/

Finanse
Jak pobrać raport BIK? Czy można zrobić to za darmo?

Jak pobrać raport BIK? Czy można zrobić to za darmo?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

03.01.2024

Jak pobrać raport BIK? Osoby, które chcą zaciągnąć kredyt, często zadają sobie to pytanie jeszcze przed złożeniem wniosku o przyznanie pożyczki. Dzieje się tak, ponieważ to na podstawie tego dokumentu bank decyduje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu kredytu. Czym jest raport BIK? Czy można go pobrać za darmo? Odpowiedzi na wszystkie te pytania można znaleźć w poniższym artykule.

Czym jest BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest spółką akcyjną, utworzoną przez Związek Banków Polskich. Głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest gromadzenie oraz udostępnianie informacji dotyczących zdolności oraz historii kredytowej klientów banków, parabanków oraz SKOK-ów.

Do zadań BIK-u należy również przeciwdziałanie zjawiskom powodujących nadmierne zadłużenie Polaków. Chodzi konkretnie o takie zadłużenie, które często okazuje się niemożliwe do spłacenia. W tym celu organizują różnego rodzaju kampanie marketingowe oraz informacyjne, takie jak akcja społeczna „nieskradzione.pl”, mająca na celu edukowanie ludzi, jak zapobiegać próbom kradzieży tożsamości i jak zachować się w takiej sytuacji.

BIK działa na podstawie ustawy Prawo bankowe i zbiera informacje o wszystkich możliwych kredytach – hipotecznych, konsumenckich, konsolidacyjnych i firmowych.

Czym jest raport BIK?

Raport BIK jest dokumentem, który przedstawia całą historię kredytową oraz finansową danej osoby. To właśnie na podstawie tego dokumentu bank może zaakceptować lub odrzucić wniosek o kredyt.

Warto pamiętać, że BIK zaznacza w swoich raportach każdorazowe złożenie wniosku o kredyt czy sprzedaż ratalną, bez względu na to, czy pożyczka została przyznana. Raport BIK wyszczególnia również wszystkie niespłacone zobowiązania oraz opóźnienia w płatnościach.

Ważne! Pamiętaj, że opóźnienie na potrzeby gromadzenia danych o zamkniętych kredytach jest liczone dopiero po przekroczeniu 60 dni od terminu spłaty konkretnej raty kredytu. Z kolei opóźnienie do 30 dni nie wpływa na Twoje możliwości starania się o zamianę kredytu w kredyt bez opłat w ramach prawa do sankcji kredytu darmowego.

Raport BIK a darmowy kredyt

Raport BIK jest bardzo ważny, gdy starasz się o darmowy kredyt w ramach sankcji. Ma to związek z tym, że z tego prawa mogą skorzystać tylko kredytobiorcy, którzy nie mieli w trakcie spłaty zobowiązania opóźnień dłuższych niż 30-dniowe. W raporcie można z łatwością sprawdzić, czy takie opóźnienia nie dotyczą właśnie Twojego kredytu.

Jeśli nie, to możliwe będzie przeprowadzenie dogłębnej analizy Twojej umowy kredytowej. Co ważne, taka analiza jest bezpłatna, jeśli zlecisz ją naszej firmie. Eksperci sprawdzą, czy bank sporządził Twoją umowę, zamieszczając w niej błędy wymienione w art. 45. Ustawy o kredycie konsumenckim lub też nie zawarł niezbędnych informacji, których wymaga ta ustawa.

Sankcja kredytu darmowego to wielka szansa dla wielu kredytobiorców. Z naszych danych wynika, że aż 9 na 10 umów zawiera błędy, dzięki którym można dochodzić rekompensaty finansowej od banku. Te pieniądze po prostu prawnie należą się kredytobiorcom.

Patrycja Szczepaniak, ekspertka ds. sankcji kredytu darmowego w firmie Helpfind

Kto może skorzystać z raportu BIG, żeby zamienić swój kredyt w darmowy kredyt?

Sankcja kredytu darmowego jest dostępna dla osób prywatnych, które:

 • zaciągnęły kredyt na kwotę nie wyższą niż 255 550 zł lub równowartość tej kwoty w innej walucie,
 • w trakcie spłaty kredytu nie zalegały ze spłatą żadnej raty dłużej niż 30 dni,
 • nie zawarły umowy kredytowej jako jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • podpisały umowę kredytową po 17 stycznia 2014 roku,
 • mają kredyt w trakcie spłaty lub kredyt zamknięty nie dawniej niż 11 miesięcy przed wysłaniem dokumentów do bezpłatnej analizy.

