/

Finanse
Odfrankowienie kredytu – na czym polega i kiedy się opłaca?

Odfrankowienie kredytu – na czym polega i kiedy się opłaca?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

29.09.2023

Odfrankowienie kredytu to jedno z dwóch najkorzystniejszych rozwiązań, na których może się zakończyć Twoja sprawa frankowa w sądzie. Z tego artykułu dowiesz się wszystkich najważniejszych informacji o odfrankowieniu, a także poznasz potencjalne korzyści, które możesz dzięki niemu zyskać. Co jest lepsze – odfrankowienie czy unieważnienie? Dowiedz się z tego artykułu.

Co to jest odfrankowienie kredytu?

Na czym polega odfrankowienie kredytu? Sąd usuwa z umowy klauzule abuzywne, ale umowa może dalej funkcjonować bez nich, jeśli takie rozwiązanie będzie dla Ciebie bardziej korzystne niż unieważnienie. Ostateczna decyzja w sprawie rozstrzygnięcia należy jednak do sądu, ale w pozwie możesz wskazać, które rozwiązanie preferujesz ze względu na swoją sytuację i okoliczności związane z kredytem.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał w wyroku C-260/18, że rozstrzygnięcie sądu krajowego powinno być dostosowane do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Rozwiązaniem preferowanym powinno być unieważnienie umowy frankowej, bo teoretycznie umowa kredytu nie powinna już obowiązywać bez klauzul abuzywnych. Ma to związek z tym, że zmieni się główny przedmiot umowy.

Konkretnie o odfrankowieniu jest mowa w podpunkcie czwartym orzeczenia TSUE:

Wyrok TSUE C‑260/18
Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie utrzymywaniu w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do unieważnienia tej umowy, a sąd stoi na stanowisku, że takie unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta, gdyby ten ostatni nie wyraził zgody na takie utrzymanie w mocy.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218625&pageIndex=0&doclang=PL

Co to dokładnie znaczy? Umowa będzie dalej respektowana przez obie strony, ale tym razem bez klauzul abuzywnych, które wskaże sąd. Dodatkowo odfrankowienie umowy kredytowej jest możliwe tylko pod warunkiem, że unieważnienie byłoby dla Ciebie niekorzystne. 

Jak dokładnie przebiega odfrankowienie kredytu?

Kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich to swoista pułapka, która została zastawiona na kredytobiorców przez banki. Zapisy abuzywne były umieszczane w umowach świadomie i bez wiedzy kredytobiorców, stąd też możliwość walczenia w sądzie o swoje racje. 

Odfrankowienie dotyczy tylko 2% wyroków w sprawach frankowych. Takie dane przedstawia serwis Nawigator SBB, który zajmuje się gromadzeniem statystyk dotyczących spraw sądowych związanych z kredytami we frankach.

Nie dziwi zatem, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak dokładnie przebiega odfrankowienie. Jak to zatem działa?

 1. Umowa zawarta pomiędzy kredytobiorcą a bankiem zostaje utrzymana w mocy.
 2. Umowa zostaje pozbawiona mechanizmu indeksacji lub denominacji.
 3. Dotychczasowe oprocentowanie zostaje zachowane.

Tym samym następuje po prostu przekształcenie kredytu frankowego w kredyt złotowy. Bank decyduje o wyeliminowaniu z umowy klauzuli indeksacyjnej, o której piszemy szerzej w dalszej części artykułu. 

Po zasądzeniu odfrankowienia konieczne będzie pomoc biegłego sądowego podczas wyliczania poszczególnych rat kredytu zgodnie z nowymi warunkami. Saldo kredytu będzie sumą rat złotowych oprocentowanych jak kredyt denominowany lub indeksowany do CHF, zgodnie ze stawką SARON (wcześniej LIBOR). Do wyliczenia salda zostanie wykorzystana marża z dnia zawarcia umowy.

Przekształcenie kredytu frankowego w złotowy wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich parametrów i obliczenia, ile wyniosłyby spłacone już raty, gdyby były spłacane zgodnie z nowymi warunkami umowy. Zazwyczaj saldo po odfrankowieniu zostaje obniżone o około 70%. Jest to tak ogromne obniżenie salda, że nie warto się nawet zastanawiać, czy wytoczeniu pozwu o odfrankowienie lub unieważnienie umowy się opłaca.

Odfrankowienie kredytu przykład

Żeby lepiej zaprezentować, jak wygląda odfrankowienie kredytu w praktyce, posłużymy się przykładem. 

