski domownik". Niemniej jednak określenie to dotyczy wyłącznie kilku kwestii dotyczących postępowań podatkowych. Nie może być podstawą do wyciągania daleko idących wniosków o prawnym pojęciu rodziny.

Za rodzinę, w świetle ustawy o pomocy społecznej w art. 6 pkt 14, uznano osoby:

 • spokrewnione

 • niespokrewnione pozostające w faktycznym związku,

 • wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

I taką też definicję osób niespokrewnionych z poszkodowanym powinniśmy przyjąć przy ubieganiu się o zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby. Istotne jest wskazanie, że teść był członkiem naszej najbliższej rodziny i wspólnie z nami mieszkał.

Doznana krzywda

Wyłącznie wspólne zamieszkiwanie, bez faktycznej krzywdy wywołanej śmiercią teścia, nie będzie podstawą do przyznania zadośćuczynienia. Konieczne jest wykazanie naszych bardzo dobrych relacji z teściem.

Potrzebne są dowody to potwierdzające w postaci oświadczeń – zarówno naszych, jak i świadków. Powinny one wskazywać na relacje. łączące nas z teściem. Przydatne są także zdjęcia obrazujące wspólne spędzanie uroczystości rodzinnych i świątecznych. Warto dostarczyć także wszystkie inne dowody potwierdzające wzajemne relacje.

Odpowiednia kwota

Trudno jest mówić o jakiejkolwiek kwocie, która byłaby adekwatna w sytuacji śmierci członka najbliższej rodziny. Możemy jedynie starać się ustalić kwotę, którą sądy powszechne w sprawach o podobnym charakterze przyznają po śmierci teścia. Zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby w tym przypadku są bardzo symboliczne — w przedziale od 5 do 15 000,00 zł. Bardzo często zdarzają się sytuacje, gdy sądy:

 • Nie podzielają zdania, że teść był członkiem najbliższej rodziny.

 • Uznają, że krzywda wywołana śmiercią teścia nie zasługuje na rekompensatę.

Jak można zauważyć, brak jest jednoznaczności w przepisach. Także linia orzecznictwa nie jest jednolita. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie dochodzenia zadośćuczynienia pełnomocnikowi. Nie tylko pomoże on w analizie zasadności zadośćuczynienia. Może pomóc także w gromadzeniu właściwych dowodów i uzasadnianiu roszczeń. Przede wszystkim jednak nie dopuści do popełnienia błędów, które mogą zostać wykorzystane do odmowy wypłaty zadośćuczynienia.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odszkodowanie za śmierć dziadka Tylko... Helpfind - Odszkodowanie za śmierć dziadka

Odszkodowanie za śmierć dziadka Tylko w przypadku wyjątkowo bliskich

Odszkodowanie za śmierć dziadka. Czy jest możliwe? W przypadku tragedii jaką jest śmierć członka najbliższej rodziny sąd musi indywidualnie rozpatrzyć...

Odszkodowanie za śmierć babci czy... Helpfind - Odszkodowanie za śmierć babci

Odszkodowanie za śmierć babci czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty

Odszkodowanie za śmierć babci może zostać wypłacone wnukowi, jeśli zostanie stwierdzone, że wnuk długo przeżywał żałobę po stracie babci i...

Odszkodowanie za śmierć rodzica Co... Helpfind - Odszkodowanie za śmierć rodzica

Odszkodowanie za śmierć rodzica. Co przysługuje małym dzieciom?

W przypadku śmierci rodzica w wypadku komunikacyjnym małoletnim dzieciom zmarłego przysługuje szereg różnych świadczeń. Należy do nich m.in. odszkodowanie za...

Czy może rodzeństwo się starać... Helpfind - Odszkodowanie za śmierć brata

Czy może rodzeństwo się starać o odszkodowanie za śmierć brata?

Odszkodowanie za śmierć brata jest traumatycznym przeżyciem dla najbliższych, szczególnie jeśli łączyła ich bliska więź. Ubezpieczyciele coraz częściej stosują argumentację,...