Poniższe wymogi są związane z tym, że sankcja kredytu darmowego dotyczy tylko i wyłącznie kredytów konsumenckich. Kredyt musi spełniać konkretne warunki (wymienione wyżej), żeby w świetle prawa był uznawany za konsumencki.

Oczywiście to tylko podstawowe wymogi, żeby kredyt kwalifikował się do analizy. W dalszej kolejności trzeba też odszukać w umowie odpowiednie błędy. Możemy bezpłatnie przeanalizować Twoją umowę, a jeśli znajdziemy w niej błędy, to w ciągu kilku lub kilkunastu dni zapewnimy Ci rekompensatę finansową od banku. W Twoim imieniu złożymy do banku oświadczenie o sankcji kredytu darmowego, w dalszej kolejności kierując sprawę na drogę sądową, ale bez Twojego udziału.

Czy raport BIK jest płatny?

Niestety, wygenerowanie pełnego raportu BIK, zawierającego wszystkie powyższe informacje, jest usługą płatną. Przedsiębiorstwo przygotowało trzy podstawowe oferty:

 1. Stworzenie i pobranie jednorazowego raportu BIK – 49 złotych.
 2. Wygenerowanie i pobranie jednego raportu BIK oraz alerty na cały rok – 85 złotych.
  Poza pełnym raportem BIK kredytobiorca wykupuje też usługę, dzięki której, w przypadku próby zaciągnięcia zobowiązania na jego dane, otrzyma powiadomienie SMS.
 3. Pakiet 6 raportów BIK i alerty na cały rok – 129 złotych.

Istnieje też możliwość uzyskania innej wersji raportu za darmo. Konkretnie będzie to kopia danych, która jednak zawiera ważne dane z BIK.

Jak pobrać raport BIK za darmo? Instrukcja

Przede wszystkim należy sporządzić wniosek, w którym poza własnymi danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres, PESEL, numer, rodzaj i seria dokumentu tożsamości), zamieścisz też taką informację:

Na podstawie artykułu 15. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także w związku z uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, wnioskuję o udostępnienie mi kopii danych, którą Biuro Informacji Kredytowej jest zobowiązane udostępnić, przetwarzanych w systemach Biura Informacji Kredytowej oraz uwzględnienie w niej szczegółów dotyczących spłaty kredytu.

Tak przygotowany dokument należy wysłać za pomocą tradycyjnej poczty lub złożyć osobiście w siedzibie BIK znajdującej się przy ul. Modzelewskiego 77 w Warszawie. Istnieje też możliwość złożenia takiego wniosku za pomocą serwisu bik.pl lub przesłania go za pomocą poczty elektronicznej (wymagany jest jednak elektroniczny podpis kwalifikowany).

Rozporządzenie 2016/679
(15) Aby zapobiec poważnemu ryzyku obchodzenia prawa, ochrona osób fizycznych powinna być neutralna pod względem technicznym i nie powinna zależeć od stosowanych technik. Ochrona osób fizycznych powinna mieć zastosowanie do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz do przetwarzania ręcznego, jeżeli dane osobowe znajdują się lub mają się znaleźć w zbiorze danych. Zbiory lub zestawy zbiorów oraz ich strony tytułowe, które nie są uporządkowane według określonych kryteriów nie powinny być objęte zakresem niniejszego rozporządzenia.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/rozporzadzenie-2016-679-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-68636690

Musisz mieć świadomość, że taki raport BIK nie będzie zawierać wszystkich informacji o Twojej sytuacji kredytowej, ale będzie on wystarczający, jeśli chcesz się starać o zmianę aktualnie spłacanego kredytu w darmowy kredyt. 

Jak pobrać raport BIK?

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, by wygenerować i pobrać raport BIK, jest zarejestrowanie się w serwisie BIK. Aby to zrobić, konieczne będzie wypełnienie formularza, w którym należy zawrzeć następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu
 • numer PESEL,
 • rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości, którym legitymuje się osoba zainteresowana.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania się w serwisie BIK, jest potwierdzenie tożsamości. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Potwierdzenie danych zawarty w formularzu (dane z dowodu tożsamości).
 2. Potwierdzenie tożsamości przez list polecony.

