odszkodowanie za śmierć teścia - czy się należy?

Odszkodowanie za śmierć teścia

- kiedy jest przyznawane?

W przypadku śmierci teścia w wypadku zostajemy postawieni w sytuacji, gdy w nagłych i tragicznych okolicznościach śmierć ponosi ojciec naszego małżonka i jednocześnie bliska nam osoba. Więź z teściem może być silniejsza niż z członkami naszej „formalnej” rodziny.

Dlatego też brutalne zerwanie tej więzi w sytuacji powinno być zrekompensowana - choćby w sposób finansowy. Jest to możliwe Zgodnie z art. 446 § 4 k.c. najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą dochodzić odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

By odszkodowanie za śmierć teścia było możliwe, konieczne jest wskazanie właściwych przesłanek.

Najbliższy członek rodziny

Jednym z najważniejszych elementów powyższego przepisu jest zaznaczenie, że tylko najbliżsi członkowie rodziny mogą starać się o zadośćuczynienie za śmierć.

Analizując obecnie obowiązujące akty prawne, można wyciągnąć wniosek, że nie istnieje oficjalna definicja pojęcia "rodzina". Można wywnioskować, że w przeważającej większości akty prawne zaliczają słusznie do rodziny:

 • małżonków,

 • ich dzieci wspólne,

 • dzieci drugiego małżonka,

 • rodzeństwo,

 • rodziców,

 • dziadków i babcie.

Zdaje się, że najszersze pojęcie rodziny opisuje ordynacja podatkowa. W art. 691 k.c. wskazuje na: „najbliższy, bliski domownik". Niemniej jednak określenie to dotyczy wyłącznie kilku kwestii dotyczących postępowań podatkowych. Nie może być podstawą do wyciągania daleko idących wniosków o prawnym pojęciu rodziny.

Za rodzinę, w świetle ustawy o pomocy społecznej w art. 6 pkt 14, uznano osoby:

 • spokrewnione

 • niespokrewnione pozostające w faktycznym związku,

 • wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

I taką też definicję osób niespokrewnionych z poszkodowanym powinniśmy przyjąć przy ubieganiu się o zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby. Istotne jest wskazanie, że teść był członkiem naszej najbliższej rodziny i wspólnie z nami mieszkał.

Doznana krzywda

Wyłącznie wspólne zamieszkiwanie, bez faktycznej krzywdy wywołanej śmiercią teścia, nie będzie podstawą do przyznania zadośćuczynienia. Konieczne jest wykazanie naszych bardzo dobrych relacji z teściem.

Potrzebne są dowody to potwierdzające w postaci oświadczeń – zarówno naszych, jak i świadków. Powinny one wskazywać na relacje. łączące nas z teściem. Przydatne są także zdjęcia obrazujące wspólne spędzanie uroczystości rodzinnych i świątecznych. Warto dostarczyć także wszystkie inne dowody potwierdzające wzajemne relacje.

Odpowiednia kwota

Trudno jest mówić o jakiejkolwiek kwocie, która byłaby adekwatna w sytuacji śmierci członka najbliższej rodziny. Możemy jedynie starać się ustalić kwotę, którą sądy powszechne w sprawach o podobnym charakterze przyznają po śmierci teścia. Zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby w tym przypadku są bardzo symboliczne — w przedziale od 5 do 15 000,00 zł. Bardzo często zdarzają się sytuacje, gdy sądy:

 • Nie podzielają zdania, że teść był członkiem najbliższej rodziny.

 • Uznają, że krzywda wywołana śmiercią teścia nie zasługuje na rekompensatę.

Jak można zauważyć, brak jest jednoznaczności w przepisach. Także linia orzecznictwa nie jest jednolita. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie dochodzenia zadośćuczynienia pełnomocnikowi. Nie tylko pomoże on w analizie zasadności zadośćuczynienia. Może pomóc także w gromadzeniu właściwych dowodów i uzasadnianiu roszczeń. Przede wszystkim jednak nie dopuści do popełnienia błędów, które mogą zostać wykorzystane do odmowy wypłaty zadośćuczynienia.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odebranie renty przez ubezpieczyciela -... Helpfind - Odebranie renty przez ubezpieczyciela

Odebranie renty przez ubezpieczyciela - kiedy jest możliwe

Na odebranie renty przez ubezpieczyciela mogą być narażeni poszkodowani, którzy w wyniku wypadku pobierają rentę stałą. Jeżeli zaistnieją okoliczności wpływające...

Szkoda całkowita z OC sprawcy... Helpfind - Szkoda całkowita z OC sprawcy

Szkoda całkowita z OC sprawcy. Kiedy naliczana jest nieprawidłowo?

Gdy miejsce ma szkoda całkowita z oc sprawcy zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania w równej wartości, wyliczonych w kosztorysie pełnych...

Szkoda całkowita OC czym jest... Helpfind - Szkoda całkowita OC

Szkoda całkowita OC czym jest i kiedy występuje?

Po zgłoszeniu sprawy do towarzystwa ubezpieczeniowego może mieć miejsce szkoda całkowita OC. Oznacza to, że doszło do zniszczenia pojazdu i...

Cesja wierzytelności - kiedy możliwe... Helpfind - Cesja wierzytelności - kiedy możliwe jest odstąpienie od umowy?

Cesja wierzytelności - kiedy możliwe jest odstąpienie od umowy?

Gdy występuje cesja wierzytelności to poszkodowany kierowca zastanawia się czy będzie mu przysługiwać odstąpienie od umowy. Cesja działa jednak na...