Jak ustalane jest odszkodowanie i uszczerbek na zdrowiu

Jak ustalane jest odszkodowanie i uszczerbek na zdrowiu

W wypadkach szkody ponoszą także sami poszkodowani. Mówimy wtedy o uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczyciel ma również obowiązek wypłacić odszkodowanie w tym przypadku. Na jakiej podstawie to robi?

Uszczerbek na zdrowiu poniesiony w wyniku zdarzenia np.: drogowego może zostać oszacowany na podstawie orzeczenia lekarskiego. Jest ono wydawane na podstawie:

  • przeprowadzonych badań,

  • ich wyników

  • bezpośredniego kontaktu z osobą poszkodowaną.

Odszkodowanie uszczerbek na zdrowiu - Kto wydaje orzeczenie lekarskie?

Orzeczenie lekarskie może zostać wydane podczas komisji zaocznej. Polega ona na przedstawieniu dokumentacji medycznej lekarzowi. Na jej podstawie medyk szacuje, jaki procentowy uszczerbek na zdrowiu poniosła osoba poszkodowana. Miejsce może mieć także komisja naoczna – z udziałem osoby poszkodowanej, która doznała obrażeń ciała. W takim przypadku uszczerbek na zdrowiu jest szacowany na podstawie badania bezpośredniego.

Oczywiście lekarz orzecznik posiłkuje się dokumentacją medyczną z procesu leczenia. Należy mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku przeprowadzana jest komisja lekarska. Nie jest ona obowiązkowa.

Uszczerbek na zdrowiu może zostać opracowany także na podstawie tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Profesjonalny pełnomocnik, w oparciu o fachową wiedzę i doświadczenie, jest w stanie samodzielnie oszacować odszkodowanie uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowanie uszczerbek na zdrowiu - Co znajduje się w orzeczeniu lekarskim?

Warto zwrócić uwagę na budowę samego orzeczenia. Może ono być opisowe, a może wprost wskazywać (za pomocą liczb) poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Znajomość dokumentu i sposób, w jaki należy go odczytać, pozwala na weryfikację obrażeń. Pismo może zawierać także informacje na temat uszczerbku, który nie ma związku z obrażeniami. Może ono wskazywać na wcześniejsze zmiany chorobowe u poszkodowanego.

Orzeczenia lekarskie możemy sklasyfikować także jako wstępne i końcowe. Pierwsze wydawane jest podczas trwania procesu leczenia powypadkowego – wskazuje ono na bezsporny uszczerbek. Natomiast końcowe odnosi się już do ostatecznego uszczerbku na zdrowiu. Wydawane jest najczęściej po zakończeniu leczenia.

Odszkodowanie uszczerbek na zdrowiu - Jak się starać?

Nie można także pominąć roli sprawowanej przez profesjonalnego pełnomocnika. Może on wnosić o organizację komisji lekarskiej, kiedy widzi konieczność dodatkowej oceny stanu zdrowia poszkodowanego. Bywa, że ubezpieczyciel organizuje badanie naoczne z udziałem np. chirurga czy ortopedy, gdy obrażenia powypadkowe dotyczą np. urazu płuc. W takim przypadku można wnosić o organizację komisji z udziałem lekarza specjalisty – w powyższym przypadku – pulmonologa.

Ubezpieczyciele nie udostępniają osobie poszkodowanej wyników orzeczenia lekarskiego. Dlatego tak ważne jest, by korzystać z pomocy profesjonalisty zajmującego się uzyskiwaniem odszkodowań. Uzyskanie dokumentu i jego weryfikacja pozwalają na udzielenie odpowiedzi na pytanie – czy wypłacone zadośćuczynienie ma właściwą wartość. Jeżeli nie, konieczne może być oodwołanie od decyzji ubezpieczyciela za uszczerbek na zdrowiu. Wysokość odszkodowania nie jest ustalana według subiektywnych odczuć osoby poszkodowanej.

Pamiętać należy także, że nie w każdym przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uszczerbek na zdrowiu jest bowiem skomplikowaną kwestią. Na decyzję oczywiście mają wpływ wartości wskazane w orzeczeniu wskazującym na uszczerbek na zdrowiu. Od wydanego dokumentu oczywiście można złożyć odwołanie. Jednak, by podjąć takie działania, należy mieć szeroką wiedzę. Dokument opisywany powyżej jest oczywiście jedynie składową czynników pozwalających na szacowanie odszkodowania.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.88

Czytaj także

Zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy... Helpfind - Zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy.

Zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy. Jest możliwość odwołania?

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel przyzna zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy? Czy można odwołać się od tej decyzji? Jakie kroki podjąć...

Wypadek za granicą odszkodowanie -... Helpfind - Wypadek za granicą odszkodowanie

Wypadek za granicą odszkodowanie - na jakich zasadach jest wypłacane

Wypadek za granicą odszkodowanie będzie przysługiwać na innych zasadach, jeśli miałby on miejsce w Polsce. Procedury są nieco bardziej skomplikowane...

Odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek... Helpfind - Odszkodowanie od pracodawcy

Odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu

Gdy jesteśmy osobami poszkodowanymi chcemy uzyskać odszkodowanie od pracodawcy. Możemy go żądać z ZUS-u oraz od pracodawcy. Odpowiedzialność pracodawcy ma...

PZU wniosek o odszkodowanie za... Helpfind - PZU wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Kiedy pisać?

PZU wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Kiedy pisać?

Aby poszkodowany mógł uzyskać odszkodowanie, musi zgłosić szkodę. Powinien on także udzielić informacji dotyczących wypadku oraz przesłać określone dokumenty. Czy...