Utrata wartości handlowej pojazdu po wypadku - czy nie da się nic z nią zrobić?

Utrata wartości handlowej pojazdu.

Czy musisz się z tym godzić?

Każdy samochód nawet po najdrobniejszej stłuczce traci na wartości. Wówczas nie ma szans na to, aby sprzedać pojazd w korzystnej cenie. Czy kierowca może coś z tym zrobić?

Każdy, kto próbował sprzedać używane auto, wie jak istotna jest jego historia. Samochód bezwypadkowy ma wyższą wartość, wydaje się bezpieczniejszy i przede wszystkim łatwiej jest go sprzedać.

Nabywcy praktycznie nie są zainteresowani samochodami, które były uszkodzone w wypadku. Nawet w przypadku, gdy uszkodzenia zostały zniwelowane. Dlatego samochody uszkodzone sprzedawane są po znacznie niższych cenach. Mówi się wówczas, że zachodzi utrata wartości handlowej pojazdu. Jest to szkoda, którą można pokryć z oc sprawcy.

Co mówią przepisy?

Jeszcze kilka lat temu kwestia odszkodowania za utratę wartości handlowej pojazdu była kwestią sporną. Ubezpieczyciele mieli wątpliwości, czy można tutaj mówić o szkodzie i odpowiedzialności ubezpieczyciela. Uważano również, że nie można mówić o wartości handlowej samochodu, który nie jest przeznaczony na sprzedaż.

Sąd Najwyższy w swojej uchwale z 2001r. zajął jednoznaczne stanowisko. Każdy właściciel uszkodzonego pojazdu może ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli uważa, że jego pojazd jest mniej wart. Niezależnie od tego, czy pierwotnie chciał sprzedać samochód, czy wciąż chciał go użytkować.

W warunkach gospodarki rynkowej każdy przedmiot w dowolnej chwili może zostać sprzedany. Sąd Najwyższy uważa za anachronizm podział dóbr na te przeznaczone do handlu i te, które służą tylko do użytku prywatnego. A każdy przedmiot, czy dobro jest warte dokładnie tyle, ile nabywcy są skłonni zapłacić.

Również KNF w swoich wytycznych wskazuje na powinność ubezpieczyciela w tej kwestii. Przy ustalaniu odszkodowania spadek wartości pojazdu również powinna być brana pod uwagę - jeżeli wystąpiła. Co ważne, jeżeli ubezpieczyciel nie stosuje się do tych wytycznych, KNF może to zweryfikować i nałożyć karę. Jest to często bardzo wysoka grzywna.

Kto może otrzymać odszkodowanie?

Odszkodowanie za zmniejszenie wartości pojazdu może otrzymać każdy poszkodowany kierowca. Nawet w przypadku, gdy samochód został naprawiony i wizualnie jego stan nie odbiega od tego sprzed wypadku. Zawsze bowiem szkody poniesione w wypadku wiążą się z pomniejszeniem wartości samochodu.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe zwykle nie chcą wypłacać pieniędzy w przypadku starszych samochodów. Wynika to głównie z metod obliczania ubytku wartości stosowanych przez kosztorysantów. Jeżeli samochód jest starszy, niż 6-7 lat to według ekspertów spadek wartości jest znikomy. Wtedy odszkodowanie się nie należy. Warto zauważyć, że przepisy nie precyzują wieku samochodu, w przypadku którego można starać się o odszkodowanie.

Jest tylko jeden przypadek, gdy właściciel samochodu nie może otrzymać tego typu odszkodowania. Jest to szkoda całkowita. Orzeka się o niej, gdy naprawa samochodu przekracza jego wartość. Odszkodowanie z powodu spadku wartości wypłacane jest tylko w przypadku, gdy naprawa samochodu jest uzasadniona ekonomicznie i technicznie. W przypadku szkody całkowitej takiej możliwości nie ma.

Jak obliczyć wysokość odszkodowania?

