Zaniżone odszkodowanie z oc. Sposoby na otrzymanie więcej pieniędzy

Zaniżone odszkodowanie z OC.

4 sposoby na otrzymanie wyższej kwoty

Problem zaniżonego odszkodowania z OC dotyczy co trzeciego kierowcy. Sami poszkodowani przy zgłaszaniu szkody nie znają całej procedury i nie wiedzą, jak długo może potrwać cały ten proces. Czy zgodzić się z propozycją przedstawioną przez ubezpieczyciela? Jak długo czekać na swoje odszkodowanie? Kiedy napisać odwołanie? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na najczęściej nurtujące pytania i podpowiedzieć poszkodowanemu, w jaki sposób może uzyskać wyższe odszkodowanie bez dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczycielem.

W jaki sposób otrzymać odszkodowanie?

Często wypłacana kwota odszkodowania jest zaniżona przez ubezpieczyciela i nie wystarcza na naprawę samochodu, czy na kosztowniejsze leczenie poszkodowanego, nie mówiąc już o innych dodatkowych świadczeniach, które mogłyby w znaczący sposób poprawić stan zdrowia poszkodowanego.

Duża ilość pokrzywdzonych zgadza się na stawki proponowane przez ubezpieczycieli, nie wiedząc, czy mogą otrzymać więcej. Dzieje się tak, ponieważ często nie widzą innej możliwości. Istnieje jednak kilka sposobów na otrzymanie korzystniejszego odszkodowania.

Napisz pismo z odwołaniem

Miałeś szkodę nie z Twojej winy, zebrałeś wszystkie niezbędne dokumenty i w końcu otrzymujesz decyzję od ubezpieczyciela. Nie jesteś jednak z niej zadowolony. Proponowana przez niego kwota jest za niska i z całą pewnością nie wystarczy na pokrycie Twoich potrzeb. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest jedną z pierwszych możliwości, jakie ma poszkodowany. Jak się odwołać? To proste- wystarczy odpowiedzieć na pismo wysłane z Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Musisz przede wszystkim wykazać, że kwota odszkodowania zaproponowana przez ubezpieczyciela nie wystarczy na naprawę Twojego samochodu. Następnie powinieneś zaproponować własną kwotę. Ubezpieczyciel weźmie pod uwagę Twoje roszczenia i ustosunkuje się do nich. Oczywiście nie ma sensu podawać zawyżonych kwot, ponieważ Twój wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Dokument, który da Ci więcej

Przy sporządzaniu tego dokumentu przyda się podstawowa znajomość prawa, tak żeby wykorzystać stosowne zapisy w tym dokumencie. Obowiązkowo musi zostać zamieszczony kosztorys (jeśli szkoda została rozliczona kosztorysowo), najlepiej przez niezależnego rzeczoznawcę lub warsztat samochodowy. Kosztorys samochodowy zawiera mnóstwo różnych zapisów, które nie zawsze są zrozumiałe dla osób, które nie mają styczności z nim na co dzień.

Niestety samodzielne napisanie odwołania nie gwarantuje 100% pewności, że ubezpieczyciel zmieni swoją decyzję. Tak naprawdę najważniejsze jest dobre uzasadnienie i podanie przyczyn odwołania i rzeczywistej kwoty odszkodowania. Jedną z możliwości jest przedstawienie wyceny od niezależnego rzeczoznawcy albo powołanie się na cenniki lokalnych warsztatów. Możesz także odwołać się do konkretnych przepisów. Wtedy ubezpieczycielowi trudniej będzie podważyć Twoje stanowisko. Jeżeli uzna on Twoje racje - uzyskasz wyższe odszkodowanie.

Napisanie skargi do Rzecznika Ubezpieczonych

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wysyłanie pism z odwołaniem do ubezpieczyciela nie przynosi większych rezultatów. Wtedy warto swoją sprawę zgłosić do Rzecznika Finansowego. Ma on obowiązek rozpatrzyć każdą sprawę oraz reprezentować interesy klientów w sporach z innymi instytucjami na rynku finansowym. Współpracuje on również z krajowymi i zagranicznymi organizacjami konsumenckimi i Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Może się do niego zgłosić każdy, kto ma spór z instytucją finansową, głównie z ubezpieczycielami. Należy pamiętać, że zgłoszenie się do niego powinno być krokiem drugim- zanim zgłosisz do niego swoją sprawę, najpierw powinieneś odwołać się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Ma ono 30 dni na odpowiedź, zdarza się jednak, że ze względu na złożoność sprawy proces ten może trwać dłużej. W przypadku negatywnej odpowiedzi lub jej braku w ustawowym terminie warto skorzystać z jego pomocy. Odpowiedź udzielana jest z reguły pisemnie, jednak jeśli nie będzie jej w wyznaczonym terminie, oznacza to, że wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Przy składaniu wniosku istotne jest podanie swoich danych osobowych, adresu i numeru telefonu. W piśmie tym musi znajdować się szczegółowy opis sprawy oraz udowodnienie, że została złożona wcześniejsza reklamacja do ubezpieczyciela. Do wniosku można załączyć odpowiednie dokumenty i całą wcześniejszą dokumentację. Pomoże to w uzyskaniu niezbędnych świadczeń.

Od czasu, gdy obowiązkowe stało się orzecznictwo w Sądzie Polubownym przy Rzeczniku Finansowym, skuteczność tej instytucji wzrosła, a same przepisy dotyczące ubezpieczeń są częściej przestrzegane. Sami przedsiębiorcy częściej aprobują właśnie ten sposób rozwiązywania sporu. Niestety Rzecznik Ubezpieczonych nie może nakazać ubezpieczycielowi zmiany jego decyzji, a jedynie zażądać wyjaśnień i zasugerować stanowisko bardziej proklienckie.

