/

Nieruchomości
Zalana piwnica – ile można dostać odszkodowania?

Zalana piwnica – ile można dostać odszkodowania?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

28.11.2023

Masz zalaną piwnicę? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak uzyskać odszkodowanie po takim zdarzeniu, a także chcesz poznać metody osuszania piwnicy, to jesteś w dobrym miejscu. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozwiązać problem zalewania piwnicy w bloku lub w domu jednorodzinnym.

Woda w piwnicy po deszczu – co robić?

Zalana piwnica to problem, z którym czasami muszą się mierzyć nie tylko osoby mieszkające w blokach, ale także właściciele domów wolnostojących. W przypadku domów najczęstszą przyczyną zalania piwnicy jest niespotykanie ulewny deszcz. Co robić w przypadku zalanej piwnicy po deszczu? Przede wszystkim musisz niezwłocznie zabezpieczyć piwnicę przed powiększaniem powstałej w niej szkody. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, to wówczas możesz nie dostać odszkodowania od ubezpieczyciela. Jest to uwarunkowane prawnie w art. 826. Kodeksu cywilnego.

Art.  826.  [Obowiązki ubezpieczającego w razie wypadku]

§  1.  W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

[...]

§  3.  Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w § 1, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-826

Następnie upewnij się, czy masz ważną polisę na nieruchomość. Jeśli tak, to najlepiej będzie, jeśli zlikwidujesz szkodę właśnie z takiej polisy. To najprostszy sposób, który nie będzie od Ciebie wymagać wszczynania postępowania sądowego.

O ile zalanie mieszkania przez ulewny deszcz to prawie zawsze wina otwartego okna, tak woda w piwnicy po deszczu może się pojawić w sytuacji, która nie będzie wyłączona od odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

woda w piwnicy po deszczu

Konieczne będzie zlokalizowanie źródła problemu, jeśli nie jest nim hydroizolacja, a następnie dokładne osuszenie piwnicy. Jeśli Twój dom jest zlokalizowany na terenie, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych, to do zalania mogło dojść wskutek jeszcze większego podwyższenia ich poziomu. Jeśli po takim zalaniu w piwnicy stale utrzymuje się wilgoć, to prawdopodobnie występuje problem z izolacją przeciwwilgociową lub przeciwwodną. 

Zgłosiłem się do Helpfind, gdy ubezpieczyciel już wypłacił mi odszkodowanie za zalanie piwnicy w moim budynku. Do zalania doszło, bo wystąpiły niespotykanie ulewne deszcze i nie dało się zapobiec tej szkodzie. Niestety dostałem bardzo mocno zaniżone odszkodowanie. Nie starczyło na osuszanie, więc musiałem na wszystko wykładać z własnej kieszeni. Propozycja ugody była niewiele wyższa, więc nie skorzystałem. W Helpfind szybko przeanalizowali mój kosztorys i dopłacili mi sporą kwotę, wyższą niż dopłata. Zwróciły mi się koszty osuszania, więc jestem zadowolony. Polecam.

Pan Konrad, klient firmy Helpfind

Zalana piwnica z winy spółdzielni mieszkaniowej – gdzie zgłosić szkodę?

Pod względem zgłoszenia się po odszkodowanie jest to sytuacja identyczna jak zalanie mieszkania z winy spółdzielni. Jeśli masz pewność, że to spółdzielnia zawiniła, to masz dwie opcje. W przypadku zalania piwnicy z winy spółdzielni mieszkaniowej możesz zgłosić szkodę do ubezpieczyciela, u którego spółdzielnia ma wykupioną polisę.

Szkodę powinien naprawić ten, kto ją wyrządził, czyli spółdzielnia. Takie spółdzielnie,  a konkretnie ich zarządy, mają jednak wykupione polisy OC, więc to ubezpieczyciel będzie odpowiedzialny za naprawienie szkody. 

Art.  822.  [Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej]

§  1.  Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-822

Zastanów się, z której polisy wolisz zlikwidować szkodę, jeśli powstała z winy spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku swojej polisy możesz mieć problem z podwyższeniem składki, a na dodatek ubezpieczyciel nie pokryje kosztów wymiany sprzętów, jeśli polisa nie obejmuje ich swoją ochroną. Z kolei odszkodowanie z polisy OC spółdzielni musi pokryć wszystkie ekonomicznie uzasadnione koszty przywrócenia piwnicy do stanu sprzed szkody.

