/

Samochód
Uderzenie w tył samochodu - czyja wina, odszkodowanie, dopłata

Uderzenie w tył samochodu - czyja wina, odszkodowanie, dopłata

Miłosz Marek

Miłosz Marek

01.07.2024

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,3/1271 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Uderzenie w tył samochodu to jedna z najczęstszych kolizji w ruchu drogowym. Nierzadko dochodzi do nich w terenie zabudowanym na skrzyżowaniach lub w trakcie nieprawidłowej zmiany pasa ruchu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kto ponosi winę za takie kolizje, jakie są koszty naprawy uszkodzeń a także jak ubiegać się o dopłatę do zaniżonego odszkodowania.

Z tego artykułu dowiesz się:

Uderzenie w tył samochodu - czyja wina?

W przypadku kolizji uderzenia w tył samochodu, niezachowanie bezpiecznej odległości jest argumentem na niepodważalną winę kierowcy z poprzedzającego pojazdu. Nawet jeśli przyczyną zderzenia uczestników ruchu drogowego było awaryjne hamowanie, a kierowca nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył pojazdu przed nim, nie ma wątpliwości, że to on jest winowajcą.

W sytuacji, gdy zdrowiu i życiu nic bezpośrednio nie zagraża, najważniejsze tuż po wypadku jest, by zabezpieczyć miejsce (w tym spisać numer rejestracyjny samochodu sprawcy), dowody, pokierować samochód na bezpieczną odległość od ruchu drogowego oraz porozumieć się z potencjalnymi świadkami. 

Jednakże są sytuacje, w których sprawa wygląda inaczej. Do takich należy zmiana pasa ruchu. Gdy w czasie jazdy kierujący pojazdem z przodu chce wykonać ten manewr, zobowiązany jest zasygnalizować to  kierunkowskazem i mieć na uwadze, by kierowca jadący z tyłu miał odpowiednią ilość czasu na reakcję. Niezastosowanie się do tych wymagań, w przypadku kolizji oznacza, że jest on winny i ponosi odpowiedzialność także za wymuszenie pierwszeństwa.

najechanie na tył auta błędy kierowców

Ile wynosi odszkodowanie za uderzenie w tył samochodu?

Wysokość odszkodowania jest uzależniona od indywidualnej polityki ubezpieczyciela. Stosunek firm ubezpieczeniowych w przypadku kolizji w postaci najechania na tył samochodu, bywa lekceważący oraz bagatelizujący jej skutki.

Jeśli udowodnisz doznanie uszczerbku na zdrowiu, posiadając przekonującą dokumentację medyczną, możesz co najwyżej liczyć na odszkodowanie oscylujące wokół 1500 zł.

W bardzo wielu przypadkach poszkodowany dochodzi do wniosku, że więcej wyniesie z tego doświadczenia szkód niż korzyści i rezygnuje. Na to właśnie liczą firmy ubezpieczeniowe, ponieważ zyskują w ten sposób ogromne oszczędności.

Kwestia, kiedy i w jaki sposób zostanie przekazany poszkodowanemu ekwiwalent odszkodowania, reguluje Kodeks cywilny:

Art. 363. Kodeksu Cywilnego [Sposób naprawienia szkody]

§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-363

Zaniżenia odszkodowania z OC sprawcy za szkody powstałe w wyniku uderzenia w tył pojazdu

W ramach OC, ubezpieczyciel zobowiązany jest pokryć wszelkie straty wynikłe ze stłuczki czy wypadku. Niestety, w ramach sporządzania kosztorysu powypadkowego zdarza się, że  uwzględniane są koszty części zamiennych zamiast oryginalnych, w przypadku uszkodzeń karoserii pokrywy zmniejszona ilość materiału lakierniczego względem rzeczywistego zapotrzebowania, stawki roboczogodziny mechanika odbiegające od tych rzeczywistych itd.

Opinia eksperta

Powszechną praktyką firm ubezpieczeniowych jest dokonywanie wyliczeń wysokości odszkodowań bazujących na najniższych cenach katalogowych, co powoduje, że koszty związane z likwidacją szkody są zdecydowanie zaniżone względem rzeczywistego zapotrzebowania. Jednakże przedstawiony przez ubezpieczyciela kosztorys jest propozycją, na którą poszkodowany nie musi się zgodzić. W przypadku, gdy realnie poniesione koszty przewyższają kwotę wypłaty odszkodowania, poszkodowany ma prawo do ubiegania się o dopłatę, o ile nie podpisał ugody z ubezpieczalnią.