Kredytobiorca zaciągnął we wrześniu 2008 roku kredyt indeksowany do CHF, a jego kwota opiewała na 250 000 zł. Kredyt został zaciągnięty na 360 miesięcy (30 lat).

Pomimo 15 lat spłacanie kredytu aktualne saldo zadłużenia po przyjęciu dotychczasowych założeń wynosiłoby aż 275 000 zł, a zatem więcej niż kredyt, którego udzielił kredytobiorcy bank. Zauważ też, że kredytobiorca spłaca już kredyt od 15 lat, a zatem spłacił już ponad połowę rat, łącznie 312 000 zł. Kwota pozostała do spłaty bardzo dobrze pokazuje, w jak tragicznej sytuacji są frankowicze, którzy nie zdecydują się na sprawę w sądzie.

Jak wyglądałaby sytuacja kredytobiorcy po odfrankowieniu?

Jeśli sąd zamieniłby kredyt w chf w zwykły kredyt złotówkowy, ale z zachowaniem marży i przyjęciu oprocentowania SARON, to wówczas kwoty wyglądałyby następująco:

 • Kwota wpłacona już na rzecz banku: 187 500 zł,
 • saldo zadłużenia: 192 500 zł,
 • kwota nadpłaty: 125 000 zł.

Podsumowując, kredytobiorca uzyskałby 125 000 zł, a do spłaty pozostałyby jeszcze 192 500 zł. Korzyść po odfrankowieniu wysiosłaby kwotę aż  207 500 zł (nadpłata kredytu + różnica w saldzie zadłużenia).

Spread przy odfrankowieniu umowy kredytu

Spread przy odfrankowieniu kredytu to różnica między kursem kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego. Banki pobierają tę różnicę od kredytobiorcy, co jest niezgodne z prawem. Taki zapis to właśnie jedna z klauzul abuzywnych. Spread to jeden z elementów nadpłaty, której zwrot może zasądzić bank, jeśli twoja umowa kredytowa ją zawierała. 

Odfrankowienie kredytu CHF – kiedy warto?

Odfrankowienie jest bardzo opłacalne, jeśli masz jeszcze sporo rat do spłacenie i Twoje saldo kredytu jest nadal bardzo wysokie.

Jeśli kredyt został już przez Ciebie spłacony lub jesteś bardzo blisko do tego punktu, to wówczas lepszym rozwiązaniem będzie unieważnienie umowy, co z pewnością zostanie zauważone przez sąd.

Skorzystaj z kalkulatora frankowicza. Dzięki niemu możesz obliczyć odfrankowienie kredytu w przypadku swojej umowy, podobnie jak unieważnienie. Poznasz potencjalne korzyści, dzięki czemu łatwiej podejmiesz decyzję podczas ustalania warunków z kancelarią.

Ile kosztuje odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu CHF jest związane ze stałą opłatą sądową w kwocie 1000 zł. Taką samą opłatę trzeba uiścić w przypadku pozwu o unieważnienie. Są też dodatkowe koszty:

 • od 200 do 300 zł w ramach opłaty za udostępnienie dokumentacji historii spłaty kredytu przez bank;
 • od 1000 do 2000 zł za wydanie opinii przez biegłego sądowego; 
 • 17 zł jako opłata skarbowa od pełnomocnictwa dla pełnomocnika procesowego;
 • indywidualnie ustalane wynagrodzenie dla pełnomocnika (w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i kwoty kredytu).

Skorzystaj z porównywarki kancelarii frankowych, jeśli chcesz porównać ich oferty. Dostaniesz nawet 120 ofert, spośród których możesz wybrać tę, którą uznasz na najkorzystniejszą. Jeżeli szukasz tańszej i szybszej opcji, to może Cię zainteresować sądowa ugoda z bankiem.

Kiedy przedawnia się możliwość odfrankowienia kredytu CHF?

Istnieją dwa terminy związane z przedawnieniem rat kredytu we frankach. Terminy te dotyczą nie tylko odfrankowienia, ale także unieważnienia umowy frankowej. Oba są uwarunkowane prawnie w art. 118. Kodeksu cywilnego.

 • 10 lat – raty spłacone do 9 lipca 2018 roku,
 • 6 lat – raty spłacone po 9 lipca 2018 roku.

Pamiętaj jednak, że terminy przedawnienia zaczynają swój bieg dopiero wtedy, kiedy rozpoczniesz jakiekolwiek działania, których celem będzie odzyskanie pieniędzy od banku. Co ważne, każda nadpłacona rata ma swój własny bieg przedawnienia.

