/

Zdrowie
Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne

 • Możesz je pobierać zamiast specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna

 • Kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest wyższa aż o 1838 zł

 • Może Ci przysługiwać wyrównanie za okres ubiegania się o świadczenie

Pomożemy Ci uzyskać świadczenie pielęgnacyjne

 • 2458 zł miesięcznie.

 • Przyznawane na czas nieokreślony.

 • Możesz się o nie starać tylko raz.

 • Przyznawane najbliższemu członkowi rodziny.

 • Wymaga zrezygnowania z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 • Osoba wymagająca opieki musi się legitymować orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności długotrwałej lub stałej opieki osób trzecich.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która zrezygnowała z pracy na rzecz opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne? Wysokość świadczenia wynosi w 2023 r. aż 2458 zł i podlega corocznej waloryzacji.

Może Ci również przysługiwać wyrównanie za ustawowo określony okres wstecz.

Świadczenie pielęgnacyjne – czym jest?

Jest to po prostu świadczenie przysługujące opiekunce lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej po rezygnacji z pracy lub innego zatrudnienia w celu sprawowania opieki. To świadczenie ma charakter kompensacyjny. Pełni funkcję wynagrodzenia niemożności zarobkowania.

Jeśli jesteś opiekunem osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym, zrezygnowałeś z zatrudnienia i możesz to udokumentować, to należą Ci się prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Prawo oczywiście nie zabrania innym opiekunom ubiegania się o te prawa, ale rezygnacja z zarobkowania jest koniecznością, jeśli Twój wniosek ma przynieść Ci rzeczywiste korzyści, a nie tylko wpłynąć do urzędu i wrócić z decyzją odmowną.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne 2023?

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w latach 2016-2023

Rok

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

20161300,00 zł miesięcznie
20171406,00 zł miesięcznie
20181477,00 zł miesięcznie
20191583,00 zł miesięcznie
20201830,00 zł miesięcznie
20211971,00 zł miesięcznie
20222119,00 zł miesięcznie
20232458,00 zł miesięcznie
Bezpłatny poradnik dla osoby z niepełnosprawnością i jej opiekunaPomożemy Ci uzyskać świadczenie pielęgnacyjne

Wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego

Aby dostać wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego, musisz złożyć wniosek o przyznanie praw do tego świadczenia najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od uzyskania przez Twojego podopiecznego orzeczenia o niepełnosprawności.

Wypłata świadczenia pielęgnacyjnego wstecz będzie obejmować okres od złożenia wniosku o przyznanie stopnia niepełnosprawności aż do momentu przyznania Ci praw do świadczenia pielęgnacyjnego.

Pobierz i wypełnij wniosek

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tej osobie, która jest najbliżej spokrewniona z osobą wymagającą opieki. Niżej przedstawiamy dokładną kolejność, która obowiązuje z pominięciem sytuacji bardzo wyjątkowych.Takie sytuacje będą niestety wymagały solidnego uzasadnienia opartego na obowiązujących przepisach prawnych.

Istnieje kilka powodów, które mogą “bezproblemowo” przesunąć obowiązek opieki na osobę, która jest spokrewniona w dalszym stopniu:
 1. Osoba najbliżej spokrewniona legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym.
 2. Osoba najbliżej spokrewniona straciła prawa rodzicielskie w stosunku do dziecka, które wymaga opieki.
 3. Osoba najbliżej spokrewniona nie żyje.
 4. Osoba najbliżej spokrewniona jest niepełnoletnia.
kolejność pokrewienstwa do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego

Jesteś jedną z wyżej wymienionych osób, ale nie występuje żadna z 4 podstawowych przyczyn przesunięcia kolejności praw do świadczenia? Zgłoś się do nas – bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy Ci w tej trudnej sytuacji.

Możemy uzyskać dla Ciebie świadczenie pielęgnacyjne

Jakie wymagania trzeba spełnić?

 • Najważniejsze jest oczywiście pokrewieństwo, które opisaliśmy wyżej. Nie jest to jednak wystarczające, aby ośrodek pomocy społecznej przyznał Ci świadczenie.
 • Musisz też zrezygnować z wykonywania pracy zarobkowej. Nie wystarczy jej nie podejmować, jak przy specjalnym zasiłku opiekuńczym.
 • Osoba wymagająca opieki musi koniecznie posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wraz z pkt. 7. o konieczności stałej lub długotrwałej opieki.
 • Jeśli posiadasz gospodarstwo rolne, to musisz całkowicie zrezygnować z jego prowadzenia (w tej sprawie musisz złożyć specjalne oświadczenie).

Być może w przyszłości ta sytuacja ulegnie zmianie, ale na razie sytuacja wygląda tak, że osoby podejmujące się opieki mają dwie opcje: zrezygnują z pracy i będą pobierać świadczenie pielęgnacyjne lub nie zrezygnują z pracy i nie będą pobierać tej należności od państwa.

