Potrącenie pieszego i wypłata odszkodowania dla osoby poszkodowanej

Potrącenie pieszego

- jakie konsekwencje dla sprawcy i poszkodowanego?

Potrącenie pieszego to jeden z najczęstszych wypadków, jakie mają miejsce na naszych drogach. Prawie 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią “niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych czy pasów bezpieczeństwa. W tym artykule bliżej przyjrzymy się temu, co wpływa na wysokość kary za potrącenie oraz czy pieszy może zostać ukarany, jeśli przechodził w miejscu do tego wyznaczonym.

Potrącenie pieszego na pasach

W Polsce wypadki z udziałem pieszych są w czołówce zdarzeń komunikacyjnych. W 2017 roku miało miejsce 8 197 wypadków z udziałem osób pieszych, w których zginęło 873 pieszych, a 7 587 pieszych odniosło obrażenia ciała.* na podstawie danych policja.pl z dnia 6.11.2018 Pokazuje to, jak dużą grupę stanowią tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz jak są bezradni w starciu z pojazdem.

Gdy dojdzie do potrącenia pieszego na pasach, może on ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia. Zgodnie z Kodeksem cywilnym z art. 436 każdy kierowca odpowiada za szkodę poniesioną przez pieszego wg tzw. zasady ryzyka. Zgodnie z nią pieszy, który doznał uszczerbku na zdrowiu, nie musi udowadniać winy kierowcy. Po stronie kierującego leży udowodnienie ewentualnej winy pieszego.

Jeśli to pieszy zawinił kierowca może być zwolniony z odpowiedzialności. W przypadku winy obustronnej osoba poszkodowana może otrzymać zmniejszone świadczenie o stopień przyczynienia się do wypadku. Ponieważ to pieszy ma pierwszeństwo na pasach, a nie kierowca i to pojazd musi przepuścić pieszego, a nie odwrotnfie.

Lista roszczeń, o jakie może ubiegać się pieszy, jest długa. W zależności od okoliczności danego przypadku poszkodowanemu należy się:

  • pokrycie kosztów leczenia: wizyty u specjalistów, zwrot kosztów przejazdu do placówek medycznych, czy opieki nad poszkodowanym
  • zwrot utraconych dochodów za okres niesprawności
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienie i ból
  • renta uzupełniająca

Wypadki z udziałem pieszychźródło: materiały własne redakcji

W przypadku, gdy poszkodowany poniesie śmierć na pasach, najbliżsi członkowie rodziny mogą się ubiegać o stosowne zadośćuczynienie. Przysługuje im również zwrot kosztów związanych z leczeniem i koszty pogrzebu.

Wszystkie te świadczenia powinny rekompensować w całości poniesione straty przez poszkodowanego. Szacowaną wartość odszkodowania oblicza się w oparciu o wielkość faktycznego uszczerbku na zdrowiu, czas trwania cierpienia fizycznego i psychicznego, czy też tego, jak zdarzenie to wpłynęło na samego poszkodowanego. Kwota ta może zostać oszacowana dopiero po dokładnej analizie dokumentów medycznych i przedstawieniu przez poszkodowanego negatywnych skutków wypadku.

Osoba, która została potrącona na pasach, powinna zgłosić się o wypłatę odszkodowania bezpośrednio do ubezpieczyciela. Ten ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody, w niektórych bardziej skomplikowanych przypadkach czas ten wynosi 90 dni. Bardzo ważna w tym przypadku jest szczegółowa dokumentacja.

Co grozi kierowcy za potrącenie pieszego na pasach

Kierowca, który potrącił pieszego na pasach, musi liczyć się z konsekwencjami. Wysokość kary będzie uzależniona od okoliczności oraz skutków zdarzenia. W świetle prawa najsurowiej są karani kierowcy, którzy spowodowali wypadek “pod wpływem”. Kierujący, który potrącił pieszego, musi się liczyć, że mogą mu zostać postawione następujące zarzuty:

  • zarzut popełnienia wykroczenia- z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, który brzmi: kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.
  • zarzut popełnienia przestępstwa- z art. 177 § 1 Kodeksu karnego, w którym: kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • zarzut popełnienia przestępstwa z art. 177 § 2 Kodeksu karnego, który mówi, że: jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • zarzut popełnienia przestępstwa z art. 178. § 1 Kodeksu karnego, który dotyczy osób, które w chwili spowodowania wypadku znajdowały się w stanie nietrzeźwym lub były pod wpływem środków odurzających, albo zbiegły z miejsca zdarzenia: sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Najwyższą karą przewidzianą za potrącenie pieszego jest kara 12 lat więzienia. Sąd może również orzec wobec sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów. Przy popełnieniu przestępstwa z art. 178. § 1 zakaz ten jest orzekany obligatoryjnie na co najmniej 3 lata, a czasami nawet dożywotnio.

