Samochód zastępczy z AC, kiedy nie można się ubiegać

Samochód zastępczy z ac

czy z oc- poznaj swoje prawa

Brałeś udział w wypadku? Twój samochód został uszkodzony w wyniku awarii lub z Twojej winy? Masz problem z dojazdem do pracy, zrobieniem zakupów, czy odwiezieniem dziecka do przedszkola? Możesz skorzystać z auta zastępczego.

Od czego uzależnione jest skorzystanie z auta zastępczego?

Uczestniczyłeś w kolizji lub wypadku w ruchu drogowym spowodowanym przez innego kierowcę? W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia twojego pojazdu lub jego zniszczenia w stopniu niepozwalającym na naprawę. Masz prawo do skorzystania z pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC sprawcy.

Czy istnieje możliwość skorzystania z auta zastępczego w ramach umowy ubezpieczenia AC?

Odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko jedna – nie. Ubezpieczenie AC (ubezpieczenie autocasco) jest w naszym systemie prawnym ubezpieczeniem dobrowolnym, a jej warunki ustalane są odrębnie dla danego towarzystwa ubezpieczeń w tzw. OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Żadne z działających na rynku polskim towarzystw ubezpieczeniowych nie oferuje samochodu zastępczego w podstawowej proponowanej przez siebie wersji ubezpieczenia AC. Czy to oznacza całkowity brak możliwości korzystania z pojazdu zastępczego w sytuacji, gdy to Ty ponosisz winę za zaistniały wypadek, bądź Twój samochód został unieruchomiony w wyniku awarii? Niekoniecznie.

Na czym polegają klauzule rozszerzające i ubezpieczenie Assistance?

Część towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia swoim klientom zawarcie wraz z ubezpieczeniem AC, oczywiście bezpłatnie, umowy Assistance, która zapewnia pomoc w drodze. Trzeba jednak być ostrożnym, ponieważ bezpłatna umowa Assistance oferuje dość ograniczoną pomoc ubezpieczyciela. Jeśli poszkodowany chce skorzystać z pojazdu zastępczego (w sytuacji, kiedy nie może skorzystać z ubezpieczenia OC sprawcy) musi rozważyć inne proponowane przez swojego ubezpieczyciela AC opcje lub warianty ubezpieczenia Assistance. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w różnych wersjach jest różny – może oferować auto zastępcze za okres od 2 dni do pełnego czasu naprawy. Oczywiście każde rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela wiąże się z koniecznością zapłacenia wyższej składki.

Co oferują ubezpieczyciele?

Każdy z ubezpieczycieli preferuje swoje własne rozwiązania dla klientów. Przykładowo PZU S.A., wciąż chyba jeden z większych ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia komunikacyjne, proponuje opcję PZU Auto Non Stop, w ramach którego oferuje nie tylko auto zastępcze na cały czas naprawy, ale również odebranie uszkodzonego pojazdu, podstawienie samochodu zastępczego, zorganizowanie naprawy auta w warsztacie Sieci Naprawczej PZU oraz załatwienie wszystkich formalności i rozliczenie z warsztatem. Tobie pozostaje tylko odebrać naprawiony samochód.

Popularny Allianz ma w swojej ofercie odrębny Wariant AC – Warsztaty Partnerskie, w ramach którego oferuje holowanie ubezpieczonego pojazdu z miejsca zdarzenia, samochód zastępczy na okres naprawy w warsztacie i usługę door-to-door, objęcie naprawy pojazdu 2-letnią gwarancją, naprawę pojazdu wyłącznie częściami zamiennymi wysokiej jakości lub oryginalnymi, bezgotówkową formę rozliczenia naprawy i niższą cenę AC.

Ten ubezpieczyciel proponuje kilka wersji ubezpieczenia Assiatance, z których każda wersja wyższa niż Assistane Mini obejmuje również opcję najmu pojazdu zastępczego:

  • Assistance Standard – samochód zastępczy po wypadku lub kradzieży (maks. 4 dni),
  • Assistance Plus – samochód zastępczy po wypadku lub kradzieży (maks.9 dni) oraz po awarii (maks. 4 dni),
  • Assistance Exclusive – samochód zastępczy po wypadku (maks. 14 dni), po kradzieży (maks. 21 dni), po awarii (maks. 7 dni).

