/

Finanse
Kredyt studencki – co powinieneś o nim wiedzieć?

Kredyt studencki – co powinieneś o nim wiedzieć?

Patryk Marzec

Patryk Marzec

10.11.2023

Kredyt studencki jest jednym z rodzajów kredytu gotówkowego, mającego na celu wsparcie finansowe studentów. Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić i które  dokumenty dostarczyć, by otrzymać pożyczkę i na jaki okres jest udzielana. Sprawdź również, ile wynosi oprocentowanie kredytu i jak skorzystać z prawa do darmowej pożyczki dla studentów.

Kredyt studencki – co to jest?

Kredyt studencki to rodzaj kredytu gotówkowego, którego celem jest pokrycie części kosztów, związanych ze studiami. Brak zabezpieczenia kredytu hipoteką, sprawia, że uznaje się go za kredyt konsumencki. Zasady uzyskania, spłaty oraz wypłaty tego rodzaju zobowiązania zostały uchwalone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Pożyczka studencka, wypłacana jest w równych, comiesięcznych transzach. Maksymalna ilość wypłat środków na konto kredytobiorcy, wynosi 60 transz. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, minimalna kwota jednej transzy to 400 złotych, a maksymalna – 1000 złotych. Kredyty dla studentów są wyjątkiem również pod względem dysponowania otrzymanymi pieniędzmi, w przeciwieństwie do innych kredytów celowych, np. kredytu na studia medyczne, czy pożyczki na zakup auta.

Kredyt dla studentów spłacane są po 2 latach od dnia ukończenia studiów (chyba że kredytobiorca wniesie o przyspieszenie spłaty zobowiązania). Stanowi o tym wspomniana ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, a dokładniej artykuł 101:

Art. 101.

1. Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty.

art. 101 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, źr. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

Pożyczkobiorca musi uregulować zobowiązanie w ciągu maksymalnie 48 miesięcy, w ratach określonych przez harmonogram spłaty kredytu.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać kredyt studencki?

O kredyt studencki mogą ubiegać się zarówno studenci I oraz II stopnia studiów, jak i ci, robiący doktorat. Szansę na otrzymanie pożyczki studenckiej mają również osoby, które dopiero starają się o przyjęcie na uczelnię. 

Oczywiście, fakt ten, musi zostać potwierdzony oficjalnym pismem z pieczęcią wydziału, na który uczęszcza pożyczkobiorca (w przypadku kandydata na studenta jest to zaświadczenie o wzięciu udziału w rekrutacji). 

Kolejnym warunkiem, którego realizacja umożliwia skorzystanie z kredytu dla studentów, jest odpowiedni wiek pożyczkobiorcy. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kredyt studencki może zaciągnąć tylko żak, który nie ukończył 30. roku życia (w przypadku doktorantów jest to 35. lat).

Bardzo istotną kwestią jest również kryterium dochodowe. Kredyty dla studentów przyznawane są tylko tym osobom, u których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 3500 złotych netto.

Ostatnią, jednak nie mniej ważną sprawą, jest ubezpieczenie kredytu na wypadek braku spłaty przez kredytobiorcę. Można się powołać na poręczenie prywatne, pochodzące od rodziców, ale o wiele lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z rękojmi, której udziela Bank Gospodarstwa Krajowego (w przypadku studentów z rodzin rolniczych, jest to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Jakie dokumenty są potrzebne do zaciągnięcia kredytu studenckiego?

Zanim umowa kredytowa pożyczki studenckiej zostanie podpisana, konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów, wymaganych przy składaniu wniosku o kredyt na studia. Należą do nich:

Jakie dokumenty są potrzebne do zaciągnięcia kredytu studenckiego?

Pożyczki studenckie – ile wynosi oprocentowanie i jak długo obowiązuje umowa?

Pożyczki studenckie charakteryzują się niskim oprocentowaniem, na które składają się dwa elementy: marża banku (wynosząca maksymalnie 2%) oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP, będącej jednym ze wskaźników stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (aktualną wysokość stopy redyskontowej weksli NBP można sprawdzić na stronie Internetowej Narodowego Banku Polskiego)

Porównując te koszta z RRSO różnego rodzaju kredytów gotówkowych, można uznać, że kredyty dla studentów są obarczone bardzo niskim oprocentowaniem. 

Okres, przez jaki bank może wypłacać studentowi pieniądze, zależy w dużej mierze od rodzaju studiów. 

Jeśli dana osoba jest studentem jednolitych studiów magisterskich (np. prawo lub psychologia), pożyczka studencka udzielana wszystkie transze muszą zostać wypłacone w ciągu maksymalnie sześciu lat. W przypadku studentów I stopnia i doktorantów są to cztery lata, a w przypadku studentów II stopnia (studia magisterskie) – trzy lata.

Kredyt studencki – jakie banki udzielają tego rodzaju pożyczek?

Kredyty dla studentów udzielane są tylko i wyłącznie przez trzy banki:

  • PKO Bank Polski
  • Pekao S.A.
  • BPS S.A. (Bank Polskiej Spółdzielczości).

Ubieganie się pożyczkę studencką w każdym z tych banków praktycznie niczym się nie różni. Każdy z nich wymaga dokumentów potwierdzających obecność kredytobiorcy na liście studentów oraz zaświadczenia o dochodach na jedną osobę w rodzinie. 

Jedyną różnicą może być zmodyfikowany wniosek o udzielenie pożyczki studenckiej oraz dokumentacja, potwierdzająca posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej.

Czy kredyt dla studentów może zostać umorzony?