Kiedy warto sporządzić pozew?

Po wyczerpaniu dwóch poprzednich środków poszkodowany może skierować sprawę na drogę sądową. Wszystkie koszty związane ze sprawą sądową w tym przypadku ponosi Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Nie musisz więc obawiać się, że poniesiesz dodatkowe koszty. Musisz jednak odpowiednio sporządzić pozew, tak aby nie został odrzucony z powodów formalnych. W pozwie powinny się znaleźć:

  • Twoje dane
  • Dane ubezpieczyciela
  • Twoje roszczenia, czyli kwota odszkodowania, jakiej się domagasz
  • Dokumenty potwierdzające zasadność pozwu, np.: notatka policyjna, niezależna ekspertyza itp.
  • Oznaczenie sądu, do którego składasz pozew, a także listę załączników

W pierwszej kolejności kierujesz wniosek o wypłatę odszkodowania do ubezpieczyciela. Możesz otrzymać kwotę większą, niż tą, o którą wnioskujesz. Najlepiej zapoznać się ze stanowiskiem ubezpieczyciela, może on żądać również dostarczenia większej ilości dokumentów. Jeśli pomimo tego ubezpieczyciel wciąż odmawia wnioskowanej wypłaty, kolejnym krokiem jest sporządzenie pozwu sądowego.

Do którego sądu powinieneś złożyć pozew? W tym przypadku jest to Sąd Rejonowy właściwy dla Twojej miejscowości, czy też dzielnicy. Możesz również złożyć pozew właściwy dla rejonu, w którym znajduje się siedziba ubezpieczyciela. Złożenie pozwu do niewłaściwego sądu nie dyskwalifikuje Cię. Dokumenty są przesyłane we właściwe miejsce, o czym zostajesz pisemnie powiadomiony.

Sądy od kilku lat są znacznie bardziej przychylne poszkodowanym niż ubezpieczalniom. Oznacza to, że masz szansę na znacznie wyższe odszkodowanie niż w przypadku drogi przedsądowej. Dodatkowo możesz ubiegać się o odsetki za czas, w którym wyjaśniono, czy zaniżone odszkodowanie z OC ma miejsce.

Pomoc firmy odszkodowawczej

Coraz częściej widzimy, że osoby poszkodowane korzystają z usług profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej. Dzięki ich pomocy nie muszą one przechodzić przez wcześniejsze kroki w walce o należne im odszkodowanie. Pamiętaj, że swoją sprawę możesz zgłosić:

  • bezpośrednio po wypadku. Wtedy firma odszkodowawcza za Ciebie zajmie się zgłoszeniem szkody i zaangażuje się w jej likwidację
  • po otrzymaniu niesatysfakcjonującej decyzji ubezpieczyciela
  • po utrzymaniu się decyzji mimo Twojego odwołania

W kancelarii odszkodowawczej zatrudnione są osoby z odpowiednich działów, które pracują nad konkretną sprawą z danej specjalizacji. Firma odszkodowawcza jest w stanie zagwarantować także dodatkowe świadczenia, o których zwykle poszkodowani nie wiedzą. Zwiększa to tym samym całą sumę odszkodowania. Kwota wywalczona przez taką firmę jest nawet dwukrotnie wyższa niż w przypadku standardowej procedury.

Sporo osób myśli, że proces ten będzie długotrwały i dodatkowo będzie się wiązał z innymi kosztami. To błąd, ponieważ analiza sprawy jest bezpłatna, a rozliczenie następuje dopiero po wygranej sprawie. Firma Helpfind specjalizuje się w odzyskiwaniu odszkodowań w różnych dziedzinach: komunikacyjnych, rolniczych, przy pracy, na wypadek śmierci bliskiej osoby. Dzięki temu każda sprawa jest prowadzona przez kompetentne osoby, co przełoży się na wyższe odszkodowanie.

Jest kilka dróg prowadzących do wyższego odszkodowania. Kolejne ścieżki mogą się nawzajem uzupełniać. Kolejne rozwiązania różnią się od siebie czasem dochodzenia, efektywnością i niekiedy wysokością odszkodowania. Zawsze wybieraj rozwiązanie, które najlepiej jest dopasowane do Twoich oczekiwań.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.57

Czytaj także

Weryfikacja kosztorysu i sposoby na... Helpfind - Weryfikacja kosztorysu

Weryfikacja kosztorysu i sposoby na otrzymanie wyższego odszkodowania

Kosztorys jest ważną częścią likwidacji szkody. Sama weryfikacja kosztorysu nie jest trudna poszkodowany kierowca powinien zwrócić uwagę na kilka szczegółów

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby... Helpfind - Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby jakie kwoty zasądzają sądy?

Najbliższym członkom rodziny należy się zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby. Może ono w wyrównać straty za ból i cierpienie jakich...

Jakie zadośćuczynienie za śmierć bliskiej... Helpfind - Jakie zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby - proponowane kwoty

Jakie zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby - proponowane kwoty

Niewielu członków ofiar wypadków komunikacyjnych wie, że może uzyskać zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby z OC sprawcy. Jeszcze mniejsze jest...

Odszkodowania komunikacyjne kwoty wypłacane przez... Helpfind - Odszkodowanie komunikacyjne kwoty

Odszkodowania komunikacyjne kwoty wypłacane przez TU i sądy

Osobom poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego po spełnieniu ustawowych kryteriów należy się rekompensata. Odszkodowania komunikacyjne kwoty zależą od doznanego urazu...