Również Compensa oferuje aż 5 wariantów ubezpieczenia Assistace. Trzeba jednak podkreślić, iż opcją oferowaną bezpłatnie jest tylko Assistance Baza która oferowana jest gratis przy umowie ubezpieczenia AC, jednak nie oferuje pojazdu zastępczego. Aby u tego ubezpieczyciela móc skorzystać z pojazdu zastępczego konieczne jest wykupienie dodatkowych wariantów ubezpieczenia Assistance – Standard, Komfort, Komfort Plus lub Lux.

Czy można uzyskać odszkodowanie za korzystanie z pojazdu zastępczego mimo braku ubezpieczenia AC?

Nie ma takiej możliwości, gdy naprawa samochodu odbywa się w ramach ubezpieczenia AC szybko i sprawnie. Co prawda Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lipca 2004 r. jaki zapadł w sprawie o sygnaturze akt II CK 412/03 uznał zasadność roszczenia o zwrot kosztów poniesionych w związku z wynajmem pojazdu zastępczego od ubezpieczyciela AC prowadzącego likwidację szkody, uznał jednak tę odpowiedzialność w przypadku gdy poszkodowany oczekiwał ponad umowny termin na wypłatę odszkodowania.

Wówczas Sąd przyznał zasadność takiego odszkodowania za najem pojazdu w okresie od dnia następnego po upływie terminu do wypłaty odszkodowania (po upływie 30 dni). Sąd uznał również, iż prawo to przysługuje tylko w sytuacji, gdy pojazd jest poszkodowanemu obiektywnie niezbędny i wykaże on koszt takiego najmu oraz niemożność "wyłożenia" własnych pieniędzy na sfinansowanie kosztów naprawy. Jednak nawet w tym wypadku podstawą do zasądzenia odszkodowania nie była sama umowa ubezpieczenia AC, co fakt nienależytego wykonania tej umowy przez ubezpieczyciela. Podstawą odpowiedzialności ubezpieczyciela AC był więc w tym przypadku art. 471 k.c.

Możliwości poszkodowanego

Czy wyrok ten zmienił podejście ubezpieczycieli AC do swoich klientów? No cóż, na drodze polubownej nadal uzyskanie odszkodowania za pojazd zastępczy w ramach ubezpieczenia AC nie jest możliwe. Droga sądowa zaś oparta jest nie na samej odpowiedzialności umownej ubezpieczyciela a na zasadach ogólnych odpowiedzialności związanych z nienależytym wykonaniem tej umowy. Nie w każdej sytuacji będzie to również możliwe. Jednak w uzasadnionych przypadkach taka możliwość istnieje.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.67

Czytaj także

Sprawdź swoje punkty karne... Helpfind - Sprawdź swoje punkty karne

Sprawdź swoje punkty karne

Nie zawsze jeździłeś zgodnie z przepisami i teraz nie jesteś pewien, ile masz przyznanych punktów karnych? Sam możesz łatwo to...

Samochód zastępczy na czas naprawy... Helpfind - Samochód zastępczy na czas naprawy

Samochód zastępczy na czas naprawy rzeczywisty, czy technologiczny?

Samochód zastępczy na czas naprawy. Największym problemem jest określenie refundowanego czasu wynajmu. Sprawdź, na jak długo możesz wynająć auto!

Samochód zastępczy z oc czy... Helpfind - Samochód zastępczy z oc

Samochód zastępczy z oc czy ubezpieczyciel może go odmówić?

Samochód zastępczy z oc sprawcy nie zawsze przysługuje poszkodowanemu kierowcy. Jak wskazują obowiązujące przepisy prawa oraz szerokie orzecznictwo by było...

Samochód zastępczy na czas naprawy... Helpfind - Samochód zastępczy na czas naprawy dla poszkodowanego kierowcy

Samochód zastępczy na czas naprawy dla poszkodowanego kierowcy

Samochód zastępczy na czas naprawy nie będzie przysługiwał od momentu powstania szkody do wypłaty odszkodowania. Nie każda kolizja wyłącza możliwość...