Jeśli żadne podobne działania czy negocjacje nie zostały przez Ciebie podjęte, to nie masz się czym martwić i możesz mieć pewność, że sąd uwzględni wszystkie nadpłacone raty zaciągniętego przez Ciebie kredytu. 

Czym różni się kredyt denominowany od indeksowanego?

 • Kredyt denominowany – kwota do spłaty była ustalana według kursu franka szwajcarskiego z dnia wypłacenie kapitału kredytobiorcy. Bank mógł manipulować tym kursem, co doprowadzało do tego, że kredyty były skrajnie niekorzystne.
 • Kredyt indeksowany – udzielany i wypłacany w złotówkach, ale waloryzowany do franka szwajcarskiego. Każda rata jest obliczana z CHF na PLN, zgodnie z bankową tabelą kursów, wysokość każdej raty jest uzależniona od aktualnego kursu CHF. W przypadku kredytu indeksowanego dochodziło do odejścia od ustawowej konstrukcji umowy kredytu, w wyniku czego kredytobiorca nie mógł samemu obliczyć, jaką kwotę będzie musiał zwrócić. Przede wszystkim chodzi o niepoinformowanie kredytobiorcy o ryzyku walutowym i braku takiej informacji w treści umowy kredytu indeksowanego.

Kredyt denominowany we frankach a odfrankowienie

Odfrankowienie kredytu denominowanego jest jak najbardziej możliwe. Przykładem są wyroki w sprawach związanych z kredytami udzielonymi przez PKO BP. Zdecydowana większość kredytów udzielonych przez ten bank była właśnie kredytami denominowanymi.

Jakie są skutki odfrankowienia kredytu?

Pomoc frankowiczom w postaci odfrankowienia kredytu CHF nie niesie ze sobą aż tylu skutków prawnych co unieważnienie. Do najważniejszych należą:

 • umowa nadal jest obowiązująca dla obu stron,
 • bank musi zwrócić kredytobiorcy zasądzoną nadpłatę rat,
 • kredyt będzie nadal spłacalny, ale oprocentowany stawką SARON.
odfrankowienie kredytu CHF

Co lepsze – odfrankowienie kredytu CHF czy unieważnienie?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Przede wszystkim zwróć uwagę na to, że sytuacja każdego kredytobiorcy jest nieco inna. Dla jednych korzystniejsze będzie unieważnienie umowy kredytu, a dla drugich odfrankowienie. Czy lepsze będzie odfrankowienie kredytu? Kalkulator zapewni Ci odpowiedź na to pytanie. Kalkulator frankowy to bezpłatne narzędzie, które łączy w sobie prostotę obsługi i szybkość działania. 

Jeśli zdecydujesz się na odfrankowienie kredytu, to będzie Ci potrzebna pomoc profesjonalnej kancelarii. Bezpłatnie skorzystaj z porównywarki, dzięki której możesz poznać nawet 120 ofert kancelarii i firm.

Podsumowanie

 • Kredyt we frankach to bardzo poważne obciążenie. Pozbądź się tego ciężaru, pozywając bank o odfrankowienie lub unieważnienie.
 • Przewalutowanie kredytu to bardzo niekorzystne rozwiązanie, na którym możesz nawet stracić, a nie zyskać.
 • Odfrankowienie oznacza, że umowa kredytowa będzie dalej obowiązywać, ale bez klauzul abuzywnych.

Źródła

Wyrok TSUE w sprawie Dziubak C‑260/18

Kodeks cywilny

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
jak sprawdzać klauzle w umowach kredytowych

28.05.2024

9 min

Klauzule i warunki umowy kredytowej – na co zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje

Sprawdź, jakie błędy najczęściej występują w umowach kredytowych. Jeśli powstały z winy banku, masz szansę na spory zysk....

Finanse

unieważnienie umowy kredytowej kiedy można

24.05.2024

10 min

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podawania powodu. Zobacz, co musisz zrobić, żeby anulować kredyt....

Finanse

darmowy kredyt warunki

23.05.2024

11 min

Darmowy kredyt – kto go otrzyma, jakie są warunki

Pomożemy bezpłatnie sprawdzić, czy możesz darmowy kredyt można zastosować dla Twojej pożyczki...

Finanse

empty_placeholder

Unieważnienie umowy kredytowej w CHF

Sprawdzimy, która oferta kancelarii frankowych będzie dla Ciebie najlepsza.

Porównanie aż 120 kancelarii frankowych

Oszacowanie salda po odfrankowieniu

Oszacowanie salda po unieważnieniu umowy

Droga sądowa to nawet pięciokrotnie większy zysk niż ugoda

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line