Wypadek - kiedy ubiegać się o odszkodowanie

Miałeś wypadek? Sprawdź, kto powinien wypłacić Ci odszkodowanie

Wypadek komunikacyjny jest wielkim przeżyciem dla każdej osoby, która była jego uczestnikiem. W przypadku gdy zdarzenie nastąpiło nie z naszej winy, a w jego wyniku doznaliśmy obrażeń ciała, zginęła bliska nam osoba, bądź uszkodzeniu uległ nasz pojazd, możemy ubiegać się o wypłatę należnych świadczeń odszkodowawczych.

Co zrobić w pierwszej kolejności?

Na początku należy ustalić, czy żaden uczestnik zdarzenia nie potrzebuje pomocy medycznej, oraz czy miejsce zdarzenia zostało odpowiednio zabezpieczone. Następnie zależnie od okoliczności wzywamy policję bądź spisujemy oświadczenie. Warto przy tym pamiętać, aby ustalić dane, o które w razie zgłoszenia szkody będzie pytał ubezpieczyciel, tj.:

 • dane dotyczące pojazdu;
 • numer polisy;
 • dane dotyczące kierujących pojazdami;
 • dane dotyczące towarzystwa ubezpieczeniowego, z którego polisy OC będzie likwidowana szkoda

Wezwanie policji jest konieczne, jeśli nie jest jednoznaczne, kto jest sprawcą zdarzenia, sprawca nie ma wykupionej aktualnej polisy OC, jest pod wpływem alkoholu, lub uciekł z miejsca zdarzenia. Warto wówczas postarać się zapisać bądź zapamiętać numery rejestracyjne samochodu, którym się oddala, zadbać o zeznania świadków, którzy potwierdzą okoliczności zdarzenia.

Policjant spisze zeznania i sporządzi notatkę, którą wraz z resztą zgromadzonej dokumentacji, m.in. dokumentacją medyczną należy przesłać do dowolnego ubezpieczyciela, który następnie przekaże szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. UFG jest instytucją, której zadaniem jest wypłacanie odszkodowań, w sytuacji, gdy sprawca nie posiada aktualnej polisy OC, bądź nie został zidentyfikowany.

UFG, czyli gdzie się starać, gdy nie ma sprawcy

Na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego można bezpłatnie i bez problemu sprawdzić, czy sprawca miał podpisaną umowę ubezpieczeniową OC. UFG jest posiadaczem bazy danych z wszystkimi sprzedanymi polisami OC. Obowiązkiem towarzystw ubezpieczeniowych jest informowanie Funduszu o tym fakcie. Dzięki formularzowi znajdującemu się na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w którym należy podać numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu oraz datę zdarzenia, mamy możliwość ustalenia, czy sprawca posiada aktualną umowę ubezpieczeniową.

Jeśli już ustaliliśmy, który zakład ubezpieczeń będzie odpowiedzialny za zaistniałą szkodę, wówczas możemy przesłać do niego nasze roszczenia. Roszczenia, których możemy się domagać to:

 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie (obrażenia ciała zarówno fizyczne, jak i psychiczne)
 • zwrot ponoszonych kosztów (leczenia, dojazdów do placówek medycznych, prywatnej rehabilitacji, zakup sprzętu medycznego i ortopedycznego)
 • zwrot kosztów związanych z naprawą pojazdu
 • zwrot utraconych zarobków
 • renty z tytułu utraty zdolności do pracy, zwiększonych potrzeb, lub zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość

Jeżeli w wyniku wypadku, stracimy kogoś bliskiego, wówczas możemy ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie
 • stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji finansowej
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • zwrot kosztów leczenia
 • rentę alimentacyjną

Pomoc kancelarii prawnej w trudnych przypadkach

Skrupulatne i dokładne zebranie wszelkich dowodów potwierdzających doznaną krzywdę, ponoszone koszty, spowoduje, że wypłata należnych świadczeń będzie wyższa. Poszkodowani z poważnymi obrażeniami, często dzięki należytej rekompensacie mogą sobie pozwolić na specjalistyczne leczenie, drogie koszty prywatnej rehabilitacji, bądź koszty związane z zatrudnieniem osoby, która pomoże im w codziennym funkcjonowaniu po wypadku.

Niestety bardzo często dzieje się tak, że kwoty wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe są zaniżone, co spowodowane jest m.in. nieznajomością prawa przez osoby zgłaszające roszczenia. Uzyskanie wypłaty odszkodowania na godziwym poziomie wiąże się z dużym nakładem pracy, niejednokrotnie umiejętnością przeprowadzenia merytorycznych negocjacji, a w razie potrzeby skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Należy również pamiętać, że roszczenia powypadkowe ulegają przedawnieniu: 3 lata (licząc od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia) i 20 lat (gdy szkoda na osobie jest skutkiem przestępstwa). Jeżeli szkoda dotyczy osoby małoletniej termin, nie może być krótszy niż 2 lata od uzyskania przez nią pełnoletności.

Bieg przedawnienia każdorazowo przerywa zgłoszenie roszczenia, ale także otrzymanie decyzji o przyznaniu/ odmowie wypłaty zgłoszonych świadczeń. Bieg ten przerywa również każda czynność, która w związku z zaistniałym zdarzeniem będzie toczyła się przed sądem.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.43

Czytaj także

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej Kto może się starać?

Coraz więcej osób stara się o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Świadczenie to stanowi nie tylko zabezpieczenie na przyszłość. Jest...

Jak zgłosić wypadek w szkole... Helpfind - Jak zgłosić wypadek w szkole i co powinien wiedzieć rodzic

Jak zgłosić wypadek w szkole i co powinien wiedzieć rodzic

Wypadek w szkole może być dla dziecka traumatycznym przeżyciem. Ważne jest leczenie dziecka ale i posiadanie wymaganych dokumentów dla ubezpieczyciela,...

Odszkodowanie za wypadek samochodowy kto... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek samochodowy kto może się ubiegać?

Odszkodowanie za wypadek samochodowy kto może się ubiegać?

W przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego o odszkodowanie za wypadek samochodowy może się ubiegać każda osoba poszkodowana pod warunkiem, że nie...

Wypadek w drodze do pracy... Helpfind - Wypadek w drodze do pracy kto płaci

Wypadek w drodze do pracy kto płaci ZUS czy pracodawca?

Często gdy ma miejsce wypadek w drodze do pracy kto płaci za odszkodowanie jest powodem sporu pomiędzy poszkodowanym, a ubezpieczycielem,...