/

Do pobrania
Dyspozycja wypłaty odszkodowania wzór

Dyspozycja wypłaty odszkodowania wzór

Dokumenty do pobrania

Pobierz wzór dyspozycji

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Po stłuczce czy wypadku komunikacyjnym, osoby poszkodowane mają prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy. Najpierw jednak trzeba zadbać o dopełnienie szeregu formalności, które w większości obciążają poszkodowanych. Jednym z dokumentów koniecznych do uzyskania środków od ubezpieczyciela, jest dyspozycja wypłaty świadczeń.

Pismo to nie jest skomplikowane do sporządzenia i nie ma obowiązku stosowania się do konkretnego wzoru. Najwygodniej jest pobrać gotowy wzór dyspozycji z naszej strony. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje dla zakładu ubezpieczeń, takie jak numer konta bankowego czy informację o odprowadzeniu podatku VAT po zakupie samochodu.

Co powinna zawierać dyspozycja wypłaty odszkodowania wzór?

Towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają od poszkodowanego przede wszystkim informacji o tym, kto jest upoważniony do odbioru pieniędzy (sam poszkodowany czy osoba przez niego upoważniona) oraz na jaki rachunek bankowy ma zostać przekazane odszkodowanie. Naturalnie przydadzą się również takie dane jak chociażby adres zamieszkania czy informacja o odprowadzeniu podatku VAT po zakupie pojazdu.

Nasz dokument dyspozycji wypłaty odszkodowania posiada osobną sekcję, przeznaczoną dla osoby upoważnionej przez poszkodowanego. Tam należy wpisać imię i nazwisko rzeczonej osoby, jej adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego. Zarówno osoba upoważniona jak i sam poszkodowany, powinni złożyć na końcu dokumentu swoje podpisy.

Jak wygląda proces dochodzenia odszkodowania?

Procedura uzyskania świadczeń od zakładu ubezpieczeń różni się w zależności od rodzaju zdarzenia i rodzaju polisy ubezpieczeniowej. W przypadku polis zawieranych na indywidualnych warunkach czyli AC lub NNW, należy kierować się zapisami w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz samej umowie z ubezpieczycielem. Ubezpieczyciele mogą stosować wtedy własne kryteria co do sposobu i terminu zgłaszania zdarzeń, objętych odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń. Różnice będą również widoczne w samych kwotach świadczeń, które mogą przysługiwać poszkodowanemu.

Proces odszkodowawczy jest natomiast jednolity w przypadku polis odpowiedzialności cywilnej. Zasady przyznawania świadczeń są jednakowe i obowiązują każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Istotną kwestią będzie chociażby termin zgłoszenia szkody, który teoretycznie wynosi 3 lata. W praktyce jednak zgłoszenia należy dokonać możliwie jak najwcześniej.

Niepotrzebna zwłoka w powiadomieniu zakładu ubezpieczeń, może skutkować problemami z uzyskaniem odszkodowania. W przypadku szkód na mieniu, istotne będzie przedstawienie faktur lub kosztorysów za naprawę. Jeżeli doszło do uszkodzeń ciała, ubezpieczyciel będzie wymagał stosownej dokumentacji z leczenia.

Poszkodowani mają oczywiście prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Pismo reklamacyjne mogą złożyć w ciągu 3 lat, a w przypadku gdy zdarzenie było wynikiem przestępstwa, okres ten wydłuża się do 20 lat. Zakład ubezpieczeń powinien w ciągu 30 dni odnieść się do pisma reklamacyjnego i wydać ponowną decyzję.

Dyspozycja wypłaty odszkodowania wzór po kolizji lub wypadku

Każdy poszkodowany kierowca po kolizji drogowej czy też wypadku, będzie zmagał się z formalnościami dla towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku stłuczki, w której ucierpiały wyłącznie pojazdy, uzyskanie odszkodowania to często kwestia kilkunastu dni. Najpierw właściciel pojazdu decyduje o metodzie rozliczenia z ubezpieczycielem.

Sposoby są dwa: rozliczenie kosztorysowe oraz warsztatowe (inaczej bezgotówkowe). Na pierwszy sposób rozliczenia decyduje się większość kierowców, a to z uwagi na szybką wypłatę pieniędzy. Drugi wariant czyli rozliczenie bezgotówkowe, to najczęściej lepsza opcja dla posiadaczy młodszych pojazdów.

Różnic pomiędzy obiema metodami jest kilka. Rozliczając się kosztorysowo, otrzymuje się pieniądze z góry. Można je przeznaczyć na naprawę, ale nie ma takiego obowiązku. Uszkodzony pojazd można na przykład sprzedać, a środki z odszkodowania przeznaczyć na inne wydatki.

Dość sporym minusem tego rozwiązania są częste zaniżenia, występujące na kosztorysach. Ubezpieczyciele chcąc zaoszczędzić na wypłacie odszkodowania, zaniżają jego kwotę poprzez m.in. stosowanie nieoryginalnych części zamiennych czy uśrednianie stawek za pracę warsztatu naprawczego.

Z uwagi na to, każdy kosztorys najlepiej poddać analizie. Dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem jest rozliczenie bezgotówkowe. Uszkodzony pojazd trzeba odstawić do warsztatu, który dokona naprawy auta i następnie sam rozliczy się z ubezpieczycielem. Poszkodowany odbiera więc naprawiony samochód i nie musi przejmować się kosztami naprawy.

Bardziej skomplikowana jest kwestia wypłaty odszkodowania po wypadku, a więc zdarzeniu, w którym doszło do uszkodzeń ciała. Istotne jest, aby po odszkodowanie zwrócić się po zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji. Nie jest to co prawda wymogiem, ale znacząco ułatwia sam proces uzyskania odszkodowania.

Wszystko załatwia się za jednym razem i nie ma konieczności dosyłania dokumentów z każdym kolejnym etapem leczenia. Wyjątkiem może być sytuacja, w której poszkodowany domaga się wypłaty zaliczki na leczenie. Ma do tego prawo, jednak musi to stosownie uzasadnić.

Na to koniecznie zwróć uwagę wypełniając dokument!

  1. Podaj dane adresowe ubezpieczyciela.

  2. Wpisz imię, nazwisko oraz adres zamieszkania właściciela.

  3. Wpisz numer rachunku bankowego.

  4. Pamiętaj o złożeniu czytelnego podpisu.