Kiedy nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Przyczyny, które uniemożliwiają uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza dotyczy bezpośrednio opiekuna.

Opiekun osoby niepełnosprawnej 2022:
 • ma ustalone prawo do jednego ze świadczeń rodzinnych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jednakże w przypadku zbiegu tych świadczeń przysługiwać będzie to, które wybierze opiekun;
 • ma ustalone prawo do innego świadczenia emerytalno-rentowego lub innego zasiłku (np. świadczenia przedemerytalnego). Można jednak zrezygnować z tych świadczeń, aby pobierać świadczenie pielęgnacyjne.
Druga kategoria dotyczy osoby niepełnosprawnej, nad którą jest sprawowana opieka.
Osoba niepełnosprawna:
 • jest w związku małżeńskim, a małżonek nie ma orzeczonego znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • jest umieszczona w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej), rodzinnym domu dziecka, w placówce zapewniającej całodobową opiekę lub w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
W związku z takim brzmieniem przepisów pomoc będzie Ci potrzebna także wtedy, kiedy opiekujesz się swoim małżonkiem. Ma to głównie związek z tym, że teoretycznie przepisy nie przewidują przyznania świadczenia opiekunowi osoby dorosłej.
Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się świadczenie pielęgnacyjne

FAQ

Czy wnuki mogą pobierać świadczenia pielęgnacyjne na babcię lub dziadka, którzy wymagają stałej opieki?

Tak, jest to możliwe. Wymaga jednak specyficznej sytuacji, w której ich rodzice, a zarazem dzieci babci lub dziadka, nie są w stanie podjąć się opieki ze względu na swój stan zdrowia lub nie żyją.

Czy matka zajmująca się dzieckiem może dostać świadczenie pielęgnacyjne?

Tak, matka może dostać świadczenie pielęgnacyjne ze względu na opiekę nad swoim dzieckiem. Dziecko musi mieć jednak orzeczenie o niepełnosprawności wraz z pkt. 7. o konieczności stałej opieki, a matka musi zrezygnować z wykonywania pracy zarobkowej.

Czy mogę otrzymać podwójne świadczenie pielęgnacyjne, jeśli opiekuję się dwoma osobami wymagającymi opieki?

Nie, nie jest to możliwe. Opieka nad osobą bardzo chorą lub niezdolną do samodzielnej egzystencji to bardzo wymagające i czasochłonne zajęcie. Trudno sobie wyobrazić jedną osobę opiekującą się dwójką swoich bliskich. Dodatkowo zadaniem świadczenia jest rekompensata niemożności zarobkowania, a nie wynagrodzenie za opiekę.

Jakie dokumenty są niezbędne podczas składania wniosku do MOPS-u lub GOPS‑u?

Najważniejszy jest formularz SR-5, czyli wniosek o przyznanie praw do świadczenia pielęgnacyjnego. Do tego wniosku należy również dołączyć niezbędną dokumentację, czyli:
 • zaświadczenie o niepełnosprawności,
 • świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy,
 • skrócony odpis aktu urodzenia (jeśli opiekujesz się dzieckiem),
 • decyzja zasiłkowa (jeśli pobierasz specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna).

Czy synowa może pobierać świadczenie pielęgnacyjne na teściową?

Nie tylko synowa, ale również zięć mogą starać się o świadczenie pielęgnacyjne. Niestety w takiej sytuacji uzyskanie praw nie jest takie proste, bo osoby spokrewnione muszą nie żyć lub legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pobierz i wypełnij wniosekPomoc w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego
bg-process

Jak to działa?


Zgłaszasz swoją sprawę do Helpfind

Dzięki temu możemy się z Tobą skontaktować


Czekasz na kontakt z naszym doradcą

Skontaktujemy się z Tobą nie później niż w ciągu 48 h w dni robocze


Przeprowadzamy analizę Twoich dokumentów

Sprawdzamy, czy możemy Ci pomóc uzyskać odszkodowanie powypadkowe za uraz lub dopłacamy do Twojej szkody na pojeździe

Rozpoczynamy procedurę

W przypadku dopłaty pieniądze dostaniesz nawet w ciągu 48 h, odszkodowanie za szkody osobowe będziemy musieli uzyskać od ubezpieczyciela, co może potrwać

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

empty_placeholder

Świadczenie pielęgnacyjne na wyciągnięcie ręki

Prześlij do nas dokumenty. Nasi eksperci bezpłatnie je (dla Ciebie) przeanalizują.

Sprawne i skuteczne działania naszych ekspertów

Możliwe wyrównanie kwoty za okres ubiegania się

Nie musisz rezygnować z innych świadczeń zdrowotnych

Nie stracisz praw do późniejszej emerytury lub renty

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line