prowizja za udzielenie kredytu

Co to jest prowizja za udzielenie kredytu? Kiedy bank musi ją zwrócić?

Osoby chcące wziąć kredyt czy pożyczkę spotkają się z różnymi opłatami, jakie nalicza bank. Na początek nieprzyjemną niespodzianką może być prowizja za uruchomienie kredytu. Są jednak sytuacje, w których można żądać jej zwrotu. Jakie warunki trzeba spełnić?

Co to jest prowizja bankowa?

Prowizja kredytowa to rodzaj jednorazowej opłaty, którą bank przedstawia w formie procentowej i oblicza się ją od kwoty całego zobowiązania. Co istotne, do tego rodzaju kosztów mogą być zaliczane również opłaty w sposób regularny pobierane przez instytucję finansową np. w przypadku limitu na karcie kredytowej.

Wysokość prowizji bankowej nie jest regulowana przez przepisy. To oznacza, że bank może dowolnie regulować jej wysokością, ale co ważne suma opłat musi się mieścić w limitach określonych przez m.in. ustawę antylichwiarską.

Banki często określają tą opłatę jako operacyjną, która według nich ma na celu rekompensatę kosztów związanych z uruchomieniem kredytu, a potem jego obsługą.

Prowizja za udzielenie kredytu

Tego rodzaju prowizja jest inkasowana już na etapie wypłaty środków w ramach kredytu. Należy sprawdzić, czy oprocentowanie jest liczone od kwoty, która została uszczuplona o właśnie o tą opłatę za uruchomienie kredytu. Jeśli nie jest, to oczywiście comiesięczna rata kredytu jest wyższa.

Jest także możliwość opłacenia prowizji za udzielenie kredytu z własnego budżetu. W takiej sytuacji uiszczamy odpowiednią kwotę na konto banku w dniu zawarcia umowy o kredyt czy pożyczkę.

Inne rodzaje prowizji

Z kredytem odnawialnym, czyli limitem kredytowym na koncie osobistym wiąże się z konieczność zapłacenia prowizji za odnowienie kredytu. Taki limit kredytowy jest oferowany klientowi przez bank na ściśle określony czas - przeważnie na 12 miesięcy. Po danym okresie kredyt odnawia się, a instytucja finansowa pobiera właśnie prowizje.

Osoby, które dokonają spłacenia zadłużenia wcześniej, niż jest to określone w umowie, mogą spotkać z pobraniem przez bank prowizji za przedterminową spłatę kredytu. Jej wysokość zależy w dużej mierze od tego, czy nastąpiła spłata całkowita czy częściowa.

Sporadycznie można się spotkać z pobieraniem prowizji za przeanalizowanie wniosku o np. kredyt hipoteczny, kredyt dla firm. Prowizja ta jest często definiowana jako tzw. opłata przygotowawcza. Konsument reguluje to opłatę przed wydaniem dyspozycji o wypłacie środków.

Na rynku pojawiają się także takie oferty banków czy firm pożyczkowych, które są bez prowizji. Taka promocja ma na celu przyciągnięcie nowych klientów i jest szczególnie stosowana, nie tylko przez instytucje pozabankowe oferujące tzw. szybkie pożyczki, ale i także w przypadków ofert kredytów hipotecznych. Z kolie bardzo rzadko pojawia się w propozycjach pożyczki online.

Wysokość prowizji bankowej

Na wysokość pobieranej przez bank prowizji wpływ ma rodzaj zobowiązania finansowego. W teorii z największymi prowizjami powinniśmy mieć do czynienia w przypadku kredytu gotówkowego. Najniższe z kolei pojawiają się w ofertach dot. kredytu hipotecznego. Kwotowo to może być różnie, bowiem wiele zależy także od kwoty udzielanego kredytu.

Ponadto, wysokość tej opłaty może być uwarunkowana m.in. oprocentowaniem, liczbą innych opłat dodatkowych, czy wysokością marży. Generalnie rzecz biorąc, im niższe oprocentowanie pożyczki czy kredytu, tym prawdopodobnie wyższa prowizja.

