/

Nieruchomości
Odmowa wypłaty odszkodowania za pożar – co robić w takim przypadku?

Odmowa wypłaty odszkodowania za pożar – co robić w takim przypadku?

Patryk Marzec

Patryk Marzec

16.06.2023

Odmowa wypłaty odszkodowania za pożar to trudna dla poszkodowanego sytuacja, lecz na szczęście nie jest to sytuacja bez wyjścia. W niektórych przypadkach taka decyzja jest zgodna z prawem, ale zawsze istnieje szansa, by się od niej odwołać. Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel postanowi, że nie wypłaci poszkodowanemu pieniędzy? Kiedy może to zrobić? Na te i inne pytania, odpowiadamy w poniższym artykule.

W jakich przypadkach ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania za pożar?

Ubezpieczyciele mają możliwość odmówienia wypłaty odszkodowania za pożar w kilku przypadkach, a jednym z nich jest niewystarczający zakres ochrony ubezpieczenia. Jeśli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mieszkania lub nieruchomości nie zawarto pożaru, jako jednego ze zdarzeń, w wyniku którego można otrzymać odszkodowanie, może się okazać, że mimo zakupionej polisy, nie otrzymasz odszkodowania za pożar, ponieważ to zdarzenie nie zostało objęte ochroną. 

Dla przykładu, jeśli ubezpieczenie domu nie obejmuje zalania mieszkania, to w przypadku powodzi poszkodowany nie otrzyma odszkodowania – identyczny schemat stosowany jest w przypadku zerwanego dachu, czy pożaru. Warto więc upewnić się, czy ubezpieczenie obejmuje wszystkie zdarzenia, przed którymi chcemy zabezpieczyć swoje mienie.

Bardzo często Towarzystwa Ubezpieczeniowe stosują także tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Są to szkody spowodowane bardzo rzadko spotykanymi zdarzeniami losowymi, na które ani ubezpieczyciel, ani ubezpieczający nie ma żadnego wpływu, takie jak szkody spowodowane działaniami wojennymi, czy te wynikające z osunięcia, czy zapadnięcia się ziemi. 

Rażące niedbalstwo i przyczynienie się do powstania pożaru

Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczone mienie, jeśli dowiedzie, że do powstania lub rozprzestrzenienia się pożaru przyczynił się sam poszkodowany, lub jest to efekt rażącego niedbalstwa.

Przykładami rażącego niedbalstwa lub przyczynienia się do powstania pożaru jest, chociażby pozostawienie podłączonego żelazka bezpośrednio na desce do prasowania, wyrzucenie do kosza niedogaszonego papierosa, pozostawienie garnka na gazówce, czy (w drastycznych przypadkach) niedokładne zakręcenie butli z gazem.

Odmowa wypłaty odszkodowania za pożar z powodu rażącego niedbalstwa

Niestety, w takim przypadku, odmowa wypłaty odszkodowania za pożar jest decyzją ostateczną – co prawda, można odwołać się do sądu, ale nie warto się łudzić, że skład orzekający nie weźmie faktu przyczynienia się do powstania pożaru pod uwagę, chyba że ubezpieczony udowodni, że jego działanie nie miało bezpośredniego wpływu na powstanie pożaru. Takie sytuacje występują w przypadku braku obowiązkowego przeglądu instalacji.

Brak obowiązkowego przeglądu instalacji jako przyczyna odmowy wypłaty odszkodowania za pożar

Dokonywanie regularnych przeglądów różnego rodzaju instalacji jest obowiązkiem każdego właściciela budynku lub mieszkania. To, jak często powinno się sprawdzać stan poszczególnych instalacji, stanowi ustawa prawo budowlane, w której można przeczytać, że przegląd instalacji powinien się odbywać:

Przegląd instalacji w domu a odmowa wypłaty odszkodowania za pożar
  • co 5 lat – instalacja elektryczna i piorunochronna,
  • co pół roku – instalacja gazowa i kominy do odprowadzania spalin ze spalania paliw płynnych,
  • co 3 miesiące – przegląd kominów odprowadzających spaliny, powstałych przy spalaniu paliw stałych, jak np. węgiel, drewno czy pellet.

Niestety, niewywiązanie się z tego zadania może być przyczyną np. zapalenia się sadzy w kominie, co może doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania za pożar, ale tylko, gdy ubezpieczyciel zastrzegł taką możliwość w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Musi on również dowieść, że bezpośrednią przyczyną powstania pożaru jest brak przeglądu konkretnej instalacji, dlatego warto zachować wszelkie dokumenty, potwierdzające dokonanie obowiązkowej kontroli.

