Zaniżone odszkodowanie?

  1. 3 lata na zgłoszenie
  2. Łatwiejsze dochodzenie odszkodowania
  3. Dodatkowe pieniądze nawet po otrzymaniu odszkodowania
  4. Bezpłatna analiza sprawy
  5. Współpraca ze specjalistami

Wypełnij formularz - my zajmiemy się resztą

za niskie odszkodowanie

Kiedy odszkodowanie jest za małe?

Istnieją różne rodzaje odszkodowań - komunikacyjne, rolne, za wypadki w pracy i wiele innych. Mają pokrywać wszystkie szkody poniesione przez poszkodowanego. Najczęściej jednak zaproponowana rekompensata nie jest zadowalająca.
Najwięcej problemów z wypłatą odszkodowania mają kierowcy. Ubezpieczyciele sporządzają kosztorysy stosując ceny części używanych, bądź uśredniając stawki warsztatu. Tymczasem poszkodowany ma prawo do weryfikacji kosztorysu i np.: użycia nowych części w samochodzie.
Mamy z nimi również do czynienia w przypadku szkód osobowych. Występują one wtedy, gdy w wypadku ucierpi człowiek. Dotyczy to zarówno uszczerbku na zdrowiu, cierpień psychicznych, jak i śmierci poszkodowanego. Wtedy o stosowne świadczenia i zadośćuczynienie stara się rodzina.
Problemy z wypłatą odszkodowania pojawiają się także, gdy uszkodzeniu ulegnie nieruchomość. Ubezpieczyciele nie wypłacają właściwej kwoty odszkodowania odwołując się do zużycia technicznego budynku. Często również próbują udowodnić, że w wyniku złego zabezpieczenia nieruchomości po wypadku jej stan uległ pogorszeniu. Wyższe odszkodowanie można uzyskać poprzez wykazanie nieprawidłowości w raporcie rzeczoznawcy.

Kto może starać się o dopłatę?

O dodatkowe pieniądze może starać się każda osoba, która już uzyskała odszkodowanie. O wyższe odszkodowanie może też starać się każdy, kto otrzymał zaniżony kosztorys. O dopłatę mogą starać się także osoby, które nie podpisały ugody.
Kiedy starać się o dopłatę?

Gdy wydana została decyzja o odszkodowaniu

należy się rekompensata

Gdy już wypłacono odszkodowanie

należy się rekompensata

Gdy od decyzji nie minęły 3 lata

należy się rekompensata

Gdy odszkodowanie nie pokrywa strat

należy się rekompensata

Gdy wystąpił uszczerbek na zdrowiu

należy się rekompensata

Gdy uszkodzeniu uległo mienie

należy się rekompensata

Sprawdź za darmo czy należy Ci się
odszkodowanie lub dopłata do wypłaconej rekompensaty

Dokumenty potrzebne do wypłaty odszkodowania

Złożenie wniosku o dopłatę nie jest skomplikowane. Poszkodowany powinien dostarczyć dokumenty związane z wypłatą odszkodowania lub odwołaniem. Równie ważne są dokumenty potwierdzające, że odszkodowanie jest za niskie. W przypadku szkody komunikacyjnej i szkody na mieniu może to być kosztorys niezależnego eksperta.

W przypadku szkody osobowej konieczne są dokumenty związane z leczeniem. Są to diagnozy, czy wypis ze szpitala, ale także opis obrażeń zaraz po wypadku. Poszkodowany może starać się także o zwrot kosztów leczenia. Powinien wówczas przedstawić rachunki i faktury potwierdzające leczenie, czy zakup niezbędnych leków.

Jeśli wypłacona rekompensata była niska, i gdy istnieją przypuszczenia, że wystąpiło zaniżenie. Należy wykazać wpływ wypadku i leczenia na swoje dalsze życie. Tutaj również można starać się o dodatkowe świadczenia. Gdy poszkodowany zmarł, jego rodzina powinna przedstawić dowody na wspólne więzi, np.: fotografie z rodzinnych uroczystości.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Rekompensata szkód

W prawie 89% przypadków wypłacana kwota jest za niska. Zauważa się jednak, że z roku na rok wzrasta świadomość i wiedza na temat odszkodowań. Towarzystwa Ubezpieczeniowe zaniżają przyznawane kwoty, a osoby poszkodowane godzą się na proponowaną przez nie kwotę. To błąd, ponieważ można uzyskać znacznie wyższą kwotę i nie martwić się o wydatki.

Historie naszych klientów

Sprawdź wysokość Twojej dopłaty

czytaj więcej »

Średnia ocena: 0.00