/

Do pobrania
Umowa kupna-sprzedaży samochodu – generator dokumentu PDF

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – generator dokumentu PDF

Dokumenty do pobrania

 • Nasz bezpłatny generator umowy kupna-sprzedaży samochodu pozwoli Ci stworzyć prawidłowy dokument z wszystkimi niezbędnymi danymi w zaledwie 5 minut

 • Sporządzona i podpisana umowa kupna-sprzedaży samochodu jest niezbędna do wyrejestrowania pojazdu przez sprzedającego oraz nowej rejestracji przez nabywcę

 • Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie obowiązki ciążą na obu stronach transakcji po zawarciu umowy kupna sprzedaży pojazdu

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Wzór umowy kupna sprzedaży samochodu

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Umowa kupna sprzedaży samochodu w 2024 roku

Zmiana właściciela samochodu musi zostać potwierdzona zawarciem umowy. Najczęściej jest to umowa kupna-sprzedaży samochodu. Powstaje w formie pisemnej przynajmniej w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron transakcji.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jest wymagany konkretny wzór umowy sprzedaży samochodu. Wystarczy, że w dokumencie znajdą się dane sprzedającego, kupującego oraz oczywiście pojazdu, którego dotyczy umowa.

Art. 535 kodeksu cywilnego [Umowa sprzedaży]

§ 1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Może się wydawać, że dość jasne jest, jakie informacje powinny znaleźć się w umowie kupna sprzedaży samochodu. Pomyłki i przeoczenia są jednak na porządku dziennym, więc skrupulatnie sprawdź listę, co musi znaleźć się w dokumencie.

Jakie dane pojazdu musi zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

Przed wypełnieniem umowy przygotuj kilka danych, które pomogą precyzyjnie opisać sprzedawany pojazd. Konieczne jest podanie kilku parametrów, które jednoznacznie określą, jaki pojazd jest przedmiotem umowy.

Dane pojazdu, które musisz wpisać w umowę kupna sprzedaży pojazdu:

 • marka samochodu,

 • model samochodu,

 • numer rejestracyjny pojazdu,

 • stan licznika pojazdu,

 • rok produkcji,

 • numer VIN.

Konkretne dane to nie wszystko. Umowa kupna sprzedaży pojazdu musi zostać uzupełniona ważnymi dokumentami, bez których nie można sprzedać samochodu.

Jakie dokumenty dołączyć do umowy kupna auta?

Podpisanie umowy kupna sprzedaży nie wystarczy – do niej niezbędne jest przekazanie załączników, dzięki którym nowy właściciel będzie mógł w pełni korzystać z samochodu i załatwić formalności. Do tego będzie potrzebował kartę pojazdu czy dowód rejestracyjny.

Sprzedaż samochodu – jakie dokumenty przekazać kupującemu:

 • dowód rejestracyjny,

 • polisę OC i dowód zapłaty,

 • kartę pojazdu,

 • inne załączniki jak np. oświadczenie kupującego o zaznajomieniu się ze stanem technicznym samochodu.

Wiesz już o technicznych aspektach dokumentu, który należy przygotować. Warto spojrzeć na wzór umowy sprzedaży auta przed rozpoczęciem pracy nad własną.

Przygotuj swoją umowę sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży samochodu – wzór z omówieniem

Umowa sprzedaży auta nie jest trudna do sporządzenia, jeśli mamy do dyspozycji dobry wzór. Ustalenie gradacji ważności informacji oraz porządku w dokumencie to połowa sukcesu. Zacznij od daty i miejsca sporządzenia dokumentu, następnie podaj dane sprzedającego i kupującego.

W umowie warto dodać zapis o sprawach nieuregulowanych, wobec których zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.

umowa sprzedaży samochodu – wzór z omówieniem pdf

Elementy, które musi zawierać umowa sprzedaży samochodu:

 1. Data i miejsce zawarcia umowy.

 2. Dane osobowe obu stron.

 3. Szczegółowy opis pojazdu, w tym numer VIN, kolor, markę, model oraz przebieg samochodu, wraz z numerem rejestracyjnym i opisanymi wszystkimi wadami technicznymi pojazdu.

 4. Warunki spełnienia umowy, czyli cena i forma przekazania pieniędzy, wraz z informacją o tym, która ze stron wnosi opłatę skarbową.

 5. Dodatkowe zapisy oraz informacja o liczbie kopii umowy.

 6. Podpisy sprzedającego i kupującego.

Aby nie zapomnieć o żadnym ważnym szczególe w konstruowaniu umowy kupna sprzedaży, skorzystaj z naszego bezpłatnego generatora, który przeprowadzi Cię krok po kroku i poprosi o uzupełnienie wszystkich niezbędnych danych.

