ufg

Czym zajmuje się UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Jesteś osobą poszkodowaną w zdarzeniu drogowym, a sprawca nie posiada polisy OC lub uciekł i nie udało się ustalić jego tożsamości? Ubezpieczyciel sprawcy ogłosił upadłość? W tych sytuacjach możesz zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Instytucja nakłada także kary za brak OC i umożliwia m.in. zweryfikowanie OC sprawcy.

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny UFG?

Jest to instytucja chroniąca interesy ubezpieczonych, a jej członkami są towarzystwa ubezpieczeniowe działające na terenie Polski i mające w swojej ofercie obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy dla pojazdów oraz OC rolników. Prezesem Zarządu UFG jest obecnie Elżbieta Wanat-Połeć.

Fundamentalnym zadaniem Funduszu jest wypłata odszkodowań i świadczeń osobom poszkodowanym w wypadku, gdy sprawca kierował pojazdem nieobjętym ubezpieczeniem OC (odpowiedzialności cywilnej). Roszczenia do UFG mogą zgłaszać również poszkodowani, w przypadku, gdy winny uciekł z miejsca zdarzenia komunikacyjnego i nie został zidentyfikowany. Fundusz wypłaca odszkodowanie również w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń zbankrutuje.

Ponadto zadaniem organizacji jest dbanie o szczelność systemu obligatoryjnego ubezpieczenia OC, tak aby po naszych drogach poruszało się jak najmniej pojazdów bez polisy. Związku z tym Fundusz przeprowadza kontrole i nakłada kary za brak OC. Na stronie internetowej jest udostępnione narzędzie, dzięki któremu możliwa jest identyfikacja umowy OC.

czy zajmuje się ufg

źródło: materiały własne redakcji

UFG sprawdź OC sprawcy wypadku

Niewielka stłuczka to zdarzenie drogowe, które nie wymaga powiadomienia policji - wystarczy spisać odpowiedni dokument, tj. oświadczenie sprawcy. Poszkodowany powinien jednak zachować szczególną ostrożność, jeśli sprawca nie chce okazać dokumentu potwierdzającego zawarcie obowiązkowego OC, tylko podaje numer polisy.

Od lutego 2012 roku na stronie internetowej UFG jest możliwość sprawdzenia czy posiadacz danego pojazdu mechanicznego ma ważne ubezpieczenie OC i w jakiej firmie ubezpieczeniowej została wykupiona polisa.

Aby bezpłatnie zweryfikować OC sprawcy wystarczy wejść na stronę ufg.pl i wypełnić formularz, w którym należy podać numer rejestracyjny pojazdu albo jego numer VIN. Wymagane jest wypełnienia także pola “Na dzień”, które umożliwia sprawdzenie czy w danym dniu dane ubezpieczenie OC obowiązywało. UFG żądane informacje przedstawia bez podawania danych personalnych właściciela pojazdu.

sprawdź oc sprawcy

Źródło: https://www.ufg.pl

UFG baza OC i AC

Fundusz pełniący rolę Ośrodka Informacji jest zobowiązany do zbierania danych, które dotyczą:

  • podpisanych umów obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz dobrowolnego AC,
  • zdarzeń komunikacyjnych pociągających za sobą odpowiedzialność firm ubezpieczeniowych,
  • wypłaconych odszkodowań z zawartych umów ubezpieczeniowych.

Dane dot. ubezpieczeń OC są gromadzone przez UFG od 2004 roku, a informacje o AC od 2006 roku. Z danych podanych na stronie Funduszu wynika, że baza danych liczy około 368 mln polis komunikacyjnych (stan na początek 2018 roku). Informacje te są pozyskiwane od towarzystw ubezpieczeniowych. Są one zobligowane do przekazywania w/w danych do UFG.

UFG kary za brak OC

UFG jest w posiadaniu własnego systemu informatycznego, który służy do typowania posiadaczy pojazdów mechanicznych nie objętych obowiązkową ochroną ubezpieczenia OC. Jak informuje Fundusz aż 75% wykrytych przypadków braku OC dokonano właśnie poprzez narzędzie UFG, a nie w wyniku np. kontroli policji.

Dane dot. pojazdów bez OC pochodzą przede wszystkim z administrowanej przez Fundusz bazy obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Specjalne algorytmy wertują bazę w celu wykrycia braku ciągłości ubezpieczenia OC czy opóźnień w ich zawarciu w przypadku pierwszej rejestracji pojazdu w kraju.

Kary za brak OC systematycznie rosną i od 1 stycznia 2019 roku właściciel nie ubezpieczonego samochodu osobowego może się liczyć z dotkliwą karą finansową wynoszącą nawet 4500 zł.

Większe straty finansowe grożą jednak tym kierowcom, którzy spowodowali wypadek drogowy nieubezpieczonym pojazdem. UFG, który w tej sytuacji wypłaca odszkodowanie poszkodowanym, zwraca się do właściciela samochodu o zwrot całej kwoty świadczenia (tzw. regres).

kara za brak oc

źródło: materiały własne redakcji

Jak zgłosić szkodę do UFG? Kiedy należy się odszkodowanie?

