Wypadki w drodze do pracy

  1. Wyższe odszkodowanie
  2. Świadczenia z ZUS
  3. Mniej formalności

Sprawdź wysokość odszkodowania

Wypadki w drodze do pracy
Wypadki podczas drogi do pracy zdarzają się bardzo często. Przyczyną najczęściej są zwiększony ruch na drogach, pośpiech i nieuwaga. O wypadek w takich warunkach nietrudno. Poszkodowani w takich przypadkach mają szczególne uprawnienia. Mogą bowiem starać się o niektóre świadczenia z ZUS jak choćby renty, zasiłki, czy różnorodne dodatki. Nie dotyczy to jednak odszkodowania. O nie można ubiegać się tylko od sprawcy wypadku lub gdy poszkodowany posiadał ubezpieczenie grupowe.

Za wypadek w drodze do pracy można uznać zdarzenie:

które miało miejsce podczas dojazdu do pracy lub powrotu
na najkrótszej drodze lub najwygodniejszej dla poszkodowanego
podczas podróży bez nieuzasadnionych przerw
było zdarzeniem nagłym i niezależnym od poszkodowanego

Kto może się starać o świadczenia?

O świadczenia z tytułu wypadku przy w drodze do pracy może starać się każdy poszkodowany pracownik. Jeżeli pracownik zginął podczas wypadku, stosowne świadczenia otrzymuje jego rodzina.
Kiedy starać się o odszkodowanie?
Gdy została sporządzona karta wypadku check icon
Gdy powstała notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy check icon
Gdy poszkodowany jest niezdolny do pracy check icon
Gdy doszło do obrażeń ciała check icon
Gdy pracownik zginął check icon

Sprawdź, jak uzyskać należne świadczenia

Jak starać się o odszkodowanie?

Aby pracownik mógł otrzymać świadczenia z ZUS, musi najpierw zgłosić wypadek swojemu pracodawcy. Ten bada okoliczności wypadku i sporządza kartę wypadku. Jest ona przesyłana do ZUS-u. Na tej podstawie poszkodowanemu należy się 100% pensji oraz takie świadczenia jak renta, czy zasiłek chorobowy. Poszkodowany może także złożyć wniosek o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Poszkodowany powinien pracodawcy zgłosić wypadek, a także dostarczyć zwolnienie lekarskie

Aby uzyskać świadczenia z ZUS, konieczna jest karta wypadku sporządzana przez pracodawcę. Określone są w niej okoliczności wypadku, w tym także przyczyny wypadku. ZUS powinien także otrzymać dokumentację medyczną po zakończeniu leczenia.

Jeżeli poszkodowany chce ubiegać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, powinien dostarczyć oświadczenie sprawcy lub notatkę policyjną oraz dokumentację medyczną. Przydatne są także relacje świadków, nagrania, czy zdjęcia obrazujące szkody.

Rekompensata szkód

Wypadki podczas drogi do pracy do bardzo specyficzna kategoria wypadków. Nie oznacza to jednak, że poszkodowanemu nie należy się żadna rekompensata. Może on otrzymać środki zarówno z ZUS, jak i sprawcy wypadku. Warto się o nie starać. Dzięki nim poszkodowany może pokryć koszty leczenia, a także zniwelować inne straty związane z wypadkiem.

Historie naszych klientów

Sprawdź, jak starać się o odszkodowanie

czytaj więcej »