Umowa kupna sprzedaży samochodu – wygeneruj swój dokument

Nieco inaczej traktowana jest umowa kupna sprzedaży samochodu uszkodzonego, która stanowi duży odsetek wszystkich umów w Polsce. Kluczową różnicę znajdziemy przy opisie stanu technicznego pojazdu, który sprzedający powinien wyszczególnić. Jeśli nie zawrze wszystkich niezbędnych informacji o wadach pojazdu, które mogłyby wpłynąć na cenę przed zakupem pojazdu, wówczas kupujący może domagać się unieważnienia umowy oraz zwrotu pieniędzy.

Umowa sprzedaży pojazdu nie ma ustalonej przez przepisy kodeksu cywilnego formy, jednak musi posiadać szereg danych.

Nasz bezpłatny generator sprawi, że nie będziesz martwić się o pominięcie żadnego z ważnych podpunktów, które wymieniliśmy w poprzednich akapitach. Korzystając z naszej strony, wystarczy 5 minut, aby gotowy plik PDF znalazł się na dysku twojego komputera.

Przygotuj swoją umowę sprzedaży samochodu

Po zawarciu umowy w jednobrzmiących egzemplarzach obie strony transakcji mają jeszcze kilka czynności do wykonania. Ich niedopełnienie może skutkować poważnymi konsekwencjami, więc przeczytaj, jakie powinny być kolejne kroki sprzedającego i kupującego.

Obowiązki sprzedającego samochód po zawarciu umowy

Kiedy zdecydujesz się na sprzedaż auta, w Twoim interesie jest jak najszybsze zgłoszenie transakcji do swojego ubezpieczyciela oraz wydziału komunikacji urzędu właściwego do miejsca zamieszkania.

W pierwszym przypadku niedopełnienie obowiązku może skutkować koniecznością opłacenia składki ubezpieczenia OC pojazdu, którego się już nie posiada. Stanowi o tym art. 32 ust. 4 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni od momentu sprzedaży samochodu.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Art. 32 ust. 4. Posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

Druga kwestia to zgłoszenie sprzedaży do urzędu. W zależności od tego, gdzie mieszkasz, będzie to starostwo powiatowe, urząd miasta (w wydziale komunikacji w miastach na prawie powiatu) lub urząd dzielnicy (w Warszawie).

Zgłoszenie zbycia pojazdu zarejestrowanego jest obowiązkiem dotychczasowego właściciela pojazdu, który sprzedał lub darował go innej osobie. Jeśli nie zrobi tego w ciągu 30 dni, naraża się na karę w wysokości 250 złotych.

To łatwe zadanie, które można załatwić przez Internet. Wystarczy przygotować dane kupującego oraz zdjęcia lub skan umowy kupna sprzedaży samochodu. Za usługę nie trzeba płacić i jest realizowana od ręki. Należy jednak uważać, bo nie utrzymuje się urzędowego potwierdzenia.

Zdecydowanie więcej formalności do załatwienia ma nowy właściciel pojazdu. Przed nim o wiele więcej obowiązków.

Jakie są obowiązki po zakupie auta?

Podstawowym zadaniem nowego właściciela pojazdu po zakupie samochodu jest zarejestrowanie auta. Ma na to 30 dni od zawarcia umowy kupna. W przeciwnym razie może spotkać go kara za nieprzerejestrowanie samochodu wynosząca 500-1000 złotych.

Po stronie kupującego jest również opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek PCC). W odpowiednim dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym należy uiścić opłatę w wysokości 2% wartości pojazdu. Kara za to zaniedbanie może być drakońska, bo w ustawie zapisano limit w wysokości 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2024 roku nawet 84 tysiące złotych!

Trzecim krokiem jest zakup polisy OC. Do jej posiadania jest prawnie zobligowany każdy właściciel samochodu w Polsce.

Wygeneruj swoją umowę sprzedaży samochodu

Najczęściej zadawane pytania w sprawie umowa kupna sprzedaży samochodu

Kiedy nie można sprzedać samochodu?

Zgodnie z wymogami prawa samochód nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia, musi być wolny od praw osób trzecich i nie może toczyć się wobec niego żadne postępowanie, jeśli ma zostać przeznaczony na sprzedaż.

Jak wygląda umowa kupna sprzedaży samochodu dla dwóch kupujących?

Dane obu kupujących muszą znaleźć się na dokumencie. Wymagane są także ich podpisy. W innych aspektach umowa sprzedaży się nie różni.

Umowa sprzedaży samochodu dwóch właścicieli – jakie są różnice?

Na umowie kupna muszą znaleźć się dane i podpisy obu właścicieli. Tylko wyrażenie zgody przez wszystkich prawnych posiadaczy pojazdu sprawi, że sprzedaż dojdzie do skutku.