Niejednokrotnie na wysokość prowizji wpływa sprzedaż produktów dodatkowych, czyli tzw. cross-selling. Jeśli przy zaciąganiu kredytu, konsument zdecyduje się dodatkowo na np. kartę kredytową to wówczas, może liczyć że bank obniży wysokość prowizji.

Warto wspomnieć, że w 2011 roku dokonano zmian w ustawie o kredycie konsumenckim. Została zniesiona maksymalna stopa prowizji, która wynosiła 5%. Od tego momentu instytucje finansowe mają możliwość dowolnego ustalania wysokości prowizji.

Aktualizacja tzw. ustawy antylichwiarskiej w 2016 roku wprowadziła jednak maksymalny limit tzw. opłat pozaodsetkowych:

  • nie mogą wynosić więcej niż ¼ kwoty pożyczki i 30% za każde 12 miesięcy obowiązywania umowy;

  • koszt kredytu w sumie nie mogą przewyższać kwoty finansowania;

  • jeśli w ciągu 120 dni od momentu zaciągnięcia pierwszej pożyczki udzielana jest kolejna to w/w limit tyczy się pierwszej umowy.

zwrot prowizji

źródło: materiały własne redakcji

Jak odzyskać prowizję bankową?

Nie wszyscy kredytobiorcy są świadomi, że przy kredycie konsumenckim, w niektórych sytuacjach należy im się zwrot prowizji. Generalnie, chodzi tutaj o wcześniejszą spłatę kredytu, o którym mówi art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim.

Zgodnie z wspólną interpretacją Rzecznika Finansowego oraz UOKiK, jeśli zobowiązanie zostało spłacone przed datą wyznaczoną w umowie, to powinno nastąpić proporcjonalne obniżenie kosztów kredytu.

Problem polega jednak na tym, że instytucje finansowe niechętnie podchodzą do zwrotu prowizji. W związku z tym, konsumenci nierzadko mają trudności w ich uzyskiwaniu. Jak tłumaczą się banki, prowizja to opłata rekompensująca im koszty związane z obsługą kredytu. Przy kredytach rzędu kilkuset tys. zł (kredyt konsumencki może maksymalnie wynieść 255 550 zł) kwota prowizji może sięgać nawet kilkadziesiąt tys. zł.

Dobrą wiadomością dla kredytobiorców jest fakt, że stanowisko w/w instytucji podziela coraz częściej wymiar sprawiedliwości. Jeśli zatem bank odrzuci nasz wniosek o zwrot prowizji, to warto walczyć o odzyskanie pieniędzy przed sądem.

Helpfind.pl - Agnieszka Książek - redaktor

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Wypadek w drodze z pracy... Helpfind - Wypadek w drodze z pracy

Wypadek w drodze z pracy - co musi wiedzieć poszkodowany

Wypadek w drodze z pracy - jest jednym z wielu, z którym spotykamy się na co dzień. Słyszymy lub czytamy...

Wypadek na drodze co musi... Helpfind - Wypadek na drodze co musi wiedzieć kierowca

Wypadek na drodze co musi wiedzieć poszkodowany kierowca

Wypadek na drodze może być dla kierowcy bardzo stresującym zdarzeniem. Wystarczy jednak wiedzieć, jak zachować się po wypadku lub kolizji...

Szkoda całkowita OC czym jest... Helpfind - Szkoda całkowita OC

Szkoda całkowita OC czym jest i kiedy występuje?

Po zgłoszeniu sprawy do towarzystwa ubezpieczeniowego może mieć miejsce szkoda całkowita OC. Oznacza to, że doszło do zniszczenia pojazdu i...

Kolizja drogowa Kiedy sprawa musi... Helpfind - Kolizja drogowa. Kiedy sprawa musi trafić do sądu?

Kolizja drogowa. Kiedy sprawa musi trafić do sądu?

Zwykle kolizja drogowa to niewielka stłuczki, do której nie trzeba nawet wzywać policji. Niekiedy jednak sprawa jest bardzo poważna i...