/

Samochód
Likwidacja szkód komunikacyjnych – kiedy należy się dopłata do odszkodowania?

Likwidacja szkód komunikacyjnych – kiedy należy się dopłata do odszkodowania?

Miłosz Marek

Miłosz Marek

14.02.2024

Likwidacja szkód komunikacyjnych jest niezbędną czynnością po kolizji lub wypadku, aby doprowadzić samochód do stanu sprzed zdarzenia. To proces zgłoszenia szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego, które wypłaci odszkodowanie. Z artykułu dowiesz się o podstawowych pojęciach dotyczących tego zagadnienia, jak doprowadzić do skutecznej likwidacji szkody oraz dowiesz się, jak ubiegać się o dopłatę do zaniżonego odszkodowania. 

Co to jest szkoda komunikacyjna?

Szkodą komunikacyjną nazywamy efekt zdarzenia, w którym brał udział przynajmniej jeden pojazd i po którym doszło do uszkodzenia mienia bądź nastąpił uszczerbek na zdrowiu jednego z uczestników incydentu. Zdecydowanie najczęstszą sytuacją jest kolizja dwóch samochodów. 

Jeśli dochodzi do szkody komunikacyjnej, poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie wypłacane z polisy OC sprawcy. Aby do tego doszło, musi zgłosić sprawę do towarzystwa ubezpieczeniowego osoby winnej zajścia. 

Rodzaje szkód komunikacyjnych

Nie istnieje prawna definicja rozgraniczająca szkody komunikacyjne w przypadku pojazdów, natomiast klarowny podział przyjęto w orzeczeniach i terminologii firm ubezpieczeniowych. 

Mowa o szkodach częściowych i całkowitych. Ma to znaczenie w kontekście procedur wdrażanych przez ubezpieczycieli. W inny sposób obliczone są wielkości odszkodowania. 

Zdecydowanie częściej orzekana jest pierwsza z wymienionych. Szkoda częściowa to bardzo rozległe pojęcie – zalicza się do niej zarówno niewielkie zarysowanie powstałe podczas niegroźnej sytuacji na parkingu, jak i większe uszkodzenie podczas wypadku drogowego. Kluczową kwestią jest fakt, że samochód można i opłaca się naprawić. 

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel orzeka o szkodzie całkowitej. To sytuacja, w której według firmy pojazdu nie da się przywrócić do użytku bądź taka naprawa jest nieopłacalna. Klient firmy ma pełne prawo nie zgodzić się z takim orzeczeniem i nie wpyłwa na to, jak dalej przebiega likwidacja szkód.

Likwidacja szkód komunikacyjnych – zgłoszenie szkody i schemat postępowania

Jeśli osoba poszkodowana chce otrzymać odszkodowanie po wypadku, musi wykonać konkretne czynności i zadbać o ich staranne wykonanie. W innym przypadku nie zostanie ono wypłacone. Poza tym, każdej ze stron zależy, aby proces likwidacji szkody przebiegł szybko.

Należy pamiętać, że likwidacja szkody rozpoczyna się już na miejscu zdarzenia. Bardzo ważnym elementem całego procesu jest spisanie oświadczenia sprawcy kolizji przez uczestników. Nie jest do tego potrzebne wezwanie policji, jeśli obie strony są zgodne co do przebiegu zdarzenia oraz żadna ze stron nie doznała uszczerbku na zdrowiu. 

Należy zadbać o wykonanie odpowiednich zdjęć uszkodzeń, które w całej sprawie będą kluczowe dla firmy ubezpieczeniowej odpowiadające oceniającej zdarzenie i obliczającej wysokość odszkodowania, co wpłynie na czas likwidacji szkody.

Mając zdjęcia oraz oświadczenie, możliwe jest zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Może to nastąpić w jednej z siedzib firmy (stacjonarnie), telefonicznie czy poprzez formularz na stronie internetowej danego towarzystwa, o ile daje ono taką możliwość, choć obecnie staje się to bardzo powszechne. 