Bardzo często zgłaszają się do nas osoby poszkodowane, które likwidowały szkodę z polisy własnej, gdy do zalania doszło z winy spółdzielni. Zdecydowanie lepiej byłoby w tej sytuacji zgłosić szkodę z OC sprawcy, aby uniknąć podwyższenia składki za polisę mieszkaniową. Co więcej, polisa OC spółdzielni pokryje koszty uszkodzonych sprzętów, które były w zalanej piwnicy. Z kolei polisa własna może dotyczyć tylko nieruchomości, a więc ubezpieczyciel nie pokryłby kosztów naprawy sprzętów lub zakupu nowych.

Marta Kapsul, manager działu szkód na nieruchomościach w firmie Helpfind

Awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej i zalanie piwnicy – od kogo odszkodowanie?

Uszkodzona instalacja wodno-kanalizacyjna to również dosyć popularna przyczyna zalania piwnicy. Jeśli okaże się, że do uszkodzenia doszło na skutek istnienia w instalacji jakiejś wady ukrytej, to wówczas przysługuje Ci możliwość skorzystania z rękojmi. 

Musisz zgłosić się do firmy, która była odpowiedzialna za powstanie wady ukrytej, a zatem do producenta części instalacji i masz na to 3 lata od dnia powstania szkody.

Ile dostaliście odszkodowania za zalanie piwnicy?

To, jak wysokie dostaniesz odszkodowanie za zalanie piwnicy, zależy głównie od rozległości zniszczeń. Pamiętaj jednak, że naprawy powinny być przez Ciebie przeprowadzone w oparciu o materiały budowlane podobnej jakości do tych, które zostały uszkodzone. Podobnie meble powinny być w podobnej cenie do uszkodzonych. 

Jeśli w Twojej piwnicy były wykorzystane materiały najwyższej jakości i w wyniku zalania zostały zniszczone bardzo drogie meble, to możesz się spodziewać odszkodowania w wysokiej kwocie. Pamiętaj jednak, że nie każda polisa ubezpiecza ruchomości znajdujące się w piwnicy, a do tych zaliczają się również meble i sprzęty (np. AGD). Jeśli tak jest, to wówczas z polisy dostaniesz pieniądze za zalany sufit, ściany i podłogi, ale koszt naprawy mebli lub zakupu nowych trzeba wtedy pokryć z własnej kieszeni.

Niestety ubezpieczyciele bardzo często zaniżają odszkodowania, więc warto zweryfikować kosztorys zalania piwnicy. W ten sposób upewnisz się, czy otrzymana przez Ciebie kwota odszkodowania jest adekwatna do rozmiaru powstałej szkody.

woda w piwnicy

Wniosek o odszkodowanie za zalanie piwnicy

Wniosek o odszkodowanie za zalanie piwnicy musisz sporządzić z należytą starannością. Szczególną uwagę zwróć na tzw. protokół szkody, bo jest on kluczowy w przypadku szkody na nieruchomości. 

Wniosek o odszkodowanie za zalanie piwnicy razem z protokołem powinny zawierać:

 • dokładną godzinę i datę zalania,
 • adres nieruchomości, w której znajduje się zalana piwnica,
 • dane właściciela nieruchomości,
 • opis szkód i oszacowanie strat,
 • przyczynę zalania,
 • dane sprawcy, jeśli jest,
 • podpis rzeczoznawcy majątkowego, jeśli dokonał oględzin szkód,
 • podpis osoby poszkodowanej i przedstawiciela spółdzielni.
wniosek o odszkodowanie za zalanie

W pierwszej części wniosku trzeba przede wszystkim podać niezbędne dane dotyczące osoby poszkodowanej i polisy, z której ma być likwidowana szkoda. W większości przypadków szkody w piwnicy są likwidowane z polisy własnej, więc konieczne będzie podanie nazwy TU i numeru polisy.

W pierwszym punkcie dokładnie opisz, jak doszło do zalania i wskaż datę, w której wyszczególnisz dzień i godzinę. Podaj także przyczynę zalania, jeśli jest ona znana.

