potrącenie rowerzysty a odszkodowanie

Potrącenie rowerzysty a odszkodowanie od kierowcy

Rowery są coraz popularniejsze — wiele osób traktuje to nie tylko jako sport, ale także codzienny transport, np.: do pracy. Rowerzyści, podobnie, jak piesi, są bardziej narażeni na wypadki, niż kierowcy. Na co narażeni są rowerzyści? Jak uzyskać rekompensatę, gdy miejsce miało potrącenie rowerzysty?

W ubiegłym roku, wedle statystyk policji, na polskich drogach ofiarami wypadków było 4519 rowerzystów. Do zdarzeń tego typu może dochodzić w różnych okolicznościach. Zagrożeniem dla rowerzystów jest brawura kierowców — nadmierna prędkość, niewłaściwe wyprzedzanie, czy wymuszenie pierwszeństwa. Do potrącenia rowerzysty przez dochodzi częściej także w trudnych warunkach pogodowych

Ważne jest zatem, aby nie tylko kierowca pojazdu mechanicznego, ale także rowerzysta zachował odpowiednie środki ostrożności. Należy pamiętać o oświetleniu — przedniej i tylnej lampce. Warto pamiętać także o elementach odblaskowych. Rower powinien być także w odpowiednim stanie technicznym, np.: mieć sprawne hamulce.

Co zrobić, gdy jednak do wypadku dojdzie z winy kierowcy? Często należy wezwać zarówno pogotowie, jak i policję. Dzieje się tak, gdy rowerzysta, który został potrącony przez kierującego, doznał obrażeń. Wówczas to policja zbiera zeznania i dowody, a jeżeli to konieczne — kieruje sprawę do sądu. Jeżeli jednak straty są niewielkie, wezwanie policji nie jest konieczne.

W takim przypadku rowerzysta i kierowca — podobnie jak przy każdej kolizji drogowej — mogą podpisać oświadczenie sprawcy wypadku. Powinny w nim znajdować się takie dane kierowcy i rowerzysty, opis zdarzenia oraz strat, a także dane ubezpieczyciela i numer polisy. Na tej podstawie rowerzysta może zgłosić szkodę do ubezpieczyciela.

Jakie odszkodowania w przypadku obrażeń?

W przypadku rowerzystów, którzy są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, bardzo często dochodzi do obrażeń. Mogą to być one drobne — jak zadrapania i otarcia po upadku z roweru. Może jednak dojść do poważniejszych obrażeń - jak złamania, czy urazy narządów wewnętrznych. Bardzo częste są także urazy głowy i związane z nimi wstrząśnienie mózgu.

Takie obrażenia wymagają już hospitalizacji, a także w wielu przypadkach rehabilitacji. W związku z tym potrącony przez samochód rowerzysta może uzyskać szereg świadczeń, w zależności od doznanych obrażeń i poniesionych strat. W takim przypadku koszty leczenia pokrywane są z OC sprawcy wypadku — kierowcy samochodu.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Jedno z podstawowych świadczeń to odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Jego wysokość zależy od wielkości Twoich obrażeń oraz długości leczenia. Zatem im większe obrażenia, tym wyższe odszkodowanie.

Aby uzyskać takie odszkodowanie musisz przekazać ubezpieczycielowi dokumenty medyczne potwierdzające obrażenia. Należą do nich:

 • wypis ze szpitala

 • karta ambulatoryjna

 • wyniki badań

 • diagnoza i rokowania

Ubezpieczyciel po otrzymaniu dokumentacji organizuje komisję lekarską. Zwykle zbiera się komisja zaoczna, która swoją decyzję podejmuje jedynie na podstawie dostarczonych dokumentów. Dlatego tak ważne jest, aby dokumentacja była jak najpełniejsza.

Komisja ustala wielkość uszczerbku na zdrowiu — w formie procentowej. Na tej podstawie ubezpieczyciel ustala wysokość odszkodowania, a następnie wydaje decyzję o jego wypłacie.

