Odszkodowanie za wypadek samochodowy dla osoby poszkodowanej

Odszkodowanie za wypadek samochodowy kto może się ubiegać?

W przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego odszkodowania za wypadek komunikacyjny może się ubiegać każda osoba poszkodowana pod warunkiem, że nie jest sprawcą wypadku. W związku z tym o odszkodowanie może ubiegać się: pasażer pojazdu, pieszy potrącony przez pojazd i kierujący pojazdem, któremu szkodę wyrządził inny pojazd.

Kto może wystąpić o odszkodowanie z polisy OC?

W zależności od okoliczności samego zdarzenia pasażer może wystąpić o odszkodowanie z polisy OC pojazdu, którym podróżował lub z polisy OC drugiego pojazdu, jeżeli doszło do zdarzenia z winy tego drugiego. W sytuacji zderzenia dwóch pojazdów poszkodowany pasażer ma prawo zgłosić roszczenia do jednego z dwóch zakładów ubezpieczeń, gdyż odpowiedzialność ich względem pasażera jest solidarna.

Gdy mamy do czynienia z poszkodowanym pieszym, odszkodowania dochodzi się od ubezpieczyciela pojazdu, który pieszego potrącił. Natomiast poszkodowany kierujący może dochodzić odszkodowania w przypadku zderzenia z innym pojazdem z polisy OC pojazdu, z którym doszło do zderzenia. Kierujący pojazdem nie może dochodzić odszkodowania ze swojej polisy OC. Przed kierującym zamyka się droga do odszkodowania, gdy zostanie udowodnione, że wypadek zaistniał z jego winy. Idąc dalej, należy wskazać, że w zależności od skutków wypadku o odszkodowanie może ubiegać się bezpośrednio sam poszkodowany lub jego rodzina. O odszkodowania z OC pojazdu sprawcy może ubiegać się bezpośrednio osoba, która na skutek wypadku doznała obrażeń ciała, jak również najbliższa rodzina po śmierci ofiary wypadku.

Obrażenia ciała i zwrot kosztów leczenia

Odszkodowanie zostanie wypłacone osobie, która na skutek wypadku doznała obrażeń ciała oraz poniosła w związku z tym dodatkowe koszty. Poszkodowanemu należy się wypłata zadośćuczynienia za doznane obrażenia ciała oraz zwrot wszelkich kosztów mających związek z leczeniem powypadkowym. Poszkodowany może starać się o zwrot utraconych korzyści lub utraconego dochodu. W sytuacji stwierdzonej niezdolności do pracy, która powstała na skutek wypadku poszkodowanemu należy się renta od zakładu ubezpieczeń.

W przypadku śmierci poszkodowanego na skutek wypadku o odszkodowanie mogą starać się najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. Do najbliższych członków rodziny z dużym uproszczeniem można zaliczyć:

  • małżonków,
  • rodziców,
  • dzieci,
  • rodzeństwo,
  • dziadków i wnuki zmarłego

Katalog uprawnionych jest otwarty, w związku z tym o odszkodowanie może wystąpić nie tylko osoba spokrewniona ze zmarłym. Każdy z członków rodziny w tej sytuacji osobno występuje do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie, gdyż każdy z nich ma osobne roszczenie do zakładu ubezpieczeń. Zatem o odszkodowanie w związku z zaistnieniem wypadku komunikacyjnego może ubiegać się poszkodowany lub jego rodzina, o ile samego poszkodowanego nie uznano za wyłącznie sprawcę wypadku.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odszkodowanie za wypadek samochodowy ile... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek samochodowy ile uzyskasz za szkodę całkowitą?

Odszkodowanie za wypadek samochodowy ile uzyskasz za szkodę całkowitą?

Gdy chodzi o odszkodowanie za wypadek samochodowy ile można uzyskać, zadaje sobie spora liczba kierowców. Podpowiadamy, co zrobić by zyskać...

Odszkodowanie za wypadek samochodowy Ile... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek samochodowy Ile Ci się należy za złamania

Odszkodowanie za wypadek samochodowy Ile Ci się należy za złamania

Wiele osób obawia się kłopotów po kolizji. Trudną kwestią jest odszkodowanie za wypadek samochodowy ile się należy za obrażenia. To...

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej kto może się ubiegać?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej kto może się ubiegać?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma charakter niemajątkowy. Jego zadaniem jest rekompensata doznanej krzywdy psychicznej jak i fizycznej. Roszczenie to...

W jakich sytuacjach ubiegać się... Helpfind - W jakich sytuacjach ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w sklepie

W jakich sytuacjach ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w sklepie

Miałeś poważny wypadek w sklepie? U nas dowiesz się, jak skutecznie uzyskać odszkodowanie za wypadek w sklepie. Na przykład na...