W drugim punkcie wyszczególnij przedmioty, które uległy zniszczeniu. Jest to szczególnie istotne, gdy masz polisę obejmującą ruchomości lub likwidujesz szkodę z OC sprawcy. Jeśli Twoja polisa nie ubezpiecza ruchomości, to wymień elementy zabudowy (np. podłogi, ściany), które uległy uszkodzeniu. Wskaż także ich wartość.

wniosek o odszkodowanie za zalanie wzór

W trzecim punkcie wniosku wskaż wszelkie dokumenty, które mogą się okazać niezbędne w procesie likwidacji szkody po zalaniu piwnicy. Mogą to być ekspertyzy, kosztorysu kalkulacje, rachunki czy faktury. Do wniosku koniecznie dołącz fotografie przedstawiające piwnicę po zalaniu.

Podpisz czytelnie dokument i zadbaj, żeby uczynił to również rzeczoznawca majątkowy, jeśli dokonał oględzin zalanej piwnicy.

Musisz jednak mieć świadomość, że sam wniosek nie wystarczy, aby uzyskać odszkodowanie za zalaną piwnicę w uczciwej kwocie. Wróć do nas, gdy już dostaniesz pieniądze z polisy. Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się dopłata do odszkodowania.

Jak uzyskać wyższe odszkodowanie za zalanie w piwnicy?

Ubezpieczyciel już wypłacił Ci odszkodowanie za zalanie, ale nie starczyło Ci na pokrycie kosztów naprawy? Teoretycznie możesz się odwołać od decyzji ubezpieczyciela i zażądać wyższej kwoty, jeśli odpowiednio uzasadnisz swoje odwołanie.

Jeśli chcesz, żeby odwołanie miało większą szansę na przekonanie ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania w wyższej kwocie, to bardzo pomocny może być rzeczoznawca majątkowy. Niestety usługi takie rzeczoznawcy są kosztowne, a zwrotu kosztów wykonania ekspertyzy można dochodzić tylko na drodze sądowej. Co więcej, z doświadczenia wiemy, że większość odwołań nie przynosi oczekiwanych efektów, więc istnieje szansa, że stracisz sporo czasu, a nic nie zyskasz. Poniesiesz też koszty sporządzenia ekspertyzy.

Wolisz mniej ryzykowne rozwiązanie, które może Ci zapewnić dodatkowe pieniądze do odszkodowania nawet w ciągu kilku dni roboczych? Prześlij do nas kosztorys, który dostałeś od ubezpieczyciela w związku z powstałą szkodą. Sprawdzimy, czy zawiera zaniżenia i zaproponujemy Ci konkretną kwotę dopłaty.

jak osuszyć piwnicę

Podsumowanie

 • Odszkodowanie za szkodę w zalanej piwnicy możesz dostać z polisy własnej lub z polisy spółdzielni mieszkaniowej, jeśli to spółdzielnia zawiniła.
 • Z OC sprawcy dostaniesz też odszkodowanie za uszkodzone sprzęty i meble, co nie jest takie oczywiste, jeśli skorzystasz z polisy własnej.
 • Zalana piwnica musi zostać odpowiednio osuszona, żeby uniknąć powstania grzyba.

Źródła

Kodeks cywilny

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
odszkodowanie za zalanie sufitu

11.06.2024

9 min

Zalany sufit odszkodowanie – czyja polisa pokryje naprawę, jak otrzymać dopłatę

Sąsiad zalał sufit Twojego mieszkania? Zyskaj pewność, że otrzymasz odpowiednią kwotę odszkodowania. Sprawdź, czy należy Ci się dopłata....

Nieruchomości

jak napisać opis szkody po zalaniu mieszkania

06.06.2024

8 min

Opis szkody zalania mieszkania – jak napisać, na co zwrócić uwagę

Dowiedz się, jak opisać szkody po zalaniu we wniosku o odszkodowanie do ubezpieczyciela....

Nieruchomości

szkoda na mieniu odszkodowanie

06.06.2024

7 min

Szkoda na mieniu – czym jest, kto wypłaci odszkodowanie

Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jaka sytuacja powinna zakończyć się wypłaconym odszkodowaniem dla poszkodowanego przy szkodzie na mieniu....

Nieruchomości

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania za szkodę na nieruchomości

Przeanalizujemy Twój kosztorys budowlany i sprawdzimy, czy należy Ci się dopłata.

Aż 96% kosztorysów ma zaniżenia

Dopłacamy nawet w 72 h w dni robocze

Średnia wartość zaniżenia to prawie 7 tysięcy zł

Szkody na nieruchomości przedawniają się po upływie 3 lat

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line