/

Finanse
Sankcja kredytu darmowego PKO BP – odzyskaj należne pieniądze

Sankcja kredytu darmowego PKO BP – odzyskaj należne pieniądze

 • Darmowy kredyt w PKO BP – sprawdź, kiedy jest możliwy!

 • PKO BP sankcja kredytu darmowego jest możliwa, jeśli bank popełnił błąd.

 • Sankcja w PKO jest możliwa przy kredycie w trakcie spłaty lub spłaconym maks. rok temu.

Chcę odzyskać pieniądze od PKO BP

Sankcja kredytu darmowego PKO BP jest możliwa do uzyskania, jeśli Twoja umowa kredytowa spełnia odpowiednie warunki. Dowiedz się, jak możesz zamienić swój kredyt w PKO w darmowy kredyt. Aż 9 na 10 kredytów zawiera błędy, które umożliwiają skorzystanie z sankcji kredytu darmowego.

Błędy w umowach kredytowych PKO BP – do czego uprawniają?

Zdecydowana większość umów kredytowych zawiera błędy lub braki, które uprawniają kredytobiorców do skorzystania z możliwości spłacania kredytu bez wynagrodzenia dla banku. Jest to możliwe dzięki sankcji kredytu darmowego, którą można zastosować również w przypadku kredytów zaciągniętych w PKO BP.

Jeśli w Twojej umowie jest błąd, to możesz złożyć do banku oświadczenie o skorzystaniu z prawa do darmowego kredytu. Niestety nie oznacza to, że bank po prostu Ci na to pozwoli. Przede wszystkim weź pod uwagę, że banki, w tym PKO, są molochami rynku finansowego, dlatego mogą sobie pozwolić na zatrudnianie adwokatów i radców prawnych.

Bank oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele może stracić, jeśli rzeczywiście zgodzi się na sankcję kredytu darmowego, dlatego możesz mieć pewność, że sprawa zostanie skierowana do sądu. W ten sposób bank zyska szansę, żeby nie dopuścić do zasądzenia sankcji, jeśli przestraszysz się wieloletniego procesu i kosztów zatrudnienia adwokata lub radcy prawnego.

Możesz jednak skorzystać z naszej pomocy w sprawie SKD – pieniądze dostaniesz w ciągu kilku lub kilkunastu dni od przeprowadzenia bezpłatnej analizy Twojej umowy, a po wygraniu przez nas sprawy w sądzie raty Twojego kredytu znacząco się zmniejszą, o ile kredyt nie został już przez Ciebie spłacony. Jeśli masz spłacony kredyt, to wtedy kwota rekompensaty będzie oczywiście wyższa niż w przypadku kredytu w trakcie spłaty.

Chcę odzyskać pieniądze od PKO BP

Jakie błędy w umowach kredytowych PKO BP do sankcji?

Sankcja kredytu darmowego PKO BP jest możliwa, jeżeli bank zawarł błędy w umowie kredytowej. Mogą to być również braki informacyjne. Jakie konkretnie uchybienia mogą Cię uprawniać do odzyskania pieniędzy od PKO BP?

 1. Błędy w obliczeniu pozaodsetkowych kosztów kredytu

  Pozaodsetkowe koszty kredytu to m.in. prowizja, ubezpieczenie, opłaty, podatki, marże. Do pozaodsetkowych kosztów kredytu nie liczą się też ew. opłaty notarialne. Jeżeli bank PKO BP lub inny bank popełnił jakikolwiek błąd w obliczeniu tych kosztów w Twojej umowie, to możesz skorzystać z prawa do sankcji kredytu darmowego.

 2. Przekroczenie maksymalnego poziomu pozaodsetkowych kosztów kredytu

  Może się również zdarzyć tak, że w przypadku Twojego kredytu zostały przekroczone maksymalne pozaodsetkowe koszty. Zgodnie z ustawą nie mogą one wynosić więcej niż 45% całkowitej kwoty kredytu w przypadku kredytów zawartych po 18 grudnia 2022 roku.

 3. Jakakolwiek różnica między otrzymaną przez Ciebie kwotą a kwotą zawartą w umowie kredytowej

  Jeśli bank wypłacił Ci mniejszą lub większą kwotę niż jest to zapisane w umowie kredytu, to wtedy również możesz skorzystać z sankcji. Wystarczy nawet najmniejsza różnica w postaci np. 1 zł.

 4. Źle obliczone lub źle wpisane do umowy oprocentowanie kredytu

  Wystarczy, że bank dopuści się bardzo niewielkiej pomyłki w kwestii oprocentowania kredytu. Musisz mieć świadomość, że oprocentowanie oblicza się od sumy kredytu w umowie, więc ten błąd jest ściśle powiązany z poprzednim i może znacząco wpłynąć na ostateczną kwotę do spłaty.

 5. Braki informacyjne lub błędy informacyjne

  Każdy bank, w tym również PKO BP, ma obowiązek udzielić kredytobiorcy konkretnych informacji dotyczących m.in. kosztów kredytu. Wszystkie części składowe kredytu muszą być wyszczególnione na umowie. Jeśli będzie w niej jakikolwiek błąd lub brak w tym zakresie, to bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie inne niż kapitałowe koszty związane z kredytem.

sankcja kredytu darmowego PKO BP

PKO BP sankcja kredytu darmowego – co można zyskać?