Bartosz Rybicki, specjalista ds. odszkodowań w Helpfind

Aby uniknąć potencjalnych trudności w uzyskaniu odszkodowania z polisy OC, warto, podróżując autem nawet na najkrótszym odcinku, zawsze mieć przy sobie tzw. oświadczenie sprawcy kolizji, dzięki któremu uwzględnisz dane niezbędne do likwidacji szkody, co będzie kluczowe w kontakcie z firmą ubezpieczeniową.

Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania za uszkodzenie tylnej części auta?

Jeżeli przypuszczasz, że przyznana Ci kwota odszkodowania została zaniżona lub nie wystarczyła na pokrycie kosztów likwidacji szkód, masz możliwość, by się ubiegać o dopłatę do odszkodowania. Według naszych wyliczeń danych statystycznych, ponad 99% takich kosztorysów istotnie zawiera zaniżenia.

Przypomnijmy, że możesz z niej  skorzystać, jeśli:

  • od decyzji wydanej przez ubezpieczyciela nie minęły 3 lata
  • pomiędzy stronami nie została zawarta ugoda
  • szkoda została rozliczona kosztorysowo
  • kosztorys szkód zawiera błędy

Decydując się na uzyskanie dopłaty do odszkodowania za uderzenie w tył samochodu w firmie Helpfind, będącej liderem na rynku dopłat do odszkodowań online w Polsce, otrzymujesz pieniądze na konto z góry. Szybko i bez zbędnych formalności.

W rzeczywistości nie ponosisz żadnego ryzyka, które wiąże się z indywidualnym procesowaniem się z ubezpieczalnią ani kosztów związanych z opłaceniem adwokata. Nie pokrywasz również kosztów dotyczących ponownego przygotowania kosztorysu szkód. Helpfind robi to bezpłatnie oraz bierze na siebie całkowite ryzyko prowadzenia sprawy.

Jedyne, co musisz zrobić, to przesłać do nas swój kosztorys przygotowany przez ubezpieczyciela. Dokonamy jego analizy a następnie otrzymasz od nas informację zwrotną. 

W przypadku podjęcia współpracy, otrzymasz od nas dokumenty dotyczące cesji wierzytelności . Po ich podpisaniu w ciągu 14 dni roboczych otrzymasz pieniądze na swoje konto.

Potencjalne uszkodzenia samochodu po uderzeniu w jego tył i ich koszt

Koszt naprawy uszkodzonych części lub ich wymiany uzależniony jest od typu pojazdu, producenta oraz od parametrów produktu.

Orientacyjne koszty naprawy lub wymiany tylnych części samochodowych:

Uszkodzona część samochoduKoszty
pokrywa bagażnika - zmiażdżona lub niedomykająca się50-1000 zł
rura wydechowa - uszkodzona turbina lub końcówka rury45-605 zł
zderzak i rejestracja - zniszczenia mocowania, podświetlenia rejestracji, belki zderzaka200-600 zł
tylne światłado 200 zł
tylne błotniki - wymianado 1000 zł
hak holowniczy300-1000 zł
czujniki cofania100-300 zł

Najechanie na tył auta w świetle prawa – co mówią przepisy?

Za spowodowanie zajścia drogowego wymienionego powyżej, grożą kierowcy poważne konsekwencje. Należy w tym miejscu podkreślić, że regulacje prawne rozróżniają pod względem sankcji dwa rodzaje takich zajść. Mogą one być zakwalifikowane jako kolizja lub wypadek.

W przypadku kolizji, sprawca ponosi odpowiedzialność regulowaną Kodeksem wykroczeń.

