/

Zdrowie
Skarga do WSA na decyzję SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

Skarga do WSA na decyzję SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

27.06.2023

Skarga do WSA na decyzję SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego to bardzo poważny krok. Na tym etapie obowiązują ściśle określone wymogi formalne, więc pismo musi być sporządzone profesjonalnie, jeśli chcesz uzyskać prawa do pobierania świadczenia. Podpowiadamy, co zrobić, żeby wojewódzki sąd administracyjny pozytywnie rozpatrzył skargę.

Skarga na decyzję SKO – czy warto?

Zdecydowanie warto. Jeśli zastanawiasz się nad złożeniem skargi, to nie ulega wątpliwości, że chcesz uzyskać prawa do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Prawda wygląda tak, że nie ma innej drogi, jeśli samorządowe kolegium odwoławcze nie rozpatrzyło pozytywnie Twojego odwołania od decyzji urzędu pierwszej instancji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego. 

Nie oznacza to oczywiście, że masz po prostu przygotować skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, nie zwracając uwagi na związane z tym wymogi formalna, a także na treść merytoryczną skargi. Ta musi być przygotowana z należytą starannością, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie kilka porad, dzięki którym znacząco zwiększą się Twoje szanse na przekonanie wojewódzkiego sądu administracyjnego do tego, że decyzja samorządowego kolegium odwoławczego rzeczywiście nie jest zgodna z linią orzeczniczą sądów.

Ile kosztuje skarga do WSA?

Skarga do WSA na decyzję SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego jest skargą na decyzję administracyjną, dlatego też wiąże się z pewnymi opłatami. Przede wszystkim musisz wnieść opłatę za wpis stały w kwocie 200 zł, a także opłatę za koszty kancelaryjne w kwocie 10 zł za każdą stronę dokumentów, odpisów i ich kopii. 

Ile odpisów skargi do WSA? Wystarczy tylko 1 odpis zarówno skargi, jak i każdego załącznika.

Wzór skargi do WSA – świadczenie pielęgnacyjne. Z jakiego wzoru skorzystać?

Niestety nie ma wzoru, który pasowałby do każdej sytuacji. Doskonale wiesz, dlaczego odmówiono Ci przyznania praw do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, a konkretny wzór może dotyczyć zupełnie innej przyczyny nieprzyznania świadczenia. Co więcej, przyczyn odmowy może być kilka, a dany wzór może nie obejmować ich wszystkich. 

Pamiętaj, że nie wystarczy wskazać fragmentów decyzji, które Twoim zdaniem naruszają obowiązujące przepisy. Musisz też wskazać, dlaczego tak jest, a tutaj niezbędna będzie wiedza z zakresu świadczeń rodzinnych, a także znajomość aktualnego orzecznictwa w sprawach podobnych do Twojej. 

W Ustawie o świadczeniach rodzinnych znajdziesz oczywiście obowiązujące przepisy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, ale niestety w przypadku tej ustawy istnieje dosyć spora dowolność, jeśli chodzi o interpretację przepisów. 

Prawdopodobnie właśnie to było przyczyną tego, że urzędy pierwszej i drugiej instancji nie przyznały Ci praw do świadczenia pielęgnacyjnego. Warto zaufać komuś, kto ma doświadczenie w uzyskiwaniu świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością w możliwie najbardziej skomplikowanych sprawach. Wtedy nie musisz się martwić o decyzję WSA, bo Twoje pismo przygotował prawnik, dlatego nie bazuje ono na wzorze, który mógłby nie być dostosowany do Twojej sytuacji.

skarga do WSA na decyzję SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

Odwołanie od decyzji SKO do WSA w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego – wymogi formalne skargi

Przede wszystkim skargę możesz wnieść dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia, które przysługują Ci w trakcie postępowania administracyjnego. 

Ten wymóg nie dotyczy Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i prokuratorów, ale w sprawie o świadczenie pielęgnacyjne obowiązują terminy, dlatego nie masz żadnych szans, żeby uzyskać pomoc któregokolwiek z Rzeczników na tym etapie, bo po prostu nie uzyskasz jej w odpowiednim terminie i tym samym bezpowrotnie stracisz szansę na świadczenie pielęgnacyjne. 

Zgodnie z art. 46. i 57. Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga musi spełnić konkretne wymogi formalne, żeby została rozpatrzona przez wojewódzki sąd administracyjny.

Skarga musi zawierać:

 • wskazanie decyzji, którą zaskarżasz,
 • oznaczenie organu, który Twoim zdaniem naruszył Twój interes prawny,
 • oznaczenie sądu, do którego kierujesz skargę,
 • nazwę stron postępowania, w tym imiona i nazwiska Twoje i osoby, którą się opiekujesz,
 • wskazanie rodzaju pisma (skarga),
 • określenie, w jaki sposób organ naruszył Twój interes prawny,
 • dowód na to, że organ został przez Ciebie wezwany do zmiany decyzji, tak aby nie naruszała już Twojego interesu prawnego,
 • prezycyjne, wyczerpujące i oparte na przepisach prawnych oraz wyrokach sądowych uzasadnienie Twoich zarzutów wobec organu, którego decyzję zaskarżasz,
 • Twój podpis lub podpis Twojego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • spis załączników.

Skarga do WSA – termin

Termin na wniesienie skargi do WSA wynosi 30 dni od daty, kiedy została Ci dostarczona decyzja po odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego przez samorządowe kolegium odwoławcze.

Jest to dosyć długi czas, ale przygotowanie takiej skargi trwa i nie jest proste, bo w uzasadnieniu zarzutów wobec SKO trzeba wskazać solidne podstawy prawne, a także przykłady z najnowszego orzecznictwa w podobnych sprawach.

