/

Urazy
Potrącenie rowerzysty a odszkodowanie od kierowcy

Potrącenie rowerzysty a odszkodowanie od kierowcy

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

16.12.2022

Potrącenie rowerzysty to zazwyczaj straszna tragedia. Jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie rowerzystów jako osoba poszkodowana? Ile można dostać? Objaśniamy te kwestie w poniższym artykule.

Potrącenie rowerzystów – jak do tego dochodzi?

Do zdarzeń tego typu może dochodzić w różnych okolicznościach. Zagrożeniem dla rowerzystów jest nadmierna prędkość, niewłaściwe wyprzedzanie, a także wymuszenie pierwszeństwa. Do potrącenia rowerzysty dochodzi częściej także w trudnych warunkach pogodowych. Wtedy wystarczy najdrobniejszy błąd popełniony przez kierowcę pojazdu mechanicznego lub przez samego rowerzystę, aby doszło do zderzenia.

Jako osoba poruszająca się na rowerze musisz zachować szczególną ostrożność, bo w razie wypadku to Twoje życie lub zdrowie będą zagrożone. Pamiętaj o oświetleniu – przedniej i tylnej lampce. Ważne są także elementy odblaskowe. Rower powinien być w odpowiednim stanie technicznym, czyli m.in. mieć sprawne hamulce.

Potrącenie rowerzysty – konsekwencje

Co zrobić, gdy do wypadku dojdzie z winy kierowcy? Często należy wezwać zarówno pogotowie, jak i policję. Dzieje się tak, gdy rowerzysta, który został potrącony przez kierującego, doznał obrażeń. Wówczas policja zbiera zeznania i dowody. Na ich podstawie spisuje notatkę z miejsca zdarzenia, a jeżeli to konieczne – kieruje sprawę do sądu. Spowodowanie wypadku, w którym niechroniony uczestnik ruchu drogowego doznał obrażeń, wiąże się z odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka.

Jeśli zatem ktoś Cię potrącił podczas jazdy na rowerze, to nie musisz udowadniać jego winy. Sprawca odpowie za wyrządzone Ci szkody, nawet jeśli jest niewinny, o ile szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu.

Oczywiście nie oznacza to, że dostaniesz odszkodowanie, jeśli zostały przez Ciebie złamane przepisy ruchu drogowego, a kierowca pojazdu mechanicznego poruszał się w pełni prawidłowo. W przypadku przyczynienia się do powstania wypadku może zostać wobec Ciebie zastosowana instytucja przyczynienia, co pomniejszy należne Ci odszkodowanie o pewną wartość, którą ustali sąd.

Rowerzysta potrącony przez samochód – czy trzeba wezwać policję?

Wezwanie policji nie jest konieczne, jeśli straty są niewielkie. W takim przypadku rowerzysta i kierowca – podobnie jak przy każdej kolizji drogowej – mogą podpisać oświadczenie sprawcy wypadku. Powinny się w nim znajdować dane kierowcy i rowerzysty, opis zdarzenia do odszkodowania oraz strat, a także dane ubezpieczyciela i numer polisy. Na tej podstawie rowerzysta może zgłosić szkodę do ubezpieczyciela.

Czasami kierowcy uciekają z miejsca zdarzenia po potrąceniu rowerzysty. Możesz wtedy otrzymać odszkodowanie, ale nie wypłaci Ci go ubezpieczyciel sprawcy. Zrobi to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Kolizja z rowerzystą na drodze rowerowej

Jeśli potrącenie rowerzysty miało miejsce na drodze rowerowej, to w prawie każdym przypadku winnym będzie kierowca samochodu. ma to związek głównie z tym, że nie można się poruszać samochodami po ścieżkach rowerowych. W razie wyjeżdżania z posesji, przy której znajduje się ścieżka rowerowa, trzeba ustąpić pierwszeństwa każdej osobie, która będzie tamtędy przejeżdżać na rowerze.

Za co można dostać odszkodowanie?

W przypadku rowerzystów, którzy są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, bardzo często dochodzi do obrażeń. Mogą to być drobne stłuczenia czy zadrapania, ale dochodzi też do poważniejszych urazów – złamań czy uszkodzeń narządów wewnętrznych. Bardzo częste są także urazy głowy i związane z nimi wstrząśnienia mózgu.

Takie obrażenia wymagają hospitalizacji, a w wielu przypadkach także rehabilitacji. W związku z tym rowerzysta potrącony przez samochód może uzyskać szereg świadczeń. Koszty leczenia pokrywane są z OC sprawcy wypadku, czyli kierowcy samochodu.

potrącenie rowerzystów

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Jedno z podstawowych świadczeń to odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Jego wysokość zależy od wielkości doznanych przez Ciebie obrażeń oraz długości leczenia. Zatem im większe obrażenia, tym wyższe odszkodowanie.

Musisz przedstawić wszelkie rachunki związane z kosztami leczenia i rehabilitacji. To właśnie na ich podstawie zostanie wyliczony zwrot poniesionych kosztów, czyli ta część odszkodowania, która dotyczy strat materialnych.

Aby uzyskać takie odszkodowanie, musisz przekazać ubezpieczycielowi dokumenty medyczne potwierdzające obrażenia. Należą do nich:

  • wypis ze szpitala
  • karta ambulatoryjna
  • wyniki badań
  • diagnoza i rokowania

Zadośćuczynienie

Jako poszkodowany możesz uzyskać zadośćuczynienie. Jego rolą jest pokrycie wszystkich strat niematerialnych, do których należą ból i strach, a także trauma powypadkowa.

