/

Zdrowie
Renta z KRUS ile wynosi renta rolnicza i jak uzyskać więcej?

Renta z KRUS ile wynosi renta rolnicza i jak uzyskać więcej?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

26.05.2023

Ile wynosi renta chorobowa w KRUS? Czy można uzyskać wyższą rentę rolniczą, prowadząc gospodarstwo rolne? Odpowiadamy na te pytania, a także wyjaśniamy, kiedy może przysługiwać renta z KRUS i jak się postarać o jej przyznanie.

Ile wynosi renta chorobowa z KRUS?

Renta chorobowa z KRUS może przysługiwać osobom, które mają przepracowane wymagane okresy składkowe. Co do samej kwoty renty, to temat waloryzacji emerytur i rent rolniczych wraca oczywiście co roku.

1 marca 2023 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostały zwaloryzowane – kwota podwyżki świadczenia emerytalnego została wyrównana do 90% kwoty najniższej emerytury pracowniczej. Jest to zatem znaczący wzrost wartości wypłacanych przez KRUS emerytur rolniczych i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne, rolnik może dowolnie dysponować kwotą świadczeń przyznanych przez KRUS. 

Do nowej kwoty 1588,44 zł nie zostaną podwyższone renty i emerytury pobierane w zbiegu z rentą lub emeryturą z innego ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną.

KRUS wysyła wszystkie decyzje o podwyższeniu rent i emerytur wraz z decyzją dotyczącą przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Co więcej, do renty z KRUS możesz też dostać rentę z OC rolnika, jeśli Twoja niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku związanego z posiadaniem gospodarstwa rolnego (nie musisz być właścicielem. Możemy sprawdzić, czy należy Ci się taka renta.

Kiedy przysługuje renta z KRUS?

Według danych z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników konieczne jest spełnienie jednego z dwóch warunków:

 1. Masz wypracowany odpowiedni okres składkowy:
 • rok – jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20. roku życia,
 • 2 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 20. a 22. rokiem życia,
 • 3 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 22. a 25. rokiem życia,
 • 4 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 25. a 30. rokiem życia,
 • 5 lat – jeśli niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30. roku życia, ale 5 lat musi przypadać w okresie ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku o rentę rolniczą.
 1. Wypadek, przez który występuje u Ciebie niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, był wypadkiem przy pracy rolniczej lub chorujesz na chorobę zawodową i w dniu wypadku lub zachorowania Twoje ubezpieczenie z KRUS było obowiązujące, niezależnie od okresu składkowego. 

Renta chorobowa KRUS – jakie choroby?

Renta z tytułu niezdolności do pracy z KRUS może Ci przysługiwać wskutek wypadku, który pozbawił Cię sprawności (nie muszą to być wypadki związane z prowadzenie mdziałalności rolniczej, jeśli masz odpowiedni okres składkowy), ale o taką rentę możesz się też starać, jeśli chorujesz na jedną z chorób zawodowych rolników. Poniżej przedstawiamy oficjalny wykaz ze strony KRUS:

 • zatrucia ostre albo przewlekłe (zatrucia ostre – 3 dni, zatrucia przewlekłe – w zależności od substancji),
 • gorączka metaliczna (co najmniej 3 dni),
 • pylice płuc (bez określonego okresu),
 • choroby opłucnej lub osierdzia związane z pyłem azbestu (bez określonego okresu),
 • przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli powodujące trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc (co najmniej rok),
 • astma oskrzelowa (co najmniej rok),
 • zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (rok w przypadku postaci ostrej i 3 lata przy postaci przewlekłej),
 • ostre reakcje alergiczne (co najmniej 1 dzień),
 • byssinoza (co najmniej 7 dni),
 • beryloza (bez określonego okresu),
 • choroby płuc związane z pyłem metali twardych (bez określonego okresu),
 • alergiczny nieżyt nosa (co najmniej rok),
 • obrzękowe zapalenie krtani o podłożu alergicznym (co najmniej rok),
 • przedziurawienie przegrody nosa substancją żrącą lub drażniącą (co najmniej 2 lata),
 • choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego,
 • nowotwory złośliwe wywołane działaniem czynników występujących w danym środowisku pracy (okres ustalany indywidualnie),
 • choroby skóry (zapalenie kontaktowe, drożdżakowe lub alergiczne, a także grzybice i pokrzywki),
 • przewlekłe choroby układu ruchu (co najmniej rok),
 • przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego (co najmniej rok),
 • obustronny i trwały ubytek słuchu typu ślimakowego (co najmniej 2 lata),
 • zespół wibracyjny w postaci naczyniowo-nerwowej (co najmniej rok), kostno-stawowej lub mieszanej (co najmniej 3 lata), 
 • choroby związane z pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego (co najmniej 3 dni),
 • choroby wywołane działaniem niskich lub wysokich temperatur otoczenia ( co najmniej rok),
 • choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami związanymi z warunkami pracy (zapalenie spojówek, zwyrodnienie rogówki, zaćma),
 • choroby zakaźne lub pasożytnicze (bez określonego okresu).

Renta rolnicza z KRUS – czy to najlepsza opcja?