Z Artykułu 86 Kodeksu wykroczeń § 1. dowiemy się o tym, że kierowca podlega karze grzywny w sytuacji, gdy prowadząc samochód na drodze publicznej, w stresie zamieszkania lub w strefie ruchu, nie zachował należytej ostrożności i spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W sytuacji wypadku, sprawca ponosi odpowiedzialność regulowaną Kodeksem karnym:

Artykuł 177 Kodeksu karnego z kolei uwzględnia dwie sytuacje wypadkowe:

Artykuł 177 Kodeksu karnego

Art. 177. [Spowodowanie wypadku komunikacyjnego] § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-177

Dodajmy jeszcze, że chwila nieuwagi, której skutkiem jest uderzenie w auto z przodu może kierowcę sporo kosztować. Za zdarzenie zakwalifikowane jako wypadek wysokość kary w postaci mandatu wynosi 1500 zł. Jednakże w sytuacji popełnienia tego samego wykroczenia drugi raz w ciągu 2 lat kara się podwaja (3000zł), a jeśli kierowca był pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, zapłaci 2500 zł.

Czy warto przyjąć pieniądze do ręki, bez pośrednictwa ubezpieczyciela?

Przede wszystkim, decydując się na ten krok, pamiętaj, aby wypełnić i podpisać właściwe oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę.

Jednakże, podpisanie ugody ze sprawcą stłuczki bez pośrednictwa towarzystwa ubezpieczeniowego oraz przyjęcie określonej kwoty "do ręki", naraża poszkodowanego na potencjalne dodatkowe straty, które mogą wynikać z:

  • z nieprawidłowej oceny stanu zdrowia - nie sposób przewidzieć, czy po upływie czasu, nie pojawią się rozmaite dolegliwości spowodowane wypadkiem
  • z nieprawidłowej oceny potencjalnych szkód na samochodzie (pobieżna ich ocena, bez udziału mechanika), skutkiem których może się okazać, że koniecznością jest pokrycie kosztów naprawy auta, znacznie przekraczających sumę otrzymaną do ręki od sprawcy kolizji

Podpisanie oświadczenia - ugody, której jednocześnie towarzyszy skierowanie sprawy do ubezpieczalni, jest najbezpieczniejszym wyjściem z sytuacji dla poszkodowanego kierowcy.

Najczęściej zadawane pytania

Co zrobić w przypadku zaniżonej kwoty odszkodowania za uderzenie w tył samochodu?

Jeśli masz przypuszczenie, że kwota Twojego odszkodowania została zaniżona i/lub koszty likwidacji szkód powypadkowych przerosły uzyskane środki od ubezpieczyciela, skorzystaj z usług Helpfind - zrobimy to za Ciebie szybko i bezpłatnie.

Kto ponosi odpowiedzialność za uderzenie w tył samochodu?

Zgodnie z danymi statystycznymi Policji za rok 2023, w ponad 90% kolizji, jedynym winowajcą wypadku drogowego, w którym dochodzi do najechania na tył samochodu, jest kierowca jadący przed nim.

Jaki jest mandat za uderzenie w tył samochodu?

Zgodnie z Taryfikatorem mandatów z 2024, wysokość mandatu za spowodowanie kolizji w postaci uderzenia w tył samochodu wynosi średnio 1000 zł oraz 6 punktów karnych; jednakże dodatkowe okoliczności (na przykład jazda pod wpływem alkoholu i inne) mogą zmienić jego wysokość. Każda kolizja jest bowiem analizowana przez Policję indywidualnie. W przypadku zdarzenia zakwalifikowanego jako wypadek, wysokość grzywny zaczyna się od 1500 zł wzwyż.

Miłosz Marek

Miłosz Marek

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań. Jego specjalizacją jest problematyka szkód na pojazdach. Za główny cel stawia sobie tłumaczenie trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii

01.07.2024

11 min

Uderzenie w tył samochodu - czyja wina, odszkodowanie, dopłata

Dowiedz się, jak wysokie odszkodowanie uzyska poszkodowany po uderzeniu w tył auta i jakie są koszty naprawy....

Samochód

uszkodzona felga ile odszkodowania

19.06.2024

9 min

Uszkodzony rant felgi aluminiowej – odszkodowanie, dopłata

Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za uszkodzoną felgę? Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości....

Samochód

17.06.2024

10 min

Uszkodzenie szyby przez kamień odszkodowanie – ile za naprawę, możliwa dopłata

Dowiedz się, w jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie po uszkodzeniu szyby przez kamień....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line