śmierć bliskiej osoby - co należy wiedzieć?

Śmierć bliskiej osoby

Ważne informacje potrzebne do odszkodowania

Śmierć bliskiej osoby w wypadku to traumatyczne przeżycie. W wypadkach giną ludzie, którzy pozostawiają z dnia na dzień bez wsparcia i pomocy rodzinę i inne osoby bliskie. Najbliżsi nawet nie myślą w tych trudnych dla nich momentach o jakimkolwiek odszkodowaniu.

Żadne pieniądze nie zrekompensują straty bliskiego członka rodziny. Wypłacone środki mogą jedynie pomóc przystosować się do nowej sytuacji. Zwłaszcza w przypadku, gdy osoba zmarła wnosiła do rodziny istotny wkład materialny.

Rodzina po śmierci osoby bliskiej może ubiegać się od ubezpieczyciela pojazdu sprawcy zdarzenia o rekompensatę pieniężną w postaci:

  • stosownego odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej;

  • zadośćuczynienia za ból i cierpienie, które jest niezależne od sytuacji materialnej rodziny;

  • zwrotu kosztów pogrzebu;

  • renty alimentacyjnej.

Sprecyzowanie żądań

Osoba, która domaga się odszkodowania od ubezpieczyciela, musi dokładnie określić swoje żądania. Do zgłoszenia roszczeń konieczne jest przedstawienie konkretnych dowodów. Zgodnie z zapisem kodeksu cywilnego to na osobie, która żąda wypłaty świadczeń, spoczywa ciężar udowodnienia ich zasadności.

Udokumentowanie swoich żądań w stosunku do ubezpieczyciela

Nie we wszystkich sytuacjach można zgłaszać wszystkie powyższe roszczenia. Ich zakres zależy bowiem od konkretnej sprawy i rodzaju szkody. Wszelkie roszczenia należy udokumentować. Stanowi to chyba największy problem dla osób, które o takie świadczenia się ubiegają.

Ubieganie się o stosowne świadczenia po śmierci bliskiego zwyczaj jest procesem trudnym i bolesnym. Konieczne jest składanie oświadczeń, opisywanie swojej sytuacji rodzinnej i materialnej przed i po wypadku. Należy także wykazać, że śmierć osoby bliskiej znacznie wpłynęła na pogorszenie sytuacji materialnej i rodzinnej.

Przede wszystkim konieczne jest przedłożenie ubezpieczycielowi dokumentacji wykazującej winę sprawcy. Jednocześnie jest to wykazanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń sprawcy. Ponadto niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów i informacji:

  • rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie osoby, która domaga się wypłaty świadczenia;

  • wskazaniem relacji i zależności, jakie istniały pomiędzy zgłaszającym a zmarłym;

  • oświadczenia innych osób, np.:rodziny. przyjaciół, sąsiadów;

  • dokumenty zwiększające prawdopodobieństwo uzyskania świadczenia i decydujące o jego wysokości;

  • dokumenty wykazujące poniesione koszty oraz wskazujące na pogorszenie sytuacji materialnej.

Niestety, zgromadzenie takiej dokumentacji wymaga czasu i zaangażowania.

Warto wówczas zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy kancelarii specjalizującej się w dochodzeniu tego typu świadczeń. Ułatwi przejście przez trudną ścieżkę, jaką jest walka o należne pieniądze.

Osoby dotknięte tak wielką tragedią, jaką jest utrata bliskiego nie powinny rezygnować z możliwości dochodzenia odszkodowania. Świadczenia uzyskane od sprawcy wypadku mogą mieć bowiem istotny wpływ na ich sytuację materialną. Nie będą przecież mogli już liczyć na wsparcie osoby zmarłej. Będą musieli sami się borykać ze swoimi problemami i przeciwnościami losu.

Helpfind.pl - Małgorzata Wilsz - redaktor

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby co należy się rodzinie

W przypadku wypłaty za zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby rodzinie zmarłego należą się także inne świadczenia, z których powinien skorzystać.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej Kto może się starać?

Coraz więcej osób stara się o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Świadczenie to stanowi nie tylko zabezpieczenie na przyszłość. Jest...

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej kto może się ubiegać?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej kto może się ubiegać?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma charakter niemajątkowy. Jego zadaniem jest rekompensata doznanej krzywdy psychicznej jak i fizycznej. Roszczenie to...

Jakie zadośćuczynienie za śmierć bliskiej... Helpfind - Jakie zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby - proponowane kwoty

Jakie zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby - proponowane kwoty

Niewielu członków ofiar wypadków komunikacyjnych wie, że może uzyskać zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby z OC sprawcy. Jeszcze mniejsze jest...