Podatek dochodowy musi zostać zapłacony przez osobę uzyskującą odszkodowanie

Dlaczego musisz zapłacić podatek dochodowy i co warto o nim wiedzieć

Jeśli planujesz starać się o dochodzenie dopłaty do odszkodowania razem z kancelarią odszkodowawczą, nie możesz zapomnieć, że będziesz musiał odprowadzić podatek dochodowy. Wynika to z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek ten jest pobierany od osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu wierzytelnościami.

Uzyskany przez Ciebie przychód jest klasyfikowany jako przychód majątkowy, a taki podlega opodatkowaniu. W momencie odkupienia szkody przez kancelarię staje się ona wierzytelnością. A ta jest objęta podatkiem dochodowym.

Czym jest podatek dochodowy?

Musisz pamiętać, że wypłacone przez firmę wynagrodzenie nie jest odszkodowaniem, lecz wynagrodzeniem uzyskanym za wierzytelność, którą nabyła od Ciebie firma odszkodowawcza w drodze odpłatnej cesji. W tym przypadku jest ona zobowiązana do zapłacenia stosownego podatku w Twoim imieniu.

Firma odszkodowawcza wypłacając wynagrodzenie, musi tym samym odprowadzić podatek dochodowy w imieniu podatnika, czyli swojego klienta. Kwotę uzyskanej zaliczki firma odszkodowawcza przekazuje do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania klienta. Musi to zrobić do 20 dnia miesiąca następującego po wypłacie.

Do końca stycznia następnego roku płatnik jest zobowiązany przesłać zbiorczą deklarację PIT-4R. Następnie do końca lutego powinien on przekazać zbywcy i urzędowi PIT-11, dotyczący dochodów i pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Jeżeli podatnik nie odprowadzi podatku, może podlegać karze:

  • grzywny
  • pozbawienia wolności
  • zapłaty należnego podatku dochodowego, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę

Sposoby kontroli podatnika

Urząd Skarbowy może kontrolować zarówno firmę odszkodowawczą, jak i podatnika. Wynika to z tzw. kontroli krzyżowej, takie działanie ma na celu zweryfikować wszystkie nieprawidłowości, jakie mogą się pojawić w każdej ze stron. Za nieodprowadzenie podatku karę ponosi wtedy podatnik i firma. Wszystkie te działania mają na celu zweryfikować dane i informacje posiadane przez obydwie strony.

Co musisz wiedzieć o podatku?
Podatek dochodowy musi zostać zapłacony przez firmę odszkodowawczą, która odkupuje od Ciebie cesję
W przypadku niezapłacenia podatku przewidziane są kary
Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 18%
Skontrolowana może zostać firma odszkodowawcza, jak i Ty
Firma odszkodowawcza musi dostarczyć Ci PIT-11

Ważne: Uważajmy na nieuczciwe praktyki stosowane przez coraz więcej firm odszkodowawczych, które oferują niewiarygodnie wysokie dopłaty do odszkodowań, a tym samym nie informują klientów o konieczności odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego narażając przy tym swoich klientów na karę.

Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.80

Czytaj także

Odszkodowanie od pracodawcy co musisz... Helpfind - Odszkodowanie od pracodawcy, co musisz o nim wiedzieć

Odszkodowanie od pracodawcy co musisz o nim wiedzieć

Niezależnie od przyczyn wypadku warto starać się o odszkodowanie od pracodawcy. Poza obowiązkowym świadczeniem z ZUS, przysługuje dodatkowe z OC...

Odszkodowanie wypadek co możesz po... Helpfind - Odszkodowanie wypadek

Odszkodowanie wypadek co możesz po nim uzyskać

Oznacza to, że poszkodowany otrzymuje odszkodowanie wypadek dla nas nie staje się jeszcze większym obciążeniem. Żeby domagać się odszkodowania z...

Dlaczego warto ubiegać się o... Helpfind - Dlaczego warto ubiegać się o zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

Dlaczego warto ubiegać się o zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

Gdy ma miejsce uszczerbek na zdrowiu osoba poszkodowana nie wie, o co tak naprawdę może się ubiegać i co jej...

Zasiłek pogrzebowy Co musisz o... Helpfind - Zasiłek pogrzebowy. Co musisz o nim wiedzieć?

Zasiłek pogrzebowy. Co musisz o nim wiedzieć?

Rodzina zmarłego musi ponieść wiele wydatków, aby móc zorganizować pogrzeb. Jako że są one konieczne, rodzinie przysługuje zasiłek pogrzebowy. W...