opis zdarzenia do odszkodowania

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Likwidacja szkody komunikacyjnej powinna przebiec bezproblemowo, jeśli opis okoliczności zdarzenia zostanie dokładnie sporządzony. Ten element powinien znaleźć się na każdym oświadczeniu sprawcy kolizji i jest wymagany przez ubezpieczycieli w formularzach zgłoszeniowych. Co w nim zawrzeć, aby otrzymać odszkodowanie?

Jakie są rodzaje zdarzeń drogowych?

 • Wypadek drogowy

Jest to zdarzenie drogowe, które zaistniało albo miało swój początek na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, w związku ruchem co najmniej jednego pojazdu, w wyniku którego była osoba ranna lub zabita.

 • Kolizja drogowa

Kolizja drogowa w odróżnieniu od wypadku drogowego pociąga za sobą tylko i wyłącznie straty materialne. Nie ma tu zatem ofiar w ludziach, a jedynie straty materialne, takie jak np. zniszczenie pojazdu.

 • Katastrofa

O katastrofie mówimy wówczas, kiedy skutkiem zdarzenia drogowego jest zagrożenie dla zdrowia bądź życia albo też mienia w wielkich rozmiarach, w wyniku czego kilka osób ginie, a kilkadziesiąt jest rannych, wypadek ze skutkiem śmierci wielu osób, karambol w którym uczestniczy wiele pojazdów.

Co to jest oświadczenie sprawcy kolizji?

W przypadku stłuczki najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Nie w każdej sytuacji konieczne jest wezwanie policji. Jeśli uczestnicy kolizji są zgodni co do przebiegu zdarzenia to w zupełności wystarczy w/w oświadczenie. Obowiązkowo należy zadzwonić po funkcjonariuszy, jeśli:

 • są osoby ranne lub ofiary śmiertelne,
 • nie ma jasności co o tego, kto jest winny zdarzeniu,
 • sprawca uciekł z miejsca zdarzenia,
 • podejrzewamy, że uczestnik zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • sprawca nie ma ważnej polisy OC.

Oświadczenie o szkodzie komunikacyjnej powinno zawierać takie elementy jak: dane osobowe kierowców oraz właścicieli pojazdów, numery rejestracyjne pojazdów, nr polisy oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, miejsce zdarzenia, datę zdarzenia, opis zdarzenia, informację o uszkodzeniach pojazdów, przyznanie się do winy przez sprawcę kolizji, podpisy obu kierowców: sprawcy wypadku/kolizji i poszkodowanego.

Co powinien zawierać opis zdarzenia?

Oczywiście nie istnieje uniwersalny wzór opisu zdarzenia, który uwzględnia wszystkie możliwe scenariusze związane z kolizją czy wypadkiem drogowym. Tutaj najlepszą praktyką jest zatem: “im więcej, tym lepiej”. Można jednak przedstawić ogólny szkic, który wskazuje jakie elementy powinny się znaleźć w opisie zdarzenia.

 • Data i miejsce zdarzenia

Opis zdarzenia warto rozpocząć od podania dokładnej daty zdarzenia oraz miejsca. Istotna jest godzina zdarzenia - oczywiście można ją podać w przybliżeniu, czyli około godziny … Jeśli chodzi o miejsce zdarzenia to istotna jest nie tylko miejscowość/miasto/ulica, ale i informacja czy zdarzenie miało miejsce na terenie zabudowanym, na skrzyżowaniu czy na parkingu strzeżonym/niestrzeżonym (lub innym miejscu np. plac). Nie bez znaczenia jest także rodzaj nawierzchni (asfaltowa, betonowa, gruntowa, inna) oraz jej stan (sucha, mokra, oblodzona, zaśnieżona, obłocona, inna).

 • Informacja o pogodzie i widoczności

Dobrze jest zawrzeć informacje o stanie pogody, czyli czy w czasie zdarzenia były opady, mgła itd. Z kolei w przypadku ograniczonej widoczności należy podać, co ją spowodowało np. ostry zakręt, inny pojazd, budynek.

 • Okoliczności i przebieg zdarzenia

W opisie należy precyzyjnie wskazać wszystkie okoliczności zdarzenia i zaprezentować przebieg zdarzenia. Bardzo ważne mogą być informacje o prędkości: obowiązującej na danym odcinku drogi oraz przybliżonej prędkości pojazdów biorących udział w zdarzeniu.

Jak wykonać szkic sytuacyjny zdarzenia drogowego?

Szkic sytuacyjny powinien wiernie odzwierciedlać sytuację, w której doszło do danego zdarzenia drogowego. Powinien uwzględniać takie elementy jak:

 • położenie pojazdów względem osi jezdni,
 • sytuację panującą wówczas na drodze,
 • rodzaj znaków drogowych oraz ich rozmieszczenie,
 • kierunek jazdy pojazdów,
 • miejsce zdarzenia drogowego.

Dlaczego opis zdarzenia i szkic sytuacyjny są ważne?

Zbyt ogólnikowe przedstawienie okoliczności kolizji drogowej może być dla towarzystwa ubezpieczeniowego punktem zaczepiania do odmowy wypłaty odszkodowania. Jak pokazuje praktyka ubezpieczyciele coraz częściej w takich przypadkach utrzymują, że z opisu zdarzenia nie wynika, iż mogło dojść do powstania szkód, za które poszkodowany domaga się odszkodowania. Padają nawet oskarżenia o próbę wyłudzenia. Pominięcie istotnych kwestii ma zatem wpływ na weryfikację zgłoszenia. Dlatego też należy możliwie jak najdokładniej, ale i zwięźle opisać jak doszło do wypadku czy kolizji. Drogę do uzyskania odszkodowania może ułatwić także prawidłowy i dokładny szkic sytuacyjny. Warto przed jego sporządzeniem na spokojnie przeanalizować cały przebieg zdarzenia. Należy pamiętać, że można też wnioskować o odszkodowanie z OC sprawcy w przypadku powstania uszczerbku na zdrowiu - spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym.

Helpfind.pl - Agnieszka Książek - redaktor

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.50

Czytaj także

Odszkodowanie za złamany nos od... Helpfind - Odszkodowanie za złamany nos od sprawcy zdarzenia

Odszkodowanie za złamany nos od sprawcy zdarzenia

To oznacza, że odszkodowanie za złamany nos wyliczane jest dla każdego poszkodowanego osobno. Brak właściwego leczenia lub poważne powikłania związane...

Jak napisać odwołanie od odszkodowania... Helpfind - Jak napisać odwołanie od odszkodowania OC? Praktyczne porady

Jak napisać odwołanie od odszkodowania OC? Praktyczne porady

poszkodowany może starać się o wyższe odszkodowania OC. W piśmie odwoławczym poszkodowany wyraża bowiem żądanie obejmujące ponowne rozpatrzenia sprawy. O...

Odszkodowanie za złamaną rękę -... Helpfind - Odszkodowanie za złamaną rękę

Odszkodowanie za złamaną rękę - odpowiedzialność sprawcy zdarzenia

Odszkodowanie za złamaną rękę jest jednym z najczęściej wypłacanych odszkodowań dla osoby poszkodowanej. Do złamań kończyny górnej dochodzi najczęściej podczas...

Odszkodowanie za złamaną nogę za... Helpfind - Odszkodowanie za złamaną nogę za jakie zdarzenia mogę się starać?

Odszkodowanie za złamaną nogę za jakie zdarzenia mogę się starać?

Przy różnego rodzajów wypadkach poszkodowany może doznać złamania, przysługuje mu wówczas odszkodowanie za złamaną nogę. Powinien on wtedy wystąpić do...