wypadek w drodze z pracy - najważniejsze informacje

Wypadek w drodze z pracy

- co musi wiedzieć poszkodowany

Na co dzień napotykamy na informacje o różnego rodzaju wypadkach. Słyszymy lub czytamy o nich w mediach bądź, co gorsza, doświadczamy ich osobiście. Do tego typu zdarzeń dochodzi również podczas naszych powrotów z pracy. Jednakże często nie zdajemy sobie sprawy, jakie przysługują nam w takich sytuacjach prawa. Warto zatem wiedzieć co należy zrobić, aby mieć możliwość ubiegania się o odszkodowanie, gdy nastąpi wypadek w drodze z pracy.

Po pierwsze — prawidłowo sklasyfikuj zdarzenie

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy dane zdarzenie spełnia definicję wypadku w drodze z pracy. Dlatego też musimy się zastanowić czy wypadek:

 • miał charakter nagły;

 • został wywołany przyczyną zewnętrzną;

 • co najistotniejsze, nastąpił w drodze z pracy do miejsca zamieszkania.

Dla przykładu — Jan Nowak wracając z pracy do domu przewrócił się na nierównej nawierzchni chodnika. W wyniku zdarzenia doznał obrażeń ciała w postaci złamania ręki.

Po drugie — gromadź dokumentację. Im więcej, tym lepiej

Jeżeli uległeś wypadkowi w drodze do pracy, ważne jest zgromadzenie dokumentacji mogącej potwierdzić okoliczności i przyczyny zaistniałego zdarzenia. Na co szczególnie zwrócić uwagę? Oto przykładowy wykaz dokumentów:

 • karta wypadku — dokument sporządzany przez pracodawcę po zgłoszeniu zaistnienia zdarzenia;

 • dane świadków zdarzenia bądź ich oświadczenia (o ile tacy byli);

 • dokumentacja fotograficzna miejsca wypadku. Najczęściej w przypadku, gdy przyczyną była np.: nierówna lub oblodzona nawierzchnia;

 • notatka Policji, jeżeli przyczyną wypadku było zderzenie z innym pojazdem;

 • dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego potwierdzająca charakter i rozmiar powstałych obrażeń

 • potwierdzenie wezwania na miejsce zdarzenia pogotowia ratunkowego będzie dodatkowym argumentem potwierdzającym miejsce i okoliczności wypadku;

 • dokumentacja potwierdzająca ponoszone w związku z wypadkiem koszty.

Oczywiście nie wszystkie wyżej wskazane dokumenty muszą być zgromadzone, aby uzyskać odszkodowanie. Warto jednak się o to postarać, gdyż może to ułatwić i przyspieszyć cały proces.

Po trzecie — ustal właściwego sprawcę zdarzenia i wykaż odpowiedzialność

Z ustaleniem odpowiedzialnego za wypadek w drodze z pracy nie ma problemu przy zderzeniu z innym pojazdem. Inaczej jest w przypadku, gdy przyczyną zdarzenia jest np. nierówna bądź śliska nawierzchnia. W takiej sytuacji musisz ustalić, kto w ogóle jest zarządcą danego terenu. Warto też dowiedzieć się, czy czynności związane z należytym jego utrzymaniem nie zostały zlecone innej osobie. Co więcej, aby uzyskać odszkodowanie, musisz wykazać odpowiedzialność po stronie zobowiązanego. Co to w praktyce oznacza? Najprościej rzecz ujmując, muszą łącznie zostać spełnione następujące przesłanki:

 • powstanie szkody;

 • wina innej osoby lub podmiotu;

 • związek przyczynowo — skutkowy pomiędzy powstałą szkodą a przewinieniem drugiej strony.

Jakie świadczenia przysługują w związku z wypadkiem w drodze z pracy?

Jeżeli w wyniku wypadku w drodze z pracy staniesz się niezdolny do jej wykonywania, to przysługują Ci świadczenia z ZUS-u. W przypadku wykazania winy przysługują również świadczenia cywilnoprawne. Co do pierwszej kategorii świadczeń warto pamiętać o sporządzeniu wspomnianej wcześniej karty wypadku. Masz wówczas prawo do zasiłku chorobowego w wymiarze 100%, a nie 80%.

Ubieganie się o drugą kategorię świadczeń jest nieco trudniejsze — trzeba udowodnić odpowiedzialność przy pomocy odpowiedniej dokumentacji. Jeżeli jednak już to uczynisz, to od zobowiązanego — bądź jego ubezpieczyciela — przysługują różne świadczenia po wypadku. Można je podzielić na dwie kategorie:

 • świadczenie za straty niematerialne — zadośćuczynienie,

 • świadczenia za straty materialne. Należą do nich zwrot kosztów leczenia czy dojazdów do placówek medycznych, a nawet różnego rodzaju renty.

Cały proces likwidacji szkody po wypadku w drodze z pracy może okazać się skomplikowany. W szczególności, gdy z uwagi na stan zdrowia nie jesteś w stanie zadbać o jego prawidłowy przebieg. Niekiedy także występują trudności z ustaleniem odpowiedzialnego za zdarzenie. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Taką osobę cechuje doświadczenie i zaangażowanie. W związku z tym we właściwy sposób zajmie się obsługą pod kątem prawnym. Co za tym idzie, pomoże uzyskać należne odszkodowanie, i to w odpowiedniej wysokości.

Helpfind.pl - Katarzyna Paszenda - redaktor

Starszy doradca odszkodowawczy, specjalistka w dziedzinie szkód korporacyjnych. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku administracja.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Wypadek w drodze do pracy... Helpfind - Wypadek w drodze do pracy

Wypadek w drodze do pracy co Ci przysługuje?

Za wypadek w drodze do pracy przysługuje szereg świadczeń. Dowiedz się jakie kryteria trzeba spełnić aby zostały przyznane.

Wypadek na drodze co musi... Helpfind - Wypadek na drodze co musi wiedzieć kierowca

Wypadek na drodze co musi wiedzieć poszkodowany kierowca

Wypadek na drodze może być dla kierowcy bardzo stresującym zdarzeniem. Wystarczy jednak wiedzieć, jak zachować się po wypadku lub kolizji...

Wypadek samochodowy w drodze do... Helpfind - Wypadek samochodowy w drodze do pracy

Wypadek samochodowy w drodze do pracy a uzyskanie odszkodowania

Wypadek samochodowy w drodze do pracy jest częstym zdarzeniem, na jakie jesteśmy narażeni podczas podróży środkami transportu. Codzienny pośpiech uczestników...

Wypadek w drodze do pracy... Helpfind - Wypadek w drodze do pracy odszkodowanie bez zbędnych formalności

Wypadek w drodze do pracy odszkodowanie bez zbędnych formalności

Tymczasem, gdy nastąpi wypadek w drodze do pracy odszkodowanie należy się każdemu poszkodowanemu. W niniejszym artykule przedstawiam, co należy zrobić.