Możesz zyskać bardzo wiele, w zależności od tego, na jaką kwotę był lub jest zaciągnięty Twój kredyt. Załóżmy, że kapitał, czyli kwota, którą bank oddał Ci do dyspozycji, wynosiła 100 000 zł. Hipotetycznie całkowity koszt takiego kredytu mógłby wynieść nawet 162 000 zł.

Jeśli bank zgodziłby się na sankcję kredytu darmowego bez wchodzenia na drogę sądową, to wówczas Twój zysk wyniósłby aż 62 tysiące złotych. Oczywiście to tylko potencjalna kwota, na którą niestety nie ma żadnych szansa, bo bank nie zgodzi się na samo oświadczenie, bez jakiejkolwiek sprawy w sądzie. Gdy weźmiesz pod uwagę koszty zatrudnienia adwokata i czas oczekiwania na wygranie sprawy w sądzie, to niestety nie wygląda to już aż tak korzystnie.

Mamy jednak dla Ciebie bardziej atrakcyjne rozwiązanie. Możemy odkupić od Ciebie prawa do sankcji kredytu darmowego za konkretną kwotę pieniężną, którą otrzymasz już po kilku lub najpóźniej kilkunastu dniach.

Chcę skorzystać z sankcji kredytu darmowego

Kredyt gotówkowy PKO – czy każdy kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego?

Niestety nie każdy kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Wiąże się to z tym, że w ustawie przewidziano sankcjonowanie jedynie kredytów konsumenckich, które spełniają konkretne warunki. Te wymogi dotyczą nie tylko kredytów zaciągniętych w PKO BP, ale także w innych bankach. Konkretnie PKO BP sankcja kredytu darmowego jest możliwa, jeśli Twój kredyt:

 • został zaciągnięty na kwotę niższą niż 255 550 zł lub niższą niż równowartość tej kwoty w walucie innej niż polska,
 • umowa o kredyt została zawarta po 17 stycznia 2014 roku,
 • kredytobiorca jest osobą prywatną,
 • wszystkie raty kredytu były spłacane terminowo,
 • kredyt jest w trakcie spłaty lub został spłacony nie dawniej niż przed 11 miesiącami (ew. nie dawniej niż 11 miesięcy temu kredytobiorca starał się o zwrot prowizji bankowej).

Czy wcześniejsza spłata kredytu PKO uniemożliwia skorzystanie z sankcji kredytu darmowego?

Wcześniejsza spłata kredytu w PKO BP nie musi wcale blokować opcji skorzystania z darmowego kredytu. Oczywiście jeśli kredyt został przez Ciebie spłacony przed czasem, to zmniejszyły się tym samym jego koszty.

Oznacza to, że analogicznie Twoje rekompensata z tytułu sankcji kredytu darmowego w PKO również będzie mniejsza, bo poniesione przez Ciebie koszty (względem banku) były mniejsze. Nie zmienia to faktu, że warto skorzystać z sankcji, bo pozwali Ci to odzyskać bardzo dużą sumę pieniędzy bez wysiłku.

Przesyłam umowę kredytową do bezpłatnej analizy

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego w PKO BP?

Jeśli uważasz, że Twój kredyt spełnia warunki do skorzystania z SKD, to musisz złożyć pisemne oświadczenie do banku. Dokument trzeba wysłać do banku, najlepiej listem poleconym. Niestety bank udzieli Ci negatywnej odpowiedzi, mając nadzieję, że zrezygnujesz z dochodzenia swoich roszczeń.

Jeśli chcesz mieć pewność, że odzyskasz pieniądze, ale jednocześnie nie będziesz obciążony lub obciążona postępowaniem sądowym, to wyślij nam swoją umowę do analizy. Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się rekompensata od banku i uzyskamy ją dla Ciebie nawet w ciągu kilku dni.

Przesyłam umowę kredytową do bezpłatnej analizy

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
jak sprawdzać klauzle w umowach kredytowych

28.05.2024

9 min

Klauzule i warunki umowy kredytowej – na co zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje

Sprawdź, jakie błędy najczęściej występują w umowach kredytowych. Jeśli powstały z winy banku, masz szansę na spory zysk....

Finanse

unieważnienie umowy kredytowej kiedy można

24.05.2024

10 min

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podawania powodu. Zobacz, co musisz zrobić, żeby anulować kredyt....

Finanse

darmowy kredyt warunki

23.05.2024

11 min

Darmowy kredyt – kto go otrzyma, jakie są warunki

Pomożemy bezpłatnie sprawdzić, czy możesz darmowy kredyt można zastosować dla Twojej pożyczki...

Finanse

empty_placeholder

Uzyskaj dodatkowe środki za błędne zapisy w Twojej umowie

Analiza Twojej umowy kredytowej potrwa maksymalnie 3 dni!

Kredyty gotówkowe

Kwota do 255 550,00 PLN

Kredyty po 17.01.2014 r.

Rok od zamknięcia kredytu

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line