/

Urazy
Złamane żebro odszkodowanie

Złamane żebro odszkodowanie

 • Odszkodowanie dostaniesz za złamanie co najmniej 2 żeber

 • Obrażenia narządów wewnętrznych mogą zwiększyć kwotę należnego Ci zadośćuczynienia

 • Wysokość odszkodowanie zależy od rozmiaru obrażeń i okoliczności wypadku

Kiedy dochodzi do złamania żeber i jakie są tego objawy?

Złamane żebro powoduje u poszkodowanych ogromny dyskomfort. Niemal w każdym przypadku osoby odczuwają silny ból i mają trudności z oddychaniem. Z uwagi na szereg problemów spowodowanych przez złamane żebro odszkodowanie powinno zrekompensować wszelkie cierpienia związane z urazem oraz pokryć wszystkie koszty leczenia i rehabilitacji. Złamane żebro to dość powszechny uraz przy wypadkach samochodowych, podczas których ciało narażone jest na ogromne przeciążenia. Kontuzja ta często wiąże się z upadkiem z dużej wysokości. Ponadto zdarza się, że do złamania dochodzi podczas masażu serca i nagłego skurczu mięśni np. przy silnym kichnięciu. Objawy złamania żebra to m.in.:

 1. ból w miejscu złamania
 2. ból nasilający się podczas oddychania (szczególnie przy wdechu)
 3. nienaturalna ruchliwość żebra
 4. duszność i problemy z oddychaniem
 5. skłonność do kaszlu

Złamane żebro może również przyczynić się do powikłań. W skrajnych przypadkach może dojść do uszkodzenia m.in. płuc, wątroby, naczyń tętniczych i serca. Jeśli w wyniku urazu zostały naruszone nerwy międzyżebrowe, może to skutkować osłabieniem mięśni w klatce piersiowej i dalszymi problemami z oddychaniem. W związku z tym za złamane żebro odszkodowanie powinno uwzględniać koszty leczenia tych powikłań.

Za złamane żebro możesz wnosić o następujące świadczenia:

 1. Zwrot kosztów za leczenie i związane z nim wydatki takie jak: koszty pobytu w szpitalu, koszty dojazdów na zabiegi medyczne, wydatki związane z rehabilitacją i zakupem specjalistycznego sprzętu (wózek inwalidzki, aparat słuchowy, kule itp.), koszty opieki i pielęgnacji nad poszkodowanym przez osoby trzecie.
 2. Zapłatę z góry, za koszty związane z leczeniem. Jeśli konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna, za którą trzeba wcześniej zapłacić — poszkodowany może wnosić o wyłożenie z góry potrzebnych środków na ten cel.
 3. Zwrot utraconych dochodów za okres, w którym poszkodowany nie był zdolny do pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej.
Skorzystaj z bezpłatnej analizy i uzyskaj odszkodowanie

Oprócz jednorazowych świadczeń, poszkodowany może wnosić o stosowny rodzaj renty:

 1. Rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przy jej ustalaniu należy wziąć pod uwagę wysokość osiąganych wcześniej dochodów z tytułu pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności. Oprócz tego należy uwzględnić wszelkie dodatkowe dochody, które osiągał poszkodowany, np. z prac dorywczych.
 2. Rentę z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość. Wypłacana jest w przypadku, gdy poszkodowany wskutek urazu, stracił szansę na dalszy rozwój zawodowy.
 3. Rentę z uwagi na zwiększone potrzeby życiowe. Przyznawana jeśli poszkodowany w związku z wypadkiem, będzie ponosił dodatkowe, stałe koszty utrzymania, np. konsultacje medyczne, zakup niezbędnych leków czy wydatki związane z dalszą rehabilitacją.

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu z polisy OC, jest ustalana w oparciu o zgromadzoną dokumentację medyczną oraz wszelkie badania przeprowadzone przez komisje lekarskie. Inaczej to wygląda w przypadku polis ubezpieczeniowych NNW, stawki za poszczególne uszczerbki oraz zakres ochrony ubezpieczonego, zapisane są w umowie ubezpieczenia oraz ogólnych warunkach umowy.

Wymagane dokumenty

Aby za złamane żebro odszkodowanie zostało wypłacone, konieczne jest przedstawienie niezbędnych dokumentów i materiałów, które poszkodowany wraz z wnioskiem dostarcza do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Bardzo ważne jest, aby załączyć jak najwięcej materiałów dotyczących przebiegu leczenia. Można zaliczyć do nich:

 1. opinie lekarzy i specjalistów
 2. rachunki i faktury za wszelkie koszty poniesione w związku z urazem
 3. wyniki badań oraz historię choroby
 4. karty informacyjne z oddziałów ratunkowych
 5. wszelkie wypisy i skierowania do dalszego leczenia
 6. fotografie urazów, bardzo istotne przy rozległych obrażeniach
 7. w przypadku wniosku o zadośćuczynienie, konieczna będzie opinia psychologa lub psychiatry.
Skorzystaj z bezpłatnej analizy i uzyskaj odszkodowanie

