/

Urazy
Odszkodowanie za złamany nos

Odszkodowanie za złamany nos

 • Masz 3 lata od poznania sprawcy i dowiedzenia się o złamaniu, żeby zgłosić się do ubezpieczyciela

 • Możesz się ubiegać o zaliczkę na poczet kosztów leczenia, jeśli sytuacja tego wymaga

 • Kwota odszkodowania wzrośnie, jeśli pojawią się powikłania po złamaniu

Kiedy dochodzi do złamania nosa i jakie są tego objawy?

Uraz nosa może być bardzo poważny w skutkach. Z uwagi na jego usytuowanie, może dojść do pokrewnych uszkodzeń części głowy w tym oczu, jamy ustnej, zatok bądź nawet mózgu. Do złamania nosa może dojść w wielu przypadkach, m.in. podczas wypadków komunikacyjnych, uprawiania sportu czy upadków z wysokości. Jeżeli doszło do złamania, konieczna jest jak najszybsza konsultacja z lekarzem. Wszelkie koszty związane z leczeniem, nawet za dojazd do lekarza, pokryje odszkodowanie za złamany nos. Należy mieć to na uwadze, gdyż lekceważenie objawów kontuzji, może doprowadzić m.in. do upośledzenia funkcji węchu i nieprawidłowego zrostu przegrody nosowej. Do typowych objawów złamania nosa należą:

 1. ból w okolicach urazu, może również pojawić się ból głowy
 2. krwawienie z nosa, które niekiedy może stanowić zagrożenie życia
 3. obrzęk w miejscu złamania
 4. trudności z oddychaniem
 5. mogą wystąpić zaburzenia widzenia lub nawet utrata przytomności

Pierwsza pomoc w przypadku urazu nosa to schłodzenie miejsca urazu np. przez okład z lodu. Jeśli pojawił się krwotok, należy uspokoić poszkodowanego i pozwolić mu usiąść. Konieczne jest, aby jego głowa była pochylona w przód. Poszkodowany w tym czasie powinien spokojnie oddychać przez usta. W przypadku lekkich uszkodzeń powierzchni wewnętrznej nosa, gdzie nie doszło do złamania – krwawienie powinno ustać w ciągu kilku minut. Jeżeli jest inaczej, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Za złamany nos należy się odszkodowanie

Złamanie nosa najczęściej wyklucza poszkodowanego z wykonywania codziennych zajęć, w tym istotnej pracy zarobkowej. Utracony dochód spowodowany urazem z pewnością pokryje odszkodowanie za złamany nos. Jest to dość istotne, szczególnie gdy poszkodowany prowadził działalność gospodarczą. Oprócz tego może wnioskować o inne świadczenia, w tym:

 1. jednorazowe odszkodowanie z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu, którego wysokość zależy od stopnia uszkodzeń na ciele,
 2. całkowity zwrot poniesionych kosztów, związanym z leczeniem. Do tego świadczenia można zaliczyć m.in. wydatki na zabiegi (poszkodowany ma prawo leczyć się w placówkach prywatnych), zakup urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego, koszta dojazdów związanych z leczeniem – także do apteki po zakup niezbędnych leków oraz koszty opieki nad poszkodowanym, świadczonej przez osoby trzecie,
 3. wniosek o zapłatę z góry za usługi medyczne. Zgodnie z prawem, poszkodowany ma prawo ubiegać się o wypłacenie zaliczki na stosowne zabiegi czy inne usługi związane z leczeniem, jeżeli wymagają one wcześniejszej zapłaty.

Zdarza się, że złamany nos może przyczynić się do przykrych i długotrwałych konsekwencji. W takich przypadkach poszkodowanemu może zostać przyznany stosowny rodzaj renty. Należy przy tym zwrócić uwagę, że taki rodzaj świadczenia będzie wypłacany, jeżeli rozstrój zdrowia ma charakter stały. O jaką rentę może ubiegać się poszkodowany?

 1. rentę z tytułu utraty zdolności do pracy – będzie przyznana, jeżeli poszkodowany w konsekwencji wypadku, nie może kontynuować pracy zarobkowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 2. rentę z uwagi na zwiększone potrzeby życiowe, które wynikają z poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie może zrekompensować wydatki na specjalne wyżywienie, regularne zabiegi rehabilitacyjne czy niezbędną opiekę medyczną i pielęgnacyjną,
 3. rentę z tytułu zmniejszenia się widoków na przyszłość – przyznawana, gdy kontuzja wpłynęła znacząco na dalszy rozwój zawodowy (np. poprzez oszpecenie twarzy).

Dokumentacja niezbędna do uzyskania świadczeń

Aby ubiegać się o odszkodowanie, należy wcześniej skompletować szereg dokumentów. Na ich podstawie zostanie przyznana kwota odszkodowania oraz stosowny rodzaj dodatkowych świadczeń. Ważne jest, że można ubiegać się o wypłatę odszkodowania, nawet do 3 lat od chwili wypadku. Aby rozpocząć ten proces, należy przygotować następujące dokumenty i informacje:

 1. wszelkie wypisy, opinie i skierowania na dalsze leczenie, wystawione przez lekarzy i specjalistów. Mogą to być inne notatki, sporządzone przez personel medyczny, potwierdzające wystąpienie urazu i jego konsekwencje,
 2. faktury i rachunki związane z leczeniem, zakupem niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego czy urządzeń pozwalających na szybszy powrót do zdrowia,
 3. informacje na temat wykonanych przejazdów do szpitala, na zabiegi czy do apteki. Odszkodowanie pokryje koszty dojazdów, które będą stosownie uzasadnione,
 4. w celu uzyskania zadośćuczynienia, konieczna będzie opinia psychologiczna, która udowodni poniesione straty moralne,
 5. jeżeli będzie taka możliwość, należy załączyć zdjęcia przedstawiające miejsce urazu.

Sprawdź, ile możesz otrzymać za złamany nos?

Rodzaj urazu
Kwota
Uszkodzenie nosa z zachowaniem możliwości oddychania
1 500 – 25 000 zł
Uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania
7 500 – 50 000 zł
Uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia
15 000 – 62 500 zł
Utrata powonienia spowodowana uszkodzeniem przedniego dołu czaszkowego
7 500 – 12 500 zł
Utrata nosa łącznie z kośćmi nosa
45 000 – 75 000 zł

Kiedy możesz się starać o odszkodowanie za uraz nosa?

 • Posiadasz dokumentację medyczną.

 • Doznałeś urazu wskutek błędu medycznego.

 • Od chwili wypadku nie minęły 3 lata.

 • Miałeś wypadek komunikacyjny.

 • Miałeś wypadek w pracy.

 • Miałeś wypadek w rolnictwie.

 • Doznałeś urazu wskutek poślizgnięcia lub potknięcia.

 • Nadal się leczysz lub rehabilitujesz.

bg-process

Jak to działa?


Zgłaszasz swoją sprawę do Helpfind

Dzięki temu możemy się z Tobą skontaktować


Czekasz na kontakt z naszym doradcą

Skontaktujemy się z Tobą nie później niż w ciągu 48 h w dni robocze


Przeprowadzamy analizę Twoich dokumentów

Sprawdzamy, czy możemy Ci pomóc uzyskać odszkodowanie powypadkowe za uraz lub dopłacamy do Twojej szkody na pojeździe

Rozpoczynamy procedurę

W przypadku dopłaty pieniądze dostaniesz nawet w ciągu 48 h, odszkodowanie za szkody osobowe będziemy musieli uzyskać od ubezpieczyciela, co może potrwać

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line