Samochód zastępczy z AC, kiedy nie można się ubiegać

Samochód zastępczy z ac

czy z oc- poznaj swoje prawa

Brałeś udział w wypadku? Twój samochód został uszkodzony w wyniku awarii lub z Twojej winy? Masz problem z dojazdem do pracy, zrobieniem zakupów, czy odwiezieniem dziecka do przedszkola? Możesz skorzystać z auta zastępczego.

Od czego uzależnione jest skorzystanie z auta zastępczego?

Uczestniczyłeś w kolizji lub wypadku w ruchu drogowym spowodowanym przez innego kierowcę? W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia twojego pojazdu lub jego zniszczenia w stopniu niepozwalającym na naprawę. Masz prawo do skorzystania z pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC sprawcy.

Czy istnieje możliwość skorzystania z auta zastępczego w ramach umowy ubezpieczenia AC?

Odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko jedna – nie. Ubezpieczenie AC (ubezpieczenie autocasco) jest w naszym systemie prawnym ubezpieczeniem dobrowolnym, a jej warunki ustalane są odrębnie dla danego towarzystwa ubezpieczeń w tzw. OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Żadne z działających na rynku polskim towarzystw ubezpieczeniowych nie oferuje samochodu zastępczego w podstawowej proponowanej przez siebie wersji ubezpieczenia AC. Czy to oznacza całkowity brak możliwości korzystania z pojazdu zastępczego w sytuacji, gdy to Ty ponosisz winę za zaistniały wypadek, bądź Twój samochód został unieruchomiony w wyniku awarii? Niekoniecznie.

Na czym polegają klauzule rozszerzające i ubezpieczenie Assistance?

Część towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia swoim klientom zawarcie wraz z ubezpieczeniem AC, oczywiście bezpłatnie, umowy Assistance, która zapewnia pomoc w drodze. Trzeba jednak być ostrożnym, ponieważ bezpłatna umowa Assistance oferuje dość ograniczoną pomoc ubezpieczyciela. Jeśli poszkodowany chce skorzystać z pojazdu zastępczego (w sytuacji, kiedy nie może skorzystać z ubezpieczenia OC sprawcy) musi rozważyć inne proponowane przez swojego ubezpieczyciela AC opcje lub warianty ubezpieczenia Assistance. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w różnych wersjach jest różny – może oferować auto zastępcze za okres od 2 dni do pełnego czasu naprawy. Oczywiście każde rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela wiąże się z koniecznością zapłacenia wyższej składki.

Co oferują ubezpieczyciele?

Każdy z ubezpieczycieli preferuje swoje własne rozwiązania dla klientów. Przykładowo PZU S.A., wciąż chyba jeden z większych ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia komunikacyjne, proponuje opcję PZU Auto Non Stop, w ramach którego oferuje nie tylko auto zastępcze na cały czas naprawy, ale również odebranie uszkodzonego pojazdu, podstawienie samochodu zastępczego, zorganizowanie naprawy auta w warsztacie Sieci Naprawczej PZU oraz załatwienie wszystkich formalności i rozliczenie z warsztatem. Tobie pozostaje tylko odebrać naprawiony samochód. 

Popularny Allianz ma w swojej ofercie odrębny Wariant AC – Warsztaty Partnerskie, w ramach którego oferuje holowanie ubezpieczonego pojazdu z miejsca zdarzenia, samochód zastępczy na okres naprawy w warsztacie i usługę door-to-door, objęcie naprawy pojazdu 2-letnią gwarancją, naprawę pojazdu wyłącznie częściami zamiennymi wysokiej jakości lub oryginalnymi, bezgotówkową formę rozliczenia naprawy i niższą cenę AC. 

Ten ubezpieczyciel proponuje kilka wersji ubezpieczenia Assiatance, z których każda wersja wyższa niż Assistane Mini obejmuje również opcję najmu pojazdu zastępczego: 

  • Assistance Standard – samochód zastępczy po wypadku lub kradzieży (maks. 4 dni), 
  • Assistance Plus – samochód zastępczy po wypadku lub kradzieży (maks.9 dni) oraz po awarii (maks. 4 dni), 
  • Assistance Exclusive – samochód zastępczy po wypadku (maks. 14 dni), po kradzieży (maks. 21 dni), po awarii (maks. 7 dni).

Również Compensa oferuje aż 5 wariantów ubezpieczenia Assistace. Trzeba jednak podkreślić, iż opcją oferowaną bezpłatnie jest tylko Assistance Baza która oferowana jest gratis przy umowie ubezpieczenia AC, jednak nie oferuje pojazdu zastępczego. Aby u tego ubezpieczyciela móc skorzystać z pojazdu zastępczego konieczne jest wykupienie dodatkowych wariantów ubezpieczenia Assistance – Standard, Komfort, Komfort Plus lub Lux.

Czy można uzyskać odszkodowanie za korzystanie z pojazdu zastępczego mimo braku ubezpieczenia AC?

Nie ma takiej możliwości, gdy naprawa samochodu odbywa się w ramach ubezpieczenia AC szybko i sprawnie. Co prawda Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lipca 2004 r. jaki zapadł w sprawie o sygnaturze akt II CK 412/03 uznał zasadność roszczenia o zwrot kosztów poniesionych w związku z wynajmem pojazdu zastępczego od ubezpieczyciela AC prowadzącego likwidację szkody, uznał jednak tę odpowiedzialność w przypadku gdy poszkodowany oczekiwał ponad umowny termin na wypłatę odszkodowania. 

Wówczas Sąd przyznał zasadność takiego odszkodowania za najem pojazdu w okresie od dnia następnego po upływie terminu do wypłaty odszkodowania (po upływie 30 dni). Sąd uznał również, iż prawo to przysługuje tylko w sytuacji, gdy pojazd jest poszkodowanemu obiektywnie niezbędny i wykaże on koszt takiego najmu oraz niemożność "wyłożenia" własnych pieniędzy na sfinansowanie kosztów naprawy. Jednak nawet w tym wypadku podstawą do zasądzenia odszkodowania nie była sama umowa ubezpieczenia AC, co fakt nienależytego wykonania tej umowy przez ubezpieczyciela. Podstawą odpowiedzialności ubezpieczyciela AC był więc w tym przypadku art. 471 k.c.

Możliwości poszkodowanego

Czy wyrok ten zmienił podejście ubezpieczycieli AC do swoich klientów? No cóż, na drodze polubownej nadal uzyskanie odszkodowania za pojazd zastępczy w ramach ubezpieczenia AC nie jest możliwe. Droga sądowa zaś oparta jest nie na samej odpowiedzialności umownej ubezpieczyciela a na zasadach ogólnych odpowiedzialności związanych z nienależytym wykonaniem tej umowy. Nie w każdej sytuacji będzie to również możliwe. Jednak w uzasadnionych przypadkach taka możliwość istnieje.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.67