Oględziny pojazdu coraz częściej występują na podstawie przesłanych fotografii, jednak w niektórych sytuacjach firmy ubezpieczeniowe decydują się na wysłanie rzeczoznawcy, aby ocenił wielkość szkody. 

Dzięki temu ubezpieczyciel przygotuje kosztorys naprawy dla właściciela pojazdu, na podstawie którego wyda decyzję o przyznanym odszkodowaniu. Kolejnym krokiem będzie przekazanie danych do wypłaty świadczenia w dokumencie nazywanym dyspozycja wypłaty odszkodowania

Opinia eksperta

Likwidacja szkody komunikacyjnej powinna zakończyć się wypłatą bezspornej części odszkodowania. Aby tak się stało, nie trzeba zgadzać się na proponowaną przez firmę ugodę. To obowiązek ze strony ubezpieczyciela, który nie musi być w taki sposób potwierdzony. Zgadzając się na ugodę, poszkodowany straci bezpowrotnie szansę na ubieganie się o dopłatę do odszkodowania. Musisz uważać, bo nawet nagranie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy może być podstawą do odrzucenia wszystkich roszczeń przez sąd.

Bartosz Rybicki, Ekspert Helpfind

Po wysłaniu dyspozycji wypłaty, ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę bezspornej części odszkodowania. To nie musi być ostatni przelew od ubezpieczyciela – warto sprawdzić kosztorys pod kątem zastosowania zaniżeń. Jeśli takie wystąpiły, wówczas można ubiegać się o dopłatę do odszkodowania. 

Likwidacja szkody - o tym pamiętaj: 

 • Spisz oświadczenie ze sprawcą szkody na miejscu zdarzenia.
 • Wykonaj zdjęcia szkody.
 • Zgłoś szkodę komunikacyjną do ubezpieczyciela sprawcy.
 • Poczekaj na wycenę szkody przez firmę ubezpieczeniową.
 • Przyjmij decyzję ubezpieczyciela.
 • Złóż dyspozycję wypłaty odszkodowania.
 • Otrzymaj wypłatę bezspornej części odszkodowania.
 • Ubiegaj się o dopłatę do odszkodowania, jeśli uważasz, że kwota jest zbyt niska.[Button CTA: Chcę otrzymać dopłatę do zaniżonego odszkodowania]

Metody likwidacji szkód komunikacyjnych – najważniejsze różnice

Ubezpieczalnie mają trzy procedury na likwidację szkód komunikacyjnych. Są to:

 • metoda kosztorysowa,
 • metoda fakturowa,
 • metoda bezgotówkowa.

Pierwsza, najpopularniejsza, zakłada wypłatę gotówki dla poszkodowanego w zdarzeniu. Wysokość odszkodowania szacowana jest poprzez przygotowanie kosztorysu przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela. W takim wariancie klient firmy ubezpieczeniowej musi sam znaleźć mechanika i zadecydować o formie naprawy pojazdu. 

Warto wiedzieć, że w tego typu przypadkach od przedstawionej wyceny można się odwołać i walczyć o dopłatę do odszkodowania, bowiem często jest ono zaniżone.

W przypadku metody fakturowej klient firmy ubezpieczeniowej znajduje miejsce, w którym zleca naprawę samochodu, a następnie przedstawia ubezpieczycielowi faktury za wykonane usługi.

Najbardziej komfortowa dla klienta wydaje się metoda bezgotówkowa czy inaczej serwisowa. Nie dostaje on żadnych pieniędzy, natomiast to zakład ubezpieczeń musi zadbać o oddanie pojazdu do autoryzowanego warsztatu bądź miejsca, z którym współpracuje. Na żadnym etapie nie interesują go koszty naprawy i nie przejmuje się formalnościami. W zależności od wariantu ubezpieczenia, może otrzymać także auto zastępcze pod oddaniu pojazdu.

Dopłata do odszkodowania po likwidacji szkody komunikacyjnej – czy jest możliwa?

Jeśli uważasz, że likwidacja szkody zakończyła się zbyt niską wypłatą przyznaną na podstawie kosztorysu sporządzonego przez ubezpieczyciela, możesz ubiegać się o dodatkowe pieniądze. Dopłata do odszkodowania jest przyznawana bardzo często, bowiem z danych Helpfind wynika, że nawet 99% odszkodowań posiada celowe zaniżenia ze strony firm ubezpieczeniowych.