Teoretycznie, każdy student ma możliwość częściowego umorzenia kredytu dla studentów, o ile będzie miał wystarczająco dobre wyniki w nauce. Umorzenie z urzędu, dotyczy tylko tych osób, których kończąc studia, należą do 10% najlepszych absolwentów wyższych uczelni w kraju, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe kierunki studiów.

Istnieje też możliwość umorzenia długu ze względu na brak możliwości spłaty (np. w wyniku problemów ze zdrowiem), ale odbywa się to na podstawie wniosku, który kredytobiorca musi skierować do Ministra Edukacji Narodowej.

Darmowy kredyt studencki? To możliwe!

Kredyt dla studentów może zostać umorzony, lecz dotyczy to znikomej części kredytobiorców, którzy zdecydowali się zaciągnąć ten rodzaj zobowiązania. Jeśli nie kwalifikujesz się do umorzenia, a jesteś w trakcie spłaty zobowiązania, koniecznie sprawdź swoją umowę pożyczki studenckiej

Może się okazać, że bank będzie musiał zwrócić Ci całkowity koszt kredytu, czyli wszystkich odsetek, prowizji bankowej oraz pozostałych kosztów, które musisz ponieść w związku ze  spłatą zobowiązania.

Sankcja kredytu darmowego to zapis, umożliwiający spłacenie pożyczki w wysokości kapitału, użyczonego przez bank oraz zwrot wszystkich kosztów, które poniósł klient w związku ze spłatą zobowiązania. Do uzyskania zwrotu kosztów pożyczki potrzebne jest oświadczenie o sankcji kredytu darmowego.

Wiele umów kredytów gotówkowych, sporządzanych przez banki zawiera błędy, które znacznie uderzają w interesy klienta. Przykładem takiego uchybienia jest nieprawidłowe obliczenie oprocentowania, od którego pobierane są odsetki. Warto sprawdzić swoją umowę kredytu pod tym kątem, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że około 80% umów kredytów gotówkowych, zawiera błędy uprawniające do skorzystania z darmowego kredytu.

– Patrycja Szczepaniak, ekspertka ds. sankcji kredytu darmowego w firmie Helpfind

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja umowa pożyczki studenckiej zawiera uchybienia, zgłoś się do Helpfind! Oferujemy całkowicie darmową analizę Twojej sprawy oraz wypłatę pieniędzy, jeśli okaże się, że przysługuje ci prawo do darmowego kredytu dla studentów.

Tak było w przypadku pana Aleksandra, który studiował administrację na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przed rozpoczęciem studiów, zaciągnął on kredyt dla studentów w banku PKO BP. Przez 3 lata studiów pierwszego stopnia otrzymywał regularne wypłaty w wysokości 800 złotych miesięcznie. Po zakończeniu studiów złożył on wniosek o szybsze rozpoczęcie spłaty i uregulował on swoje zobowiązanie w ciągu 24 miesięcy.

Kwota, którą spłacił, wydawała mu się zbyt wysoka, więc postanowił zgłosić się do naszej firmy, by sprawdzić swoją umowę kredytową pod kątem błędów. Okazało się, że bank błędnie obliczył oprocentowanie jego kredytu, przez co, pan Aleksander spłacił więcej, niż powinien. Po akceptacji naszej oferty otrzymał on aż 4000 złotych z tytułu zwrotu kosztów kredytu.

Nasze działania oparte są na cesji wierzytelności, dzięki czemu nie musisz martwić się o finał sprawy – nawet w przypadku przegranej w procesie z bankiem, nie wrócimy do Ciebie z żądaniem zwrotu wypłaconej kwoty. To my bierzemy na siebie ryzyko porażki!

Podsumowanie

  • Kredyt studencki to pożyczka konsumencka dla studentów, wypłacana w równych, comiesięcznych transzach. Jego spłata rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów,
  • Pożyczkę dla studentów mogą uzyskać studenci i doktoranci do 30/35 roku życia, z dochodem na osobę w rodzinie nieprzekraczającym 3500 zł netto. Wymagane jest również poręczenie osoby trzeciej, lub Banku Gospodarstwa Krajowego.
  • Aby uzyskać kredyt studencki, należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość, status studenta, dochód i zdolność kredytową.
  • Jeśli nie kwalifikujesz się do umorzenia kredytu studenckiego, sprawdź umowę kredytu w poszukiwaniu błędów. Możesz otrzymać zwrot całkowitego kosztu kredytu dzięki zapisom o sankcji kredytu darmowego.

Źródła:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/T/D20181668L.pdf
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-kredytow-studenckich/

Patryk Marzec

Patryk Marzec

Redaktor

Redaktor, trudniący się głównie tematyką szkód na pojeździe oraz kredytów bankowych. W Helpfind zajmuje się tłumaczeniem trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego, na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
jak sprawdzać klauzle w umowach kredytowych

28.05.2024

9 min

Klauzule i warunki umowy kredytowej – na co zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje

Sprawdź, jakie błędy najczęściej występują w umowach kredytowych. Jeśli powstały z winy banku, masz szansę na spory zysk....

Finanse

unieważnienie umowy kredytowej kiedy można

24.05.2024

10 min

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podawania powodu. Zobacz, co musisz zrobić, żeby anulować kredyt....

Finanse

darmowy kredyt warunki

23.05.2024

11 min

Darmowy kredyt – kto go otrzyma, jakie są warunki

Pomożemy bezpłatnie sprawdzić, czy możesz darmowy kredyt można zastosować dla Twojej pożyczki...

Finanse

empty_placeholder

Uzyskaj dodatkowe środki za błędne zapisy w Twojej umowie

Analiza Twojej umowy kredytowej potrwa maksymalnie 3 dni!

Kredyty gotówkowe

Kwota do 255 550,00 PLN

Kredyty po 17.01.2014 r.

Rok od zamknięcia kredytu

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line