Osoby poszkodowane mogą domagać się wypłaty świadczeń z Funduszu, jeśli:

  • sprawca uciekł z miejsca zdarzenia lub
  • sprawca nie posiadał ważnej polisy OC.

Szkodę jednak nie zgłaszamy bezpośrednio do UFG, tylko w dowolnym zakładzie ubezpieczeń sprzedającym w Polsce ubezpieczenie OC (takie zgłoszenie ma obowiązek przyjąć każde towarzystwo). Ubezpieczyciel przesyła wszystkie dokumenty oraz dane do Funduszu, który na wydanie decyzji ma 30 dni.

Świadczenie jest wypłacane w ciągu 14 dni od dnia ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia. Fundusz powinien także w okresie pierwszych 30 dni zrealizować wypłatę tej części odszkodowania za wypadek komunikacyjny, która nie budzi żadnych wątpliwości.

Nieznany sprawca wypadku, brak OC sprawcy a odszkodowanie od UFG

Fundusz chroni osoby poszkodowane w zdarzeniu, którego sprawca jest nieznany, ale ochrona ta jest obwarowana kilkoma warunkami. Mówi o tym ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK.

W przypadku szkód osobowych Fundusz wypłaca należne świadczenia w 100% wysokości, jeśli rozstrój zdrowia poszkodowanego trwał dłużej niż 2 tygodnie. UFG wypłaca także świadczenia za szkody majątkowe, ale jeśli zdarzenie drogowe było poważne, obrażenia ciała powstałe w czasie wypadku skutkowały rozstrojem zdrowia utrzymującym się przez co najmniej 14 dni. Odszkodowania za szkody w mieniu są pomniejszane o 300 euro.

Należy pamiętać, że jeśli poszkodowany w wypadku czy kolizji spowodowanej przez nieznanego sprawcę miał wykupione na uszkodzony pojazd ubezpieczenie AC, to najpierw wnioskuje o wypłatę świadczenia w swoim zakładzie ubezpieczeniowym. Fundusz wypłaca tylko kwotę, która rekompensuje utracone zniżki.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wypłaty odszkodowania za szkody spowodowane przez sprawcę nie posiadającego ważnej polisy OC. Fundusz wypłaca zawsze 100% należnych świadczeń. Jest to spowodowane tym, że UFG znając tożsamość sprawcy ma możliwość domagania się od niego zwrotu poniesionych kosztów - tzw. regres ubezpieczeniowy.

Aplikacja “Na wypadek”

na wypadek

Źródło: https://play.google.com

Aplikacja autorstwa UFG umożliwia osobom poszkodowanym w wypadku czy kolizji szybkiego sprawdzenia czy pojazd sprawcy był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC. “Na wypadek” nakierunkowuje jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia, czy wykonać dokumentację fotograficzną uszkodzeń pojazdu.

Ponadto narzędzie przypomina użytkownikowi o terminie badania technicznego pojazdu oraz pomaga w zarządzaniu obowiązkową polisą OC i dobrowolną AC. Umożliwia także znalezienie kontaktu do korespondenta ds. roszczeń*.

*zagraniczny reprezentant zakładu ubezpieczeń zobowiązany do przyjęcia zgłoszenia od poszkodowanego w wypadku cudzoziemca - przez pojazd z polisą OC ubezpieczyciela polskiego, zdarzenie poza granicami Polski, ale na terenie Unii Europejskiej

Helpfind.pl - Agnieszka Książek - redaktor

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Zadośćuczynienie a odszkodowanie - sprawdź... Helpfind - Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Zadośćuczynienie a odszkodowanie - sprawdź czym się różnią te pojęcia!

Zadośćuczynienie a odszkodowanie to dwa różne świadczenia. Przysługują one w rożnych okolicznościach. Poszkodowani najczęściej o tym nie wiedzą.

Kapitalizacja renty pzu czym jest... Helpfind - Kapitalizacja renty pzu

Kapitalizacja renty pzu czym jest i czy warto się na nią zgadzać?

Kapitalizacja renty pzu - sprawdź, czym jest kapitalizacja i kiedy ubezpieczyciele ją doradzają. Dowiedz się też, czy warto rozważyć tę...

Odkup szkody oc - czym... Helpfind - Odkup szkody oc

Odkup szkody oc - czym różni się od odszkodowania od Towarzystwa?

Odkup szkody OC dla poszkodowanego oznacza wyższą wypłatę rekompensaty. Przedmiotem takiej umowy jest prawo do żądania od dłużnika spełnienia określonego...

Czym zajmuje się PBUK Polskie... Helpfind - Czym zajmuje się PBUK

Czym zajmuje się PBUK Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych?

Miałeś wypadek komunikacyjny, a pojazd sprawcy jest zarejestrowany za granicą? Nie wiesz gdzie się zgłosić po odszkodowanie? Z pomocą może...