Co do samego czasu oczekiwania na rozpatrzenie skargi, to teoretycznie musi ona zostać rozpatrzona w ciągu 60 dni, na co składa się 30 dni na samo rozpatrzenie i 30 dni na dostarczenie skargi do sądu przez samorządowe kolegium odwoławcze. Jednakże zazwyczaj trwa to dłużej, choć sądy rzadko przekraczają termin 6 miesięcy od wniesienia skargi.

Decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego – czy wojewódzki sąd administracyjny może ją podjąć?

Jak najbardziej, wojewódzki sąd administracyjny może podjąć decyzję o przyznaniu Ci świadczenia pielęgnacyjnego. W praktyce wygląda to jednak tak, że zazwyczaj sądy decydują się na uchylenie decyzji niższego organu.

Takie rozstrzygnięcie oznacza, że samorządowe kolegium odwoławcze będzie musiało jeszcze raz zająć się Twoją sprawą, ale tym razem urzędnicy będą musieli przyjąć taką wykładnię przepisów prawa, jaką narzuci im wojewódzki sąd administracyjny. 

Jak sporządzić skargę do WSA w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

Wiesz już, jakie wymogi formalne musi spełnić Twoja skarga, żeby mogła być rozpatrzona przez wojewódzki sąd administracyjny. Nie oznacza to jednak, że wystarczy spełnić wymogi formalne, żeby WSA przychylił się do Twojej skargi i korzystnie rozstrzygnął dla Ciebie sprawę. 

Najważniejsze jest oczywiście odpowiednie i merytoryczne uzasadnienie skargi. Musi ono być oparte na Ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zastanów się, dlaczego Twoje odwołanie od decyzji ośrodka pomocy społecznej zostało odrzucone przez SKO. Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego zawsze ma jakąś przyczynę i tak samo musiało być w Twoim przypadku. 

Nie wystarczy też po prostu powołać się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności nieprzyznawania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnością. Często jest tak, że istnieją również inne kwestie, które mogą skomplikować całą procedurę administracyjną o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, dlatego trzeba wziąć pod uwagę wszystkie czynniki i kwestie, które mogą mieć znaczenie.

Jak wnieść skargę w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego do WSA?

Ze skargą do WSA jest podobnie jak z wcześniej złożonym przez Ciebie odwołaniem do SKO. Musisz wysłać lub osobiście zanieść dokument do organu niższej instancji, którego decyzję chcesz zaskarżyć. 

Ma to związek z tym, że kolegium odwoławcze musi mieć szansę, żeby wycofać się ze swojej decyzji, jeśli uzna Twoją skargę za zasadną. Jeśli kolegium nie zmieni decyzji, to po prostu przekaże Twoje pismo do sądu.

Jakie są szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy w wojewódzkim sądzie administracyjnym?

Jeśli opiekujesz się osobą z najbliższej rodziny i ta osoba legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, to zastanów się, czy poradzisz sobie samemu ze sporządzeniem takiej skargi, która zapewni Ci świadczenie pielęgnacyjne. Pamiętaj, że masz na to ograniczony czas – 30 dni od czasu odebrania decyzji SKO. Szanse będą zdecydowanie wyższe, jeśli skorzystasz z pomocy profesjonalisty.

Możesz się do nas zgłosić po pomoc – nasz ekspert przygotuje dla Ciebie profesjonalną skargę, dzięki której zostaną Ci przyznane prawa do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 2458 zł miesięcznie. Pamiętaj jednak, że trzeba się spieszyć, bo od stycznia 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać tylko opiekunom niepełnoletnich osób z niepełnosprawnością.

W razie negatywnej decyzji WSA zostanie już tylko opcja złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tylko adwokat lub radca prawny może złożyć skargę kasacyjną do NSA. 

Co więcej, rzadko zdarza się sytuacja, w której wojewódzki sąd administracyjny wydaje negatywną decyzję, jeśli sytuacja nie jest z góry przegrana lub jeśli skarga nie została właściwie przygotowana, dlatego Naczelny Sąd Administracyjny i skarga kasacyjna to ostateczność, do której rzadko dochodzi, jeśli wszystko zostanie zrobione jak należy.

Pamiętaj też, że należy Ci się wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego również po wniesieniu skargi do WSA. Wyrównanie będzie Ci przysługiwać od dnia złożenia wniosku do ośrodka pomocy społecznej lub od dnia uzyskania orzeczenia przez osobę, którą się opiekujesz, jeśli wniosek o świadczenie pielęgnacyjne został przez Ciebie złożony nie później niż 3 miesiące od dnia uzyskania tego orzeczenia.

Podsumowanie

 • Masz 30 dni od otrzymania decyzji odmownej, żeby złożyć skargę do WSA.
 • Skarga musi być profesjonalnie napisana, żeby odniosła pożądany przez Ciebie skutek.
 • Skarga musi spełniać wymogi formalne, żeby wojewódzki sąd administracyjny w ogóle ją przyjął.
 • Pismo musisz złożyć do organu, który odmówił przyznania Ci świadczenia pielęgnacyjnego i to ten organ przekaże skargę do sądu.

Źródła

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

empty_placeholder

Świadczenie pielęgnacyjne na wyciągnięcie ręki

Prześlij do nas dokumenty. Nasi eksperci bezpłatnie je (dla Ciebie) przeanalizują.

Sprawne i skuteczne działania naszych ekspertów

Możliwe wyrównanie kwoty za okres ubiegania się

Nie musisz rezygnować z innych świadczeń zdrowotnych

Nie stracisz praw do późniejszej emerytury lub renty

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line