Złamanie żebra – leczenie

Leczenie złamania żeber może przebiegać w różny sposób, ale raczej nie obejdzie się bez leżenia w gorsecie ortopedycznym, jeśli doszło do bardziej rozległego złamania. W przypadku złamania jednego żebra ból w obrębie klatki piersiowej nie będzie aż tak dotkliwy. Do złamania żebra najczęściej dochodzi jednak w taki sposób, że uszkodzonych zostaje kilka kości. Pęknięte żebro to nieco mniejszy problem, ale podjęcie odpowiedniego leczenie i tak jest kluczowe, aby Twoje żebro mogło się prawidłowo zrosnąć. Objawy pękniętego żebra będą bardzo podobne do wymienionych wyżej objawów złamania żebra. Niebezpieczne może być również ignorowanie takich objawów, bo istnieje szansa, że kość zrośnie się wtedy samoczynnie. A to z kolei wiąże się z bólem i opuchlizną. Czasami oprócz złamania kości dochodzi również do uszkodzenia sąsiadujących tkanek, może nawet dojść do silnego krwotoku zagrażającego życiu. W takich sytuacjach konieczna jest niezwłoczna reakcja lekarzy i ratowników.

Wymagane dokumenty

Na ogół złamania żeber można podzielić na 3 rodzaje, które wymagają różnych procesów leczenia.

 1. złamania proste – nie ma żadnych powikłań, złamanie dotyczy tylko kości,
 2. złamanie z powikłaniami – uszkodzone są kości i sąsiadujące tkanki,
 3. złamanie wieloodłamowe – złamanie dotknęło kilka miejsc w obrębie żeber i utworzyły się odłamy kości.

Oczywiście złamania proste mogą dotyczyć np. kilku żeber, co zdecydowanie utrudni Ci codzienne funkcjonowanie w okresie leczenia.

Możliwe powikłania

Same powikłania po złamaniu żebra mogą być bardzo różne. Niekiedy uszkodzone zostają naczynia krwionośne, a w innych przypadkach dochodzi do uszkodzenia wątroby czy śledziony. Szczególnie w przypadku uszkodzenia żeber od 6 do 10, bo to właśnie w ich okolicy umiejscowione są te organy. Przy złamaniu żeber 1–5 może dojść do uszkodzenia płuc, co może stanowić zagrożenie dla życia osoby poszkodowanej.

Złamanie żebra – ile trwa leczenie?

Złamane żebra nie zawsze oznaczają długie leczenie. Sam proces zrastania się złamanego lub pękniętego żebra zajmuje zazwyczaj 6 tygodni, ale okres ten może się w niektórych przypadkach wydłużyć do 8 tygodni. Jak długo boli złamane żebro? Zazwyczaj będzie to trwać przez cały czas trwania zrastania się kości, ale ból powinien być coraz słabszy z czasem. Złamane żebra – jak spać? Najlepiej jest ułożyć się na tym boku, na którym doszło do złamania. Po złamaniu żebra można chodzić, o ile nie doszło do przemieszczenia kości. Wtedy zalecane jest leżenie.

Złamane żebra – leczenie

Początkowe leczenie polega na stosowaniu okładów z lodu, które pomogą złagodzić ból. Ważne jest również założenie opaski (zrobionej np. z bandażu) na klatkę piersiową na wysokości złamania. W szpitalu lekarze wykonują badania radiologiczne, dzięki którym złamanie jest dobrze widoczne. Widoczne będą też ewentualne powikłania. Zmiany związane z uszkodzeniami żeber są dobrze widoczne dzięki zastosowaniu skośnego rzutu podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich. Złamanie tylko jednego żebra bez powikłań wiąże się zazwyczaj jedynie z zażywaniem środków przeciwbólowych i noszeniem opaski uciskowej. W przypadku powikłań związanych z płucami konieczny będzie pobyt w szpitalu i drenaż klatki piersiowej.

Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie za złamane żebro

Sprawdź ile możesz otrzymać za złamane żebro

Rodzaj urazu
Kwota
Uszkodzenie przynajmniej dwóch żeber (doszło do zniekształcenia klatki piersiowej)
15 000 – 25 000 zł
Uszkodzenie przynajmniej dwóch żeber (uległa zmianie pojemność życiowa płuc i doszło do zniekształcenia klatki piersiowej)
22 000 – 62 000 zł
Uszkodzenie mostka (jeśli doszło do zniekształceń)
15 000 – 25 000 zł
Zapalenie kości mostka lub żeber
30 000 – 50 000 zł

Odszkodowanie za złamane żebro, należy się gdy:

 • Miałeś wypadek komunikacyjny.

 • Miałeś wypadek w pracy.

 • Miałeś wypadek w rolnictwie.

 • Doznałeś urazu wskutek błędu medycznego.

 • Od chwili wypadku nie minęły 3 lata.

 • Posiadasz dokumentację medyczną.

 • Nadal się leczysz lub rehabilitujesz.

bg-process

Jak to działa?


Zgłaszasz swoją sprawę do Helpfind

Dzięki temu możemy się z Tobą skontaktować


Czekasz na kontakt z naszym doradcą

Skontaktujemy się z Tobą nie później niż w ciągu 48 h w dni robocze


Przeprowadzamy analizę Twoich dokumentów

Sprawdzamy, czy możemy Ci pomóc uzyskać odszkodowanie powypadkowe za uraz lub dopłacamy do Twojej szkody na pojeździe

Rozpoczynamy procedurę

W przypadku dopłaty pieniądze dostaniesz nawet w ciągu 48 h, odszkodowanie za szkody osobowe będziemy musieli uzyskać od ubezpieczyciela, co może potrwać

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

empty_placeholder

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line