Zadośćuczynienie

Jako poszkodowany możesz uzyskać zadośćuczynienie. Jego rolą jest pokrycie wszystkich strat niematerialnych, np.: ból i strach, czy trauma, którą doświadczyłeś w wyniku wypadku.

Bardzo trudno jest określić „wartość” strat niematerialnych. Dlatego zakład ubezpieczeń zadoścuczynienie przyznaje zazwyczaj w kwocie znacznie wyższej, niż odszkodowanie.

Jego wysokość zależy głównie od:

 • stopnia długotrwałego uszczerbku lub długotrwałość choroby

 • wieku i płci

 • widoków na przyszłość i szans powodzenia w życiu

Zadośćuczynienie ma obejmować także te negatywne doznania związane z wypadkiem, które mogą wystąpić w przyszłości, np.: ból związany z rehabilitacją, czy operacjami.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym, co oznacza, że jego przyznanie zamyka Twoje roszczenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wystąpią dodatkowe dolegliwości, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Zadośćuczynienie może uzyskać także rodzina,gdy doszło do potrącenia, w wyniku którego rowerzysta zmarł. W tym przypadku zadośćuczynienie również wiąże się ze stratami niematerialnymi, np.: cierpieniem z powodu utraty bliskiego.

Aby bliscy mogli uzyskać to świadczenie konieczne muszą oni udowodnić więzi ze zmarłym. W tym celu ubezpieczyciel przeprowadza wywiad środowiskowy. Warto także przekazać dowody wskazujące na bliskie więzi, np.: wspólne zdjęcia.

Zwrot kosztów leczenia

Po wypadku możesz ponosić spore koszty związane z leczeniem. Tutaj należy Ci się zwrot kosztów z OC sprawcy. Nawet w przypadku, gdy wybrałeś prywatną opiekę zdrowotną. Warto jednak zwrócić uwagę, że koszty te muszą być uzasadnione, np.: w przypadku, gdy musisz długo oczekiwać na leczenie w ramach NFZ. W takim przypadku możesz uzyskać zwrot poniesionych kosztów.

Co ważne uzyskasz zwrot wszystkich powiązanych kosztów, czyli:

 • koszty wizyt lekarskich i rehabilitacji

 • koszty badań

 • koszty leków

 • koszty środków opatrunkowych i ortopedycznych

 • koszty dojazdów do placówek medycznych i noclegów

 • koszty opieki sprawowanej przez osoby trzecie

Aby zwrot wszystkich kosztów był możliwy, powinieneś w towarzystwie ubezpieczeniowym przedstawić dokumenty potwierdzające wydatki, np.: imienną fakturę.

Jak uzyskać odszkodowanie za zniszczony rower?

Jako rowerzysta możesz nie tylko doznać strat osobowych (choć te zwykle są najpoważniejsze), ale także strat rzeczowych. Oznacza to, że uzyskasz odszkodowanie, które pokrywa koszty naprawy, np.: roweru.

Co ważne, możesz uzyskać odszkodowanie także za inne zniszczone przedmioty, np.: ubranie, kask, czy zegarek. W takim przypadku ubezpieczyciel zwraca wartość tych przedmiotów. By to było możliwe, należy przedstawić paragon zakupu lub w inny sposób wykazać wartość.

Z jakich powodów ubezpieczyciel może zaniżyć odszkodowanie? (lub odmówić jego wypłaty?)

Istnieją przypadki, w których ubezpieczyciel może — w świetle prawa — odmówić odszkodowania. To możliwe, gdy nie jest on podmiotem odpowiedzialnym, czyli:

 • poszkodowany zgłosił się do nieprawidłowego ubezpieczyciela

 • zgłaszający szkodę to sprawca wypadku

W innych przypadkach ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania.

Najczęściej ubezpieczyciele — podobnie jak w przypadku kierowców samochodów — starają się zaniżyć odszkodowanie. Tutaj także może dojść do nieprawidłowego orzeczenia o szkodzie całkowitej. To oznacza, że zakład ubezpieczeń kalkulując wartość roweru oraz wysokość odszkodowania uznaje naprawę za nieopłacalną.