Następnym etapem jest wykonanie przelewu identyfikacyjnego na kwotę 1 zł w celu potwierdzenia rejestracji oraz zakończenia dwuetapowej weryfikacji danych. Po otrzymaniu przelewu BIK wyśle na podany adres e-mail link aktywacyjny, który trzeba uruchomić, a następnie potwierdzić rejestrację za pomocą kodu SMS, który zostanie wysłany na podany numer telefonu. Ostatnim etapem jest ustalenie nowego hasła dla profilu.

raport bik

W celu wygenerowania i pobrania pełnego raportu BIK należy wykonać przelew w takiej kwocie, w jakiej chcemy wykupić usługę. Po dokonaniu płatności, system sam przygotuje raport, który można pobrać w formacie PDF z sekcji „raporty”.

bik

Co znajdę w raporcie BIK?

Raport BIK zawiera wszystkie informacje, dotyczące historii kredytowej i finansowej podmiotu, wnioskującego o pożyczkę lub pobierającego raport. Co dokładnie można znaleźć w raporcie BIK?

co zawiera raport bik
 • Wskaźnik BIK – określa, czy potencjalny kredytobiorca nie ma żadnych opóźnień w płatnościach,
 • Ocena punktowa BIK (scoring) – służy do weryfikacji wiarygodności klienta, starającego się o kredyt. Dodatkowo ta część raportu wskazuje, jakie czynniki mają bezpośredni wpływ na ocenę punktową danej osoby,
 • Zobowiązania w trakcie spłaty – wyszczególnienie (w formie tabeli) wszystkich zobowiązań w trakcie spłaty, wraz z informacją o ewentualnych zaległościach czy nadpłatach kredytu.
 • Historia spłaty kredytów – szczegółowe informacje na temat zaciągniętych kredytów, wraz z informacją o rodzaju kredytu, pozostałej kwocie do spłaty, ogólnej kwocie pożyczki i wysokością raty. Raport BIK zawiera też dane na temat zaległych spłat i niespłaconych kredytów.
 • Dane z BIG InfoMonitor – informacje pochodzące z rejestru dłużników na temat niespłaconych długów, uregulowanych płatności oraz zapytaniach o dane osoby, przesłane przez firmy pożyczkowe i banki.

Do czego potrzebny jest raport BIK?

Raport BIK jest przydatnym dokumentem, znajdującym zastosowanie w kilku sytuacjach, wśród których należy wyróżnić:

 • obliczenie zdolności kredytowej – na podstawie raportu BIK, każdy kredytobiorca ma możliwość oszacować, jaką zdolnością kredytową dysponuje. Pozwoli to ocenić, czy jest ona wystarczająca do zaciągnięcia pożyczki w przewidywanej kwocie,
 • kontrola zobowiązań – oszuści coraz częściej posługują się cudzymi danymi w celu zaciągnięcia kredytu, a dzięki raportowi BIK każdy może sprawdzić, czy nikt nie zaciągnął kredytu na jego nazwisko,
 • odmowa przyznania kredytu – raport BIK może dać jasną informację, dlaczego bank podjął decyzję o braku przyznania kredytu danej osobie. Wyszczególnione informacje na ten temat mogą pomóc potencjalnemu kredytobiorcy wyeliminować problemy, by przy kolejnym wniosku, uzyskać pozytywną decyzję banku,
 • sankcja kredytu darmowego jeśli kredytobiorca, który spłacił już kredyt konsumencki (i od tego momentu nie minął rok), odnajdzie w umowie kredytowej błędy, które uderzają w jego interes finansowy, ma wówczas prawo do skorzystania z sankcji kredytu bankowego. Zapis ten, pozwala kredytobiorcy na odzyskanie wszystkich kosztów kredytu.
  Raport jest przydatny w momencie nawiązania współpracy z firmą, specjalizującą się w egzekwowaniu roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego, ponieważ jest dowodem zamknięcia kredytu.

Czym różni się darmowy raport BIK od płatnego?

Mimo że raport BIK jest usługą płatną, to dzięki rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego o danych osobowych, każda osoba ma prawo pobrać darmowy raport BIK. Rzecz jasna, nie będzie on pełny – zawiera tylko i wyłącznie informacje na temat historii i zdolności kredytowej wnioskodawcy. Darmowy raport BIK może zostać wygenerowany raz na pół roku, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o sporządzenie raportu.

