Zgłoszenie wypadku przy pracy - jakie dokumenty są ważne?

Co powinno zawierać skuteczne zgłoszenie wypadku przy pracy?

Każdy wykonywany zawód w mniejszym lub większym stopniu jest obarczony ryzykiem wystąpienia wypadku przy pracy. Niektóre zawody są obarczone zdecydowanie większym ryzykiem, choćby ze względu na warunki naturalne, np. praca w kopalni. W wielu jednak przypadkach do wypadków przy pracy dochodzi w wyniku nieprzestrzegania zasad BHP przez pracodawców. Po wypadku każdy ma prawo do rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu. Jeśli chcesz samodzielnie zgłosić szkodę, musisz wiedzieć co powinno zawierać zgłoszenie wypadku przy pracy.

Kiedy wypadek może zostać uznany za wypadek przy pracy

Aby nieszczęśliwe zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy, musi spełniać następujące przesłanki:

 • Wypadek wystąpił w związku z wykonywaną pracą.

 • Wypadek był wywołany przez nagłe zdarzenie, zainicjowane przyczyną zewnętrzną.

 • Skutkiem takiego wypadku jest długotrwały, czy nawet trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy w protokole powypadkowym lub karcie wypadku, możesz zgłosić swoje roszczenia pracodawcy lub jego ubezpieczyciela.

Dokumenty niezbędnie przy zgłoszeniu wypadku przy pracy

Zgłoszenie wypadku przy pracy powinno zawierać:

 • Wezwanie do zapłaty. W nim podane są imię i nazwisko poszkodowanego, data zdarzenia, dane kontaktowe, dane rachunku bankowego. W danym wezwaniu należy również wskazać wysokość zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

 • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku przy pracy. Musi zostać w nich uznane, że dany wypadek jest wypadkiem przy pracy.

 • Oświadczenie osoby poszkodowanej opisujące jak doszło do wypadku oraz jakie są skutki danego wypadku, głównie obrażenia ciała.

 • Oświadczenia świadków zdarzenia potwierdzające oświadczenie osoby poszkodowanej.

 • Dokumentacja medyczna, która potwierdza wystąpienie zdarzenie. Wykazuje ona także skalę uszczerbku na zdrowiu. Należą do niej takie dokumenty jak: karta wyjazdu karetki, karta informacyjna z izby przyjęć, historia leczenia.

 • Wszelka dokumentacja, która potwierdzi zaistnienie danego zdarzenia lub wskazuje na winę pracodawcy. Mogą to być: notatka z policji lub protokół kontroli PIP.

 • Dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia, jeśli do wypadku doszło z winy pracodawcy, np.: zdjęcie śliskiej posadzki.

 • Wszelka dokumentacja, która potwierdzi wysokość odszkodowania. Należeć do niej mogą rachunki za rehabilitacje, paragony za zakup leków, faktury, oświadczenie o opiece nad osobą poszkodowaną, rachunki za dojazd do placówek medycznych.

 • Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, które zawiera określony w procentach trwały uszczerbek na zdrowiu.

 • Decyzja z ZUS, w której przyznano jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Dlaczego dokument zgłoszenia wypadku, wraz z wymienionymi dokumentami jest tak ważny? Im więcej informacji zostanie dołączonych, tym lepiej — sprawa zostanie szybciej zakończona. Wymienione dokumenty pozwalają na rozpoznanie sprawy i wydanie decyzji w przeciągu 30 dni od momentu jej zgłoszenia. Wydanie takiej decyzji wiąże się z wypłatą odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy. Dlatego warto skrupulatnie przechowywać każdy wydany dokument. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy formalnościach — zdecyduj się na firmę odszkodowawczą.

Helpfind.pl - Marta Małecka - redaktor

Doradca Odszkodowawczy, specjalistka w dziedzinie szkód korporacyjnych. Z wykształcenia magister prawa

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Wypadek przy pracy odszkodowanie od... Helpfind - Wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy a przedawnienie

Wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy a przedawnienie

Poszkodowani często nie wiedzą, jak postępować, gdy wystąpi wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy jest jednak możliwe. Poszkodowany może żądać...

Jakie jednorazowe odszkodowanie z tytułu... Helpfind - Jakie jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy się należy

Jakie jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy się należy

Przy wypadku przy pracy osoby, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu mogą ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z...

Karta wypadku przy pracy Kto... Helpfind - Karta wypadku przy pracy, kto może sporządzić ten dokument?

Karta wypadku przy pracy Kto może sporządzić tego typu dokument?

Do wypadków przy pracy dochodzi coraz częściej. Po nim w zakładzie pracy uruchamiane są odpowiednie procedury. Dzięki nim możliwe jest...

Jak jednorazowe odszkodowanie z tytułu... Helpfind - Jak jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS?

Jak jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS oraz pracodawca. Poszkodowany musi jedynie pamiętać o niezbędnych dokumentach, które będą...