Tymczasem może tutaj dojść do niewłaściwego oszacowania wartości bicykla. To możliwe, gdy ubezpieczyciel nie weźmie pod uwagę dodatkowych elementów, utrzymania roweru i jego jakości. Często jednocześnie ubezpieczyciel zawyża wartość naprawy, przez co otrzymujesz znacznie niższe odszkodowanie, niż powinieneś.

Ubezpieczyciel może również uznać, że zamontowanie nowych części zwiększyło wartość roweru. W związku z tym stosuje amortyzację. To oznacza, że oblicza, w jakim stopniu zużyte były stare części i przekłada to na procenty. Następnie tę wartość odejmuje od wartości nowych części i taką właśnie kwotę wypłaca. Co ważne, amortyzacja została uznana przez Sąd Najwyższy na niedopuszczalną i nieuzasadnioną praktykę.

Inny problem to powoływanie się na przyczynienie się rowerzysty — choć nie zawsze jest to słuszne. Są to przypadki, w których rowerzysta rzeczywiście złamał przepisy, ale nie miało to wpływu na wypadek, np.: jechał chodnikiem.

Co robić w przypadku trudności?

Nie tylko kierowcy mają możliwość walki z ubezpieczycielem. Także poszkodowani rowerzyści mogą wybrać kilka dróg.

Pierwszą z nich jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli uważasz, że ubezpieczyciel zaniżył Twoje odszkodowanie lub bezzasadnie odmówił jego wypłaty, możesz złożyć pismo odwoławcze. Musisz w nim wskazać:

 • swoje stanowisko

 • właściwą kwotę odszkodowania

 • uzasadnienie

Jako uzasadnienie możesz wskazać — w zależności od okoliczności — niezgodność decyzji z przepisami lub inną, faktyczną kwotę naprawy. Tutaj jednak konieczne są dodatkowe kroki, np.: ekspertyza z serwisu rowerowego potwierdzająca koszty naprawy.

Jeżeli jednak ubezpieczyciel wciąż będzie utrzymywał swoją decyzję, konieczne jest zgłoszenie do sądu. To jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami, choćby opłatami sądowymi. To często zniechęca poszkodowanych, zwłaszcza gdy szkody są stosunkowo niewielkie.

Pomóc tu może także interwencja Rzecznika Finansowego. Jest ona darmowa. Jedyne, co jest konieczne, to złożenie dokumentacji potwierdzającej koszty, oraz korespondencję z ubezpieczycielem. Na tej podstawie rzecznik sporządzi odpowiednią argumentację i podejmie odpowiednie działania u ubezpieczyciela.

Możliwe jst także skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej. Wówczas nie będziesz musiał dopełniać żadnych formalności — zajmą się tym specjaliści.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bez... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bez strat dla kierowcy

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bez strat dla kierowcy

Jeśli chodzi o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny istnieje kilka sposób, żeby kierowca na tym nie stracił. Warto znać sposoby, które...

Samochód zastępczy na czas naprawy... Helpfind - Samochód zastępczy na czas naprawy dla poszkodowanego kierowcy

Samochód zastępczy na czas naprawy dla poszkodowanego kierowcy

Samochód zastępczy na czas naprawy nie będzie przysługiwał od momentu powstania szkody do wypłaty odszkodowania. Nie każda kolizja wyłącza możliwość...

Odszkodowanie za wypadek samochodowy od... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek samochodowy od kierowcy bez uprawnień

Odszkodowanie za wypadek samochodowy od kierowcy bez uprawnień

Spora liczba wypadków komunikacyjnych ma miejsce z winy kierowców. Dlatego odszkodowanie za wypadek samochodowy to proces długotrwały, zwłaszcza w przypadku,...

Potrącenie pieszego - ubieganie... Helpfind - Potrącenie pieszego

Potrącenie pieszego - ubieganie się o stosowne odszkodowanie

Gdy ma miejsce potrącenie pieszego ma on prawo do ubiegania się o stosowne odszkodowanie, które powinno zrekompensować ból i poniesiony...