Jak to możliwe? Niestety, ciągle powszechną praktyką stosowaną przez ubezpieczycieli są zaniżenia w kosztorysach, których klienci nie są świadomi. 

Najczęściej nieadekwatne kwoty wpisywane są w rozliczeniach za roboczogodziny mechaników, przy wycenie części potrzebnych do naprawy (tańsze i nieoryginalne zamienniki) czy przy szacowaniu liczby warstw lakieru. 

zaniżone odszkodowanie dokumenty

Klient ubezpieczyciela podczas likwidacji szkód ma prawo odwołać się od decyzji firmy, pod warunkiem, że wcześniej nie zgodził się na ugodę. Po przeanalizowaniu kosztorysu może wystąpić do firmy o zmianę decyzji. Wystarczy, że przedstawi odpowiednie argumenty co do swojego roszczenia oraz złoży stosowne oświadczenie. 

Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie ubiegać się o dopłatę, wypełnij krótki formularz na naszej stronie i porozmawiaj z konsultantem. Rzeczoznawca zapewni profesjonalną pomoc i bezpłatnie oszacuje kwotę zaniżeń podczas likwidacji szkód przez ubezpieczyciela. Zaproponujemy kwotę, którą możemy przelać na Twoje konto w ciągu kilku dni od podpisania dokumentów. 

Usuwanie i rozliczanie szkody komunikacyjnej AC

Nie tylko poszkodowany ma szansę na likwidację powstałej szkody komunikacyjnej. Jeśli poszkodowany posiada polisę AC, może zgłosić się do swojego ubezpieczyciela po należne odszkodowanie. 

Procedura wygląda dokładnie w taki sam sposób jak przy ubezpieczeniach OC – należy przedstawić zdjęcia samochodu, zgłosić szkodę do ubezpieczyciela i czekać na jego decyzję. 

W ubezpieczeniach autocasco już na etapie podpisywania umowy konieczne jest wybranie metody likwidacji szkody oraz procent wartości szkody, który sprawca będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. 

Niestety, także w tym przypadku, również często odszkodowanie z AC jest zaniżone i należy się dopłata.

FAQ

Co to jest szkoda komunikacyjna?

Szkodą komunikacyjną to efekt zdarzenia, w którym brał udział przynajmniej jeden pojazd i po którym doszło do uszkodzenia mienia bądź nastąpił uszczerbek na zdrowiu jednego z uczestników incydentu. 

Jakie metody likwidacji szkód wyróżniamy?

Wyróżniamy trzy główne metody w przypadku likwidacji szkody samochodowej: kosztorysową, fakturową i bezgotówkową.

Komu należy się dopłata do zaniżonego odszkodowania po likwidacji szkody?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może złożyć każdy, kto uważa, że otrzymał zbyt niskie odszkodowanie. 

Źródła

tuz.pl

Auto-Swiat.pl

Miłosz Marek

Miłosz Marek

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań. Jego specjalizacją jest problematyka szkód na pojazdach. Za główny cel stawia sobie tłumaczenie trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

11.04.2024

15 min

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – jak wygląda proces?

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – sprawdź, jak wygląda ten proces, na co powinieneś uważać i gdzie zgłosić się po odszkodowanie....

Samochód

mandat za złe parkowanie

10.04.2024

11 min

Mandat za złe parkowanie – punkty karne i taryfikator 2024

Sprawdź jaką grzywnę i ile punktów karnych możesz otrzymać w mandacie za złe parkowanie w 2024 roku....

Samochód

zarysowanie samochodu na parkingu oświadczenie

26.03.2024

14 min

Zarysowanie auta na parkingu - co robić, jak napisać oświadczenie

Zarysowanie samochodu na parkingu oświadczenie - dowiedz się jak je spisać, a nie będziesz mieć problemów z uzyskaniem odszkodowania z OC sprawcy....

Samochód

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line