W przypadku, gdy właściciel danej posesji nie wykonał obowiązkowego przeglądu np. wylotów kominowych, ale nie miało to wpływu na powstanie i rozprzestrzenienie się ognia, ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić wypłaty odszkodowania za pożar

Inaczej ma się sprawa w przypadku pożaru budynku, należącego do przedsiębiorstwa. Ubezpieczyciele mają prawo do odmówienia wypłaty odszkodowania za pożar w firmie, w przypadku wykrycia problemów z systemem przeciwpożarowym oraz wykazuje pewne braki w dokumentacji technicznej budynku. 

Są to między innymi nieaktualna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego czy brak lub niewydolność systemu detekcji gazu i wykrywania dymu.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?

Co do zasady, od każdej decyzji ubezpieczyciela przysługuje odwołanie, które może być skuteczne tylko w przypadku, gdy posiada się ważne dokumenty, związane ze zdarzeniem. Do grupy tych dokumentów, należy zaliczyć wszelkie notatki otrzymane od służb mundurowych, takich jak policja czy straż pożarna.

Zdarza się też, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z powodu braku przeprowadzenia obowiązkowego przeglądu instalacji. W przypadku, gdy poszkodowany jest pewien, że nie była to przyczyna powstania lub rozprzestrzenienia się pożaru, musi on wyróżnić tę informację w odwołaniu, a gdy przeglądu danej instalacji dokonano przed powstaniem pożaru – dokument potwierdzający ten fakt.

W przypadku, gdy po napisaniu odwołania, ubezpieczyciel uznał, że odszkodowanie jednak się należy, ale wypłacił je w zbyt niskiej kwocie, warto zgłosić się do firmy odszkodowawczej, takiej jak Helpfind! Po analizie dokumentacji może się okazać, że należy Ci się dopłata za zbyt niskie odszkodowanie za pożar.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jak dochodzić odszkodowania za pożar?

Po zakończeniu akcji gaśniczej należy poprosić służby mundurowe (straż pożarną/policję) o sporządzenie notatki ze zdarzenia, sfotografować zniszczenia wywołane pożarem oraz spisać oświadczenia świadków. Z tymi dokumentami należy udać się do ubezpieczyciela, w którym zakupiono polisę mieszkaniową i złożyć je wraz z wnioskiem o wypłatę odszkodowania.

Czy ubezpieczyciel może nie chcieć wypłacić odszkodowania?

Tak, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do odmowy wypłaty rekompensaty za straty w pożarze, ale tylko w określonych przypadkach, takich jak przyczynienie się do powstania i rozprzestrzenienia się pożaru, brak wymaganego przeglądu instalacji, czy w przypadku firm – brak wyliczenia obciążenia pożarowego lub nieaktualna instrukcja przeciwpożarowa.

Gdzie mogę sprawdzić, w jakich przypadkach nie otrzymam odszkodowania za pożar?

Wszystkie informacje na temat wyłączeń odpowiedzialności oraz zakresu ubezpieczenia, zawierają ogólne warunki ubezpieczenia, które poszkodowany otrzymuje przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Dodatkowo odmawia się wypłaty odszkodowania, jeśli pożar powstał z winy właściciela budynku lub wynika ze złego stanu technicznego budynku.

Źródła:

  1. pzu.pl
  2. uniqua.pl
  3. generali.pl

Patryk Marzec

Patryk Marzec

Redaktor

Redaktor, trudniący się głównie tematyką szkód na pojeździe oraz kredytów bankowych. W Helpfind zajmuje się tłumaczeniem trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego, na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
odszkodowanie za zalanie sufitu

11.06.2024

9 min

Zalany sufit odszkodowanie – czyja polisa pokryje naprawę, jak otrzymać dopłatę

Sąsiad zalał sufit Twojego mieszkania? Zyskaj pewność, że otrzymasz odpowiednią kwotę odszkodowania. Sprawdź, czy należy Ci się dopłata....

Nieruchomości

jak napisać opis szkody po zalaniu mieszkania

06.06.2024

8 min

Opis szkody zalania mieszkania – jak napisać, na co zwrócić uwagę

Dowiedz się, jak opisać szkody po zalaniu we wniosku o odszkodowanie do ubezpieczyciela....

Nieruchomości

szkoda na mieniu odszkodowanie

06.06.2024

7 min

Szkoda na mieniu – czym jest, kto wypłaci odszkodowanie

Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jaka sytuacja powinna zakończyć się wypłaconym odszkodowaniem dla poszkodowanego przy szkodzie na mieniu....

Nieruchomości

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania za szkodę na nieruchomości

Przeanalizujemy Twój kosztorys budowlany i sprawdzimy, czy należy Ci się dopłata.

Aż 96% kosztorysów ma zaniżenia

Dopłacamy nawet w 72 h w dni robocze

Średnia wartość zaniżenia to prawie 7 tysięcy zł

Szkody na nieruchomości przedawniają się po upływie 3 lat

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line