Ważną kwestią w tym przypadku jest kwota odszkodowania. Jak ją wyliczyć? Jest to różnica między wartością samochodu sprzed wypadku i po nim. Wartość samochodu po wypadku obliczana jest m.in. na podstawie następujących parametrów:

  • marki samochodu

  • rozmiaru szkód

  • jakości i ceny naprawy

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż należy brać pod uwagę średnie ceny danego modelu. Niestety, nie można powoływać się na ceny z poszczególnych transakcji. Często mogą być one niemiarodajne. Cena egzemplarza ustalana jest w niezwykle indywidualny sposób. Wycena zależy nie tylko od stanu samochodu i jego wyglądu, ale czasami także od talentu negocjacyjnego zarówno właściciela, jak i kupca.

Jak możesz starać się o dodatkowe środki?

Co bardzo ważne, odszkodowanie za utratę wartości nie jest wypłacane automatycznie. Sam Sąd Najwyższy we wspomnianej już uchwale zwraca uwagę, że zwrot utraconej wartości handlowej nie jest obowiązkiem ubezpieczyciela. Dotyczy to jedynie odszkodowania pokrywającego koszty naprawy samochodu. Jeżeli więc chcesz, aby ubezpieczyciel wyrównał straty wynikające z niższej wartości Twojego auta, musisz złożyć osobny wniosek. Wystarczy jedynie wykazać, że samochód po wypadku jest mniej wart, niż przed nim. Może w tym pomóc opinia niezależnego rzeczoznawcy.

Właściciele samochodów coraz częściej dochodzą też swoich praw w sądach. Nie zawsze Towarzystwa Ubezpieczeniowe chcą przychylać się do wniosków poszkodowanych. Nierzadko też wypłacają znacznie niższą kwotę bez uzasadnienia swojego stanowiska. Dochodzenie swoich praw w sądzie jest coraz skuteczniejsze - z roku na rok poszkodowani otrzymują coraz więcej pieniędzy. Zanim udasz się do sądu, musisz wyczerpać możliwość dochodzenia odszkodowania u samego ubezpieczyciela. Zwykle zajmuje to dużo czasu i powoduje dodatkowy stres. Zanim udasz się do sądu, możesz zasięgnąć porady w kancelarii odszkodowawczej.

Warto zatem po otrzymaniu właściwego odszkodowania dokładnie sprawdzić, jakie jeszcze środki Ci przysługują. Wówczas będziesz miał pewność, że nie poniesiesz większych strat związanych z wypadkiem.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.47

Czytaj także

Uzyskiwanie odszkodowań - 5 praktycznych... Helpfind - Uzyskiwanie odszkodowań

Uzyskiwanie odszkodowań - 5 praktycznych porad dla poszkodowanych

Uzyskiwanie odszkodowań w zależności od rodzaju wypadku może być dla poszkodowanego trudne do uzyskania. Nie każda osoba poszkodowana zna swoje...

Wyliczenie utraty wartości rynkowej pojazdu... Helpfind - Wyliczenie utraty wartości rynkowej pojazdu

Wyliczenie utraty wartości rynkowej pojazdu - jak to zrobić?

Wyliczenie utraty wartości rynkowej pojazdu jest dość skomplikowane. Tutaj nie można opierać się jedynie na typowej wartości samochodów danego modelu...

Odszkodowanie za uraz głowy i... Helpfind - Odszkodowanie za uraz głowy i mózgu - porady dla poszkodowanych

Odszkodowanie za uraz głowy i mózgu - porady dla poszkodowanych

Jeśli osoba poszkodowana ma uraz głowy w wypadku będą się jej należeć świadczenia, które pomogą zrekompensować powstały uszczerbek. Poszkodowany musi...

Zgłoszenie szkody wzór pisma dla... Helpfind - Zgłoszenie szkody wzór pisma dla poszkodowanych- co warto wiedzieć?

Zgłoszenie szkody wzór pisma dla poszkodowanych- co warto wiedzieć?

Zgłoszenie szkody wzór to dokument, który wypełnia poszkodowany gdy chce się ubiegać o należne mu świadczenia. Powinien on wiedzieć o...