Wypłata odszkodowania z oc sprawcy - czy będziesz czekał w nieskończoność?

Wypłata odszkodowania z oc sprawcy.

Jak długo trzeba czekać?

Każdego poszkodowanego obowiązują terminy związane ze zgłaszaniem szkody i ewentualnym odwołaniem. A jak jest w przypadku ubezpieczyciela? Jak długo trwa wypłata odszkodowania z OC sprawcy?

Rynek odszkodowań jest jednym z najbardziej uregulowanych obszarów gospodarki. Jest to zrozumiałe, ponieważ dotyczy finansów. Dodatkowo celem ubezpieczenień jest zabezpieczenie klientów. Nie można dopuścić do sytuacji, w którym interesy poszkodowanego nie są wystarczająco chronione.

Dzięki temu poszkodowani wiedzą, na co mogą liczyć. Czego zatem dotyczą regulacje prawne? Przede wszystkim likwidacji szkód, odpowiedzialności ubezpieczyciela, ale też terminów dotyczących kolejnych etapów postępowania.

Jakie terminy obowiązują ubezpieczyciela?

Przepisy prawa są w tym zakresie bardzo jasno określone. Nie pozostawiają one żadnych wątpliwości ani możliwości interpretacji. Ubezpieczyciel ma 30 dni na to, aby ustalić okoliczności wypadku. Nie musi tu prowadzić własnego śledztwa i badać najdrobniejszych nawet szczegółów. W tym przypadku ważne są okoliczności:

  • które potwierdzają odpowiedzialność TU

  • stanowiące, czy ubiegający się o odszkodowanie jest uprawniony

  • ważne dla wysokości odszkodowania

Ciebie obowiązują zupełnie inne i znacznie dłuższe terminy. Masz 3 lata na zgłoszenie sprawy lub odwołanie od decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Jeżeli do wypadku doszło w wyniku przestępstwa - masz aż 20 lat na przedstawienie roszczeń.

Czy termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy może zostać przedłużony?

Termin wypłaty odszkodowania może zostać przesunięty o 14 dni. By tak się stało, ubezpieczyciel musi mieć ważne powody. Jedynie brak możliwości ustalenia w krótszym czasie wszystkich istotnych okoliczności może przedłużyć termin wypłaty odszkodowania. Co ważne, ubezpieczyciel powinien wcześniej wypłacić bezsporną część odszkodowania. Jest to kwota, co do której ubezpieczyciel nie ma wątpliwości. Niezależnie od dalszych ustaleń, kwota ta nie może ulec zmianie. W przypadku odszkodowania z OC sprawcy ubezpieczyciel ma 90 dni na zakończenie likwidacji szkody. Ma także obowiązek poinformować Cię na piśmie o niedotrzymaniu pierwotnego terminu, a także właściwie uzasadnić zwłokę.

Czy sprawa sądowa ma wpływ na termin wypłaty odszkodowania?

Osobną kwestią jest postępowanie karne. Często w bardzo poważnych wypadkach sprawca oskarżany jest przez prokuratora. Najczęściej Towarzystwa Ubezpieczeniowe czekają na zakończenie sprawy. Dopiero od wyroku i ustaleń sądu uzależniają wysokość odszkodowania. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczyciel ma możliwość przeprowadzenia własnego postępowania wyjaśniającego, w wyniku którego może wypłacić odszkodowanie. I to niezależnie od wyroku sądu. Jedynie w rzadkich przypadkach ubezpieczyciel ma prawo wstrzymać się z wypłatą do finału sprawy. Dotyczy to przypadków, gdy sprawca nie przyznaje się do winy, albo istnieją sprzeczne wersje zdarzeń. Wtedy sąd musi ustalić prawdziwy przebieg zdarzeń.

Co zrobić, gdy czekasz za długo?

Niestety, pomimo bardzo jasnych wytycznych, plagą wśród polskich ubezpieczycieli jest przekraczanie terminów. Większość skarg do rzecznika finansowego dotyczy właśnie przedłużającego się terminu wypłaty. Jakie masz możliwości w takim przypadku?

Pierwszym krokiem jest wysłanie odpowiedniego pisma ubezpieczycielowi. Można to zrobić już w pierwszym dniu przekroczenia terminu. W ten sposób poinformujesz ubezpieczyciela o przekroczeniu terminu, a także o tym, że żądasz odsetek za zwłokę. W tym przypadku stosuje się odsetki ustawowe. Jest to 13% w skali roku.

Jeżeli wciąż czekasz, możesz złożyć skargę u rzecznika finansowego. Nastąpi wówczas interwencja z jego strony. W rażących przypadkach rzecznik zgłasza sprawę do KNF. Organ ten, w przeciwieństwie do Rzecznika Finansowego, ma możliwość nałożenia kary pieniężnej.

Coraz więcej osób decyduje się na skierowanie sprawy do sądu i pomoc prawniczą. Dzięki temu poszkodowani nie tylko szybciej otrzymują potrzebne środki. Przeciętnie odszkodowania wywalczone w sądzie są wyższe. Warto także zgłosić się o pomoc do firmy odszkodowawczej. Zajmie się ona wszystkimi formalnościami i dopilnuje wszystkich terminów.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.11

Czytaj także

Odszkodowanie po wypadku drogowym Sprawdź,... Helpfind - Odszkodowanie po wypadku drogowym

Odszkodowanie po wypadku drogowym. Sprawdź, ile trzeba na naprawę

Odszkodowanie po wypadku drogowym spędza sen z powiek niejednemu kierowcy. Jak więc sprawdzić rzetelnie, ile należy się na naprawę samochodu?

Wypłata odszkodowania z oc opóźnia... Helpfind - Wypłata odszkodowania z oc

Wypłata odszkodowania z oc opóźnia się? Zobacz, jakie masz możliwości

Wypłata odszkodowania z oc może czasami mocno odwlec się w czasie. Możesz z tym walczyć na kilka sposobów. Sprawdź, jakie...

Wypłata odszkodowania po wielu latach... Helpfind - Wypłata odszkodowania

Wypłata odszkodowania po wielu latach - czy jest możliwa?

Wypłata odszkodowania - czy można stara po latach od wypadku? Sprawdzamy możliwości i podpowiadamy, co robić, by otrzymać należne pieniądze.

Odszkodowanie za szwy jak duża... Helpfind - Odszkodowanie za szwy

Odszkodowanie za szwy jak duża może być wypłata?

Odszkodowanie za szwy jest typem rekompensaty, gdzie liczony jest stopień odniesionych obrażeń. Jeśli mamy ich więcej tym, większej szkody doznaliśmy....