Ubezpieczyciel po otrzymaniu dokumentacji organizuje komisję lekarską. Zwykle zbiera się komisja zaoczna, która swoją decyzję podejmuje jedynie na podstawie dostarczonych dokumentów. Dlatego ważne jest, aby dokumentacja była pełna. Komisja ustala wielkość uszczerbku na zdrowiu w formie procentowej. Na tej podstawie ubezpieczyciel ustala wysokość zadośćuczynienia, a następnie wydaje decyzję o jego wypłacie.

Bardzo trudno jest określić „wartość” strat niematerialnych. Dlatego zakład ubezpieczeń zazwyczaj przyznaje zadośćuczynienie w kwocie znacznie wyższej niż odszkodowanie.

Jego wysokość zależy głównie od:

  • stopnia długotrwałego uszczerbku lub długotrwałość choroby,
  • wieku i płci,
  • widoków na przyszłość i szans powodzenia w życiu.

Zadośćuczynienie ma obejmować także te negatywne doznania związane z wypadkiem, które mogą wystąpić w przyszłości, np. ból związany z rehabilitacją czy operacjami.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym, co oznacza, że jego przyznanie zamyka Twoje roszczenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wystąpią dodatkowe dolegliwości, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Zadośćuczynienie może uzyskać także rodzina, gdy doszło do potrącenia, w wyniku którego osoba jadąca na rowerze zmarła. W tym przypadku zadośćuczynienie również wiąże się ze stratami niematerialnymi, czyli cierpieniem psychicznym z powodu utraty bliskiego.

Aby bliscy mogli uzyskać to świadczenie, konieczne muszą oni udowodnić więzi ze zmarłym. W tym celu ubezpieczyciel przeprowadza wywiad środowiskowy. Warto także przekazać dowody wskazujące na bliskie więzi, np. wspólne zdjęcia.

Jak uzyskać odszkodowanie za zniszczony rower?

Jak uzyskać odszkodowanie?Jako rowerzysta możesz doznać nie tylko strat osobowych (choć te zwykle są najpoważniejsze), ale także strat rzeczowych. Oznacza to, że uzyskasz odszkodowanie, które pokryje koszty naprawy roweru.

Co ważne, możesz uzyskać odszkodowanie także za inne zniszczone przedmioty, np.: ubranie, kask, czy zegarek. W takim przypadku ubezpieczyciel zwróci Ci wartość tych przedmiotów. By to było możliwe, należy przedstawić paragon zakupu lub w inny sposób wykazać wartość.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu po potrąceniu na rowerze?

Nie tylko kierowcy mają możliwość walki z ubezpieczycielem. Także poszkodowani rowerzyści mogą wybrać kilka dróg.

Pierwszą z nich jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli uważasz, że ubezpieczyciel zaniżył Twoje odszkodowanie lub bezzasadnie odmówił jego wypłaty, możesz złożyć pismo odwoławcze. Musisz w nim wskazać:

  • swoje stanowisko,
  • właściwą kwotę odszkodowania,
  • uzasadnienie.

Jako uzasadnienie możesz wskazać – w zależności od okoliczności – niezgodność decyzji z przepisami lub zaniżoną kwotę na naprawę roweru. Tutaj jednak konieczne są dodatkowe kroki, np.: ekspertyza z serwisu rowerowego potwierdzająca koszty naprawy.

Jeżeli jednak ubezpieczyciel wciąż będzie utrzymywał swoją decyzję, to konieczne będzie zgłoszenie do sądu. To jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami, choćby opłatami sądowymi.

Pomóc tu może także interwencja Rzecznika Finansowego. Jest ona darmowa. Jedyne, co jest konieczne, to złożenie dokumentacji potwierdzającej koszty oraz korespondencji z ubezpieczycielem. Na tej podstawie rzecznik sporządzi odpowiednią argumentację i podejmie odpowiednie działania u ubezpieczyciela.

Oferujemy Ci jednak skuteczniejsze rozwiązanie. Wówczas nie będzie konieczności dopełniania żadnych formalności, bo zrobimy to za Ciebie. Wyślij do nas swoje dokumenty – nasz ekspert zajmie się uzyskaniem Twojego odszkodowania i zadośćuczynienia w możliwie najwyższej kwocie.

FAQ

Czy można otrzymać odszkodowanie za uszkodzenie roweru?

Tak, jest to możliwe, jeśli kierowca pojazdu mechanicznego doprowadził do wypadku.

Co grozi za potrącenie rowerzysty na pasach?

Jeśli potrącisz rowerzystę na pasach, przez które można przejeżdżać rowerem, to mogą Cię spotkać poważne konsekwencje. Będą one uzależnione od obrażeń doznanych przez osobę poszkodowaną.

Ile wynosi mandat za potrącenie rowerzysty?

Nie ma mandatu za potrącenie rowerzysty. Rowerzyści są uczestnikami ruchu drogowego, którzy nie mogą korzystać z przejść dla pieszych i chodników, dlatego nie zapłacisz żadnego mandatu za potrącenie ich w takiej sytuacji. Podobnie będzie podczas potrącenia rowerzysty na jezdni. Mandat może dotyczyć innego złamania prawa, czyli np. przekroczenia prędkości, wymuszenia pierwszeństwa lub nieprawidłowego wyprzedzania, które doprowadzą do potrącenia.

Źródła

Kodeks cywilny

Statystyka policji

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

empty_placeholder

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line