Renta z KRUS nie zawsze jest jedyną rentą, która może Ci przysługiwać. Jak wiadomo, wypadki się zdarzają. Szczególnie w gospodarstwie rolnym, gdzie wystarczy chwila nieuwagi lub troszkę zbyt mocno zużyty sprzęt, żeby doszło do tragedii. Jak zapewne wiesz, każdy rolnik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC rolnika. Działa to podobnie jak OC pojazdów mechanicznych – w ruchu drogowym istnieje spore ryzyko wyrządzenia komuś krzywdy, choćby przez zwykłą nieuwagę. Tak samo jest w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – można wyrządzić krzywdę nie tylko sobie, ale również domownikom, pracownikom lub innym osobom, które będą w pobliżu. Niektóre wypadki mogą Cię uprawniać zarówno do renty chorobowej z KRUS, jak i odpowiedniej renty z OC rolnika.

Poniżej przedstawiamy wyrok sądowy w sprawie renty z OC rolnika. Nie da się ukryć, że taka renta jest zdecydowanie bardziej korzystna niż ta, którą możesz otrzymać z KRUS, bo w zdecydowanej większości przypadków jej kwota będzie wyższa. Na dodatek renta z OC rolnika nie wymaga rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnego i umożliwia bardzo korzystną waloryzację, czyli zamianę comiesięcznej renty na jednorazowe odszkodowanie w bardzo wysokiej kwocie.

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 30 lipca 2021 roku (I C 744/20)

Powód doznał wypadku podczas pracy w gospodarstwie rolnym swojego brata. Ciął drewno na opał na krajzedze, gdy z kojca wydostał się pies jego brata i uderzył o nogę powoda, przez co mężczyzna upadł, uderzając prawą ręką o ostrze krajzegi. W wyniku tego uderzenia poszkodowany doznał obrażeń, przez które jego prawa ręka całkowicie straciła funkcjonalność, ponieważ konieczna była amputacja aż czterech palców. Od dnia wypadku poszkodowany korzysta tylko z lewej ręki, a należy zauważyć, że był osobą praworęczną.

Do wypadku doszło ze względu na to, że brat powoda nie naprawił kojca, choć wiedział, że powinien to zrobić, bo pies naruszył jego konstrukcję. Takie zaniechanie jest bezpośrednią przyczyną, która obciąża ubezpieczyciela odpowiedzialnością za wypadek, bo jest związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

U poszkodowanego rozpoznano też niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Ukończył on szkołę specjalną, ale nigdy wcześniej nie starał się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Po wypadku zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznał mu orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

W dniu złożenia pozwu do sądu powód miał 62 lata i utrzymywał się z prac dorywczych oraz z renty socjalnej w kwocie 560 zł miesięcznie. Cały czas pomagał swojemu bratu w gospodarstwie. 

Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, sąd przyznał poszkodowanemu aż 150 000 zł tytułem zadośćuczynienia z odsetkami (odszkodowanie za wypadek w rolnictwie), 38 304 zł tytułem skapitalizowanej renty za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku, a także dożywotnią rentę w wysokości 1260 zł miesięcznie. Łączna kwota świadczeń pieniężnych wyniosła więc 188 304 zł oraz 1260 zł w ramach renty z tytułu zwiększonych potrzeb za każdy kolejny miesiąc życia. 

Pamiętaj, że o rentę z OC rolnika mogą się starać wszystkie osoby, które ucierpiały w wypadku związanym z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Jeśli potrącił Cię rolnik, który jechał na pole albo zranił Cię jego pies stróżujący, to wtedy też możesz się starać o świadczenie pieniężne przysługujące osobom poszkodowanym z OC rolnika.

Ile wynosi renta rolnicza z OC?

Renta rolnicza z OC może Ci przysługiwać w bardzo różnych kwotach. Wszystko zależy od tego, jak duże są Twoje potrzeby po wypadku lub od poziomu Twoich zarobków sprzed zdarzenia. Być może pobierasz już rentę z KRUS, która przysługuje Ci w pewnej kwocie, która jednak nie jest równowartością tego, ile wynosiły Twoje zarobki przed dniem zdarzenia. 

Jeśli tak, to możesz otrzymać rentę wyrównawczą, która pokryje właśnie tę różnicę. Dodatkowo jest też szansa, że dostaniesz rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, podobnie jak powód z przytoczonego wyżej wyroku sądowego. Kwota takiej renty może być różna – może to być tysiąc złotych, ale też kilka tysięcy – wszystko zależy od rodzaju i wielkości potrzeb.

Jak uzyskać rentę rolniczą? 

Wniosek o przyznanie renty rolniczej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy możesz złożyć w każdej jednostce organizacyjnej KRUS. Jeśli zaś chodzi o rentę z OC rolnika, to w tym przypadku najlepiej będzie, jeśli skontaktujesz się bezpośrednio z nami w tej sprawie i pokażesz swoją dokumentację związaną z wypadkiem. Doradzimy Ci, czy jest szansa, żeby ubezpieczyciel przyznał Ci rentę i dopełnimy w Twoim imieniu wszelkie formalności. 

Podsumowanie

 • Renta z KRUS została w 2023 roku podwyższona, a na dodatek obowiązuje kwota minimalna w wysokości 1429,60.
 • Do renty z KRUS możesz też dostać rentę z OC sprawcy, jeśli Twoja niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku związanego z posiadaniem przez kogoś lub przez Ciebie gospodarstwa rolnego.
 • Rentę z OC rolnika możesz skapitalizować, dzięki czemu uzyskasz sporą kwotę jednorazowo.

Źródła

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim I C 744/20

Analiza Rzecznika Finansowego

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

Kodeks cywilny
Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

empty_placeholder