Rodzaj raportuCenaCo zawiera?
Darmowy raport BIK0 złNiepełny raport (informacje o zdolności i historii kredytowej)
Pojedynczy raport BIK49 złPełny raport BIK (ze wszystkimi danymi)
Raport + Alerty85 złPełny raport BIK oraz usługa alertów SMS na cały rok (informuje o każdym złożeniu wniosku o udzielenie pożyczki)
Pełny pakiet129 zł6 pełnych raportów BIK oraz usługa alertów SMS na cały rok

Jak długo BIK przechowuje informacje na temat kredytobiorców?

Działając na podstawie ustawy prawo bankowe, BIK zbiera, przetwarza i przechowuje informacje o wszystkich zapytaniach kredytowych, a także udzielonych, spłacanych i zamkniętych już kredytach. BIK ma prawo przechowywać dane każdego kredytobiorcy przez 5 lat od spłaty kredytu na mocy ustawy Prawo bankowe.

Niestety, BIK nie przewiduje możliwości usunięcia negatywnych bądź pozytywnych wpisów do raportu. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją sposoby, dzięki którym można usunąć informacje, przechowywane w instytucji. Aby to zrobić, należy złożyć

Niestety, w przypadku kredytów, przy których odnotowano opóźnienie w spłacie rat, BIK może odmówić wykreślenia z listy dłużników. W przypadku zamkniętych kredytów, których spłata sprawiała problemy, BIK musi przechowywać informację na ich temat przez minimum 5 lat od dnia spłaty. Później dane znikną, jeśli nie nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy BIK rejestruje wszystkie zapytania kredytowe?

Tak, Biuro Informacji Kredytowej, rejestruje wszystkie zapytania kredytowe, bez względu na to, czy kieruje się je do banku, czy do firmy pożyczkowej. Z jednej strony, jest to rozwiązanie dość niewygodne dla kredytobiorców, którzy generują dużo zapytań kredytowych do wielu instytucji – rozpaczliwe poszukiwanie finansowania, nie jest mile widziane przez kredytodawców.

Z drugiej strony, rejestrowanie wszystkich zapytań kredytowych, eliminuje możliwość zaciągnięcia kredytu na nasze dane przez osoby trzecie.

Czy raport BIK jest płatny?

Sporządzenie pełnego raportu BIK jest usługą płatną. Jednorazowy koszt pobrania raportu wynosi 49 złotych. Istnieje również możliwość wykupienia zestawu sześciu, comiesięcznych raportów BIK w połączeniu z alertami BIK na cały rok – koszt tej usługi, wynosi 129 złotych.

Czym różni się darmowy raport BIK od darmowego?

Darmowy raport BIK zawiera mniej danych niż pełne sprawozdanie. O ile darmowa wersja zawiera informacje dotyczące tylko i wyłącznie informacje dotyczące zdolności i historii kredytowej, o tyle pełen raport BIK zawiera dodatkowo dane o scoringu, pełnej historii spłat i zapytań kredytowych oraz informacje, pochodzące z Biura Informacji Gospodarczej (jednej z listy dłużników).

Źródła: 

 1. bik.pl – klienci indywidualni
 2. bik.pl – raport demo
 3. tvn24.pl

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
jak sprawdzać klauzle w umowach kredytowych

28.05.2024

9 min

Klauzule i warunki umowy kredytowej – na co zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje

Sprawdź, jakie błędy najczęściej występują w umowach kredytowych. Jeśli powstały z winy banku, masz szansę na spory zysk....

Finanse

unieważnienie umowy kredytowej kiedy można

24.05.2024

10 min

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podawania powodu. Zobacz, co musisz zrobić, żeby anulować kredyt....

Finanse

darmowy kredyt warunki

23.05.2024

11 min

Darmowy kredyt – kto go otrzyma, jakie są warunki

Pomożemy bezpłatnie sprawdzić, czy możesz darmowy kredyt można zastosować dla Twojej pożyczki...

Finanse

empty_placeholder

Uzyskaj dodatkowe środki za błędne zapisy w Twojej umowie

Analiza Twojej umowy kredytowej potrwa maksymalnie 3 dni!

Kredyty gotówkowe

Kwota do 255 550,00 PLN

Kredyty po 17.01.2014 r.

Rok od zamknięcia kredytu

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line