Na wniosek osoby poszkodowanej sąd może zobowiązać sprawcę do naprawy- częściowo lub w całości wyrządzonej krzywdy. Ma ona najczęściej formę odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jej wysokość nie jest odgórnie ustalona- dużo zależy od okoliczności. Poszkodowany może dochodzić roszczeń również w drodze powództwa cywilnego.

W praktyce kary te faktycznie należą do wysokich, a policja ma bardzo skuteczne narzędzia do walki przeciwko kierowcom, którzy łamią przepisy prawa drogowego. Pieszy ma zawsze pierwszeństwo przed samochodem, nie tylko znajdując się już na pasach- lecz także zbliżając się już do przejścia. Każdy kierowca, zbliżając się do pasów, powinien zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością, która pozwoli mu na bezpieczne, bezkolizyjne hamowanie.

Wypadki drogowe na przejściu dla pieszychźródło: materiały własne redakcji

Dla sądu prędkość może stanowić kolejną przesłankę do tego, aby zaostrzyć karę. Ponieważ nawet jeśli pieszy nieumyślnie wszedł na jezdnię pod pędzący samochód, to nie wyklucza to odpowiedzialności kierowcy właśnie dlatego, że jechał za szybko.

Jednak z drugiej strony pieszy ma całkowity zakaz wchodzenia na przejście bezpośrednio przed jadący pojazd. Niestety, w praktyce złamanie tego przepisu przez pieszego nie zawsze ochroni kierowcę. Poszkodowany, który ma nierówne szanse w starciu z samochodem, jest częściej faworyzowany i ma większą szansę na uzyskanie odszkodowania w odpowiedniej wysokości. Również sądy są coraz bardziej przychylne osobom poszkodowanym i częściej orzekają na ich korzyść.

Jeśli dojdzie do wypadku z udziałem pieszego, ważny jest bogaty materiał dowodowy, który pomoże uzyskać niezbędne odszkodowanie. Pomocne będą wszystkie zebrane informacje odnośnie do wypadku: zdjęcia, zeznania świadków, nagrania z monitoringu.

Często powołany zostaje biegły, w celu ustalenia dokładnych przyczyn wypadku. Osoby poszkodowane coraz chętniej korzystają z usług kancelarii odszkodowawczych, które zajmują się odzyskiwaniem zadośćuczynienia właśnie w takich przypadkach.

Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Jak odzyskać odszkodowanie z OC... Helpfind - Jak odzyskać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji? Dowiedz się!

Jak odzyskać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji? Dowiedz się!

Po kolizji będziemy chcieli domagać się żeby zostało nam wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy kolizji. Warto wiedzieć, jak szybko możemy...

Odszkodowanie od sprawcy wypadku Jak... Helpfind - Odszkodowanie od sprawcy wypadku

Odszkodowanie od sprawcy wypadku. Jak się starać o odszkodowanie?

Gdy jesteśmy poszkodowani w wypadku drogowym należy nam się odszkodowanie od sprawcy wypadku. Bez względu na to, jakiego uszkodzenia doznaliśmy.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy Ile... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek samochodowy Ile Ci się należy za złamania

Odszkodowanie za wypadek samochodowy Ile Ci się należy za złamania

Wiele osób obawia się kłopotów po kolizji. Trudną kwestią jest odszkodowanie za wypadek samochodowy ile się należy za obrażenia. To...

Potrącenie rowerzysty a odszkodowanie od... Helpfind - Potrącenie rowerzysty a odszkodowanie od kierowcy

Potrącenie rowerzysty a odszkodowanie od kierowcy

Rowery są coraz popularniejsze — wiele osób traktuje to nie tylko jako sport, ale także codzienny transport, np.: do pracy....