/

Do pobrania
Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę wzór

Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę wzór

Dokumenty do pobrania

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,3/1271 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Pobierz wzór oświadczenia

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Postępowanie po kolizji na drodze lub na parkingu jest z zasady bardzo proste. Sprawca zdarzenia zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód. Najczęściej odbywa się to w formie gotówkowej. Wyjścia z sytuacji są tak naprawdę dwa. Przy większych szkodach sprawca zdarzenia decyduje się na przekazanie swoich danych oraz numeru polisy ubezpieczeniowej OC. Wtedy to zakład ubezpieczeń bierze na siebie odpowiedzialność za szkodę. Jeżeli natomiast uszkodzenia w pojeździe nie są wielkie, to kierowcy wolą załatwić sprawę między sobą, bez udziału ubezpieczyciela. Właśnie wtedy przydaje się specjalny dokument, a mianowicie oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę.

Jak wypełnić oświadczenie o przyjęciu pieniędzy?

Wzór dokumentu składa się z 3 sekcji. Pierwsza z nich to podstawowe dane o zdarzeniu, takie jak data i miejsce. Następnie należy wypełnić dane osoby, która spowodowała stłuczkę. Wystarczy imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego. Dodatkowo można zapisać również numer telefonu. Następnie konieczne jest wpisanie danych pojazdu, którym poruszał się sprawca. Trzeba podać markę, model oraz numer rejestracyjny. Kolejna sekcja to dane osoby poszkodowanej oraz jej pojazdu. Pola do wypełnienia są takie same, jak w poprzedniej sekcji.

W trzeciej części znajduje się miejsce na wpisanie kwoty odszkodowania, która została przekazana do rąk poszkodowanego lub przelewem na rachunek bankowy. Dla pewności należy również wpisać ją słownie. Pod koniec obie strony zobowiązane są do złożenia swoich podpisów. Oświadczenie to należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, jeden dla sprawcy a jeden dla poszkodowanego. Dzięki temu żadna ze stron w przyszłości nie będzie mogła podważyć faktu przekazania pieniędzy.

Kiedy sporządzać oświadczenie?

Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę jest pewnego rodzaju ugodą pomiędzy stronami. Sprawca ma dowód, że zapłacił pieniądze poszkodowanemu, a drugi kierowca potwierdza, że odszkodowanie otrzymał. Dlaczego jest to lepsze wyjście niż likwidacja szkody z polisy OC sprawcy? Ponieważ z chwilą przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela, kierowca który spowodował kolizję, będzie musiał zapłacić wyższą składkę ubezpieczenia. Może to być nawet paręset złotych więcej. Informacja o wyrządzonej szkodzie, zostanie również zapisana w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Można więc wysnuć prosty wniosek. Jeżeli uszkodzenia są niewielkie i taki będzie też koszt ich naprawy, to lepiej kwestię odszkodowania załatwić między sobą. Jeżeli natomiast szkody są poważne, to korzystniej będzie przekazać dane polisy ubezpieczeniowej OC poszkodowanemu kierowcy. Niestety spisanie oświadczenia o przyjęciu pieniędzy za szkodę nie gwarantuje, że poszkodowany nie zgłosi całej sprawy na policję czy do zakładu ubezpieczeń. Co bardzo istotne, przed przekazaniem konkretnej sumy pieniędzy, należy skontaktować się z własnym ubezpieczycielem.

Kiedy nie spisywać oświadczenia?

W pewnych sytuacjach dogadanie się obu stron na podstawie podpisanego oświadczenia, może okazać się bardzo ryzykowne. Stanie się tak chociażby w przypadku wypadku drogowego, w którym ktoś ucierpiał. Należy pamiętać, że w takich sytuacjach konieczne jest wezwanie odpowiednich służb, poprzez kontakt z numerem alarmowym. Dlaczego oświadczenie nie załatwi tu problemu? Ponieważ nigdy nie wiadomo czy poszkodowany nie poniesie w przyszłości dodatkowych kosztów, związanych z wypadkiem. Trzeba pamiętać, że osoby pokrzywdzone mają prawo domagać się zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji a także wypłaty zadośćuczynienia. Kwoty te mogą niekiedy sięgać nawet paruset tysięcy złotych.

Stanowczo odradzamy również pójście na rękę sprawcy zdarzenia, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwym. Pomimo propozycji załatwienia sprawy polubownie i natychmiastowej wypłaty gotówki, należy niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję.

Co robić gdy nie ma sprawcy?

Zdarzają się również sytuacje, w których sprawca kolizji bądź co gorsza wypadku, zwyczajnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Jest to problematyczne zarówno dla niego, jak i poszkodowanego kierowcy. Co można zrobić w takiej sytuacji? Należy bezzwłocznie zawiadomić policję. Bez odpowiedniej notatki nie otrzymamy odszkodowania z polisy AC lub od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Może się również zdarzyć, że sprawca nie posiada ważnego ubezpieczenia OC. W takim przypadku należy również wezwać policję, nawet jeżeli kierowca proponuje natychmiastową wypłatę gotówki.

Na co zwrócić uwagę wypełniając wzór oświadczenia?

  1. Podaj dane sprawcy i poszkodowanego.

  2. Wpisz dane pojazdu, które brały udział w zdarzeniu.

  3. Pamiętaj o złożeniu podpisu.